Komuna e Gostivarit përkujton Dëshmorët e Flamurit 

Kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari me bashkëpunëtorët e tij në administratën komunale, përkujtoi sot Dëshmorët e Flamurit: Nazmi Saliu nga fshati Turçan i Vogël, dr.Shpend Iseini nga fshati Forinë dhe Milaim Dauti nga fshati Dobërdoll – të cilët më 9 korrik të vitit 1997 dhanë jetën e tyre, për avancimin e të drejtave shqiptare dhe për flamurin kombëtar.

“Nëntë korriku i vitit 1997, ishte një nga ngjarjet më domethënëse në mbrojte të kauzës kombëtare, që tronditi botën shqiptare dhe që ndryshoi njëherë e përgjithmonë sjelljen me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimi titanik u desh të merrte jetët e tre dëshmorëve të flamurit, Nazmi Saliut, Dr. Shpend Iseinit dhe Milaim Dautit. Tre jetë të cilat janë shkruar përjetësisht në historinë e të gjithë popullit shqiptarë. Ndërkaq, Gjykata Themelore e Gostivarit, e ndikuar nga politika ditore, u shqiptoi dënime drakonike krerëve komunalë të asaj kohe: Kryetari Rufi Osmani u dënua me 13,8 vite burg dhe Kryesuesi i Këshillit Refik Dauti, me 7 vite burg. Meritat për valëvitjen zyrtare të flamurit kombëtar shqiptar para Komunës së Gostivarit sot, si edhe në vitin 1997, u takojnë dëshmorëve të flamurit, të cilëve u jemi mirënjohës që na dhanë të drejtën historike që të shpalosim flamurin e atyre që na lindën dhe që na dhanë jetë e emër. Qoftë i nderuar emri i tyre ndër shekuj! Le te jetë kujtesa historike dhe institucionale e përjetshme për dëshmorët e flamurit!”, deklaroi kryetari Taravari.

Ai shtoi se është detyrë e çdo institucioni të mbrojë kujtimin e tyre dhe ta përçojë veprën e tyre si një akt lirie dhe dëshire për jetë.

NJOFTIM

01.07.2020

Të nderuar qytetarë,

Thirrja publike për subvencionim të qytetarëve për blerje të biçikletave për vitin 2020, NDËRPRITET SOT.

Kjo për arsye se janë harxhuar të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, e që është në përputhje klauzolën e Thirrjes Publike të shpallur më date 08.06.2020:
1.4. Nëse harxhohen të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, Komuna e Gostivarit do ta informojë publikun në faqen e saj të internetit se Thirrja Publike është ndërprerë para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin!

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit, institucioni më transparent që udhëhiqet nga kuadër shqiptar

19.06.2020

Në një studim të organizatës Center for Civil Communications (Qendra për komunikime qytetare), Komuna e Gostivarit rezulton si institucioni më transparent në nivel të vendit që udhëhiqet nga kuadër shqiptar.

Në suaza të projektit “Open data“ (Të dhëna të hapura) bëhen hulumtime në më shumë lëmi, ndërsa i fundit bën matjen e Transparencës aktive të 98 institucioneve (Qeverisë, ministrive dhe komunave)  për vitin 2020. Sipas studimit,  indeksi i transparencës shënon rritje vetëm 2,2% krahasuar me vitin e kaluar, respektivisht, prej 56% vitin e kaluar është ngritur në 58,2% këtë vit.   

Ajo që mund të vërehet në tabelë ku institucionet janë ranguar duke filluar nga ato me nivel më të lartë të transparencës tek ato me nivel më të ulët, Komuna e Gostivarit rezulton si e ranguar më lartë krahasuar me institucionet tjera që udhëhiqen nga kuadër shqiptar.

Vlen të theksohet se gjatë mandatit të shkuar, Komuna e Gostivarit ka qenë e ranguar në vendin e 80-të, respektivisht në grupin e institucioneve me transparence aktive të dobët, ndërsa tani mban vendin 42, respektivisht në grupin me transparencë të mirë aktive, pra për dy nivele më lartë.

Burimi: http://www.opendata.mk/Home/TekstualniDetails/95?Category=1&fbclid=IwAR0E__YZhJUMi9en0gx_VUSNiKg8kUq6E9vf3sjN3s5OZ26NQbywsL-ucOM

Shërbimi për informim       

Për tarracat në sipërfaqe publike në Gostivar, hotelierët do të paguajnë gjysmën e çmimit të deritashëm

19.06.2020

Në kuadër të masave për menaxhim me krizën e krijuar nga pandemia me Covid-19, kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, ka marrë vendim për lehtësime në pagesën e taksave komunale për hotelierët që shfrytëzojnë sipërfaqet publike si tarracë.

Përderisa viteve të kaluara, në kushte të zakonshme, për shfrytëzim të tarracave llogariteshin 180 ditë, sivjet do tu llogariten 120 ditë edhe atë me çmim më të ulët për 30%, që në fakt do të thotë se hotelierët sivjet do të paguajnë rreth 50% më pak taksë komunale për këtë dedikim.

Me këtë masë lehtësuese, kryetari Arben Taravari synon që të ndihmojë hotelierët të përballojnë krizën e cila u shfaq nga pandemia me Covid-19.

Shërbimi për informim

NJOFTIM: Të premten do të bëhet dezinsektimi i parë nga toka në territorin e komunës së Gostivarit

16.06.2020

Njoftohen qytetarët se më datë 19.06.2020 (e premte), do të bëhet dezinsektimi i parë nga toka në territorin e Komunës së Gostivarit për zhdukjen e mushkojave të rritura dhe dëmtuesve të tjerë.
Dezinsektimi do të kryhet në mbrëmje pas orës 24:00 deri në orët e hershme të mëngjesit, vetëm në kushte të mira atmosferike.

Lokacionet në të cilat do të bëhet dezinsektimi nga toka janë me sa vijon:
Rr. “Zhivko Brajkoski” – Parku i i qytetit nga ana e majtë e lumit Vardar, rr. “M.Ç Filiposki” – Parku i qytetit nga ana e djathtë e lumit Vardar, Spitali i qytetit, rr. “JNA” deri te udhëkryqi i Zdunjës, shtrati i lumit Vardar në atarin e fshatit Raven, kanali prej udhëkryqit të Zdunjës – Zona e VI – Maleardi – rr. Boris Kidriç – rr.Beliçica deri në lagjen Fazaneria- vendbanimi Banjicë – bulevari i Vëllezërit Gjinoski, përmes Sheshit të qytetit deri në dalje të qytetit kah fshati Çajlë e deri tek lumi Jahorkë në fshatin Forinë .

Në rast të kohës me shi ose me erë të fortë dezinsektimi do të anulohet për ditën e ardhshme ose për ndonjë ditë tjetër me kushte më të mira atmosferike. Për dezinsektim do të përdorët Aurodil i tretur në bazë të prospekteve të prodhuesit për përdorim, edhe atë 50 ml / 5 l.
Luten kultivuesit e bletëve që të marrin masat e duhura mbrojtëse, që do të thotë të strehojnë bletët në kutitë e tyre, të sigurojnë sasi të nevojshme të ujit për mbajtjen e bletëve të mbyllura minimum 5-6 orë pas trajtimit të territorit.
Dezinsektimin do ta kryejë SHPTSHP “PLANT MEDIKA”.

Shërbimi për informim

FTESË PUBLIKE

Qytetarë të nderuar,

Siç jeni në dijeni shumica prej jush, në komunën tonë është në proces hapja e një Info-qendre turistike, objekti i përkohshëm i së cilës për momentin po montohet në sheshin e qytetit.

Shkaku i hapësirave të pamjaftueshme publike të përshtatshme për vendosjen e një objekti me dedikim të këtillë, Komuna e Gostivarit e pa të udhës që të kërkojë opinionin e qytetarëve.

Në pamundësi për të organizuar debat publik shkaku i pandemisë me Covid-19, vendosëm që opinionin e qytetarëve ta marrim në mënyrë elektronike.

Ftojmë të gjithë qytetarët, në radhë të prë njohësit e mirë të rrethanave – arkitektët dhe aktivistët e ndryshëm, që deri të enjten (11.06.2020) në ora 16:00, të dërgojnë propozimet dhe sugjerimet e tyre në e-mailin zyrtar të Komunës së Gostivarit:

info@gostivari.gov.mk

Paraprakisht ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin!

Shërbimi për informim

THIRRJE PUBLIKE për subvencionim të qytetarëve për blerjen e biçikletave për vitin 2020

K O M U N A  E  G O S T I V A R I T

Në bazë të PROGRAMIT (R1) – MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2020 dhe Konkluzionit për miratimin e Strategjisë për ajër të pastër dhe programit për realizimin e strategjisë i Këshillit të komunës së Gostivarit nr.08-212/1 nga 30.01.2020 ( “Gazeta zyrtare e Komunës së Gostivarit numër 01/20) Komuna e Gostivarit shpall:

THIRRJE PUBLIKE
për subvencionim të qytetarëve për blerjen e biçikletave për vitin 2020

1. Përshkrimi i Thirrjes Publike
1.1. Komuna e Gostivarit, me qëllim që t’i stimulojë banorët e territorit të Komunës së Gostivarit të shfrytëzojnë biçikleta si një ndër masat e komunës së Gostivarit për promovim të biçikletës si mjet për transport dhe rekreacion, shfrytëzimi i së cilës ka shumë dobi edhe atë: е njëjta ka qasje financiare, është ekonomikisht e pranueshme dhe është mjet ekologjik për transport, sjell në reduktimin e bllokimit të trafikut si dhe në uljen e ndotjes së ajrit.

1.2. Komuna e Gostivarit do t’ua kompenzojë një pjesë të harxhimeve të bëra gjatë blerjes së biçikletës еdhe atë në lartësi prej 50% të vlerës së biçikletës por, jo më shumë se 5,000.00 denarë për person, përfshirë tatimin e të ardhurave personale.
1.3. Thirrja publike do të zgjasë deri më 1 Shtatorë 2020 apo derisa të jenë harxhuar mjetet financiare nga Buxheti i Komunës Gostivar për këtë qëllim, varësisht nga ajo se cili kusht vjen i pari.
1.4. Nëse harxhohen të gjitha mjetet financiare të parashikuara nga Buxheti i Komunës Gostivarit për këtë qëllim, Komuna e Gostivarit do ta informojë publikun në faqen e saj të internetit se Thirrja Publike është ndërprerë para skadimit të afatit për të cilën është shpallur.
1.5. Thirrja publike do të realizohet në bazë të parimit “kush vjen i pari, shërbehet i pari “.

2. E drejta për pjesëmarrje në Thirrjen Publike:
2.1 Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë banorët e territorit të komunës së Gostivarit të cilët kanë blerë biçikletë në periudhë prej 03.02.2020 deri 01.09.2020 dhe do të aplikojnë për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe të cilët i plotësojnë kushtet nga kjo thirrje publike.
2.2. Vetëm një anëtar i familjes mund të dorëzojë kërkesë për kompensim, ekskluzivisht për blerjen e një biçiklete.

3. Kushtet që duhet të përmbushen nga aplikanti:
3.1. Aplikanti duhet të plotësojë kushtet në vijim:
– të jetë banor i Komunës së Gostivarit;
– të ketë paguar (raportuar) tatimin në pronë për objektin e banimit ku jeton, përfshirë vitin 2019.
– biçikletën ta ketë blerë në periudhën e përcaktuar në këtë thirrje publike, respektivisht deri sa të harxhohen mjetet për këtë dedikim.

Shënim: Aplikanti duhet ti plotësojë të gjitha kushtet e lartëpërmendura që kërkesa e tij të pranohet. Në të kundërt, Komisioni i paraqet propozim Kryetarit të Komunës së Gostivarit për refuzimin e kërkesës.
Pagesa e mjeteve do të bëhet nga buxheti i komunës së Gostivarit në llogari të aplikantit kërkesa e të cilit do të аprovohet.

4. Mënyra e aplikimit në thirrjen publike
4.1. Për kompensim të një pjese të shpenzimeve dhe për të dëshmuar se janë përmbushur kushtet, aplikanti deri te Komisioni i Komunës së Gostivarit duhet të dorëzojë:
– kërkesë për kompensim (Kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës së Gostivarit ose në faqen e internetit të komunës së Gostivarit www.gostivari.gov.mk);
– fotokopje e letërnjoftimit të vlefshëm, si dëshmi se ai është banor i Komunës së Gostivarit;
– Vërtetim për pagesën e tatimit në pronë;
– fotokopje e llogarisë së transaksionit;
– dëshmi në origjinal që biçikleta është blerë në vitin 2020 ( në periudhën e theksuar në thirrjen publike) edhe atë llogari fiskale ose faturë me çertifikatë bankare për pagesën e kryer.
– Deklaratë të vërtetuar në noter (modelin e deklaratës mund të mirret në komunën e Gostivarit ose në faqen e internetit të komunës së Gostivarit www.gostivari.gov.mk) me të cilën aplikanti nën përgjegjësi materiale dhe morale vërteton se:
– anëtar tjetër i familjes nuk ka dorëzuar kërkesë për subvencion;
– që nuk ka shfrytëzuar subvencion / kompensim të një pjese të shpenzimeve për të njëjtin qëllim nga cilido burim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
4.2. Aplikanti duhet të dorëzojë kërkesën dhe dokumentacionin në zarf të mbyllur pranë “Komisionit për zbatimin e procedurës së subvencionimit të qytetarëve për furnizim me biçikletë ” në arkivin e Кomunës së Gostivarit, në adresën bul.Braqa Gjinoski nr.61 Gostivar, çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në 15:00.
4.3. Në zarf duhet të jetë e cekur: “Thirrje publike për subvencionim të qytetarëve për blerjen e biçikletave në vitin 2020”.
4.4. Arkivi i Komunës së Gostivarit do t’i regjistrojë kërkesat e pranuara me kohën e saktë të paraqitjes së aplikimit (data, ora dhe minuta), me qëllim të përcaktimit të rendit me të cilën do të shqyrtohen kërkesat.

5. Mënyra e realizimit të thirrjes publike
5.1. Kryetari i Komunës së Gostivarit formon Komision për zbatimin e thirrjes publike,e cila do ta zhvillojë procedurën do t’i shikojë kërkesat e pranuara dhe dokumentacionin e bashkangjitur në shtojcë me qëllim përcaktimi nëse ato janë të rregullta dhe të kompletuara.
5.2. Për kërkesat е pranuara dhe të përpunuara do të mbahet listë me të dhënat në vijim:
– emri, mbiemri dhe adresa,
– data dhe ora e pranimit të kërkesës për thirrje publike,
– shuma e kompensimit për aplikantin dhe shuma e tatimit mbi të ardhurat personale.
5.3.Kompensimi i mjeteve të aprovuara do të bëhet me rradhë, sipas rendit të kërkesave të arritura sipas parimit “kush vjen i pari, shërbehet i pari “, pas vendimeve paraprake për aprovim të kërkesave nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit.

6. Mënyra e realizimit të së drejtës së kompensimit
6.1 Pas Thirrjes Publike për kompensimin e pjesë të shpenzimeve për blerjen e biçikletës, në faqen e internetit të Komunës dhe së paku në një medium të shtypur / elektronik, brenda afatit të caktuar, qytetarët duhet të plotësojnë një formular (kërkesë), të cilën e dorëzojnë deri te arkivi i Komunës së Gostivarit duke përfshirë të gjitha dokumentet e nevojshme.
6.2. Kryetari i Komunës së Gostivarit me propozimin e Komisionit merr aktvendim për aprovim të kërkesës për aplikantët që kanë përmbushur kushtet e kësaj Thirrjeje Publike, dhe në rast të mos miratimit të kërkesës me propozimin e Komisionit, Kryetari i Komunës së Gostivarit do të japë një njoftim me shkrim.
Komisioni do t’i përgatisë propozim Kryetarit të Komunës për aprovimin e Vendimeve për kompensimin e mjeteve financiare ndaj aplikantëve, për të cilët konstatohet se i kanë përmbushur kushtet sipas rendit të kërkesave të pranuara, sipas parimit të ” kush vjen i pari, shërbehet i pari “, deri në shterimin e mjeteve të dedikuara për atë qëllim të parashikuara me buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2020.
6.3 Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komisioni i formuar për këtë qëllim do të verifikojë aplikimet e pranuara. Komisioni do t’i njoftojë aplikantët brenda 7 ditëve nga paraqitja e kërkesës nëse ata nuk kanë dokumentacionin e duhur dhe të plotë dhe do t’ua kthejë atyre në shtojcë të njoftimit.

– Јавен Повик
– Deklarata
– Kërkesë
– Изјава
– Барање

Ekipet e ndërmarrjes komunale, dezinfektuan rrugën magjistrale përskaj qytetit të Gostivarit

05.06.2020

Shkaku i frekuencës së madhe të automjeteve në magjistralen Shkup-Kërçovë, kur shkaku i   orës policore maratonike, qytetarët e Shkupit u drejtuan për në Mavrovë, Ohër dhe Strugë, mbërmë ekipe të NP “Komuanlec” – Gostivar, bënë larjen dhe dezinfektimin e segmentit të kësaj rruge që kalon përskaj qytetit të Gostivarit.

Nga kjo ndërmarrje njofotjnë se në orët e mbrëmjes, katër ekipe, një me cisternë dhe tre me karroca, duke përdorur dezinfektues adekuat për këtë qëllim, bënë larjen dhe dezinfektimin e segmentit të rrugës prej te Pika pagesore e autostradës deri në udhëkryqin në fshatin Zdunjë.

– E pamë të arsyeshme që të bëjmë larjen dhe dezinfektimin e këtij segmenti, shkaku asaj se automjetet vinin kyresisht nga një zone me rreyikshmëri të lartë nga Covid-19, respektivisht nga rajoni i Shkupit. Ne si ndërmarrje kemi dezinfektuar jo vetëm rrugët, por edhe pjesën dërmuese të banesave më të mëdha kolektive, në kohën kur numri i të infekturave ishite dukshëm më i vogël si në nivel lokal ashtu edhe në nivel shtetëror – thotë Faton Abdullai, drejtor teknik në NP Komuanlec.

 

Në Gostivar do të hapet Info qendër turistike

Së shpejti Gostivari do të bëhet me Info qendër turistike, ku vizitorët nga vendet tjera do të mund të njoftohen me trashëgiminë kulturore, bukuritë natyrore, kapacitetet hoteliere dhe gastronomike dhe të tjera.

Është ky një projekt që financohet nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe SDC e Zvicrës, ndërsa implementohet nga Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim Planor të Rajonit të Pollogut. Projekti kap shifrën prej 1.300.000 denarë (mbi 20.000 euro, ku komuna e Gostivarit siguron hapësirën dhe shpenzimet rrjedhëse për ekipin e të punësuarve. I njëjti do të zgjasë 5 vite me mundësi që të vazhdojë edhe për një periudhë më të gjatë.

Objekti i përkohshëm me dimensione 3.20 x 6.06 m tashmë është vendosur në sheshin e qytetit dhe pritet që shumë shpejtë të vihet në funksion, ku ekipi i të punësuarve do tu shpërndajnë fletushka dhe materiale të tjera promovuese, si dhe informatat e nevojshme.

Për vendosjen e objektit të përkohshëm është siguruar Leja me nr. 14-1629/2 të datës 08.01.2020, bazuar në Vendimin paraprak të Këshillit të Komunës i cili u aprovua unanimisht me 31 vota të këshilltarëve.

Pavarësisht tendencave të qarqeve të caktuara për të njollosur këtë projekt, nga qytetarët e Gostivarit u mirëprit dhe u cilësua si mjaft i qëlluar, sidomos për faktin që Gostivari i njohur si qytet mikpritës, këtë do ta dëshmojë tash e tutje edhe me një informim të mirëfilltë të vizitorëve se çka ofron komuna jonë.

Shërbimi për informim