TAKIM INFORMATIV PËR PROPOZIM-RIBALANCIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË GOSTIVARIT

06.07.2018

Sektori për financa dhe buxhet pranë Komunës së Gostivarit, organizon takim informativ në të cilin do të prezantohet propozim-ribalanci i buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Takimi informativ do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, më 09.07.2018 (e hënë) prej në ora 16:00 deri në ora 17:00.

Ftohen qytetarët të marrin pjesë.

Shërbimi për informim

Edhe një mini-deponi e egër në Gostivar, shndërrohet në sipërfaqe të gjelbëruar

06.07.2018

Komuna e Gostivarit, nëpërmjet Ndërmarrjes publike “Komunalec”, vazhdon me aksionin gjithëpërfshirës për mënjanimin e mini-deponive të egra në gjithë territorin e komunës.

Aksioni i radhës ekologjik u realizua përskaj lumit Vardar në lagjen “Toskallari“ të Gostivarit, një sipërfaqe e lënë pas dore e cila më shumë i ngjante një mini-deponie të egër. Aksioni u realizua me kërkesë të banorëve të kësaj lagjeje, e cila ndonëse ekziston disa dekada, ka qenë skajshmërisht e margjinalizuar.

Nga Komuna e Gostivarit dhe Ndërmarrja Publike “Komunalec” njoftojnë se edhe kjo sipërfaqe tashmë e pastruar nga mbetjet dhe e rrafshuar, do të gjelbërohet, do të mirëmbahet dhe monitorohet rregullisht që të mos shndërrohet përsëri në deponi të egër dhe t’i ngjasojë një mini-parku të mirëfilltë buzë lumit Vardar.

Vlen të theksohet se në këto shtatë-tetë muaj qeverisje të udhëheqësisë së re komunale, janë realizuar shumë aksione ekologjike si nga Komuna dhe ndërmarrjet komunale publike, ashtu edhe nga bashkësitë lokale dhe shoqatat e ndryshme ekologjike që janë aktive në Gostivar.

Shërbimi për informim

Sektori për Financa: Të ardhurat në Komunën e Gostivarit në gjysëmvjetorin e parë rriten për 14% , ndërsa shpenzimet për 6%

04.07.2018

Të hyrat e realizuara publike në buxhetin e konsoliduar të Komunës së Gostivarit për gjysëmvjetorin e parë të vitit 2018 , respektivisht për periudhën prej 01.01.2018 deri më 30.06.2018, kanë arritur vlerën e përgjithshme prej 467.660.829 denarë., ku janë përfshirë edhe transferet nga viti i kaluar, e që paraqet 44,30% nga të hyrat e planifikuara për buxhetin e vitit 2018 në lartësi prej 1.055.777.000 denarë.
Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sivjet është shënuar rritje në të hyra në vlerë prej 57.408.903 denarë, ose shprehur në përqindje rreth 14%.

Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes së të hyrave tatimore në vlerë prej 15.208.186 denarë, të hyrave jotatimore në vlerë prej 3.575.231 denarë, donacione dhe transfere 37.702.440 denarë, si dhe të hyra kapitale në vlerë prej 923.046 denarë.
Sa i përket realizimit të shpenzimeve për gjysëmvjetorin e parë të këtij viti, ato kanë arritur vlerën rej 428.452.210 denarë, ose shprehur në përqindje, 40,58% nga shpenzimet e planifikuara të buxhetit të konsoliduar për vitin 2018.
Krahasuar me vitin paraprak, realizimi i shpenzimeve ka shënuar rritje prej 23.805.894 denarë., ose shprehur në përqindje rreth 6%.

“Kjo është një tregues i mirë se buxheti i realizuar do ta kaloje 80 përqindëshin, e që nënkupton se buxheti i sivjetmë do të mund të të kalojë vetëm me disa ndryshime dhe plotësime të vogla në rebalancin e parë. Po ashtu. realizimi i buxhetit për këtë periudhë mund të konsiderohet si mjaft i suksesshëm, duke pasur parasysh faktin se në tre nga gjashtë muajt e parë të këtij viti, Komuna e Gostivarit ka funksionuar me buxhet të përkohshëm, i cili është mjaft restriktiv dhe shkakton ngecje të mëdha në realizim”, theksojnë nga Sektori për Finaca pranë Komunës së Gostivarit.

Informatat për të ardhurat dhe shpenzimet e realizuara në buxhetin komunal, të përditësuara në baza mujore, si një praktikë e re në Komunën e Gostivarit, mund t’i gjeni në vegëzën e mëposhtme:

http://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/Raportet-per-Web-faqen-e-Komunes-1.pdf

Shërbimi për informim

 

NJOFTIM: Të martën do të bëhet dezinsektimi i parë nga toka në territorin e komunës së Gostivarit

04.07.2018

Njoftohen qytetarët se më datë 10.07.2018 (e martë), do të bëhet dezinsektimi i parë nga toka në territorin e Komunës së Gostivarit për zhdukjen e mushkojave të rritura dhe dëmtuesve të tjerë.
Dezinsektimi do të kryhet në mbrëmje pas orës 24:00 deri në orët e hershme të mëngjesit, vetëm në kushte të mira atmosferike.

Lokacionet në të cilat do të bëhet dezinsektimi nga toka janë me sa vijon:
Rr. “Zhivko Brajkoski” – Parku i i qytetit nga ana e majtë e lumit Vardar, rr. “M.Ç Filiposki” – Parku i qytetit nga ana e djathtë e lumit Vardar, Spitali i qytetit, rr. “JNA” deri te udhëkryqi i Zdunjës, shtrati i lumit Vardar në atarin e fshatit Raven, kanali prej udhëkryqit të Zdunjës – Zona e VI – Maleardi – rr. Boris Kidriç – rr.Beliçica deri në lagjen Fazaneria- vendbanimi Banjicë – bulevari i Vëllezërit Gjinoski, përmes Sheshit të qytetit deri në dalje të qytetit kah fshati Çajlë e deri tek lumi Jahorkë në fshatin Forinë .

Në rast të kohës me shi ose me erë të fortë dezinsektimi do të anulohet për ditën e ardhshme ose për ndonjë ditë tjetër me kushte më të mira atmosferike.
Për dezinsektim do të përdorët Aurodil i tretur në bazë të prospekteve të prodhuesit për përdorim, edhe atë 50 ml / 5 l.

Luten kultivuesit e bletëve që të marrin masat e duhura mbrojtëse, që do të thotë të strehojnë bletët në kutitë e tyre, të sigurojnë sasi të nevojshme të ujit për mbajtjen e bletëve të mbyllura minimum 5-6 orë pas trajtimit të territorit.
Dezinsektimin do ta kryejë SHPTSHP “PLANT MEDIKA”.

Shërbimi për informim

Rikonstruktohet dhe zgjerohet një segment i rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë

03.06.2018

Pas përfundimit të fazës përgatitore për rikonstruktim dhe zgjerim të rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë në pjesën ndërmjet fshatrave Llakavicë dhe Sërmnovë, nesër do të fillojë gërryerja dhe asfaltimi i segmentit në gjatësi prej 1967 metra.

Ndonëse rruga Gostivar – Llakavicë si rrugë rajonale është nën menaxhimin e shtetit, më së shumti mjete investon Komuna e Gostivarit, me qëllim që tu dilet në ndihmë qytetarëve të kësaj ane të cilët prej shumë vitesh ballafaqohen me një rrugë tejet të dëmtuar, ku mezi shihen gjurmët e asfaltit të dikurshëm.

Rikonstruktimi i një pjese të segmentit rrugor Llakvicë – Sërmnovë është projekt i përbashkët i Komunës së Gostivarit, Byrosë për Zhvillim Rajonal, Qendrës për Zhvillim Planor të Rajonit të Pollogut, si dhe banorëve dhe mërgimtarëve të kësaj ane të cilët kanë kryer punë në vlerë prej 150 mijë eurosh, respektivisht kanë zgjeruar rrugën për 1,5 metra në gjithë gjatësinë e saj prej mbi 8 kilometra.

Për të ndjekur nga afër punimet, dje dolën në terren kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal, Ramiz Rexhepi, si dhe banorët e fshatit Sërmnovë.

“Kontratës që kishim me Byronë për Zhvillim Rajonal dhe Qendrës për Zhvillim Planor të Pollogut , i shtuam një aneks me të cilin ne si Komunë u pajtuam që të rrisim shumën e participimit, kështu që projekti në fjalë arrit vlerën prej 10,3 milion denarë, pa mos llogaritur këtu koston e punimeve që u financuan nga vetë banorët lokalë. Pra, participimi i komunës për këtë fazë të punimeve arriti vlerën prej 6 milion denarë. ndërsa i Byrosë 4,3 milion denarë. Po ashtu, pranuam kërkesën e banorëve që të zvogëlohet gjatësia e segmenti që rikonstruktohet në favor të gjerësisë, që të mundësohet përkalimi i papenguar i dy automjeteve”, theksoi Taravari.

Pjesa e asfaltuar e rrugës do të ketë gjerësi prej 4,5 metrash, që nënkupton se shtresa e përgjithshme e asfaltit të ri do të jetë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8850 metra katrorë, ndërsa në vijim Komuna e Gostivarit do të bëjë mbushjen dhe arnimin e gropave në pjesën e mbetur të rrugës.

Kryetari Arben Taravari, u premtoi banorëve të kësaj ane se në rast se nga NP “Rrugët e Maqedonisë, nuk përmbushin obligimin e tyre për vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale, Komuna e Gostivarit është e gatshme që ta bëjë edhe këtë, megjithëse nuk është obligim i saj.

Shërbimi për informim

Taravari ia dorëzon çelësin e artë të qytetit shkencëtarit dr. Feigenblatt

02.07.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari ia dorëzoi Çelësin e artë të qytetit, profesorit dhe veprimtarit Dr. Otto F von Feigenblatt.

Është hera e parë që Komuna e Gostivarit ndan Çelësin e artë të qytetit dhe është një nder i veçantë që atë ia dorëzojmë pikërisht një veprimtari dhe shkencëtari i cili ka doktoruar në shkencat juridike dhe shoqërore. Është i ri për nga mosha por mjaft i suksesshëm. Shpresoj që me zotërinë të vazhdojmë të kemi bashkëpunim edhe në të ardhmen në të gjitha aspektet. Njëherit shpresoj se në Gostivar, edhe në të ardhmen do të kemi personalitete të cilëve do tu dorëzojmë Çelësin e artë” theksoi Taravari.

Profesori Feigenblatt, falënderoi kryetarin Taravari për këtë nder të veçantë, duke theksuar rolin shumë të rëndësishëm të komunave në zhvillimin dhe përparimin e të gjitha vendeve në botë.

Vetëqeverisjet lokale janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e shteteve dhe të botës në përgjithësi dhe shpresoj e akademikët si unë, mund të ndihmojnë në përparimin e komunave. Ju falënderoj nga zemra dhe ndjehem shumë i nderuar që pranova këtë çmim”, theksoi profesori Feigenblatt.

Ndryshe, Dr. Otto F von Feigenblatt përveç që është një mik i madh Gostivarit, është edhe një lobues i mirë i çështjeve të mëdha të cilat i shoqërojnë shqiptarët në përgjithësi. Është një nga lobuesit kryesor për njohjen e Kosovës në vendet e Amerikës Latine dhe vende tjera. Është një personalitet që angazhohet të bashkëlidhë institucionet akademike shqiptare në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri me institucionet më prestigjioze akademike në Spanjë, SHBA, Amerikës Latine dhe Evropën Perëndimore, si dhe për promovimin e trojeve shiptare si destinacione turistike dhe vende të përshtatshme për investime.

Shërbimi për informim

Në Gostivar do të hapet stacionar për trajtim të qenve endacak

02.07.2018

Kryetari i i komunës së Gostivarit, Arben Taravari në një prononcim të tij për media gjatë një aksioni ekologjike në Gostivar, parajalmëroi hapejn e një stacionari për trajtimin qenve endacakë në territorin e komunës. Ai njoftoi se tashmë është hapur tenderi dhe se shumë shpjet do të aktivizohen 20 bokse për vendosje e qenve për të cilët do të përkujdeset ekip profesional.

Tenderi tashmë është shpallur dhe së shpejti do të vihet në funksion Stacionari për trajtimin qenve endacakë të cilët do të kapen në territorin komunës së Gostivarit. Në njërin nga ish objektet e ish kazermës, do të ketë 20 bokse për qen, do të angazhohen dy veterinerë të cilët do t’i vaksinojnë dhe do t’i sterilizojnë qentë endacak, do tu vendosen çipa nën lëkurë si garanci se janë të pastër dhe nëse do të ketë të interesuar, do të mund t’i adoptojnë ato”, theksoi Taravari.

Nëse gjithçka shkon sipas dinamikës së paraparë, stacioni do të mund të lëshohet në përdorim deri në fund të këtij muaji.

Shërbimi për informim

Aksion i madh ekologjik në Gostivar, deponitë e egra do të shndërrohen në sipërfaqe të gjelbëruara

02.07.2018

Gjatë fundjavës, Komuna e Gostivarit nëpërmjet dy ndërmarrjeve publike “Komunalec” dhe “Parkingje publike dhe gjelbërime”, realizoi gjatë[ë fundjavës që lame pas një aksion të gjerë ekologjik për pastrimin e deponive të egra të krijuara në disa lokacione brenda dhe në periferi të qytetit.

Aksionin në fjalë, në të cilin u angazhuan mekanizimi dhe krahu i punës së dy ndërmarrjeve publike, me ç’rast u pastruan dhe u bartën dhjetëra kamionë me mbeturina dhe mbetje ndërtimore, e ndoqi edhe kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Ashtu siç kemi premtuar, të gjitha mini-deponitë e krijuara nga qytetarët e pandërgjegjshëm, do t’i pastrojmë dhe do t’i shndërrojmë në sipërfaqe të gjelbëruara. Në këtë pjesë, do t’i pastrojmë të gjitha deponitë e egra, duke filluar prej këtu, te isha kazermat e deri në fshatin Gjonovicë e Poshtme”, theksoi Taravari.

Ai njëherit bëri apel deri tek qytetarët që të kujdesen më shumë për një mjedis të pastër jetësor, si dhe tu bashkëngjiten aksioneve të cilat i organizon Komuna e Gostivarit apo shoqatat e ndryshme ekologjike, sepse sipërfaqet e gjelbra publike janë një pasuri e përbashkët e të gjithë qytetarëve.

Drejtoi I NP “Komunalec”, Isak Lazami, njoftoi se këtyre ditëve do të fillojë edhe monitorimi i rrugës e cila çon deri te deponia Rusino, rrugë kjo përskaj së cilës edhe hidhen më së shumti mbetje urbane dhe ndërtimore, respektivisht do të ketë roje dhe kamera dhe do të ndërmerren masa adekuate ndaj shkelësve.

Gjatë fundjavës u pastruan mini-deponitë e egra te ish kazerma dhe lokacione tjera në afërsi të saj, si dhe mini-deponitë ndërmjet dy stadiumeve të futbollit, në zonën rekreativ-sportive të qytetit.

Shërbimi për informim