Në Komunën e Gostivarit ekzistojnë:

  • 11 shkolla fillore qendrore (me 20 shkolla periferike)
  • 4 shkolla të mesme
  • 1 kolexh

Shkollat e mesme

Shkolla e Mesme
Vendi
Kontakt
SHMK “Gostivar”
Gostivar 042-272-052
SHMEK “Gostivar”
Gostivar 042-272-051
SHMKM “Gostivar” Gostivar
SHMTK “Gostivar”
Gostivar 042-214-333

Kolexh

Kolexh
Vendi
Kontakt
Yahya Kemal College
rr.JNA pn.
Gostivar
Tel: 042-215-050
Fax: 042-216-070

 
 
Programet vjetore

 

Ligjet