Lënda:Ftesë për pjesmarje në procesin e thirjes publike ,,Strategjia për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’

13.12.2019

Komuna e Gostivarit i njofton qytetarët e interesuar dhe opinionin e gjerë se përpilon ,,strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’dhe në procesin e përpilimit do të mbahet debatë publike me qëllim që opinioni publik të njoftohet me versionin e përpilimit.

Në fazën e hershme para sjelljes për ,,Strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit’’mundësohet pjesëmarrje e të gjithë banorëve të interesuar poashtu edhe të dorëzohen komente,vërejtje dhe propozime.

Thirrja publike do të mbahet më 17.12.2019
Në 15.00 ora.

Presim kontributin tuaj në përpjekjen e përbashkët të përpilojmë Strategji për ajër të pastër në Komunën e Gostivarit dhe me atë të përmisojmë ajrin ambiental në Komunën e Gostivarit.

Shërbimi për informim

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, ( Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.9/2019), Komisionit për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve arsimorë nga kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme në Komunën e Gostivarit, më datë 11.12.2019, shpall:

K O N K U R S

Për ndarjen e shpërblimeve dhe lëvdatave nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme komunale në Komunën e Gostivarit.

Shpërblimet dhe lëvdatat ju shpërndahen nxënësve për arritjet të veçanta dhe arritje të rezultateve më të suksesshme në veprimtarin edukativo-arsimore.

Komunа е Gostivarit shpërndan shpërblimet dhe lëvdatat si në vijim:

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave fillore;

– 3 (tre) nxënësve më të mirë të shkollave të mesme;

– 1 (një) paraleleje të shkollave fillore,

– 1 (një) paraleleje të shkollave të mesme,

DOKUMENTACIONI

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave fillore duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose nëntë vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për nxënës më të mirë të shkollave të mesme, në aplikacionet e tyre duhet të paraqesin:

– dëshmi për vitin e kryer, ose katër vitet e kryera dhe dëshmi për sjelljen e tyre (dëftesa ose diploma për shkollën fillore);
– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrjeje dhe/ose vend në garat në sferën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar.
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitetesh të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal. (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.)
– dokument me të cilin vërtetohet se ai/ajo ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave;
– vërtetim për nxënës të rregullt të shkollës.

Kandidatët për paralele më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme duhet të paraqesin:

– diplomë ose certifikatë për pjesëmarrje dhe/ose vend të fituar në garat në fushën e arsimit, kulturës dhe sportit gjatë vitit të kaluar;
– vërtetime nga institucionet kompetente për angazhimin dhe kontributin në aktivitete të llojllojshme brenda dhe jashtë shkollës dhe mjedisit lokal (aktivitete prodhuese, humanitare, kulturore etj.);
– dokument me të cilin do të vërtetohet se klasa ose grupi (seksioni) ka marrë pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve;
– dëshmi për numrin më të vogël të mungesave për paralele;
– vërtetim për nxënës të rregullt.

Rezultatet përfundimtare dhe votimi janë të disponueshme për publikun, individët dhe grupet (kandidatët), pasi të jenë shpallur nxënësit më të mirë në shkollat fillore dhe të mesme në komunën e Gostivarit.

Aplikimet parashtrohen deri te Këshilli i shkollës i cili më pas i dërgon në Arhivën e Komunës së Gostivarit në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e shpalljes së konkursit.

Komuna e Gostivarit
Bul.Vllezërit Gjinoski 61
1230 Gostivar
Republika e Maqedonisë së Veriut
Arhiva e Komunës së Gostivarit

DEMANT

10.12.2019

Komuna e Gostivarit i hedh poshtë si të pavërteta pretendimet e personit Xhengis Deralla, të publikuara në rrjetet sociale, kinse bëhet mbytja e qenve të shëndoshë të cilët mund të trajtohen në stacionar.

E vërteta rreth këtij rasti është se nga Stacioni Veterinar Dog&Cat – Tetovë konfirmojnë praninë e Leishmanisë në dy prej qenve të kapur, dhe të cilëve u është bërë eutanazi konform dispozitave ligjore nga ana e këtij  Stacioni të Veterinarisë.

Dokumentacioni më poshtë e argumenton këtë.

Shërbimi për informim 

“Ditë e hapur me qytetarët”

Komuna e Gostivarit, në kuadër të nismës “E marta ditë e qytetarëve”, ka organizuar ngjarjen “Ditë e hapur”, në të cilët qytetarë të grupmoshave të ndryshme vizituan Komunën e Gostivarit. Me saktë qytetarët takuan bartësit kryesor komunal, kryetarin e Komunës Dr. Arben Taravarin dhe udhëheqësit e sketorëve, po ashtu edhe drejtorët e dy ndërmarrjeve publike të qytetit dhe stafin e administratës komunale. Qëllimi i organizimit “Ditë e hapur” ishte hapja e komunës dhe mundësia që qytetari nga afër dhe në mënyrë tërësisht jo-formale të ketë mundësinë e shpalosjes së problemeve të tyre para pushtetit lokal dhe të marrin aty për aty zgjidhje, e cila ndodh për herë të parë në Komunën e Gostivarit.

 “Ditën e sotme e kemi quajtur “Ditë e hapur” e komunës së Gostivarit. Çdo të martë këto takime ndohin në zyrën time, por aty nuk i kemi të gjithë shefat e sektorëve, në zyrën time janë zakonisht dy-tre vetë dhe qytetarët i presim një nga një çdo pesëmbëdhjetë minuta dhe i diskutojmë hallet dhe problemet e tyre. Sot vendosëm ta bëjmë pak më ndryshe dhe të gjithë sketorët janë këtu dhe shohin se si unë e kalojë një ditë të martë dhe janë pjesmarrësn në bisedat me qytetarët. Ata shprehin hallet, probleme e tyre të cilat i kanë, ndërsa ne mundohemi aty për aty ti zgjidhim ato telashe, çfarë nuk mundemi menjëherë u tregojmë se ku duhet të drejtohen dhe si ne si administratë do ta ndjekim dhe zgjidhim problemin e tyre. Këtë metodë ua preferojë të gjithë kryetarëve të komunave, pasi ka efekt dhe vërtetë zgjidhen problemet e qytetarëve, ndërsa qytetarët ndjejnë siguri se administrata dhe kryetari janë të interesuar për tu ndihmuar”, deklaroi kryetari i Komunës së Gostivarit, Dr. Arben Taravari.

Hallet e qytetarëve janë të natyrave ndryshme, tha kryetari Dr. Arben Taravari, por shtoi se problemet më të shpeshta mbeten ato në urbanizëm, siç janë legalizimet dhe lejet e ndërtimeve.

“Problemet kryesishtë janë në urbanizëm. 80 për qind e shqetësimeve të cilat i shprehin qytetarët, janë probleme me Insektoratin e ndërtimit dhe me Sektorin e Urbanizmit. Ndonjëher ka me arsimin, me punën dhe politikën sociale ose ndonjë sketorë tjetër. Ne mundohemi sa më parë ti zgjidhim problemet e tyre, por fatkeqësisht ka disa procedura në disa raste që kërkojnë kohë deri te zgjidhja finale. Nuk mund të vendoset ad-hoc në zgjidhjen e problemeve. I kemi sot këtu edhe drejtorët e ndërmarrjeve publike për të cilët poashtu nëse ka vërejtje, menjëherë reagohet dhe ato marrin masa mbi sugjerimet e qytetarëve, natyrisht në kuadër të asaj që mund të realizohet”, tha kryetari i Komunës së Gostivarit, Dr. Arben Taravari.

Qytetarët falënderojnë bartësit komunal për bashkëpunimin dhe gatishmërinë e treguar, derisa inkurajon Komunën e Gostivarit, që kjo praktikë e takimit me ta, të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Ndryshe, për dy vite në krye të Komunës së Gostivarit, kryetari Arben Taravari ka takuar me qindra qytetarë, nga të cilat takime ka ndëgjuar nga afër hallet e tyre dhe është biseduar për zgjidhjen e tyre. Për këtë qëllim – dita e martë është ditë e javës të cilën kryetari Taravari e ka ndarë si ditë për takim me qytetarët.

Njoftim

09.12.2019

Të nderuar qytetarë,

Ju njoftojmë se nesër (e martë), prej në ora 11:00 deri në ora 13:00, kryetari i komunës Arben Taravari, do t’i pranojë qytetarët në Qendrën për Shërbime Komunale (Qendrën për Informim) në katin përdhes.

Bashkë me kryetarin Taravari do të jenë edhe udhëheqësit e sektorëve.

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit shënoi Ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara

03.12.2019

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të Kufizuara – 3 Dhjetori, kryetari i komunës së Gostivarit shtroi drekë për fëmijët nga Qendra ditore dhe nxënësit nga paralelet speciale të shkollave fillore “Ismail Qemali” dhe “Mustafa Kemal Ataturk”. 

Me këtë rast Taravari theksoi se duhet akoma punë nga e gjithë shoqëria që integrimi i këtyre personave në qytetin tonë të marrë formën e merituar. Ai shprehu bindjen se vitin tjetër kjo ditë do të shënohet në Qendrën e re që do ta hapë Komuna e Gostivarit për këta persona dhe për fëmijët me autizëm, me lokacion në ish kolegjin privat “Jahja Kemal”.

“Ky është viti i tretë që në vazhdimësi e festojmë Ditën e personave me nevoja speciale në Gostivar. Ne si Komunë jemi munduar me të gjitha grupet e personave të shoqërisë sonë që kanë nevojat ndryshe, të kemi ndonjë organizim, të jemi pranë tyre dhe t’u mundësojmë kushte më të mira. Shpresojmë ky të jetë viti i fundit që festojmë në ndonjë restorant, dhe vitin e ardhshëm urojmë të jemi në qendrën për fëmijë me nevoja të veçanta dhe aty në kushte më të përshtatshme së bashku me këta fëmijë ta ndajmë dashurinë ndërmjet nesh”, tha kryetari Arben Taravari.

Ndërkaq përgjegjësja çështje sociale pranë Komunës së Gostivarit – Afërdita Hamza, tha se sivjet nuk ka paraparë ndonjë organizim më madhështor sikurse vitet e kaluara, për shkak të viktimave nga tërmeti në Shqipëri.

Një shenjë falënderimi për aktivitetin e organizuar, fëmijët e pranishëm, kryetarit Taravari i dhuruan një pikturë dhe kartolina të përgatitura nga vetë ata. 

Shërbimi për informim

Kryetari Taravari rikonfirmon – Zero tolerancë ndërtimeve të egra

02.12.2019

Kryetari Taravari me përgjegjësit e urbanizimit konstatojnë devijim nga plani gjatë ndërtimit të banesave kolektive, investitorëve u jep afat brenda një jave vetë t’i prishin pjesët shtojcë.

Gjatë ditës së sotme, kryetar i komunës së Gostivarit, Arben Taravari së bashku me udhëheqësin e Sektorit të urbanizmit dhe inspektorët e autorizuar dolën në terren për të ndjekur nga afër situatën me ndërtimin e banesave kolektive në Gostivar. U konstatua se në dy raste kemi të bëjmë me devijim nga leja e punës, respektivisht se ndërtohet përtej gabaritit të përcaktuar me planet detaje urbanistike në fuqi.

Me këtë rast, kryetari Taravari rikonfirmoi se i mbetet besnik qëndrimit se nuk do të tolerojë aspak ndërtime të egra, duke u dhënë afat investitorëve që brenda një jave gabaritin e objekteve ta kthejnë në përputhje me lejen e ndërtimit.

“Siç kam theksuar disa herë, toleranca ndaj ndërtimeve të egra do të jetë zero. Ne sot hasëm dy raste ku ndërtohet përtej lejes së ndërtimit, respektivisht mbi gabaritin e lejuar. Investitorët kanë afat një javë që t’i prishin ndërtimet shtojcë dhe objektin të vazhdojnë ta ndërtojnë në përputhje me lejen për ndërtim. Në të kundërtën, ne do të veprojmë”, ishte i prerë kryetari Taravari.

Komuna e Gostivarit apelon deri te të gjithë investitorët që gjatë ndërtimit t’i përmbahen strikt lejes, rregullave dhe strandardeve, ndërsa qytetarët i inkurajon që rastet e ndërtimeve të egra t’i denoncojnë para organeve.

Shërbimi për informim