Firma “Kartel” e Irfan Jasharit bllokon xhiro-llogarinë e gjimnazit të Gostivarit për borxhet e krijuara nga Nevzat Bejta, kërkon edhe kamatë

Firma private “Kartel” nga Gostivari, e njohur si një ndër firmat më të afërta me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka bllokuar xhiro-llogarinë e SHMK “Gostivar” duke pamundësuar kështu funksionimin normal të këtij institucioni arsimor me numër më të madh të nxënësve në Gostivar. Kjo si pasojë e borxheve të krijuara për ndërtimin e sallës sportive të kësaj shkolle gjatë mandatit 2005-2009 në kohën kur me komunën e Gostivarit ka menaxhuar Nevzat Bejta.

Irfan Jashari i “Kartel-it”kishte mundësinë që borxhin e krijuar ta kërkojë në mandatet 2005-2009 dhe 2013-2017 kur në krye të komunës ishte vetë Nevzat Bejta, si porositës i punëve, por borxhin e kërkon pas 10 e më shumë vitesh, me të vetmin qëllim që të bllokojë punën e një strukture udhëheqëse komunale,e cila timonin e komunës e mori me vullnetin e lirë të qytetarëve edhe krahas asaj që i gjithë aparati shtetëror u mobilizua që të pengohet një gjë e tillë.

Ia bëjmë me dije Irfanit të Kartelit dhe bosit të tij, qytetarit N.B. se duke bllokuar xhiro-llogarinë e gjimnazit, pengon funksionimin normal të kësaj shkolle dhe pengon vullnetin e kuadrit arsimor, prindërve dhe mijëra nxënësve për të kthyer imazhin e gjimnazit të Gostivarit si një shkollë elitare siç ishte dikur.

Shërbimi për informim 

Krasiten drunjtë përreth rrugësnë fshatin Llakavicë, rritet siguria në trafik

05.02.2018

Me kërkesë të banorëve lokalë dheme urdhër të kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari, Ndërmarrja publike “Parkingje publike dhe gjelbërime” gjatë fundjavës që lamë pas bëri krasitjen e drunjve dhe mënjanimin e vegjetacionit të padëshirueshëm përreth rrugë rajonale Gostivar-Sërmnovë, në segmentin që kalon përskaj fshatit Llakavicë.

“Ishte kërkesë e banorëve të fshatit Llakavicë dhe banorëve të fshatrave të Malësisë të cilët gravitojnë nga kjo rrugë, që të krasiten drunjtë dhe të mënjanohet vegjetacioni i padëshiruar që shkaktonte zvogëlim të dukshmërisë dhe rrezikonte sigurinë në trafikun rrugor. Intervenime të këtilla kemi pasur në vazhdimësi edhe në rrugë tjera lokale dhe rajonale në territorin e komunës së Gostivarit”, theksoi drejtori i ndërmarrjes, Muzafer Zulbeari.

Vlen të theksohet se rruga që kalon përskaj fshatit Llakivicë është pjesë e rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë për mirëmbajtjen e së cilës kompetencat i takojnë Ndërmarrjes publike “Rrugët e Maqedonisë”. Por për shkak të mosinetervenimit të kësaj ndërmarrjeje, Komuna e Gostivarit, me qëllimqë të mos pësojnë qytetarët, detyrohet që me mjete të veta të bëjë intervenimet e domosodoshme.

Shërbimi për informim

Koordinim i aktiviteteve ndërmjet Sektorit të arsimit dhe shërbimit pedagogjik të shkollave të Gostivarit

02.02.2018

Sektori i arsimit pranë Komunës së Gostivarit, realizoi sot një takim me shërbimet pedagogjike të shkollave komunale, në të cilin morën pjesë pedagogët, psikologët dhe sociologët e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit.

“E realizojmë këtë takim me shërbimet pedagogjike të shkollave fillore dhe të mesme, që në mënyrë më efektive dhe efikase t’i koordinojmë aktivitetet dhe përmes thellimit të bashkëpunimit, si ndërmjet komunës dhe shkollave, ashtu edhe bashkëpunimit të ndërsjellë mes shkollave dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet tyre, ta rrisim cilësinë e procesit edukativo-arsimor dhe kësaj sfere kaq të rëndësishme t’ia kthejmë vendin e merituar në shoqëri”, thotë Aslian Snopçe, udhëheqëse e Sektorit të arsimit pranë komunës së Gostivarit.

Nga ky takim dolën ide konkrete, por edhe u sollën konkluzione mjaft të rëndësishme. Takimet e këtilla të jenë të rregullta dhe të mbahen në javën e parë të muajit. Shërbimet pedagogjike të shkollave të raportojnë rregullisht për punën e tyre. Udhëheqësitë e shkollave të rrisin kontrollin mbi punën e mësimdhënësve si dhe të bëjnë inspektim në orët mësimore. Shërbimi pedagogjik të shkarkohet në tërësi nga punët administrative të cilat u takojnë drejtorive të shkollave.

Ajo që vlen të theksohet në veçanti, është se shërbimet pedagogjike të shkollave obligohen që një herë në muaj të organizojnë punëtori (ligjërata) për tema të caktuara për të cilat bashkërisht dhe në koordinim me Shërbimin e arsimit do t’i vlerësojnë si të dobishme.

“Kjo bëhet me qëllim që aktivitetet dhe punët e caktuara të pedagogëve apo psikologëve të shkollave të mund të gjejnë një zbatim më të gjerë nëpër shkolla dhe të shfrytëzohen nga të gjithë idetë e mira individuale të profesionistëve. Disa ligjërata do të mbahen edhe në shkollat fillore edhe në të mesmet, ndërsa ato që janë specifika për grupmosha të caktuara, do të zhvillohen vetëm për ciklin përkatës të arsimit”, njofton Aslian Snopçe.

Shërbimi për informim

 

Pastrohet shtrati i lumit Jahorka në fshatin Forinë

02.02.2018

Ndërmarrja publike “Komunalec” këtyre ditëve është duke realizuar një aksion për pastrimin e shtratit të lumit Jahorka në fshatin Forinë.

Shtrati i këtij lumi ishte shqetësimi të cilën banorët e këtij fshati ia shpalosën kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari me rastin e vizitës së tij që ia bëri paradokohe këtij fshati.

“Për të realizuar këtë aksion kemi angazhuar mekanizimin tonë dhe punonjësit tanë dhe gjithë këtë e bëjmë me mjete vetanake të ndërmarrjes. Ishte kjo kërkesë e banorëve lokalë, që të mundësohet rrjedha e papenguar e ujit, por edhe të shmanget pamja e shëmtuar e këtij lumi i cili kalon përmes të fshatit”, thekson drejtori i ndërmarrjes, Isak Lazami.

Banorët e fshatit Forinë shprehen mirënjohës për këtë intervenim të shpejtë nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit, për zgjidhjen e problemeve të tyre.

Shërbimi për informim

SHF “Përparimi” me shumë aktivitete jashtëmësimore

02.02.2018

Në Shkollën fillore “Përparimi” Çegran, po zhvillohen më shumë aktivitete jashtëmësimore.  Nxënësit e kësaj shkolle, paradokohe morën pjesë në projektin “Leximi ju bën udhëheqës”, projekt kyi organizuar nga USAID dhe që ka për qëllim realizimine rrjetëzimit me shkollat mike.

“Në këtë rrjetëzim u prezantuan punët dhe aktivitetet e 3 shkollave mike dhe u realizuan punëtori të ndryshme në formë bashkëpunimi. Rrjetëzimi u realizua në SHF”Goce Dellçev”të komunës Aerodrom të Shkupit, ndërsashkolla jonë u prezantua me projektin “Betmeni – Heroi im”, njofton drejtori Blerim Ameti.

Po ashtu, në këtë shkollë, të martën në këtë shkollë u mbajtën gara në ping-pong, ku morën pjesë 24 nxënës të ciklit të lartë, respektivisht prej klasës Vi deri në klasën IX.   Garuesit më të suksesshëm u shpërblyen me dhurata modeste.

Nga kjo shkollë vlerësojnë se aktivitetet jashtëmësimore duhet të jenë në funksion të zhvillimit të talenteve të fëmijëve, shkathtësive, aftësive si dhe në drejtim të përforcimit të vetëbesimit të tyre, pasqyrës pozitive për ata por edhe të raporteve pozitive dhe imazhit pozitiv për shkollën.

Shërbimi për informim

Edhe një premtim i realizuar i kryetarit Taravari

02.02.2018

Pas vendosjes në funksion nga ana e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit Jetësor, të Stacionit matës për praninë e mikro-grimcave PM10 që gjendet në oborrin e Shkollës fillore “Goce Dellçev”, Komuna e Gostivarit në ueb faqen zyrtare siguroi link të drejtpëdrejtë, ku për çdo ditë jepen informatat për nivelin e ndotjes së ajrit.

Mungesa e stacionit matës në Gostivar për sasinë e mikro-grimcave PM10 në qytetin e Gostivarit, ishte një nga shqetësimet kryesore të kryetarit Arben Taravari edhe gjatë fushatës parazgjedhore.

Duke mundësuar që qytetarët e Gostivarit në kohë reale të jenë të informuar me nivelin e ndotjes së ajrit, Komuna e Gostivarit synon që të rrisë vetëdijen e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe shpreh gatishmëri që konform kompetencave dhe mundësive të ndërmerr edhe hapa konkrete në drejtim të ballafaqimit me problemin.

Në vijim, linku: www.gostivari.gov.mk/air 

Shërbimi për informim

SHMEK “Gostivar” dhe SHF “Përparimi” f. Çegran fitojnë grant nga MASH-i

01.02.2018

Ministria e Arsimit dhe Shkencës i publikoi rezultatet nga Thirrja publike për ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikuluralizmit, integrimit dhe tolerancës ndëretnike në shkollat ​​fillore dhe të mesme.

Midis fituesve të granteve janë edhe një shkollë fillore dhe një shkollë e mesme nga Gostivari. SHF “Përparimi” nga fshati Çegran do ta realizojë projektin në partneritet me SHF “Nikolla Karev” nga Radovishi, ndërsa Shkolla e mesme ekonomike komunale, grantin do ta realizojë në mënyrë të pavarur.

Objektivi kryesor i këtyre granteve është të promovohen praktikat më të mira për aktivitete në të cilat kultivohen marrëdhëniet harmonike të cilat bazohen në respektimin e dallimeve, dhe me këtë rast duke ndërtuar një shoqërie multietnike dhe multikulturore me çka mundësohet ndërtimi i institucioneve moderne, të suksesshme dhe efektive edukativo-arsimore të cilat do t’i promovojnë vlerat multietnike dhe multikulturore, qasjen e individualizuar ndaj nxëlnësve, klimën pozitive emocionale dhe komunikimin konstruktiv shumëkahësh në një mjedis të këndshëm dhe stimulues shkollor.

Shërbimi për informim

“E vërteta për BDI-në”- Taravari: Tokën ndërtimore në Gostivar e kanë shitur me çmime qesharake

01.02.2018

Në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në një konferencë për shtyp prezantoi një pjesë të keqpërdorimeve që janë bërë në sferën e urbanizmit gjatë mandatit 2013-2017 në komunën e Gostivarit.

“Rasti i parë ka të bëjë me shitjen e tokës ndërtimore, pronë e komunës së Gostivarit, te zona industriale në dalje të qytetit në drejtim të Tetovës. Shitja e tokës ndërtimore është bërë me çmime qesharake prej 211, 500, 550 dhe 1.600 denarë për metër katrorë. Paramendoni, për 3,50 euro (211 denarë) për metër katror tokë ndërtimore, miku i shefit të kabinetit të ish kryetarit Nevzat Bejta, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 7559 m2. Për 500 denarë për metër katrorë, një person po ashtu i afërt me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 2178m2. Për 550 denarë për metër katrorë person po ashtu i afërt me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 1940m2. Ndërsa me çmim prej 1600 denarë për metër katrorë, që po ashtu është çmim më pak se gjysma e çmimit real për këtë zonë, është shitur edhe një parcelë me sipërfaqe 3533m2”, theksoi Taravari.

Si rast tjetër, po ashtu skandaloz, Taravari e përmendi përpunimin e projekteve nga ana e Byrove projektuese, ku mbi gjysmën e projekteve për ndërtesat kolektive banesore i kanë përgatitur vetëm tri shtëpi projektuese, ndërsa numri i byrove të këtilla në Gostivar është mjaft i madh.

“Konkretisht, prej gjithsej 46 banesave kolektive një Shtëpi projektuese shume e afërt me ish kryeshefin e urbanizimit ka përgatitur projekte për 16 prej tyre, në vlerë prej 329.732 euro në total. Një shtëpi tjetër projektuese për 6 projekte të përpunuara ka siguruar mjete në lartësi prej 179.334 euro. Ndërsa një tjetër firmë ka punuar projekte për 3 banesa kolektive duke përfituar 103.368 euro. Duke pasur parasysh se kjo është vetëm një pjesë e keqpërodirmeve të bëra në sferën e urbanizimit, çdo koment është i tepërt”, theksoi kryetari Taravari.
Ai, gazetarëve ua prezantoi edhe dokumentet që dëshmojnë atë që u cek, si dhe i njoftoi ata se në lidhje me keqpërdorimet në sferën e urbanizimit do të organizohen edhe press konferenca tjera.

Për konferencën e radhës për shtyp, Taravari paralajmëroi se ajo do t’i kushtohet abuzimeve në sferën e financave në Komunën Gostivarit, respektivisht lukseve që i ka bërë ish kryetari me paratë e qytetarëve.

Shërbimi për informim