Komuna e Gostivarit me përqindje rekorde të realizimit të të ardhurave kapitale

26.11.2019

Falë një projekti të UNDP-së mbi indikatorët financiarë të njësive të vetëqeverisjes lokale në RMV, publiku i gjerë ka mundësinë të njoftohet në mënyrën më transparente mbi të ardhurat dhe shpenzimet e komunave, të paktën të atyre të cilat i bëjnë publike këto të dhëna.

Nga Sektori për financa dhe buxhet pranë Komunës së Gostivarit, njoftojnë se duke bërë prerjen e të dhënave për të gjitha komunat të futura në ueb faqen e këtij projekti, kanë ardhur në konstatim se përqindje rekorde të realizimit të të ardhurave kapitale për kuartalin e tretë, respektivisht për periudhën janar- shtator të vitit 2019, shënon Komuna e Gostivarit, edhe atë në lartësinë 98.4%.

“Në kuartalin e tretë kemi realizuar 34.227.727 denarë, ndërsa për tu realizuar kanë mbetur 572,273 denarë. Kjo nënkupton se krahasuar me të planifikuarën, realizimi për këtë periudhë të vitit është 98.4%, duke shënuar kështu rezultatin më të mire krahasuar me të gjitha komunat tjera të Maqedonisë së Veriut. Nga tabela të cilën e përgatitëm për krahasim, mund të shihet se komuna mjaft të zhvilluara si ajo e Velesit, Ohrit dhe Strumicës kanë përqindje mjaft të ulët krahasim me ne, ndërsa kemi komuna si ajo e Çairit që ka realizim prej vetën 25%, por edhe të tilla si Kumanova dhe Struga të cilat shmangin publikimin e të dhënave nga sfera e financave” – thotë Gazmend Ismaili nga Sektori i financave pranë Komunës së Gostivarit.

Nga ky sektor njoftojnë se kjo vjen si rezultat i planifikimit të mirë të buxhetit dhe efikasitetit të administratës komunale, respektivisht kryetari Arben Taravari si propozues kërkon nga shërbimet buxhet të realizueshëm e jo vistër dëshirash, ndërsa Sektori i financave e harton atë në mënyrë shumë profesionale.

Linku dhe tabela: http://indikatori.opstinskisoveti.mk

Shërbimi për informim

/

Komuna e Gostivarit organizoi pritje për vullnetarët e Korpusit të Paqes

17 vullnetarë amerikan qendrojnë dhjetë javë te familjet gostivarase

Komuna e Gostivarit ka organizuar pritje solemne për vullnetarët amerikan të cilët dhjetë javë kanë qendruar në Gostivar. Ata janë pritur nga kryetari Arben Taravari dhe bashkëpunëtorët e tij. Me këtë rast, kryetari Taravari sqaroi se qëndrimi i tyre në Gostivar ka ardhur përmes Korpusit të Paqes me seli në Shkup dhe se një organizim i këtill organizhet për herë të parë në Gostivar. Ai ka uruar që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe në të ardhmen.

“Kënaqësi e veçantë që në Komunën tonë dhe shtëpitë tona kemi pasur mysafir nga SHBA e të cilët janë anëtar të Korpusit të Paqes. Gostivarasit, Maqedonia dhe në veçanti shqiptarët, amerikanët i konsiderojnë si miq të afërt të vetit. Kjo miqësi zhvillohet dhe bëhet më e afërt kur ata i kemi në familjet tona dhe këmbejmë përvoja, kulturat dhe rregullat e jetës. Vetëm kështu mund ta thellojmë afërsinë mes dy familjeve, një të SHBA-së e një nga Gostivari. Ky është viti i parë që ky program zhvillohet në Gostivar dhe do të ndjehesha i lumtur sikur këtë program ta zhvillojmë çdo vit”, dekraloi kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

I pranishëm në këtë organizim të Komunës së Gostivarit ishte dhe drejtori i Korupsit të Paqes në Maqedoninë e Veriut, Mark Hanefin, i cili ka falenderuar të gjitha familjet gostivarase që hapën dyert e tyre për 17 vullnetarët amerikan dhe për javë të tëra i kanë mbajtur në shtëpitë dhe familjet e tyre.

“Faleminderit kryetarit të Komunës së Gostivarit Arben Taravari, Afërdita Mislimi – Hamza dhe të gjithë ekipit nga Komuna e Gostivarit të cilët u angazhuan që të jetë ky një bashkëpunim i suksesshëm mes komunës suaj dhe Korpusit të Paqes. Falemenderim i veçantë për të gjitha familjet të cilat i hapën derën e tyre për të pranuar një vullnetarë në shtëpitë e tyre. Kur kam ardhur për herë të parë  në Maqedoni, Gostivari ishte qyteti i parë që vizitova dhe që atëher ky qytet më impresionoi pasi me vizitën edhe të vullnetarëve të atëhershëm në Gostivar, mësova që dera për ata ishte hapur nga të gjithë dhe këtu takon të gjithë kulturat pasi jetojnë shqiptar, turq, maqedonas e të tjerë”, deklaroi Mark Hanefin – drejtorë i Korpusit të Paqes në RMV.

17 vullnetarët amerikan do të largohen nga Gostivari me 6 dhjetor. Ardhja e tyre ka për qellim këmbimin e kulturave, traditave dhe mësimin e gjuhës së vendit ku ata kanë qendruar. Në fund të takimit, Komuna e Gostivarit ka shtruar një koktej rasti për mysafirët amerikan. Ndryshe, Korupi i Paqes në Maqedoninë e Veriut ekziston që nga viti 1996.

 

Komuna e Gostivarit vendosi në funksion stacionarin e dytë për qentë endacak

Kryetari Taravari: Për dy vite kemi trajtuar rreth 500 qenë endacak

Komuna e Gostivarit ka vendosur zyrtarisht në funksion stacionarin e dytë për qentë edacak. Ky investim i radhës nga Komuna e Gostivarit vjen falë projektit në kuadër të Programit “Më ofro strehë për shpëtim”, financuar nga Programi rajonal në Ballkanin Perëndimor ReLOaD me financim të BE, bashkë-financim të Komunës së Gostivarit dhe implementim nga UNDP-së. Në lëshimin në përdorim të stacionarit të ri ka marrë pjesë kryetari Arben Taravari, i cili me këtë rast deklaroi se për dy vite nga 700 qenë sa mendohet të ketë Gostivari, rreth 500 janë operuar dhe një pjesë e tyre janë vendosur te dy staconarët për endacak.

“Mendoj se Komuna e Gostivarit ka nevojë për një stacionar si ky, dhe ky stacionarë është i dyti që e ndërtojmë, ndërsa i pari ndodhet 300-400 metra më mposhtë se satcionari i ri. Në këto të dy qendra kemi të vendosura afërsisht 110 qenë. Iniciativa jonë për trajtimin e qenve endacak nuk nis prej sot. Prej kur e kemi marrë pushtetin lokal kemi trajtuar 370 qenë endacak të cilët janë të operuar, respektivisht të sterilizuar dhe të kastruar. Shpresojë sa më pak qenë të kemi tani e tutje rrugëve të Gostivarit, ndërsa këtë qendrër planifikojmë ta zgjerojmë e pse jo të ndërtojmë edhe një qendër tjetër”, deklaroi kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Kryetari Taravari ka kërkuar masa të rrepta për pengim të sjelljes së qenve nga komunat tjera nga policia. Sipas tij, ky problem i cili tangon gjithë shtetin, duhet ta shqetësojë edhe qeverinë që edhe ajo të merr masa për zgjidhjen e problemit me qentë edacak.

“Gjatë vitit 2018-të bëmë një analizë fizibiliteti dhe vlerësimet ishin se në Gostivar afërsisht ka 700 qenë endacak. Prej tyre 370 janë operu dhe 110 janë vendosur në dy qendrat dhe praktikisht i bie që në të gjithë territorin e Gostivarit të ketë 200 qenë. Por, përshtypja është se ka më shumë. Ata transportohen nga qytete tjera te ne dhe pa ndihmën e policisë ne si pushtet lokal nuk mund ta parandalojmë këtë problem. Jemi në koordinim me policinë dhe disa herë u kemi dërguar video ku shihet se si qentë lëshohen në Gostivar nga qytetet tjera, por deri tani si kryetar komune nuk kam asnjë informatë se policia ka marrë ndonjë hap për të parandaluar këtë fenomen”, shtoi kryetari i Komunës së Gostivarit, ArbenTaravari.

Me hapjen e kësaj qendre, do të rritet kapaciteti i strehimit të qenve endacakë dhe përmes kësaj duke forcuar masat parandaluese, ky problem shumëvjeçar do të vihet nën kontroll dhe reduktohet deri në maksimum endacaktët. Biljana Georgievska – projekt koordinatore pranë UNDP-së në Maqededoni, theksoi se Komuna e Gostivarit është nga komunat e pakta në vend që ka punuar për reduktimin e endacakëve nga rruga.

“Ky është një nga shtatë projektet që përkrahen në Komunën e Gostivarit dhe falenderim i madh deri te Komuna e Gostivarit e cila bashkë-financon një pjesë të aktiviteteve në të gjitha shtatë projektet. Poashtu, Komuna ka dhënë mbështetje financiare edhe për mjetet shtesë që nuk ishin paraparë në projekt. Më gëzon fakti se ky projekt ka ardhur si nevojë e qytetarëve të Gostivarit ku në prill  të 2019-tës me organizimin e debatës publike, organizatat qytetare dhe qytetarët i definuan prioritetet e Gostivarit për këtë vit dhe në bazë të atyre prioriteteve u bë edhe thirrja publike dhe erdhi ky projekt me të cilin do të trajtohen qentë endacak”, thekson Biljana Georgievska – projekt koordinatore pranë UNDP-së në Maqededoninë e Veriut.

Te stacionari i ri, i cili përkohësisht do të jetë nën monitorim të Shoqatës civile “Iniciativa për Integrim Qytetarë (IIQ) – Gostivar”, janë punësuar 4 persona. Aneta Filiposka, projekt koordinatore pranë kësaj shoqate, thotë se projekti parasheh edhe strehim të endacakëve dhe nëpër familje.

“Apel deri te qytetarët të cilët kanë qenë në shtëpi, ta mirëmbajnë dhe vaksinojnë rregullisht atë, e nëse nuk dëshirojnë t’i mbajnë, duhet t’i sjellin te ky stacionarë. Qytetarët që kanë dëshirë të mbajnë qenë, u bëjmë aple t’i hapin shtëpitë e tyre për këto kafshë të pastrehë”, tha Aneta Filiposka, projekt koordinatore pranë Shoqatës civile “Iniciativa për Integrim Qytetarë (IIQ) – Gostivar”.

Stacionari i ri ndodhet në afërsi të stacionarit të vjetër te ish kazermat në fshatin Banjicë ka 30 bokse, ndërsa ngritja e tij ka kushtuar 9000 euro. Komuna e Gostivarit ka bashkë-financuar 25 për qind të mjeteve dhe ka mbuluar të gjitha harxhimet tjera që nuk kanë qenë të parapara në projekt.

NJOFTIM – Njoftohet publiku i interesuar se Këshilli ndërkomunal për menaxhim me mbetjet në rajonin planor të Pollogut solli Vendim për implementim të vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor për dokumentin planor Plani rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut me çka është nisur me procedurën e vlerësimit strategjik të dokumentit planor.

Në bazë të nenit 69 paragrafi 1 nga Ligji për mjedis jetësor (G. zyrtare e RM nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 51/11) dhe nenit 3 nga Rregullorja për pjesëmarrje të publikut gjatë përpilimit të rregullave dhe akteve të tjera si dhe të planeve dhe programeve në fushën e mjedisit jetësor (G. zyrtare nr.147/08), Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut solli

NJOFTIM

Njoftohet publiku i interesuar se Këshilli ndërkomunal për menaxhim me mbetjet në rajonin planor të Pollogut solli Vendim për implementim të vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor për dokumentin planor Plani rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut me çka është nisur me procedurën e vlerësimit strategjik të dokumentit planor.

Propozim raporti për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor, së bashku me Planin rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut do të jenë në dispozicion për vrojtim publik në faqen e internetit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut (https://rdcpolog.mk) dhe në hapësirat e qendrës, çdo ditë nga ora 08.00 deri 16.00 gjatë periudhës për vrojtim publik (13.11.2019 – 13.12.2019). Vrojtimi publik do të zgjasë 30 (tridhjetë) ditë nga dita e shpalljes së njoftimit. Diskutimet publike për Propozim raportin për vlerësim strategjik do të mbahen në Tetovë më 12.12.2019 në hapësirat e sallës së këshillit në ora 12.00 dhe në Gostivar më 11.12.2019 në hapësirat e sallës së këshillit në ora 12.00.

Të gjitha komentet të lidhura me propozim raportin për vlerësim strategjik mund të dorëzohen në mënyrat në vijim:

  • Në formë elektronike në këtë adresë: info@rdcpolog.mk (kontakt personi Merita Ramadani),
  • Me postë në këtë adresë: Njegosheva nr. 2, Tetovë,
  • Drejtpërdrejt tek Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut nëpërmjet formularit përkatës për komente.

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut,

Udhëheqës,

Fatmir Saiti

Dokumentacionet :

SWM – Polog Draft SEA 

SWM – Polog Draft RWMP 2019

 

Gostivari renditet si komuna e dytë në RMV për sa i përket pagimit të borxheve të trashëguara

22.11.2019

Sipas një raporti të UNDP-së, Komuna e Gostivarit renditet e dyta në nivel shtetëror, sa i përket shlyerjes së një pjese të madhe të borxhit të trashëguar nga udhëheqja e mëparshme komunale.

Përkundër gjithë atyre mjeteve të dedikuara për pagimin e këtyre borxheve, puna e Komunës së Gostivarit ka qenë më e suksesshme se shumë komuna të tjera dhe ka arritur të realizojë projekte të shumta. Treguesi më i mirë për këtë janë raportet dhe statistikat e organizatave ndërkombëtare.

Ndër sukseset e komunës në dy vitet e para të mandatit të kryetarit Arben Taravari, vlen të theksohet ndërtimi i 17 km rrjet kanalizimi, 12 km linjë ujësjellësi, 11 km rrugë dhe rrugica të asfaltuara, vënia në funskion i 4 kopshteve të reja, ndërtimi dhe rinovimi i 14 shesheve lojërash për fëmijë, rinokonstruktim i plotë i 3 stadiumeve bashkëkohore të futbollit, 2 strehimore për qen endacakë etj.

Vlen gjithashtu të theksohet se komuna vazhdon të ushtrojë presion ndaj qeverisë në sferat ku ajo nuk ka kompetenca të ndërhyjë drejtpërdrejt.

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, thotë se ai do të vazhdojë të punojë me të njëjtin elan për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Gostivarit.

Shërbimi për informim

Të hënën vihet në funksion stacionari i dytë për qentë endacakë – masa të rrepta për pengim të sjelljes së qenve nga komunat tjera

20.11.2019

Në mjediset e Komunës së Gostivarit, sot u realizua një takim i përbashkët i përfaqësuesve të Stacionit policor të Gostivarit, Shoqatës IGI dhe përfaqësuesve të administratës komunale, ku u shqyrtua situata aktuale me qentë endacakë dhe u sollën vendime për marrjen e masave të menjëhershme dhe rigoroze për minimizimin e problemit në fjalë.

Të hënën, në funksion do të vihet edhe stacionari i dytë për qentë endacakë, falë projektit në kuadër të Programit  “Më ofro strehë për shpëtim”, financuar nga Programi rajonal në Ballkanin Perëndimor ReLOaD. Me hapjen e kësaj qendre, do të rritet kapaciteti i strehimit të qenve endacakë dhe përmes kësaj duke forcuar masat parandaluese, ky problem shumëvjeçar të vihet nën kontroll dhe reduktohet deri në maksimum.

Nga policia u zotuan se do të plotësojnë kërkesën e Komunës së Gostivarit që të bëjnë kontrolle rigoroze të automjeteve të dyshimta të cilat mund të bartin qen endacakë prej komunave tjera, si dhe se do të ngrenë procedura kundërvajtëse ndaj abuzuesve. 

Apel i përbashkët i Policisë, Komunës dhe Shoqatës IGI është që edhe qytetarët të japin kontributin e vet në këtë drejtim dhe rastet t’i denoncojnë në Polici, në NP Komunalec dhe në Shoqatën IGI, duke potencuar se i vetmi automjet special i autorizuar për bartjen e qenve në territorin e komunës së Gostivarit i ka targat GV – 7743 – AD.

Po ashtu, u bëhet apel qytetarëve që sipas mundësive të adoptojnë qen të përkujdesur në stacionar, duke u ofruar atyre shtëpi të vërtetë dhe duke bërë kështu një vepër të mirë.

Shërbimi për informim

FTESË PUBLIKE

08.11.2019

Të nderuar qytetarë,

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari ju fton të merrni pjesë në:

DEBATIN PUBLIK
për Propozim-Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020

Debati do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, të hënën (11.11.2019) me fillim në ora 11:00.

Pjesëmarrësit në debat do të mund të shpalosin vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me Programin e propozuar. Të gjitha sugjerimet e arsyeshme do të merren parasysh dhe do të inkorporohen në propozim-Program.

Inkurajohen këshilltarët komunalë, ekspertët, punonjësit joqeveritar, përfaqësuesit e bashkësive lokale dhe në përgjithësi qytetarët e interesuar, që të marrin pjesë në debat dhe të japin kontributin e tyre për hartimin e përbashkët të Propozim-programit zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020, me qëllim që ai të reflektojë nevojat reale të qytetarëve dhe të jetë i zbatueshëm.

Shërbimi për informim – Komuna e Gostivarit

Rikonstruktim i plotë i një rruge në Zonën VI të Gostivarit

06.11.2019

Në vazhdën e ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugëve të qytetit, aktualisht punohet në rikonstruktimin e plotë të një rruge në lagjen Zona VI të Gostivarit.

“Vlerësuam se kjo rrugë është e ngushtë dhe mjaft e dëmtuar, ndërsa edhe trotuari mjaft i ngushtë vetëm në disa pjesë të rrugës shkakton vështirësi për qarkullim të lirë të këmbësorëve dhe automjeteve. Përveç për nevojat e banorëve të kësaj pjese të lagjes, kjo rrugë përmbledhëse e rrugicave përreth, shërben e edhe si rrugë transite alternative, sidomos kur rritet fluksi i automjeteve gjatë muajve të verës”, thekson Besim Dogani – përgjegjës i Zyrës për Zhvillim Ekonomik Lokal pranë Komunës së Gostivarit.

Rruga ka gjatësi prej 370 metrash, ndërsa trup i i rrugës pas rikonstruktimit do të ketë gjerësi prej 6 metrash dhe trotuare nga të dyja anët me nga 1,5 metra gjerësi. Rikonstruktimi parasheh gërmimin e asfaltit dhe vendosjen e shtresës së re prej 7 centimetrash, sanim të plotë trotuarit ekzistues dhe ndërtim të trotuarit të ri.

Realizues i punëve ndërtimore është kompania që fitoi në tenderin e shpallur – “Lendi Group”, ndërsa kostoja e projektit, në bazë të kontratës së nënshkruar është 5.291.994 denarë (me TVSH), mjete këto të ndara nga buxheti i Komunës së Gostivarit.

Krahas kësaj, do të bëhet edhe nivelizimi i pusetave dhe forcimi i ndriçimit publik

Shërbimi për informim

Ndërtimi i parqeve në vendbanimet rurale të Gostivarit, nisi nga fshati Raven

05.11.2019

Ndërmarrja Publike Komunale “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”, është duke ndërtuar një park në fshatin Raven, ndërsa nga kjo ndërmarrje njoftojnë se parqe të këtilla do të ndërtohen edhe në vendbanimet tjera rurale të komunës së Gostivarit, respektivisht atje ku ka kushte për një ndërhyrje të këtillë.

“Në kuadër të përpjekjeve të udhëheqësisë së re komunale në krye me kryetarin Arben Taravari, ne si ndërmarrje publike e pamë të arsyeshme që pas zgjerimit të sipërfaqeve të gjelbra në qytet dhe rregullimin horitukulturor të oborreve të shumicës së shkollave komunale, të vazhdojmë me ndërtimin e parqeve në vendbanimet rurale. Filluam me fshatin Raven ku në përputhje me kërkesat e banorëve lokalë, caktuam një lokacion të përshtatshëm”, thekson drejtori Bekim Çelebiu.

Parku i ri në fshatin Raven kap një sipërfaqe të përgjithshme prej 2000 metër katrorë, ku është bërë rrafshimi i sipërfaqes, është instaluar sistemi për ujitje me tajmer, është bërë mbjellja e barit, druve dhe fidanëve dekorativë dhe luleve të stinës, si dhe janë vendosur gurë dekorativë me ngjyra të ndryshme.

Vlera e projektit kap shifrën rreth 300 mijë denarë mjete këto të siguruara nga vetë ndërmarrja.

Me realizim e parqeve nëpër fshatra, synohet krijimi i kushteve të barabarta si për banorët e qytetit ashtu edhe për ata që jetojnë në vendbanimet rurale.

Shërbimi për informim

L A J M Ë R I M

Në përputhshmëri me Udhëzuesin për mënyrën e udhëheqjes së procedurës për sjelljen dhe pregaditjen e Akteve të përgjithshme për fshatra, Akti i përgjithshëm për fshatin Zdunjë dhe Propozim – Vendimi për të njejtën do të shpallet në veb faqen e komunës së Gostivarit , për shkak të mundësisë së kqyrjes publike në kohë zgjatje prej 15 ditë pune, gjegjësisht prej 05.11.2019 vit deri më 25.11.2019 vit.

Në këtë afat të gjithë qytetarët e përfshirjes së këtij plani mundet të dorëzojnë propozime, sugjerime ose ankesa, për të cilat do të vendose komisioni që ka përpunuar Propozim Vendimin.

Shërbimi për informim

Artan

PREDLOG Odluka NASLOVNA ZDUNJE.

PREDLOG Odluka Opst Akt ZDUNJE