Nxënësit e klasës së katërt u njoftuan me funksionimin e pushtetit lokal në Gostivar

13.04.2018

Nxënësit e klasës së katërt pranë Shkollës Fillore Komunale “Goce Dellçev” të shoqëruar nga mësueset e tyre, ishin sot për vizitë në Komunën e Gostivarit, për tu njoftuar me mënyrën e funksionimit të pushtetit lokal.

Gjatë vizitës ata takuan kryetarin e komunës Arben Taravari, ndërsa vizituan edhe sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit dhe zyrat e administratës komunale.

Kryetari i komunës Arben Taravari dhe pjesëtarët e kabinetit të tij, i njoftuan nxënësit me mënyrën e funksionimit të vetëqeverisjes lokale me një gjuhë të kuptueshme për moshën e tyre, duke u dëshiruar atyre që kur të rriten edhe ata të bëhen pjesë e administratës komunale, të marrin poste udhëheqëse dhe dikush të bëhet edhe kryetar komune.

Gjatë vizitës, 55 nxënësit nga tre paralelet e klasës IV pranë SHFK “Goce Dellçev”, kryetarit dhe bashkëpunëtorëve të tij u parashtruan pyetje aq përmbajtjesore, saqë edhe të rritur do tua kishin lakmi.

Shërbimi për informim

Gostivari shënoi Ditën Botërore e luftës kundër autizmit

02.04.2018

Dita Botërore për Luftën kundër Autizmit, në Gostivar u shënua me aktivitete të shumta. Në shënimin e kësaj dite, krahas Komunës së Gostivarit u përfshinë Qendra ditore për fëmijë me nevoja speciale – Gostivar Organizata Komunale e Kryqit të Kuq – Gostivar, SHFK “Bashkimi” – Gostivar, sektori i biznesit dhe shoqata civile dhe ekspertë nga Maqedonia dhe Shqipëria që merren me trajtimin e fëmijëve autikë.

Aktivitetet filluan me një marshim për ndërgjegjësimin për luftë kundër autizmit, prej Qendrës ditore deri te sheshi i qytetit ku restoranti “New Albis” nga Gostivari, ndau 70 procione me ushqim për fëmijët autikë. Pjesëmarrësit në marsh mbanin bluza me moton“Shine on light of autism” (Rreze drite për autizmin)

Në SHFK “Bashkimi”, në bashkëpunim me OK KK – Gostivar u organizua një treg bamirësie ndërsa fondet e mbledhura janë destinuar për të ndihmuar një familje të varfër me një fëmijë me nevoja të veçanta.

Aktivitete për të shënuar Ditën Botërore kundër autizmit u finalizuan me një ligjëratë në sallën e Këshillit të komunës së Gostivarit në temë: Të tejkalojmë dallimet, të njohim njëri-tjetrin”. Ligjëratë u ndoq nga përfaqësues të Sektorit për veprimtari publike të Komunës së Gostivarit, pedagogët dhe psikologët e shkollave fillore komunale, defektologët dhe logopedët nga rajoni i Gostivarit, si dhe prindërit e fëmijëve me autizëm, ndërsa ligjërues ishin ekspertë të njohur nga qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me autizëm në Shqipëri.

Vlen të përmendet se aktivitetet për hapjen e Qendrës për fëmijët autikë në objektin e Konviktit komunal të nxënësve “Branko Stanoeviq” – Gostivar kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe pritet që së shpejti të vihet në funksion.

Shërbimi për informim

Në shkollat e Gostivarit mbahen debate rinore për integrimin e të rinjve në arsim

23.03.2018

Në tre shkolla fillore komunale të Gostivarit, në vijim është pilot-projekti “Integrimi i të rinjve në arsim”. Projektin e implementon Agjencia amerikane për zhvillim ndërkombëtar (USAID) në bashkëpunim me Sektorin e arsimit pranë Komunës së Gostivarit.

“Fillimisht ky pilot-projekt realizohet në shkollat fillore Bashkimi dhe Goce Dellçev të qytetit dhe në SHF ‘Çajla’ të fshatit Çajlë, ndërsa në të ardhmen do të përfshihen edhe shkollat tjera komunale. Projektin e implementon USAID-i në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, ndërsa aktualisht janë duke u zhvilluar debate rinore, ku ekspertë të fushës përmes bashkëbisedimit detektojnë kërkesat dhe nevojat e të rinjve për integrimin e të rinjve në arsim”, shpjegon Aslijan Snopçe – udhëheqëse e Sektorit për arsim.

Debatet rinore realizohen me grupe të përbëra prej 20 nxënësish.

Shërbimi për informim

Nxënësit e SHF “Përparimi” vizituan organizatën rinore “YEP”

16.03.2018

Nxënësit e klasave të nënta të Shkollës Fillore “Përparimi” e fshatit Çegran, në kuadër të lëndës mësimore Edukimi qytetar, të shoqëruar nga profesorët e tyre, vizituan një nga organizatat qytetare të të rinjve që vepron në komunën e Gostivarit, “Youth Empowerment Platform – YEP”.

Për aktivitet e kësaj organizate foli drejtuesi i saj Arlind Musliu, si dhe disa nga anëtarët e kësaj organizate, të cilët njoftuan se organizata ka për mision fuqizimin e intelektit të të rinjve, përmes aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme.

Nxënësit gjithashtu u njoftuan nga afër me disa nga aktivitet e kësaj organizate siç është “Tech up” si dhe u informuan për aktivitete të ndryshme vullnetare në të mirë të shoqërisë. Mbi të gjitha nxënësit mësuan për rolin e shoqatave qytetare, për funksionimin, punën që bëjnë, anëtarësimin si dhe mënyrën se si demokracia vendoset në lëvizje përmes tyre.
Nxënësit ishin mjaft kureshtar për të kuptuar rolin e organizatave qytetare.

Shërbimi për informim

U nënshkrua Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet SHMEK “Gostivar” dhe shoqatës “Aksion Paqësor”

16.03.2018

Shkolla e mesme ekonomike komunale “Gostivar” dhe shoqata “Aksion Paqësor nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin “Mbështetje e procesit për arsim të ingtegruar të shkollave”.

Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, duke e kuptuar rëndësinë e procesit për integrim ndëretnik në arsim (INA) me qëllim që të rindërtohen arritjet e mëtutjeshme të të njëjtit, të dy palët dakordohen për aktivitete të përbashkëta: analiza (anketa), programe trajnues për tre mësimdhënës nga SHMEK “Gostivar”, punëtori me prezantime të kolegëve nga shkolla, punëtori me nxënës, si dhe bashkëpunim me shkollën partner SHMK “Gostivar” me mbështetje financiare dhe teknike prej 60.000 den.

Projektin “Mbështetje e procesit për arsim të integruara nëpër shkolla”, e zbaton shoqata Aksion Paqësor në partneritet me Qendrën për studime paqësore në Zagreb (Kroaci), ndërsa financohet nga Bashkimi Evropian dhe Civica Mobilitas.

Shërbimi për informim

Demiri: Ja si kanë menaxhuar në arsim ata që ia morën kompetencat Komunës së Gostivarit

15.03.2018

Temë e press-konferencës së sotme në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, ishte arsimi, respektivisht keqmenaxhimi në shkollën e mesme teknike “Gostivar”, gjatë mandatit 2013-2017.

“Ndonëse ka  keqpërdorime të shumta në këtë shkollë të mesme, ne sot do t’ju njoftojmë vetëm me disa prej tyre. I diplomuari në farmaci, ka qenë ë i angazhuar me fond të plotë prej 20 orësh për lëndët matematikore. Inxhinier i arkitekturës ka qenë i  angazhuar për lëndën e gjuhës angleze, ndërsa ajo që është më interesante,  i diplomuari në biznes ka qenë i angazhuar 4 orë për testim ekstern, 2 orë për fotokopje dhe 2 orë për Facebook”, informoi zëdhënësi i Komunës së Gostivarit, Jasin Demiri.

Ai, si dëshmi, ofroi kopjet e aktvendimeve për marrëdhënie pune për rastet e përmendura të mospërfilljes së normave ligjore.

“Angazhim i këtyre kuadrove, është bërë vetëm se këta individë kanë qenë aktivistë partiakë dhe të dëgjueshmit e patronit të tyre”, nënvizoi Demiri.

Përkujtojmë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës, nën trysninë e BDI – dega në Gostivar, ia mori kompetencat kryetarit të komunës së Gostivarit, Arbe Taravari, në pjesën e emërimit dhe shkarkimit të drejtorëve.

Shërbimi për informim

Ligjërata për ajër të pastër në shkollat fillore të Gostivarit

14.03.2018

Në tre shkolla fillore të komunës së Gostivarit, respektivisht në SHF “Ismail Qemali”, SHF “Goce Dellçev” dhe SHF “Bashkimi” u mbajtën ligjërata për mbrojtjen e mjedisit jetësor, ku në fokus ishte ajri ambinetal.

Aktivitetet u realizuan nga Shoqata ekologjike “Eco Guerilla” – Tetovë, ndërsa ligjëratat i ndoqën të gjithë nxënësit e klasave të shtata, teta dhe të nënta.

Qëllimi i kësaj ligjërate ishte ngritja e vetëdijes së nxënësve për mbrojtjen e mjedisit jetësor me fokus të veçantë ajrin, i cili në rajonin e Pollogut sipas matjeve zyrtare është më i ndoturi në vend dhe më gjerë

“Ligjëratat e sotme oi ndoqën mbi 160nxënës të klasave të shtata, teta dhe nënta në të tri shkolla. Qëllimi i ligjëratave ishte edukimi dhe informimi i nxënësve për mbrojtjen e mjedisit. Krahas ligjëratave, nxënësve u ndamë edhe broshura edukative me titull Bëhu shembull për të tjerët“, njofton Arianit Xhaferi – kryetar i Shoqatës Eco Guerilla, i cili edhe i mbajti ligjëratat.

Vlen të theksohet, se me insistimin e kryetarit Arben Taravari, në ministria e dikasterit instaloi stacion matës për cilësinë e ajrit ambiental në Gostivar, ndërsa matjet tregojnë shifra shqetësuese.

Shërbimi për informim

Në shkollat ​​e Gostivarit, implementohet projekti “Respekto diversitetin”

13.03.2018

Me mbështetjen e Komunës së Gostivarit, Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë, në shkollat e Gostivarit ​​e implementon projektin “Respekto diversitetin” qëllimi i të cilit është të tejkalohen paragjykimet, të mos ketë dhunë dhe dallimet të shihen benefit, e jo si problem.

Punëtoria e parë u mbajt në Shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Punëtoria ishte interaktive dhe në prezantimet moërn pjesë vetë nxënësit të cilët i bartën dhe i ndanë përvojat dhe dituritë e tyre.

“Me punëtoritë e këtilla ngrihet vetëdija e të rinjve në drejtim të respektimit të multietnicitetit dhe parandalimit të dhunës. Ne si Komunë, edhe në të ardhmen do të mbështesim aktivitete të tilla”, thotë Seadin Ejupi, shef i kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

“Shkolla jonë tash e disa vite realizon projekte në bashkëpunim me Departamentin për parandalim të Ministrisë së Brendshme. Çdo vit shkollor organizohen punëtori që trajtojnë tema siç është dhuna, abuzimi me substanca psikotrope dhe të ngjashme. Ngjarjet e këtilla, janë një ndihmë e madhe për nxënësit”, thotë Saso Shareski, drejtor i Shkollës fillore” Goce Dellçev “në Gostivar.

Projekti “Respekto diversitetin” do të realizohet edhe në shkollat “Bashkimi” dhe “Mustafa Kemal Ataturk” në Gostivar, si dhe në tri shkolla në Tetovë.

Projekti është planifikuar të zgjasë rreth dy muaj.

Shërbimi për informim

Gostivari shënoi Ditën e Mësuesit me program kulturor dhe ndarje mirënjohjesh

08.03.2018

E vogël ishte salla e Qendrës për Kulturë në Gostivar, për të pranuar të gjithë ata të cilët deshën që mbrëmë me pjesëmarrjen e tyre në manifestim, të shprehin respektin ndaj mësuesve.

Manifestimi qendror për shënimin e 7 Marsit – Ditës së Mësuesit, u bë në organizim të Komunës së Gostivarit dhe i njëjti u përcoll me një program të pasur kulturor dhe me ndarje të mirënjohjeve veteranëve të arsimit.

Për rëndësinë e Ditës së Mësuesit, në emër të kryetarit të komunës Arben Taravari i cili për shkaqe objektive nuk ishte i pranishëm në manifestim, foli udhëheqësja e Sektorit për arsim, Aslian Snopçe, ndërsa për personalitetin e dy mësimdhënësve të cilët ndërruan jetë pas 7 marsit të fundit, foli moderatorja Vjollca Baftiu Zylbehari.

Mirënjohje post mortem, për kontribut të veçantë në sferën e edukimit dhe arsimimit të gjeneratave të reja, Komuna e Gostivarit ndau për mësimdhënësit Hazir Mustafai dhe Nuri Ibrahimi, si dhe për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar gjatë vitit shkollor 2016/2017.

Në pjesën kulturore-artistike të manifestimit, me recitale, këngë dhe valle u prezantuan nxënës të disa shkollave fillore të qytetit, si dhe grupi “Rinia”.

Manifestimi u përmbyll në një atmosferë tejet festive, për çka u përkujdesën orkestra dhe këngëtarët e AKVP “Besa”, ansambël ky që pas disa vitesh pasivitet, rikthehet fuqishëm në skenë.

Shërbimi për informim

Konferencë shtypi “E vërteta për BDI-në” – MASH për dikend nënë, për dikend njerkë

08.03.2018

Drejtorët e shkollave, të shkarkuar në vitin 2013 kur komunën e Gostivarit e drejtonte Nevzat Bejta i BDI-së, në një konferencë për shtyp, prezantuan dëshmi se janë shkarkuar pa asnjë procedurë dhe se Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) nuk ka ndërmarrë asgjë.

“Е thirrëm këtë pres-konferencë pëр të demantuar të pavërtetat e ministrit, zv.ministirt nga radhët e BDI-së dhe ish kryetarit të komunës të thëna në media dhe në rrjetet sociale, se kinse kryetari i tanishëm i Gostivarit ka shkelur Ligjin për arsim fillor dhe të mesëm dhe për këtë arsye MASH-i ia ka marrë kompetencat në pjesën për emërim dhe shkarkim të drejtorëve. Ata, sikur harruan se para 5 viteve, gjegjësisht në vitin 2013, ish kryetari i komunës në ditën e parë të marrjes së detyrës si kryetar, me një cinizëm të paskrupullt, në rrjetet sociale na paralajmëroi për atë se çka do të ndodhte, duke postuar një shkrim “Mirëmëngjesi, drejtora” dhe kjo u realizua, ashtu që na ftoi në komunë të gjithë neve 15 drejtorëve për të na kumtuar se opsioni jonë politik ka humbur dhe se duhet të japim dorëheqje”, tha në emër të kolegëve Ekrem Ismaili, ish drejtor i SHF Ismail Qemali në periudhën 2009-2013

Ai bëri me dije se reagimet e tyre se janë përzgjedhur me konkurs dhe se për shkarkimin e tyre duhet të thirren në Ligjin për arsim fillor dhe të mesëm, nuk janë marrë parasysh aspak dhe se brenda dy javëve kryetari i atëhershëm Nevzat Bejta i ka shkarkuar të gjithë duke u thirrur në nenin i cili përcakton se kryetari i komunës emëron dhe shkarkon drejtorë.

“Me këtë qartë vërtetohet se marrja e ingerencave është një akt politik dhe se nuk ka asnjë lidhje me Ligjin për arsim fillor dhe të mesëm, si dhe se dispozitat ligjore vlejnë për të gjithë dhe në çdo kohë derisa janë në fuqi, ndërsa në rastin konkret MASH-i, për njërin sillet si nënë ndërsa për tjetrin si njerkë”, nënvizoi Ismaili
Në konferencën për shtyp, si dëshmi para gazetarëve dhe opinionit publik, u shpalosën edhe aktvendimet për shkarkim të drejtorëve në vitin 2013.

Shërbimi për informim