Lyhen hapësirat e brendshme të SHF “Forina”

19.02.2018

Me kërkesë të prindërve, drejtoresha e Shkollës fillore “Forina” të fshatit Forinë të Gostivarit, Zeqije Musliu, ngriti iniciativë për lyerjen e hapësirave të brendshme të godinës shkollore, ndërsa e njëjta u mbështet nga Komuna e Gostivarit.

Ishte kërkesë e prindërve të nxënësve të shkollës sonë, që të lyhen hapësirat e brendshme të godinës shkollore. E pashë si të arsyeshme këtë kërkesë dhe ngrita iniciativën, ndërsa hasa në vullnet të mirë për përkrahje edhe nga Komuna e Gostivarit”, thekson drejtoresha e shkollës, Zeqije Musliu.

Në shkollën fillore “Forina” mësimin e ndjekin rreth 250 nxënës nga klasa e parë deri në të nëntë, ndërsa brenda vitit do të hapet edhe një paralele për zhvillim të hershëm fëmijëror.

Shërbimi për informim

Sanohet tavani i dëmtuar në Konviktin e nxënësve

11.02.2018

Në kuadër të aksionit “E shtuna aktive”, Komuna e Gostivarit realizoi intervenime të ndryshme në institucionet arsimore themelues i të cilave është ajo.

Përveç në objektet e disa shkollave fillore dhe të mesme komunale, u intervenua edhe në Konviktin e nxënësve, me ç’rast u sanua tavani i dëmtuar i një hapësire në këtë konvikt.

Komuna e Gostivarit, në vazhdimësi do të kujdeset për përmirësimin e kushteve në këtë konvikt.

Shërbimi për informim

Intervenim i vogël por shumë domethënës në Shkollën e Ulët të Muzikës

11.02.2018

E shtuna aktive e Komunës së Gostivarit në shkollat komunale të Gostivarit, preku edhe Shkollën e Ulët të Muzikës “Enver Stafai”.

Mbulesat e ulëseve në korridorin e kësaj shkolle, të regjura dhe të grisura, shëmtonin pamjen e këtij institucioni ku kultivohet arti, tashmë janë zëvendësuar me mbulesa të reja.

Ishte ky një intervenim shumë pak i kushtueshëm, por që dëshmon përcaktimin e Komunës së Gostivarit për të ngritur cilësinë e institucioneve arsimore me të cilat ajo menaxhon.

Shërbimi për informim

Do të hapen kopshte për fëmijë në Forinë dhe Raven

09.02.2018

Komuna e Gostivarit ka përfituar grant nga UNICEF-i në vlerë prej rreth 18 mijë euro për hapjen e dy Qendrave për zhvillim të hershëm fëmijëror. Një paralele për fëmijë të moshës prej 3 deri më 5 vjeç, do të hapet në fshatin Forinë, ndërsa tjetra në fshatin Raven.

Në bazë të memorandumit të nënshkruar për bashkëpunim me UNICEF, Komuna e Gostivarit obligohet që të kofinancojë 10 mijë euro, mjete këto të nevojshme për të përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për mësonjëtoret që do të funksionojnë në kuadër të godinave ekzistuese shkollore.

Nga Zyra për zhvillim ekonomik lokal dhe implementim të projekteve pranë komunës së Gostivarit, njoftojnë se pas ndjekjes së procedurave përkatëse, menjëherë  do të kalohet në realizimin e punëve përkatëse dhe Qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror në Forinë dhe Raven të fillojnë të funksionojnë brenda këtij viti.

Komuna e Gostivarit do të angazhohet që përmes granteve dhe mjeteve të veta buxhetore, të hapë sa më shumë qendra të këtilla dhe me përkujdesje dhe edukim, të përfshihen edhe fëmijët e moshës parashkollore nga zonat më të thella rurale.

Shërbimi për informim 

Sektori i arsimit filloi vizitat nëpër shkolla. Aslian Snopçe: Patjetër të kthejmë disiplinën dhe rregullshmërinë

06.02.2018 

Udhëheqësja e Sektorit të arsimit pranë Komunës së Gostivarit, Aslian Snopçe, filloi turin e vizitave nëpër shkollat fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit.

Gjatë ditës së sotme, znj. Snopçe vizitoi Shkollën e Mesme Komunale “Gostivar“, me ç’rast u takua me drejtorin Dritan Imeri, shërbimin pedagogjik dhe me kryetarët e klasave të viteve të katërta.

“Qëllimi i vizitës ishte që të ndjekim nga afër se si realizohet procesi mësimor, por edhe të dëgjojmë kërkesat e kuadrit mësimor dhe të nxënësve. Në fokus patëm disiplinën, rregullshmërinë, mbajtjen e uniformave, por edhe të japim sugjerimet se si të përmirësohet gjendja aktuale. Ishte konstatim i përbashkët se nevojitet një angazhim i koordinuar dhe një përkushtim më i madh që me hapa konkrete të rritet niveli i disiplinës dhe të ndërmerren masa disiplinore si ndaj nxënësve ashtu edhe ndaj mësimdhënësve të cilët shkelin kodet e përcaktuara”, thotë znj. Snopçe.

Ndërkaq drejtori Dritan Imeri theksoi se vizitat e këtilla janë të mirëseardhura dhe se në koordinim dhe bashkëpunim me administratën komunale, mundësitë për ecje para me hapa më të shpejtë, janë më të mëdha.

Në lidhje me ekskursionet e nxënësve që duhet të realizohen kah fundi i viti shkollor, si dhe për festimin e mbrëmjes së maturës  u ra dakord  që të merren parasysh kërkesat e nxënësve, por realizimi i tyre patjetër të bëhet në koordinim dhe me pëlqim të prindërve, drejtorisë së shkollës dhe Sektorit tëarsimit pranë Komunës së Gostivarit.

Vizitat nga ana e përfaqësuesve të Sektorit të arsimit në shkollat fillore dhe të mesme  komunale, si dhe në çerdhet e fëmijëve, do të jenë të rregullta dhe të njëjtat do të realizohen pa agjendë të caktuar.

Koordinim i aktiviteteve ndërmjet Sektorit të arsimit dhe shërbimit pedagogjik të shkollave të Gostivarit

02.02.2018

Sektori i arsimit pranë Komunës së Gostivarit, realizoi sot një takim me shërbimet pedagogjike të shkollave komunale, në të cilin morën pjesë pedagogët, psikologët dhe sociologët e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit.

“E realizojmë këtë takim me shërbimet pedagogjike të shkollave fillore dhe të mesme, që në mënyrë më efektive dhe efikase t’i koordinojmë aktivitetet dhe përmes thellimit të bashkëpunimit, si ndërmjet komunës dhe shkollave, ashtu edhe bashkëpunimit të ndërsjellë mes shkollave dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet tyre, ta rrisim cilësinë e procesit edukativo-arsimor dhe kësaj sfere kaq të rëndësishme t’ia kthejmë vendin e merituar në shoqëri”, thotë Aslian Snopçe, udhëheqëse e Sektorit të arsimit pranë komunës së Gostivarit.

Nga ky takim dolën ide konkrete, por edhe u sollën konkluzione mjaft të rëndësishme. Takimet e këtilla të jenë të rregullta dhe të mbahen në javën e parë të muajit. Shërbimet pedagogjike të shkollave të raportojnë rregullisht për punën e tyre. Udhëheqësitë e shkollave të rrisin kontrollin mbi punën e mësimdhënësve si dhe të bëjnë inspektim në orët mësimore. Shërbimi pedagogjik të shkarkohet në tërësi nga punët administrative të cilat u takojnë drejtorive të shkollave.

Ajo që vlen të theksohet në veçanti, është se shërbimet pedagogjike të shkollave obligohen që një herë në muaj të organizojnë punëtori (ligjërata) për tema të caktuara për të cilat bashkërisht dhe në koordinim me Shërbimin e arsimit do t’i vlerësojnë si të dobishme.

“Kjo bëhet me qëllim që aktivitetet dhe punët e caktuara të pedagogëve apo psikologëve të shkollave të mund të gjejnë një zbatim më të gjerë nëpër shkolla dhe të shfrytëzohen nga të gjithë idetë e mira individuale të profesionistëve. Disa ligjërata do të mbahen edhe në shkollat fillore edhe në të mesmet, ndërsa ato që janë specifika për grupmosha të caktuara, do të zhvillohen vetëm për ciklin përkatës të arsimit”, njofton Aslian Snopçe.

Shërbimi për informim

 

SHMEK “Gostivar” dhe SHF “Përparimi” f. Çegran fitojnë grant nga MASH-i

01.02.2018

Ministria e Arsimit dhe Shkencës i publikoi rezultatet nga Thirrja publike për ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikuluralizmit, integrimit dhe tolerancës ndëretnike në shkollat ​​fillore dhe të mesme.

Midis fituesve të granteve janë edhe një shkollë fillore dhe një shkollë e mesme nga Gostivari. SHF “Përparimi” nga fshati Çegran do ta realizojë projektin në partneritet me SHF “Nikolla Karev” nga Radovishi, ndërsa Shkolla e mesme ekonomike komunale, grantin do ta realizojë në mënyrë të pavarur.

Objektivi kryesor i këtyre granteve është të promovohen praktikat më të mira për aktivitete në të cilat kultivohen marrëdhëniet harmonike të cilat bazohen në respektimin e dallimeve, dhe me këtë rast duke ndërtuar një shoqërie multietnike dhe multikulturore me çka mundësohet ndërtimi i institucioneve moderne, të suksesshme dhe efektive edukativo-arsimore të cilat do t’i promovojnë vlerat multietnike dhe multikulturore, qasjen e individualizuar ndaj nxëlnësve, klimën pozitive emocionale dhe komunikimin konstruktiv shumëkahësh në një mjedis të këndshëm dhe stimulues shkollor.

Shërbimi për informim

Taravari: Arsimi në mandatin e shkuar – mësimdhënësit janë paguar edhe për Facebook

25.01.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari mbajti sot konferencë për shtyp me ç’rast, në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, shpalosi dështimet dhe keqpërdorimet e bëra në mandatin e shkuar në sferën e arsimit në komunën e Gostivarit. Ai njoftoi se për sot ka përzgjedhur sferën e arsimit, i nxitur nga prononcimi i djeshëm në media të disa ish punonjësve arsimorë, militantë partiakë, për kinse zëvendësimin e tyre me kuadër joadekuat.

“Në vitin 2013, militantët partiakë të asaj kohe, në të njëjtën periudhë të vitit kanë larguar 166 persona me vendime dhe me kontratë, të cilët i kemi me emër dhe mbiemër. Ndërsa tani, prej gjithsej 147 të punësuarve me kontratë, 117 kanë mbetur në punë, ndërsa vetëm 30 janë zëvendësuar me kuadër të ri. Kjo do të thotë se 80 % kanë mbetur të njëjtit, ndërsa janë zëvendësuar vetëm 20% e tyre, edhe atë kryesisht shkaku asaj se nuk kanë qenë kompetentë për lëndët të cilat i kanë ligjëruar”, shpjegoi Taravari.

Ai, në konferencën e sotme për shtyp, shpalosi edhe shumë raste të zbatimit jo të plotë të Ligjit për kontabilitet dhe shfrytëzuesve buxhetorë, që e dëshmojnë revizionet e brendshme në shkollat publike të Gostivarit.

“Në SHF Liria të Vërtokut, janë paguar fatura me vlerë marramendëse për celularët zyrtarë, të cilat jua dorëzoj në dispozicion. Në bazë të Raporti të revizionit për periudhën 06.11.2016 – 16.11.2017 nga ana e inspektoratit një shkollë është vlerësuar me notë 2,25. Në Shkollën e mesme teknike, revizioni i brendshëm që e ka bërë ish kryetari i komunës për periudhën 03.03. – 29.03.2017, ka treguar zbatim jo të plotë të ligjit për kontabilitet. Pagesa për kontratë në vepër në vlerë prej 397 mijë denarë, për të cilët mungojnë raporte për personat e angazhuar me punë”, nënvizoi kryetari Taravari duke u ofruar gazetarëve edhe dëshmitë për këtë.

Më pas ai përmendi një rast eklatant në Shkollën e mesme teknike, ku ka qenë i punësuar një person joadekuat për lëndën e informatikës, i cili ka pasur të kryer biznesin

“Ky person ka qenë i angazhuar 4 orë për mbështetje informatike, 4 orë për testim ekstern, 3 orë për fotokopje dhe, paramendoni, 2 orë për Facebook. Normalisht ky person nuk mund të mbahet në punë. Një rast tjetër, instruktor i mësimit praktik ka qenë me shkollë të bio-kimisë. Ndërkaq në SHF Çajla është harxhuar naftë, paramendoni, në vlerë prej 600 euro për makinën e kositjes”, theksoi Taravari.

Kryetari i komunës së Gostivarit, përmendi edhe raste të nepotizmit, me ç’rast nënvizoi rastin në SHF Gjon Buzuku në fshatin Sërmnovë, ku një familje kontrollon gjithë shkollën. Ish drejtori ka punësuar si sekretareshë kunatën e vet, ndërsa në po këtë shkollë janë punësuar edhe vëllai i tij dhe disa familjarë të tij.

Shërbimi për informim

Shkollat komunale të Gostivarit, të përgatitura për gjysëmvjetorin e dytë

19.01.2018

Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme komunale, fillimin e gjysëmvjetorit të dytë e presin të përgatitura. Te të gjitha shkollat është bërë pastrimi gjeneral, ndërsa në disa shkolla janë bërë edhe riparimet dhe intervenimet e domosdoshme.

Shkollat janë pastruar dhe riparuar varësisht nga nevoja dhe të gjitha janë të funrizuara me lëndë djegëse. Kështu që mund të themi se të përgatitur e presim fillimin e e gjysëmvjetorit të dytë. Nga ana tjetër, është bërë edhe përzgjedhja e mësimdhënësve sipas konkurseve të shpallura, me ç’rast jemi përpjekur që të mbajmë një kontinuitet të kuadrit arsimor dhe ta depolitizojmë arsimin në shkallë sa më të lartë. Përzgjedhja e kuadrove është bërë nga vetë kolektivi dhe këshillat e shkollave, ndërsa ne si komunë jemi përpjekur që të ndihmojmë në këtë proces. Është evidente se diku edhe ka lëshime, por shpresojmë që ato në të ardhmen të jenë sa më të pakta”, thekson udhëheqësja e Sektorit për arsim pranë Komunës së Gostivarit, Aslian Snopçe.

Ndryshe, sot u realizua një takim me drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e shkollave fillore dhe të mesme komunale, me ç’rast ata morën instruksionet e nevojshme për punë, si dhe shpalosën nevojat për mbarëvajtje sa më të mirë të procesit edukativo-arsimor.

Shërbimi për informim

Parashkollorët e Institutit Publik “Gëzimi Fëmijëror”, vizituan Komunën e Gostivarit

29.12.2017

Parashkollorët e Institutit Publik Kopshti i Fëmijëve “Gëzimi Fëmijëror”, të shoqëruar nga edukatoret e tyre, sot vizituan Komunën e Gostivarit dhe u pritën nga zëvendëskryetari Besim Memedi dhe përgjegjësja e Sektorit për Veprimtari Publike, znj. Aslijan Snopçe.

Gjatë vizitës që u realizua me rastin e festave të fundvitit dhe që është pjesë e programit edukativ të çerdheve, z.Memedi dhe znj.Snopçe i njoftuan fëmijët me rolin e Komunës dhe se ajo që më së shumti do Komuna, është që fëmijët të jenë sa më të lumtur dhe më të suksesshëm.

Pako të Vitit të Ri, fëmijëve u ndau znj. Aslijan Snopçe duke ua uruar Vitin e Ri dhe duke u dëshiruar shëndet dhe shumë dashuri në vitin 2018.

Shërbimi për informim