SHF “Bashkimi” – Gostivar, dy grante nga USAID-i dhe donacion nga Zvicra

28.02.2018

Në Shkollën fillore “Bashkimi” përmes dy granteve të fituara nga USAID-i, si dhe një donacion nga Zvicra, me mbështetje edhe të Komunës së Gostivarit , në vijim janë aktivitetet të shumta për përmirësimin e kushteve për punë dhe ngritjen e cilësisë së procesit arsimor.

Grantet e fituara nga USAID-i do të shfrytëzohen për pajisje të kabinetit të arsimit figurativ dhe për për nevojat e realizimit të orëve të lëndës kulturë qytetare.
Donacioni nga Zvicra është i destinuar kryesisht për kabinetin e biologjisë dhe përbëhet prej mikroskopi dhe katër printerëve, si dhe prej bredhave për zbukurimin e korridoreve dhe hapësirave të tjera shkollore.

Vlen të theksohet po ashtu, se krahas dy mësimdhënëseve tashmë të licencuara, trajnimet në Nansen Dialog Center i ndjekin edhe dy mësimdhënëse tjera, ndërsa shkolla ka aplikuar për zbatimin e modelit Nansen dhe pritet që në një të ardhme të afërt të nisë edhe realizimi.
Ndryshe, në SHF “Bashkimi” mësimin e ndjekin 1300 nxënës, edhe atë në tri gjuhë: shqip, maqedonisht dhe turqisht.

Shërbimi për informim

Taravari mori pjesë në Simpoziumin e kryebashkiakëve në Vjenë të Austrisë

28.02.2018

Në organizim të Bankës Botërore – Programi Austriak për Partneritet Urban, më 26-27 shkurt në Vjenë të Austrisë u mbajt Simpoziumi i kryetarëve të komunave me temë Qëndrueshmëria dhe Përfshirja në zhvillimin urban në Evropën Juglindore – Qytete për popullin.

Në këtë simpozium ku morën pjesë 150 kryebashkiakë dhe përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes lokale prej shtatë shteteve të Evropës Juglindore, mori pjesë edhe kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Pjesëmarrësit në simpozium patën rastin të njoftohen me progresin dhe zhvillimet inovative në qytetet e Evropës Juglindore dhe më gjerë.

“Ishte kjo një mundësi e mirë që të diskutojmë për qëndrueshmërinë e zhvillimit lokal, përgjegjësinë dhe përfshirjen e publikut në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve”, njofton kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Kryetari Taravari, qëndrimin në Vjenë, e shfrytëzoi edhe për takime me bashkëqytetarët tanë të cilët jetojnë dhe veprojnë në Austri.

Shërbimi për informim

U përcaktuan fushat prioritare të komunës së Gostivarit për ndarje të granteve OJQ-ve

27.02.2018

Në kuadër të aktiviteteve të projektit të UNDP – Programi Regjional për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor, në sallën e këshillit rinor të komunës së Gostivarit, u mbajt debat publik me përfaqësues të organizatave joqeveritare, me ç’rast u përcaktuan fushat e projekteve për të cilat do të pranohen aplikacione për grant.

Në kuadër të këtij projekti do të ndahen grante në vlerë prej 100.000 euro, për aktivitete në pesë fusha prioritare: Arsimi dhe inkluzioni social, Mjedisi jetësor, Të drejtat e njeriut dhe mosdiskriminimi, Zhvillimi ekonomik lokal dhe Kultura, arti, rinia dhe sporti.

Të pranishmit në këtë debat publik, zgjodhën edhe anëtarët dhe një zëvendës anëtarin Komisionit për vlerësimin e aplikacioneve, edhe atë përfaqësues të UNDP-së, 2 përfaqësues të Komunës së Gostivarit dhe 2 përfaqësues të sektorit joqeveritar.

Përfaqësuesit e UNDP-së dhe Zyrës për zhvillim ekonomik lokal dhe implementim të projekteve pranë Komunës së Gostivarit, njoftuan se në vazhdim do të organizohen info-sesione në të cilat të gjitha organizatat e interesuara do të njoftohen më për së afërmi për formën e aplikacioneve, si dhe do tu ofrohet asistencë për hartimin e projekteve sa më cilësore.

Inkurajohen OJQ-të të cilat nuk morën pjesë në këtë debat, të bien në kontakt me Zyrlën e ZHEL-it pranë Komunës së Gostivarit dhe të përfshihen në garën për të fituar grant.

 Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit mobilizohet për pastrimin e rrugëve dhe trotuareve nga bora

26.02.2017

Nën mbikëqyrjen e Komunës së Gostivarit dhe në koordinim me operatorin ekonomik për mirëmbajtje të rrugëve dhe me dy ndërmarrjet publike “Komunalec” dhe “Parkingjet publike dhe gjelbërimet”, punohet intensivisht për pastrimin nga bora të rrugëve, trotuareve dhe sipërfaqeve të tjera publike.

Gjatë natës është punuar vazhdimisht në terren dhe është arritur që të gjitha rrugët lokale dhe unazat  e qytetit të jenë të kalueshme, ndërsa sipas nevojës është hedhur edhe kripë nëpër rrugë.

Prej në mëngjes, pastrohen edhe rrugët dytësore, ndërsa ekipet e dy ndërmarrjeve komunale janë duke pastruar trotuaret dhe sipërfaqet e tjera publike.

Shërbimi për mirëmbajtje dimërore pranë Komunës së Gostivarit, situatën do ta ndjekë 24 orë në ditë.

Rikujtojmë afaristët se e kanë obligim ligjor që t’i pastrojnë sipërfaqet përpara lokaleve të tyre, ndërsa apelojmë deri tek qytetarët që mos i parkojnë automjetet e tyre në mënyrë jo të drejtë dhe të mos pamundësojnë pastrimin efikas të rrugëve.

Shërbimi për informim 

Shembet dheu në rrugën rajonale Gostivar-Sërmnovë, Komuna e menaxhon me sukses problemin

26.02.2018

Komuna e Gostivarit, nëpërmjet ndërmarrjeve publike “Komunalec dhe “Parkingje publike dhe gjelbërime” arrit që me sukses ta menaxhojë shembjen e dheut në segmentin Llakavicë- Sërmnovë, si pjesë e rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë.

Deri te shembja e dheut në këtë terren kodrinoro-malor erdhi si pasojë e reshjeve intensive të borës dhe në një pjesë dheu bllokoi rrugën me çka për një periudhë kohore banorët e kësaj ane mbetën të shkëputur nga qyteti. Por intervenimi i Komunës së Gostivarit ishte i shpejtë dhe falë punës intensive të ekipeve të dy ndërmarrjeve publike, për një kohë të shkurtër rruga u kthye në gjendjen e mëparshme.

Rruga Gostivar-Sërmnovë është rrugë rajonale dhe e njëjta menaxhohet nga ndërmarrja publike e nivelit shtetëror “Rrugët e Maqedonisë”. Por, Komuna e Gostivarit, ndonëse nuk e ka për obligim, në më shumë raste ka intervenuar për përmirësimin e gjendjes së rrugëve rajonale, me qëllim që qytetarët e Gostivarit të mos pësojnë shkaku i neglizhencës së institucioneve të pushtetit qendror.

Shërbimi për informim

Në SHF “Bashkimi” – Gostivar, u mbajtën gara në shah

22.02.2018

Nxënësit e shkollës fillore “Bashkimi” në Gostivar kanë zhvilluar gara në shah. Organizmi ka ardhur përmes Klubit të Shahut “Gostivari” dhe me mbështetje të Sektorit për arsim pranë Komunës së Gostivarit.
Qëllimi i këtij aktiviteti është që të zbulohen talente të reja në qytet të cilët në të ardhmen do të merreshin me këtë sport.

“Në të gjitha shkollat fillore të Gostivarit do të mbahen takime të tilla me filloristët deri në muajin qershor, ku edhe ata do të garojnë mes veti. Më të mirët, do të marrin pjesë në garën lokale të shahut që do të mbahet mes të gjitha shkollave fillore të qytetit”, tha Ahmet Sallmani, kryetar i Klubit të Shahut “Gostivari”.

Ideja e këtij organizmi ka lindur nga fakti që në Klubin e Shahut të Gostivarit sot ka anëtar të moshave mbi 40 vjeçare dhe me këtë të stimulohen grupmoshat e reja që do të merren me këtë sport në qytet dhe një ditë edhe ta përfaqësojnë Gostivarin në gara të rëndësishme në këtë sport.

Nga Sektori i arsimit pranë Komunës së Gostivarit i inkurajojnë prindërit e nxënësve të cilët e adhurojnë ose kanë afinitet për këtë lojë inteligjente, që t’i regjistrojnë fëmijët e tyre pranë Klubit të Shahut të Gostivarit.
Nga Klubi i Shahut “Gostivari” njoftojnë se në shkollën e tyre të shahut mund të regjistrohen fëmijë të moshës mbi 6 vjeç dhe se regjistrimet do të vazhdojnë deri me 10 mars.

Shërbimi për informim

Brenda dy-tre vitesh do të përmirësohen kushtet në lagjen rome “Vrima” në Gostivar

22.02.2018

Ministri pa resor Aksel Ahmedovski dhe kryetari i Partisë për Emancipim të Plotë të Romëve, Samka Ibrahimovski qëndruan në komunën e Gostivarit, me ç’rast, të shoqëruar nga kryetari i komunës Arben Taravari vizituan lagjen rome të a.q. “Vrima” në Gostivar.

Konstatim i përbashkët i tyre ishte se kushtet e jetesës në këtë lagje janë mizore dhe se gjendja e këtillë mund të tejkalohet vetëm me masa të koordinuara të institucioneve lokale dhe shtetërore.

“Kjo lagje gjendet në bërthamën e qytetit dhe me të vërtetë është jodinjitoze që në shekullin 21 të lejohet që qytetarët e një lagjeje të tërë të jetojnë në kësi kushtesh. Së pari do të përgatitet një plan aksion në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe brenda dy-tre viteve do të kompletohet infrastrukturë dhe kjo lagje do t’i ngajë një lagjeje urbane”, theksoi Taravari.

Ministri Ahmedovski tha se është prekur shumë nga pamja që sheh, por gjithashtu u shpreh optimist duke pasur parasysh disponimin pozitiv të kryetarit Taravari dhe mbështetjen e ministrive përkatëse, do të përmirësohen kushtet e jetesës në këtë lagje dhe ajo do të shndërrohet në një lagje elitare.

Vlen të theksohet se në komunën e Gostivarit, tashmë është punësuar një pjesëtar i komunitetit rom i cili po ushtron detyrën e bashkëpunëtorit për çështje të romëve.

Shërbimi për informim

“E vërteta për BDI-në” – Bejta ka lëshuar aktvendime për legalizim pa nënshkirmin e shefit të urbanizmit

22.02.2018

Në konferencën e sotme për shtyp në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, zëdhënësi i komunës së Gostivarit, përmes dokumenteve zyrtare zbardhi rastet e shkeljeve flagrante në sferën e urbanizimit nga ana e ish kryetarit të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta.

“Fillimisht ju rikujtojmë se kur Nevzat Bejta ishte ministër i pushtetit lokal në vitin 2011, ai në mbledhje të qeverisë kërkoi marrjen e ingerencave në sferën e urbanizmit Komunës së Gostivarit në kohën kur me të udhëhiqte Rufi Osmani. Qeveria e atëhershme VMRO-BDI këtë edhe e bëri më 29 janar 2012, pikërisht në kohën kur në fuqi ishin dy ligje paralele, respektivisht Ligji për ndërtim dhe Ligji për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje. Asokohe, inspektorët evidentuan 52 objekte në ndërtim, pa dokumentacionin adekuat dhe këto objekte edhe sot e kësaj dite kanë probleme me zgjidhjen e statusit juridik. Respektivisht për të gjitha këto objekte u përgatitën Procesverbale dhe Aktvendime për prishje dhe evidentohen si ndërtime të egra për tu prishur, që nënkupton se as mund të legalizohen, e as të lëshohet leje ndërtimi për to”, shpjegoi Demiri

“Por, për “të fortin e Gostivarit ligjet nuk vlejnë” dhe ai, pra Nevzat Bejta, kur kanë qenë në pyetje interesat personale, me siguri për përftime materiale, ka qenë në gjendje të suprimojë ligjet dhe të anashkalojë shërbimet përkatëse dhe vetë-personalisht të nënshkruajë aktvendime për legalizim të ndërtimeve të egra”, tha në vazhdim zëdhënësi i komunës së Gostivarit.

Ai, shpalosi para gazetarëve edhe aktvendimet në të cilat, mungon nënshkrimi i udhëheqësit të Sektorit të urbanizimit, e kjo flet qartë se i njëjti, të paktën në këtë rast nuk ka dashur të bëhet pjesë e krimit.

Shërbimi për informim

 

Kryetari Taravari priti ambasadorin shqiptar Fatos Reka

22.02.2018

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka, qëndroi për vizitë zyrtare në Komunën e Gostivarit, me ç’rast u prit nga kryetari i komunës, Arben Taravari.

Në një takim të ngrohtë miqësor, kryetari Taravari njoftoi ambasadorin Reka me sfidat me të cilat ballafaqohet udhëheqësia e re komunale, si dhe me sukseset e arritura duke zbatuar një qasje të re të menaxhimit në këto tre-katër muajt e para të mandatit.

Kënaqësi dhe nder që sot ta kemi të pranishëm Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka. Biseduam për të gjitha projektet që mund t’i realizojmë së bashku ne si Komunë e Gostivarit me Bashkitë e Shqipërisë. Raportet tona janë korrekte dhe do të mundohemi që së bashku të bëjmë më të mirën për qytetarët e të dyja vendeve ,gjatë periudhës së ardhshme katër vjeçare”,tha në prononcimin e tij për media Taravari.

Meqë kjo ishte vizita e parë e Ambasadorit shqiptar në Komunën e Gostivarit pas zgjedhjeve lokale, Reka ia uroi Taravarit marrjen e detyrës, duke i dëshiruar punë të suksesshme, duke e siguruar atë për mbështetje dhe thellim të bashkëpunimit në mes të Komunave të Maqedonisë dhe Bashkive të Shqipërisë

Ishte nder i veçantë që isha sot mysafir i z.Taravarit. Unë erdha për ta uruar për detyrën e re si dhe për të biseduar rreth rritjes së efikasitetit për vjeljen dhe implementimin e fondeve të BE-së. Unë e sigurova z Taravarin se ne do ta mbështesim atë për të gjitha nismat në dobi të qytetarëve. Besoj se ashtu si në në detyrat e më përparshme, z.Taravari do të ketë sukses edhe në detyrën e kryetarit të komunës së Gostivarit”, deklaroi ambasadori i Shqipërisë në Shkup, Fatos Reka.   

Taravari e informoi Ambasadorin edhe për formimin e Unionit të Bashkive Shqiptare, qendra e së cilës do të jetë në Tiranë. Stafi I këtij Unioni do të përbëhet nga përfaqësues të të gjitha qendrave shqiptare . Detyra e unionit do të jetë që me anë të projekteve konkrete, të shfrytëzojë IPA fondet për bashkëpunim regjional të komunave shqiptare të Maqedonisë, Kosovës e Shqipërisë.

Vlen të theksohet se Komuna e Gostivarit, në kuadër të IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar, ka realizuar projekt të përbashkët me Bashkinë e Korçës, ndërsa synimet janë që të vendoset bashkëpunim i drejtpërdrejtë dhe shkëmbim përvojash me më shumë komuna të Shqipërisë.

Shërbimi për informim 

Në Gostivar, do të mbahet debat publik me OJQ-të

21.02.2018

Komuna e Gostivarit është përzgjedhur si një nga pilot-komunat ku fillon të implementohet projekti i UNDP – Programi Regjional për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor. Në saje të aktiviteteve të parapara të projektit, OJQ dhe komuna do të mbindërtojnë njohuritë themelore rreth modelit transparent të financimit të OJQ si dhe do të krijohet metodologji për financimin e OJQ-ve nga buxheti komunal.

Në kuadër të aktiviteteve të këtij projekti të hënën (26.02.2018) me fillim në ora 13:30, në sallën e Këshillit rinor pranë Komunës së Gostivarit, do të mbahet debat publik.

“Ftojmë organizatat joqeveritare për pjesëmarrje në debatin publik në të cilin do të diskutohen Prioritetet e definuara duke pritur nga përfaqësues të OJQ-ve mendimet, sugjerimet dhe propozimet rreth të njëjtave. Pas diskutimit të prioriteteve në këtë ngjarje do të përzgjidhen dy anëtarë të cilët do të propozohen nga ana e OJQ-ve, anëtarë dhe zv/anëtarë në komisionin për vlerësim të aplikimeve”, thotë Dashmir Osmani – koordinator i projektit ReLOaD.

Në takimin e paraparë do të merr pjesë edhe ekipi i projektit të UNDP-së.

 Shërbimi për informim