FTESË PUBLIKE

FTESË PUBLIKE Të nderuar qytetarë, Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e katërt të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën e Gostivarit, që do të mbahet më 01.11.2019 (e premte) në hapësirat e restorantit The Grand– Gostivar …

NJOFTIM

22.04.2019 Të nderuar qytetarë, Në pajtim me pikën 1.3 të Thirjes Publike për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019, Ju njoftojmë se mjetet financiare…

U asfaltua një rrugë në lagjen “Silika” të Gostivarit

17.10.2019 Në vazhdën e përpjekjeve të Komunës së Gostivarit për të krijuar kushte të volitshme infrastrukturore për të gjithë qytetarët, para disa ditëve përfundoi asfaltimi i rrugës 4 në lagjen “Silika” krah i rrugës…

Përfundoi sanimi dhe rikonstruktimi i një rruge në lagjen “Zona VI” në Gostivar

17.10.2019 Prej sot, banorët e rrugës 4 të në bllokun urban 19 në lagjen Zona VI, nuk shkelin në pluhur dhe baltë. Dje përfundoi asfaltimi i kësaj rruge me gjatësi 150 metra dhe gjerësi 5,5 metra, në të cilën paraprakisht u bë…

Tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit

Më 18.10.2019, ditë e premte nga ora 14:00 te salla e këshillit komunal, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me OJQ “International Woman’s Club” organizon tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit. Tetori ndërgjegjëson! Tetori…

THIRRJE PUBLIKE

,
K O M U N A   E   G O S T I V A R I T Në bazë të PROGRAMIT (R1) - MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20…

Komuna e Gostivarit shënon rezultate të lakmueshme në sferën e investimeve dhe zvogëlimin e borxheve të trashëguara

03.10.2019 Falë qeverisjes së ndërgjegjshme dhe të ndershme, si dhe shmangies së shpenzimeve joproduktive, Komuna e Gostivarit gjatë qeverisjes së kryetarit Arben Taravari shënon rezultate të lakmueshme si në sferën e investimeve…