Informata për Komunën

Lajme Ditore

Përfundoi sanimi dhe rikonstruktimi i një rruge në lagjen “Zona VI” në Gostivar

17.10.2019 Prej sot, banorët e rrugës 4 të në bllokun urban 19 në lagjen Zona VI, nuk shkelin në pluhur dhe baltë. Dje përfundoi asfaltimi i kësaj rruge me gjatësi 150 metra dhe gjerësi 5,5 metra, në të cilën paraprakisht u bë instalimi i linjës së ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe vendosja e tehoreve rrugore. […]

Tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit

Më 18.10.2019, ditë e premte nga ora 14:00 te salla e këshillit komunal, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me OJQ “International Woman’s Club” organizon tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit. Tetori ndërgjegjëson! Tetori motivon për kontrolla të gjirit! Tetori ndihmon të sfiduarat me përkrahje morale dhe profesionale! Të pranishëm: Prof. Dr. Arben Taravari Dr. Gjyla […]

THIRRJE PUBLIKE

K O M U N A   E   G O S T I V A R I T Në bazë të PROGRAMIT (R1) – MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20 Shtator 2019 ( “Gazeta zyrtare e […]

Shfaq të gjitha lajmet