Shpallje-Kërkesë për oferta

PROCEDUR TENDERIKE NDËRKOMBËTARE (PTN) DOKUMENT PËR FURNIZIM TË PUNËVE TË VOGLA

KONTRAT NR: WC-GOS-1

Afati: 20.03.2019, 11:00 h

Vendi: Maqedoni

Projekti: Program për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni-Gostivar

Tender nr: Gos – 1

Hua nr:

Referent KFW nr: 2007 65 511 ( hua) :

Referent KFW nr: 2007 70 107 (bashkëpunimi financiar)

Mjete vetanake të Republikës së Maqedonis

Grand nga sekretariati Shtetëror për çështje ekonomike te Zvicrës(SEKO)

Punët e nevojshme: Procedur ndërkombtare tenderike me postkvalifikim për Furnizim të punëve të vogla për:

 

 • Rezervoar I rri P3 për zonën 3 V=5600m3 bashkangjitur me gypat për ujë për lidhje në rrjetin ekzistues
 • Linja të rreja të ujësjellësit për lidhje në rezervoar P2 me rrjetin ekzistues të ujësjellësit
 • Linjë e rre e ujësjellësit për zonën 2 nga Bajnica e Epërme deri te Tullana
 • Linjë e rre e ujësjellësit për Balindoll
 • Valvula për vendosjen e pajisjeve për regullim bashkë me pajisjen për zonim të rrjetit të qytetit në 3 lokacione për Tullanën dhe Fazanerin
 • Valvula për ndarje të zonave të shtypjes me përfshirje të mbyllësve dhe fasonkave përcjellëse si dhe plakave të armuara në rrjetin e qytetit në 5 lokacione
 • Rezervoar P2 për zonën 2 V=1300m3 si dhe rrugën qasëse
 • Linjë e rre e ujësjellësit nga vendbanimi Zdunjë deri në Forin
 • Rikonstruim I linjës së ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme
 • Të rri DN250/300 HDPE gyp për ujë deri te gypi kryesor në të gjatht deri në Bajnic të Epërme
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit nëpër rr.Zhivko Brajkoski, rr. Branko Stankoviq dh err. Vardarska
 • Linjë e rre e ujësjellësit përgjat rr. Ilija Anteski
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgjat rr.Mlladen Simonoski
 • Rikonstruim I një pjese të ujësjellsit përgjat rr.Boge Veljanoski dh err.Zhelezniçka
 • Rikonstruim I një pjese të linjës së ujësjellësit përgat rr.Boris Kidriç
 • Linjë e rre e ujësjellësit në rrugën nga Balindolli deri në Çajlë
 • Linjë e rre e ujësjellësit për lidhje të linjave të ujësjellësit nga Bajnica e Epërme deri në Bajnic të Poshtëme

Informata për proektin:Ndërtim I linjave të ujësjellësit dhe kanalizimit ,duke kyçur punët ndërtimor maqinerike dhe elektrike relevante për Kontratën nr.WC-GOS -1 sipas proektit investees ,, Programa për ujësjellës dhe kanalizim Maqedoni,, komponenti WC-GOS -1 , Komuna e Gostivarit në bazë të proekteve bazë të përgaditura nga ana e Porositësit (FIDIK Libra).

Dokumentacioni Tenderues është I qasëshëm në adresën vijuese:

Ndërmarja publike komunale NPK ,,Komunalec,,-Gostivar

rr.Svetozar Peposki nr.59

1230 Gostivar

Republika e Maqedonis

Telefoni:+389 42 213 580

Posta elektronike:komunalec-gostivar@hotmail.com

Më shum informacione:

Seti dokumeteve tenderike në formë digjitale (pdf) në gjuhën angleze dhe maqedonase mund ta blejn Ofertuesit e interesuar me dërgesë të aplikacionit në formë të shkruar në adresën e latëshënuar dhe pagesë të kompenzimit pakthim në vlerë prej 9.000 den(denarëve të Maqedonis) ose 150 euro e që duhet të paguhen në llogarin vijuese:

Për pages në denar të Maqedonis(MKD):

Emri dhe aresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Bartës i llogaris bankare: NP Komunalec Gostivar

Numri i llogaris bankare:200000090177012 MKD

Numri amëz i subjektit:4116429

Numri tatimor:4007989109536

Për pagesë me euro:

Emri dhe adresa e Bankës: Banka Komerciale SHA Shkup 11 Oktomvri,1000 Shkup

Numri i llogaris Bankare:MK7200003403557623

SWIFT: STOBMK2X

Bartës i llogaris Bankare:NP Komunalec Gostivar

Ofertuesi ka obligim ti paguaj shpenzimet bankare.

Organizim i vizitës së lokacionit do të zbatohet nga ana e Porositësit më datë 21.02.2019 në ora 10:00.

Aplikuesit mund të dërgojn oferta për realizim të punëve nën këtë kontrat sipasë Thirjes për ofertë.Punët që duhet të realizohen përbëhen nga punët e lartëpërmendura dhe duhet që të realizohen në afat prej 24 muajve nga hyrja në punë.

Hapja publike oficiale e ofertave do të mbahet më 20.03.2019 në ora 12:00 sipasë kohës standarde të Maqedonis.Ofertat duhet të dorëzohen deri te porositësi në adresën e potencuar në thirje për tenderim dhe oficialisht do të hapet në hapësirat e ndërmarjes publike komunale NPK Komunalec-Gostivar , në prezenc të përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve të cilët do të vendosin të marin pjesë në hapjen në adresën e lartëshënuar.

Ofertat e vonuara do të hudhen.

Të gjitha ofertat duhet të kenë Garanc për ofertën.

DOKUMENTACIONI:

Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_mk
Shpallja GTAI
Kerrkesa per oferta
Publication Notice_RFB_Gostivar_WC-GOS-1_en

Fillon regjistrimi në çerdhe i fëmijëve të moshës parashkollore në Çegran, Forinë dhe Raven

01.02.2019

Të nderuar prindër nga fshatrat Çegran, Forinë dhe Raven Ju njoftojmë se prej 01.02.2019 deri më 15.02.2019, do të bëhet regjistrimi i fëmijëve të moshës parashkollore në Kopshtet e fëmijëve dhe Qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror, edhe atë:
– Në Kopshtin e fëmijëve në fshatin Çegran për fëmijë të moshës prej 2 deri në 6 vjeç
– Në Qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror në fshatrat Forinë dhe Raven, për fëmijë të moshës prej 3 deri në 6 vjeç.
Regjistrimi i fëmijëve bëhet në objektin kryesor të IPKF “Gëzimi Fëmijëror” që gjendet në rrugën “Beliçica” në Gostivar.

Sektori për veprimtari publike – Komuna e Gostivarit  

APEL

29.01.2019

Me qëllim të pastrimit efikas të borës, Komuna e Gostivarit apelon deri te të gjithë qytetarët që t’i largojnë automjetet nga rrugët, rrugicat, trotuaret dhe sipërfaqet tjera publike.

Shërbimet komunale në koordinim me ndërmarrjet publike, operatorin ekonomik për mirëmbajtje dimërore dhe policinë, do t’i ndërmarrin të gjitha masat e parapara me ligj dhe në përputhje me kompetencat e tyre, kundër të gjithë personave fizikë dhe juridikë që nuk do t’i përmbahen këtij apeli.

Shërbimi për informim – Komuna e Gostivarit

Arben Taravari i ftuar në Mëngjesin Kombëtar të Lutjeve

19.01.2019

Sekretari i përgjithshëm I Alenacës për Shqiptarët, njëherit dhe kryetar i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, do të marrë pjesë në Mëngjesin Kombëtar të Lutjeve në Uashington.

Mëngjesin Kombëtar i Lutjeve mbahet çdo të enjten e parë në muajin shkurt, edhe atë që nga viti 1953 ku të pranishmëve u drejtohet presidenti i Amerikës. Nismëtar i ngjarjes është Abraham Wereida, një metodist me origjinë norvegjeze. Rreth 3,500 mysafirë marrin pjesë në mëngjesin që shtrohet në hotelin “Hilton” në Uashington, të cilët kryesisht janë figura të shquara, respektivisht presidentë, kryeministra, politikanë, biznesmenë, udhëheqës fetarë.

Këtë vit, eventi do të mbahet më 7 shkurt dhe të ftuarit pritet të angazhohen për bashkëpunim, miqësi dhe mirëqenie, si dhe për të shkëmbyer pikëpamjet mbi zhvillimet globale dhe sfidat me të cilat ballafaqohen shoqëritë bashkëkohore.

Krahas kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari, prej Maqedonie në Lutjet e mëngjesit do të marrin pjesë vetëm edhe zv/kryeministri Bujar Osmani, nënkryetari i VMRO-DPMNE Aleksandar Nikollovski dhe deputetët Frosina Remenski dhe Vllatko Gjorçev.

Ndryshe, është kjo hera e pare që një kryetar i komunës së Gostivarit të merr pjesë në Mëngjesin Kombëtar i Lutjeve me ftesë të presidentit të SHBA-ve.

Shërbimi për informim

Mbërrin donacioni nga “Eagle” – 300 punonjës të Gostivarit do të pajisen me uniforma cilësore

14.01.2019

Treqind uniforma pune të cilësisë më të lartë, i ndahen komunës së Gostivarit si donacion nga Kompania e renomuar “Eagle”.

Uniformat e para nga ky donacion, ia dorëzoi kryetarit të komunës Arben Taravari, përfaqësuesi i kësaj kompania Baki Sulejmani nga Gostivari.

“Kompania Eagle i donon Komunës së Gostivarit 300 palë veshje të unifikuara edhe atë për rojtarët e komunës së Gostivarit 8 palë veshje, për punonjësit e NP Komunalec – 150 palë, për Parkingjet dhe Gjelbrimin – 70 palë, për Konviktin e nxënësve – 30 palë, si dhe për zjarrfikësit – 50 palë të cilat po i pranojmë sot.  Falënderoj Rolandin, Jetmirin dhe Bakiun, si dhe kompaninë Eagle të cilët e bëjnë këtë donacion që është shumë domethënës. Uniformat për të gjithë punonjësit janë të njëjta ndërsa do të dallohen vetëm për nga ngjyra. Ndryshe Kompania Eagle është kompani e renomuar për prodhimin e  uniformave dhe ajo i prodhon edhe fanellat e shumë ekipeve fubollistike të cilat garojnë në ligat evropiane. Shpresojmë se deri në muajin shkurt do t’i pranojmë komplet dhe do t‘ua shpërndajmë punonjësve të komunës së Gostivarit dhe ndërmarrjeve nën kompetencë të saj, dhe ata do të kenë uniforma pune cilësore dhe të dallueshme”, theksoi kryetari Taravari.

Baki Sulejmani falënderoi kryetarin e komunës së Gostivarit dhe administratën komunale për bashkëpunimin e  frytshëm tash e gjashtë muaj më parë, dhe theksoi se falë këtij bashkëpunimi në Gostivar do të mbahet edhe kampi i Futbollit Edmilson dhe se do të ketë edhe donacione të tjera që shkojnë në dobi dhe në interes të shoqërisë në Gostivar.

Në shenjë respekti dhe falënderimi, kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari i dhuroi një dhuratë simbolike koordinatorit për këtë donacion, Baki Sulejmani.

Shërbimi për informim 

FTESË – PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

FTESË
PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN PËR NJOFTIM ME PROJEKTIN „PËRMIRËSIM I QËNDRUESHMËRISË NDAJ PËRMBYTJEVE NË RAJONIN E POLLOGUT“

Të nderuar,
Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në ngjarjen për njoftim me projektin e inicuar rishtazi „Përmirësim i qëndrueshmërisë ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut” që do të mbahet më 29 janar 2019, në Hotelin Merkur në Tetovë, duke filluar në ora 9:30.

Projekti financohet nga Qeveria Zviceriane kurse implementohet nga Programa për zhvillim e Kombeve të Bashkuara (UNDP), në partneritet me Ministrinë për ambient jetësor dhe planifikim hapësinor, komunat e rajonit të Pollogut dhe një numër i madh i institucioneve tjera relevante.

Qëllimi i ngjarjes është që shoqatat e qytetarëve që janë aktive në rajonin e Pollogut të njihen me:
a) gjetjet kryesore nga vlerësimi i rreziqeve nga përmbytjet në rajonin e Pollogut dhe masat e rekomanduara për zbutjen e tyre;
b) qëllimet dhe aktivitetet e projektit të planifikuara për vitet e ardhëshme;
c) punën e trupit të posaformuar ndërkomunal – Rrjetit për Pollog të mbrojtur dhe rrezistent, që është përkrahur nga ana e projektit.

Në këtë ngjarje do të diskutohet edhe rreth përkrahjes që mund të japë sektori civil për forcimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme të komuniteteve ndaj përmbytjeve dhe dukurive tjera përcjellëse, si dhe modaliteteve tjera për bashkëpunim në kuadër të projektit.

Do jemi mirënjohës nëse në kohë konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj deri te Ermira Fida, nëpërmjet adresës ekeltronike ermira.fida@undp.org, ose në tel. 071-289-326 më së voni deri më 21 janar 2019.

Qëndrojmë në dispozicionin Tuaj për të gjitha informatat plotësuese.
Me respekt,
Përmirësimi i qëndrueshmërisë ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut

Ftesë dhe agjendë

Kryetari Taravari me bashkëpunëtorët iu bashkëngjit aksionit për pastrimin vullnetar të borës

13.01.2019

Spitali dhe objektet fetare, ishin pikat në të cilat u realizua sot aksioni vullnetar për pastrimin e borës të cilit iu bashkëngjit kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe drejtorët e ndërmarrjeve me bashkëpunëtorët e tyre.

Në realizimin e këtij aksioni u kyç edhe operatori ekonomik për mirëmbajtje dimërore Nasir Turs, ndërsa asistoi edhe policia.

“Një grup i të rinjve të Aleancës për Shqiptarët ngriti iniciativë për realizimin një aksioni të këtillë të cilit me shumë vullnet iu bashkëngjita edhe unë me bashkëpunëtorët e mi. Krahas asaj që japin një kontribut simbolik, dërgojmë edhe një mesazh të fuqishëm deri te qytetarët që të pastrojnë mjediset para shtëpive apo dyqaneve të tyre. Patjetër ta them se jam shumë i kënaqur me kontributin e shumicës së qytetarëve në këtë drejtim, por gjithmonë mund të bëhet edhe më shumë, si nga institucionet, ashtu edhe nga qytetarët”, theksoi Taravari.

Ai bëri me dije se për këtë periudhë është shumë i kënaqur nga bashkëpunimi me policinë dhe shprehu bindjen se bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tutje.

“Sa i përket menaxhimit me situatën, me shumë kënaqësi njoftoj se Komuna e Gostivarit është vlerësuar me notën 5 nga ana e policisë, në një shkallë notimi prej 1 deri në 5. Nëse dalin parashikimet e sinoptikëve se do të kemi sërish reshje bore, do të intensifikojmë aktivitetet dhe sipas nevojës edhe do ta bartim borën, për çka do të nevojitet edhe një disiplinë e shtuar nga qytetarët që t’i heqin automjetet e lëna në rrugë apo parkingje publike”, nënvizoi kryetari i komunës.

Vullnetarët në aksionin e sotëm, me kazma dhe lopata thyen akullin dhe mënjanuan borën në sipërfaqet rreth Xhamisë së Sahatit, Kishës Shën Mëria, parkingun e Spitalit dhe shtigjet e këmbësorëve brenda këtij institucioni shëndetësor . Në vende të caktuara u hodh edhe kripë.

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit e gatshme për tu ballafaquar me motin e ligë që na pret

09.01.2018

Sipas parashikimit të motit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike dhe rekomandimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Komuna e Gostivarit është duke i bërë të gjitha përgatitjet për tu ballafaquar me motit e ligë që na pret, i ndjekur me reshje intensive të borës dhe me temperatura të ulëta.

Me qëllim të ndërmarrjes së aktiviteteve parandaluese në kohë reale për reduktimin e pasojave nga paqëndrueshmëria e paralajmëruar e moti, janë njoftuar udhëheqësitë e bashkësive lokale në territorin e komunës.

Nëse është e nevojshme, krahas operarotorit për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve, do të angazhohen me kapacitet të plotë edhe ndërmarrjet publike dhe njësia e zjarrfikësve.

Shtabi komunal i krizave do të jetë në bashkëpunim të vazhdueshëm me Shtabin rajonal për menaxhimin e krizave.

Vlen të përmendet se të gjitha rrugët lokale në territorin e komunës së Gostivarit janë të kalueshme dhe trafiku zhvillohet pa probleme serioze. Rrugët pastrohen rregullisht nga bora, ndërsa kur temperaturat bien, vazhdimisht hidhet kripë.

Për ballafaqim me sukses të gjendjes, luten qytetarët dhe personat juridikë që t’i respektojnë normat e parashikuar me ligj për kushte të këtilla.

Shërbimi për informim

Kryetari Taravari u ndau mirënjohje subjekteve dhe personave më meritorë në vitin 2018

04.01.2019

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, u ndau sot mirënjohje subjekteve dhe personave të cilët gjatë vitit 2018 kanë dhënë kontribut të veçantë për realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të komunës së Gostivarit.
“Sot u ndaj mirënjohje speciale disa bashkësive lokale dhe individëve, për të cilët vlerësova se gjatë vitit 2018 kanë shënuar rezultate dhe kanë dhënë kontribut të veçantë për mirëqenien e qytetarëve tanë, e gjithë kjo me një bashkëpunim të shkëlqyer me Komunën e Gostivarit, por edhe me institucione tjera. Do të veçoja këtu rezultatet e shënuara të bashkësive lokale të fshatit Çajlë, Çegran, Forinë, Llakavicë dhe Debresh. Këto bashkësi lokale edhe pse si pasojë e minimizimit të rolit të tyre me Ligjin për vetëqeverisje vendore, gati se u pasivizuan tërësisht, ato po shënojnë rezultate të shkëlqyera dhe arrijnë të organizohen si institucione të mirëfillta”, thekѕoi kryetari Taravari.
Ai nënvizoi se duke u ndarë mirënjohje kryetarëve të bashkësive lokale, në fakt nderon edhe gjithë banorët e këtyre fshatrave për angazhimin si dhe mërgimtarët për mbështetjen financiare që mundësuan realizimin aktiviteteve dhe projekteve ashtu siç nuk mbahen mend në këtë zonë. Taravari shprehu edhe gatishmërinë që në të ardhmen këto bashkësi lokale të kenë mbështetje më të madhe nga ana e Komunës, duke i inkurajuar bashkësitë e tjera lokale që të ndjekin shembullin e tyre dhe të rrisin cilësinë e jetës së banorëve të vet.
Kryetari Taravari u ndau mirënjohje edhe katër individëve për të cilët ka vlerësuar se me angazhimin e tyre gjithashtu kanë lënë gjurmë në vitin 2018.

“Shpend Sulejmani, si ish ushtrues detyre në Konviktin e nxënësve, vetëm për disa muaj bëri punë sa për dy mandate, duke rinovuar në tërësi objektin si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, sa për dy mandate, edhe pse e dinte se nuk do të mund të emërohet drejtor. Bekim Ame, kryetari i Shoqatës të personave me aftësitë kufizuara “Porosia” nga Dibra, është duke bërë shumë edhe për fëmijët nga Gostivari, sidomos ata me autizëm. Gjatë vitit 2018, shumë donacione kemi pranuar nga Turqia dhe kemi ngritur ura të reja bashkëpunimi. Koordinator për bashkëpunim me Republikën e Turqisë e kemi Gëzim Haxhiejupin, të cilit do i ndajmë mirënjohje duke respektuar dhe falënderuar kështu të gjitha institucionet e Turqisë që na kanë ndihmuar në forma të ndryshme, ashtu siç e di mirë opinioni publik”, potencoi Taravari

Mirënjohje iu nda edhe Hakan Gostivarit, i cili jeton në Turqi, është shtetas turk, por në mënyrë permanente angazhohet në aksione humanitare dhe ndarjen e donacioneve shumë të vlefshme për Gostivarin me rrethinë.

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit fitoi projektin “Fuqizimi i Këshillit të Komunës“ në vlerë prej 62 mijë dollarë

31.12.2018

Komuna e Gostivarit është përzgjedhur për të marrë pjesë në projektin “Fuqizimi i Këshillit të Komunës” për periudhën 2019-2020, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe të implementuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Nga projekti në fjalë, Komuna e Gostivarit do të sigurojë përfitime jofinanciare dhe financiare. Këshilltarët komunalë do të përfitojnë nga mundësia për të marrë pjesë në Programin e Zhvillimit të Kapaciteteve që përbëhet nga 11 module trajnimi, si dhe nga pjesëmarrja në ngjarje të ndryshme të rrjetëzimit, seminare dhe konferenca, ndërsa Komuna e Gostivarit do të marrë fonde në vlerë të përgjithshme prej 62.000 dollarë amerikanë.

Ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit pritet të mbahet në janar në Shkup.

Shërbimi për informim