FTESË PUBLIKE

08.11.2019

Të nderuar qytetarë,

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari ju fton të merrni pjesë në:

DEBATIN PUBLIK
për Propozim-Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020

Debati do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, të hënën (11.11.2019) me fillim në ora 11:00.

Pjesëmarrësit në debat do të mund të shpalosin vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me Programin e propozuar. Të gjitha sugjerimet e arsyeshme do të merren parasysh dhe do të inkorporohen në propozim-Program.

Inkurajohen këshilltarët komunalë, ekspertët, punonjësit joqeveritar, përfaqësuesit e bashkësive lokale dhe në përgjithësi qytetarët e interesuar, që të marrin pjesë në debat dhe të japin kontributin e tyre për hartimin e përbashkët të Propozim-programit zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020, me qëllim që ai të reflektojë nevojat reale të qytetarëve dhe të jetë i zbatueshëm.

Shërbimi për informim – Komuna e Gostivarit

Rikonstruktim i plotë i një rruge në Zonën VI të Gostivarit

06.11.2019

Në vazhdën e ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugëve të qytetit, aktualisht punohet në rikonstruktimin e plotë të një rruge në lagjen Zona VI të Gostivarit.

“Vlerësuam se kjo rrugë është e ngushtë dhe mjaft e dëmtuar, ndërsa edhe trotuari mjaft i ngushtë vetëm në disa pjesë të rrugës shkakton vështirësi për qarkullim të lirë të këmbësorëve dhe automjeteve. Përveç për nevojat e banorëve të kësaj pjese të lagjes, kjo rrugë përmbledhëse e rrugicave përreth, shërben e edhe si rrugë transite alternative, sidomos kur rritet fluksi i automjeteve gjatë muajve të verës”, thekson Besim Dogani – përgjegjës i Zyrës për Zhvillim Ekonomik Lokal pranë Komunës së Gostivarit.

Rruga ka gjatësi prej 370 metrash, ndërsa trup i i rrugës pas rikonstruktimit do të ketë gjerësi prej 6 metrash dhe trotuare nga të dyja anët me nga 1,5 metra gjerësi. Rikonstruktimi parasheh gërmimin e asfaltit dhe vendosjen e shtresës së re prej 7 centimetrash, sanim të plotë trotuarit ekzistues dhe ndërtim të trotuarit të ri.

Realizues i punëve ndërtimore është kompania që fitoi në tenderin e shpallur – “Lendi Group”, ndërsa kostoja e projektit, në bazë të kontratës së nënshkruar është 5.291.994 denarë (me TVSH), mjete këto të ndara nga buxheti i Komunës së Gostivarit.

Krahas kësaj, do të bëhet edhe nivelizimi i pusetave dhe forcimi i ndriçimit publik

Shërbimi për informim

Ndërtimi i parqeve në vendbanimet rurale të Gostivarit, nisi nga fshati Raven

05.11.2019

Ndërmarrja Publike Komunale “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”, është duke ndërtuar një park në fshatin Raven, ndërsa nga kjo ndërmarrje njoftojnë se parqe të këtilla do të ndërtohen edhe në vendbanimet tjera rurale të komunës së Gostivarit, respektivisht atje ku ka kushte për një ndërhyrje të këtillë.

“Në kuadër të përpjekjeve të udhëheqësisë së re komunale në krye me kryetarin Arben Taravari, ne si ndërmarrje publike e pamë të arsyeshme që pas zgjerimit të sipërfaqeve të gjelbra në qytet dhe rregullimin horitukulturor të oborreve të shumicës së shkollave komunale, të vazhdojmë me ndërtimin e parqeve në vendbanimet rurale. Filluam me fshatin Raven ku në përputhje me kërkesat e banorëve lokalë, caktuam një lokacion të përshtatshëm”, thekson drejtori Bekim Çelebiu.

Parku i ri në fshatin Raven kap një sipërfaqe të përgjithshme prej 2000 metër katrorë, ku është bërë rrafshimi i sipërfaqes, është instaluar sistemi për ujitje me tajmer, është bërë mbjellja e barit, druve dhe fidanëve dekorativë dhe luleve të stinës, si dhe janë vendosur gurë dekorativë me ngjyra të ndryshme.

Vlera e projektit kap shifrën rreth 300 mijë denarë mjete këto të siguruara nga vetë ndërmarrja.

Me realizim e parqeve nëpër fshatra, synohet krijimi i kushteve të barabarta si për banorët e qytetit ashtu edhe për ata që jetojnë në vendbanimet rurale.

Shërbimi për informim

L A J M Ë R I M

Në përputhshmëri me Udhëzuesin për mënyrën e udhëheqjes së procedurës për sjelljen dhe pregaditjen e Akteve të përgjithshme për fshatra, Akti i përgjithshëm për fshatin Zdunjë dhe Propozim – Vendimi për të njejtën do të shpallet në veb faqen e komunës së Gostivarit , për shkak të mundësisë së kqyrjes publike në kohë zgjatje prej 15 ditë pune, gjegjësisht prej 05.11.2019 vit deri më 25.11.2019 vit.

Në këtë afat të gjithë qytetarët e përfshirjes së këtij plani mundet të dorëzojnë propozime, sugjerime ose ankesa, për të cilat do të vendose komisioni që ka përpunuar Propozim Vendimin.

Shërbimi për informim

Artan

PREDLOG Odluka NASLOVNA ZDUNJE.

PREDLOG Odluka Opst Akt ZDUNJE

FTESË PUBLIKE

FTESË PUBLIKE

Të nderuar qytetarë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e katërt të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën e Gostivarit, që do të mbahet më 01.11.2019 (e premte) në hapësirat e restorantit The Grand– Gostivar  me fillim nga ora 15 : 00.

Tema kryesore e forumeve është inkluzioni social, përfshirë edhe tema me barabarësi gjinore, qeverisje të mirë dhe bashkëpunim multietnik. 

Në këtë sesion do të bëhet prezentimi i projekteve, votimi dhe zgjedhja e projektit nga ana e qytetarëve pjesëmarrës në forum.

Fondi i projektit është 50,000 CHF dhe në kuadër të këtij buxheti do të financohen së paku 1 deri më 3 projekte të cilët janë pregaditur nga qytetarët pjesmarrës të FORUMEVE.

Titulli i proektit : “Fuqizimi i këshillave komunal”

Donator : Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Implementues : Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Me respekt,

Komuna e Gostivarit.

NJOFTIM

22.04.2019

Të nderuar qytetarë,

Në pajtim me pikën 1.3 të Thirjes Publike për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019, Ju njoftojmë se mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, janë harxhuar dhe Thirrja Publike ndërpritet para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

Shërbimi për informim

U asfaltua një rrugë në lagjen “Silika” të Gostivarit

17.10.2019

Në vazhdën e përpjekjeve të Komunës së Gostivarit për të krijuar kushte të volitshme infrastrukturore për të gjithë qytetarët, para disa ditëve përfundoi asfaltimi i rrugës 4 në lagjen “Silika” krah i rrugës së Dibrës.

Kjo rrugë ka një gjatësi prej 183 metra dhe gjerësi prej 4,5 metrash, ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e asfaltuar është 820 metra katror.

Për asfaltimin e kësaj rruge Komuna e Gostivarit nga buxheti i saj ndau 1.627.012 denarë, ndërsa punimet i realizoi Ndërmarrja ndërtimore “Magnum trans” nga Gostivari në bazë të tenderit të fituar.

Ndryshe, kjo rrugë deri më tani nuk ka qenë e asfaltuar fare, ndonëse është e banuar një periudhë më të gjatë.

Nga Zyra për zhvillim lokal pranë Komunës së Gostivarit, njoftojnë se sivjet derisa të lejojnë kushtet atmosferike, do të vazhdojnë me rregullimin, sanimin dhe rehabilitimin edhe të disa rrugëve në qytet.

Shërbimi për informim

Përfundoi sanimi dhe rikonstruktimi i një rruge në lagjen “Zona VI” në Gostivar

17.10.2019

Prej sot, banorët e rrugës 4 të në bllokun urban 19 në lagjen Zona VI, nuk shkelin në pluhur dhe baltë.

Dje përfundoi asfaltimi i kësaj rruge me gjatësi 150 metra dhe gjerësi 5,5 metra, në të cilën paraprakisht u bë instalimi i linjës së ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe vendosja e tehoreve rrugore. Krahas kësaj në vijim do të bëhet edhe forcimi i ndriçimit publik, me çka në këtë pjesë të re të lagjes do të krijohen kushtet e nevojshme për të gjitha shtëpitë e banuara aktualisht në këtë bllok urban në ndërtim e sipërt.

Ndryshe, kjo është rruga e tretë në pjesën urbane të komunës së Gostivarit që sanohet dhe rikonstruktohet ditëve të fundit.

Shërbimi për informim

Tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit

Më 18.10.2019, ditë e premte nga ora 14:00 te salla e këshillit komunal, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me OJQ “International Woman’s Club” organizon tribunë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit.

Tetori ndërgjegjëson!
Tetori motivon për kontrolla të gjirit!
Tetori ndihmon të sfiduarat me përkrahje morale dhe profesionale!
Të pranishëm:
Prof. Dr. Arben Taravari
Dr. Gjyla Çeliku
Ekip mjekësh nga “Medica Istambul”

Psikologet:
Manushaqe Abdiu
Jasmina Salija

Nutricioniste:
Diola Dosti

Bëhu edhe ti pjesë e tribunës tonë, ti që je sfiduar dhe ti që do të informohesh, por edhe ti që do të përkrahish moralisht!
Jeta është për të gjithë, ndaj parandalo dhimbjen me kohë!
Kontroll!
Vetëdijësohu!
Ndihmo!
Guxo!

THIRRJE PUBLIKE

K O M U N A   E   G O S T I V A R I T

Në bazë të PROGRAMIT (R1) – MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20 Shtator 2019 ( “Gazeta zyrtare e Komunës së Gostivarit numër 08/19) Komuna e Gostivarit shpall:

THIRRJE PUBLIKE

për subvencionim të qytetarëve për blerjen e pajisjeve të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me inverter për vitin 2019

1. Përshkrimi i Thirrjes Publike

1.1. Komuna e Gostivarit, në mënyrë që të stimulojë banorët e zonës së Komunës së Gostivarit (familjet) të përdorin pajisje më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre, të cilat janë më ekonomike, me energji më efikase dhe ekonomikisht të pranueshme për mjedisin, për banorët që kanë blerë pajisje të sofistikuara për ngrohje – kondicionerë inverter tju mbulojë një pjesë të harxhimeve të bëra gjatë blerjes së pajisjes në vlerë prej 50% por, jo më shumë se 15,000.00 denarë përfshirë tatimin e të ardhurave personale për familje.

1.2. Thirrja publike do të zgjasë deri më 30 Tetor 2019 ose derisa të jenë harxhuar mjetet financiare nga Buxheti i Komunës Gostivar për këtë qëllim, varësisht nga ajo se cili kusht vjen i pari.

1.3. Nëse harxhohen të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, Komuna e Gostivarit do ta informojë publikun në faqen e saj të internetit se Thirrja Publike është ndërprerë para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

1.4. Thirrja publike do të implementohet në bazë të parimit të ” i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen Publike:

2.1 Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë qytetarët e territorit të komunës së Gostivarit që kanë blerë kondicioner inverter për ngrohjen e shtëpisë së tyre (objekt banimi) në periudhë prej 01.03.2019 deri më 30.10.2019 dhe do të aplikojnë për kompensim të një pjesë të shpenzimeve.

2.2 Në thirrjen publike nuk do të kenë të drejtë të marrin pjesë banorët (familjet) që kanë ndërtesë banimi në fazë të ndërtimi të sipër dhe nuk jetojnë në të njejtën.

3. Kushtet që duhet të përmbushen nga aplikantii:

 3.1. Aplikanti duhet të plotësojë kushtet në vijim:

– të ketë vendbanim në territorin e Komunës së Gostivarit;

 – të mos ketë shfrytëzuar subvencione për ngrohjen e shtëpisë së tij / saj (objekt banimi) nga komuna e Gostivarit;

 – deri në paraqitjen e aplikimit të jetë përdorues i kaldaje qymyri, druri, naftë ose mazuti;

 – pajisja duhet të jetë e blerë në vitin 2019, deri në fund të Thirrjes Publike dhe i njëjti të jetë i instaluar në adresën e vendbanimit të potencuar në letërnjoftimin e aplikantit;

– objekti i banimit të mos jetë në fazë të ndërtimit të sipër dhe aplikanti jeton në të;

 – të ketë paguar (raportuar) tatimin në pronë për objektin e banimit ku do të instalohet pajisja, përfshirë vitin 2018.

Shënim: Aplikanti duhet ti plotësojë të gjitha kushtet e lartëpërmendura që kërkesa e tij të pranohet. Përndryshe, Komisioni i paraqet propozim Kryetarit të Komunës së Gostivarit për refuzimin e kërkesës.

Pagesa e mjeteve do të bëhet nga buxheti i komunës së Gostivarit në llogari të aplikantit kërkesa e të cilit do të аprovohet.

4. Mënyra e aplikimit në thirrjen publike

 4.1. Për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe për të dëshmuar se janë përmbushur kushtet, aplikanti deri te Komisioni i Komunës së Gostivarit duhet të dorëzojë:

– kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës së Gostivarit);

– fotokopje e letërnjoftimit të vlefshëm, si dëshmi se ai është banor i Komunës së Gostivarit;

 – fotokopje e numrit të aplikacionit të paraqitur në arkivën e Komunës së Gostivarit për lëshimin e vërtetimit për pagesën e tatimit të pronës për objektin e banimit, ku pajisja do të instalohet përfshirë vitin 2018;

– fotografi të kaldajës së drurit, qymyrit, naftës nafte ose mazutit të cilën e përdor;

– fotokopje e llogarisë së transaksionit;

– provë në origjinal që pajisja është blerë në vitin 2019 edhe atë llogari fiskale ose faturë me çertifikatë bankare për pagesën e kryer.

4.2. Aplikantët që kanë ndërtesë të re banimi dhe nuk kanë asnjë lloj ngrohje nuk duhet të paraqesin dokumentacionin e përmendur në pikën 4;

4.3. Aplikanti duhet të dorëzojë kërkesën dhe dokumentacionin në zarf të mbyllur pranë “Komisionit për zbatimin e procedurës së subvencionimit të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara për ngrohje për vitin 2019” në arkivin e Кomunës së Gostivarit, në adresën bul.Vëllezërit Gjinoski nr.61 Gostivar, çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në 15:00.

4.4. Në zarf duhet të jetë e cekur: “Thirrje publike për subvencionim të qytetarëve për furnizim me pajisje të sofistikuara të ngrohjes kondicionerë me kondicionerë inverter për vitin 2019″.

4.5. Arkivi i Komunës së Gostivarit do të regjistrojë kërkesat e pranuara me kohën esaktë të paraqitjes së aplikimit (data, ora dhe minuta), me qëllim të përcaktimit të rendit me të cilën do të shqyrtohen kërkesat.

5. Mënyra e kryerjes së thirrjes publike

5.1. Kryetari i Komunës së Gostivarit formon Komision për zbatimin e thirrjes publike i cili do të zhvillojë procedurën në dy faza:

– në fazën e parë do të rishikojë kërkesat e pranuara dhe dokumentacionin e bashkangjitur në shtojcë me qëllim përcaktimi nëse ato janë të rregullta dhe të kompletuara dhe

– në fazën e dytë do të kryehen inspektime në vend të të gjithë aplikantëve që kanë paraqitur dokumentacionin e duhur dhe të plotë për të konstatuar se ata i kanë përmbushur kërkesat e kësaj Thirrjeje Publike, e në veçanti që kondicioneri inverter i blerë të jetë i instaluar në vendbanimin sipas letërnjoftimit të aplikantit, që objekti i banimit të mos jetë në fazë ndërtimi dhe në të cilën aplikanti gjithashtu banon, që aplikanti është përdorues i kaldaje qymyri, druri, nafte ose mazuti para se të paraqesë aplikacionin.

5.2. Aplikanti është i detyruar t’i sigurojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet në të cilat është instaluar kondicioneri inverter i blerë.

5.3. Për kërkesat е pranuara dhe të përpunuara nga pika 5.1 pika 1, do të mbahet listë me të dhënat në vijim:

– emri, mbiemri dhe adresa,

– data dhe ora e pranimit të kërkesës për thirrje publike,

– shuma e kompensimit për aplikantin dhe shuma e tatimit mbi të ardhurat personale.

5.4.Kompensimi i mjeteve të aprovuara do të bëhet me rradhë, sipas rendit të kërkesave të arritura sipas parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”, pas vendimeve paraprake për aprovim të kërkesave nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit.

5.5.Pas përfundimit të tërë procedurës aplikanti duhet t’i mundësojë Komisionit hyrje në ndërtesën e banimit dhe ambientet ku është instaluar pajisja edhe për 2 vitet e ardhshme еdhe pas përfundimit të Тhirrjes publike.
6. Mënyra e realizimit të së drejtës së kompensimit

6.1 Pas Thirrjes Publike për kompensimin e pjesë të shpenzimeve për blerjen e pajisjeve më të sofistikuara për ngrohjen e shtëpive të tyre kondicioner inverter, në faqen e internetit të Komunës dhe së paku në një medium të shtypur / elektronik, brenda afatit të caktuar, qytetarët duhet të plotësojnë një formular (kërkesë), të cilën e dorëzojnë deri te arkivi i Komunës së Gostivarit duke përfshirë të gjitha dokumentet e nevojshme.

6.2. Kryetari i Komunës së Gostivarit me propozimin e Komisionit merr vendim për aprovim të kërkesës për aplikantët që kanë përmbushur kushtet e kësaj Thirrjeje Publike, dhe në rast të mos adoptimit të kërkesës me propozimin e Komisionit, Kryetari i Komunës së Gostivarit do të japë një njoftim me shkrim.

6.3.Komisioni do t’i përgatisë propozim Kryetarit të Komunës për aprovimin e Vendimeve për kompensimin e mjeteve financiare ndaj aplikantëve, për të cilët konstatohet se i kanë përmbushur kushtet sipas rendit të kërkesave të pranuara, sipas parimit të “i pari i ardhur, i pari i shërbyer “, deri në shterimin e fondeve për atë qëllim të parashikuara me buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2019.

6.4 Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komisioni i formuar për këtë qëllim do të verifikojë aplikimet e pranuara. Komisioni do t’i njoftojë aplikantët brenda 7 ditëve nga paraqitja e kërkesës nëse ata nuk kanë dokumentacionin e duhur dhe të plotë dhe do t’ua kthejë atyre përveç njoftimit.

Linku për kërkesën e keni këtu :KOMUNA E GOSTIVARIT KERKESE

Shërbimi për informim