Filloi asfaltimi i rrugës kryesore në Lagjen e re në Gostivar

05.11.2018

Në rrugën “18 Nëntori”, segmentin prej te bulevardi Vëllezërit Gjinoski deri te Trafo-stacioni në Lagjen e Re, ka filluar sot asfaltimi. Segmenti i cili po asfaltohet ka një gjatësi prej 480 metra me gjerësi mesatare prej 6,5 metra.

“Paraprakisht, në pjesën më të madhe për shkak të trashësisë joadekuate të asfaltit ekzistues, u bë gërmimi i tij, ndërsa në një pjesë më të vogël vetëm u gërvisht. U nivelizuan pusetat e kanalizimit atmosferik dhe fekal, u zëvendësuan tehoret e dëmtuara të trotuareve si dhe punë të tjera shtesë. Sot filloi asfaltimi dhe shpresojmë se brenda dy-tre ditësh do të përmbyllen punimet”, thekson Besim Dogani nga Zyra për ZHEL – pranë komunës së Gostivarit.

Ky segment i rrugës 18 Nëntori është mjaft i frekuentuar nga automjet dhe këmbësorët, sepse blhet fjalë për një lagje të banuar dendur ku gjendet edhe Xhamia e Mëhallës, ndërsa përskaj saj edhe Qendra për Kulturë dhe SHF “Ismail Qemali”,
Pas asfaltimit të rrugës, do të pasojë edhe vendosja e sinjalistikës vertikal dhe horizontale, ndërsa së shpejti do të instalohet dhe ndriçim publik adekuat.

Shërbimi për informim

Njoftim

02.11.2018

Të nderuar qytetarë, Ju njoftojmë se të hënën (05.11.2018) në ora 08:00 do të fillojnë punimet për riasfaltimin e segmentit rrugor prej te përfundimi i bulevardit “Vëllezërit Gjinoski“ deri në ndarjen e rrugëve në fshatin Banjicë e Poshtme.

Gjatë realizimit të punimeve trafiku në këtë segment do të jetë i vështirësuar, ndërsa në periudha të caktuara edhe në ndërprerje të plotë.

Komuna e Gostivarit dhe kompania realizuese e punimeve, Ju falënderojnë për mirëkuptimin.

Shërbimi për informim – Komuna e Gostivarit

Çerdhet e Gostivarit organizuan treg vjeshtor me produkteve ushqimore

02.11.2018

Fëmijët të cilët frekuentojnë kopshtet e fëmijëve në komunën e Gostivarit, ishin sot në rolin e shitësve të produkteve të ndryshme ushqimore.

Nënat e tyre kishin përgatitur enkas për këtë ditë ushqime vjeshtore dhe ëmbëlsira të cilat për një çmim të caktuar ua shisnin vizitorëve, ndërsa mjetet e grumbulluara do të destinohen për rregullimin e kushteve për të cilat stafi punonjës vlerëson se janë më të nevojshme.

“Ishe kjo një iniciativë e jona si Komunë, e cila u pranua nga udhëheqësia e kopshtit të fëmijëve, dhe ja që sot kemi një ngjarje shumë interesante, njëherit edhe shumë e dobishme. Tregje sot janë organizuar në të gjitha njësitë e Kopshtit Gëzimi fëmijëror, edha atë secili grup ka hapur stendën e vet. Për atë se për çka dë të shpenzohen mjetet e grumbulluara do të vendosin edukatoret dhe prindërit e fëmijëve për secilin grup veç e veç”, theksoi Aslian Snopçe – udhëheqëse e Sektorit për veprimtari publike pranë Komunës së Gostivarit.

Shërbimi për informim

Kryetari Arben Taravari dha llogari për vitin e parë të menaxhimit me Komunën e Gostivarit

01.11.2018
Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në sallën e këshillit komunal, para qytetarëve të Gostivarit dha llogari për punët dhe aktivitetet e realizuara në vitin e parë të mandatit.
Fjalimin e tij po jua përcjellim në mënyrë integrale:

“Të nderuar qytetarë të Gostivarit,
Kur e fitova besimin e qytetarëve për të udhëhequr me komunën e Gostivarit, nuk e besoja se do të kem kaq shumë probleme nga ata të cilët siç e shohim assesi nuk duan të pajtohen me faktin që i kanë humbur zgjedhjet, por nga ana tjetër nuk besoja se do të arrij këtë sukses falë vullnetit të mirë të njerëzve të cilët ia duan të mirën këtij qyteti.
Nuk besoja se deri kaq shumë do të më faktorizojnë individë dhe qarqe të caktuara, sa që për të më penguar mua, janë të gatshëm ta marrin në qafë një qytet të tërë, por fatmirësisht nuk munden.

Shpesh më përgëzojnë bashkëpunëtorët, qytetarët dhe shumë nga ata me të cilët kam kontakt, për qasjen pozitive në menaxhim dhe për dorën e shtrirë për bashkëpunim me cilindo person apo subjekt, pavarësisht përkatësive apo bindjeve të ndryshme. Më thonë madje se aty qëndron sekreti i suksesit tim. Nëse jam i suksesshëm unë personalisht apo jo, nuk e di por, e di që Komuna e Gostivarit brenda një viti ka shënuar rezultate evidente dhe se për këtë ia kanë lakmi edhe komunat shumë më të zhvilluara, me buxhet shumë më të madh dhe me mbështetje shumë të fuqishme të pushtetit qendror. Unë këtë sukses ia përshkruaj bashkëpunëtorëve të mi, administratës komunale dhe qytetarëve në përgjithësi.

Kur jemi te bashkëpunëtorët e mi, duhet cekur se shkaku i shkurtimit të buxhetit, jam duke punuar me një ekip të vogël, edhe atë që u pajtuan nëse ka nevojë të punojnë edhe pa asnjë kompensim, vetëm e vetëm që procesin e nisur për të vënë komunën në binarë të mbarë, ta ecim përpara së bashku.

Të nderuar qytetarë,
Nëse fillojmë të numërojmë sukseset që kemi arritur brenda këtij viti, do të na duhet shumë kohë. Një pjesë të punëve dhe aktiviteteve jemi përpjekur t’i përmbledhim në një prezantim në Power point, që do ta shpalosim më pas. Shumica prej jush jeni të njoftuar me to, sepse për aktivitetet dhe projektet e realizuara kemi informuar vazhdimisht përmes mediave, ueb faqes së komunës dhe rrjeteve sociale. Oponentët politikë na kanë kritikuar shpeshherë se kinse reklamohemi pak si tepër, me pretekstin se i bëjmë publike ca gjëra që sipas tyre janë pak të rëndësishme. Por ne këtë e bëjmë për hir të transparencës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe më tutje. Na akuzojnë se informojmë për aktivitete dhe projekte siç thonë ata, të huaja, që realizohen në Komunën tonë, por ne do të vazhdojmë t’ju njoftojmë dhe t’i gëzohemi çdo suksesi dhe çdo të mire që ndodh në komunë, edhe kur mbështetja materiale e komunës është simbolike.
Do të ndalem pak në ato gjëra të cilat nuk i kemi përfshirë në prezantimin dhe do të filloja me faktin që shumë shpejtë pas marrjes së besimit, i relaksuam marrëdhëniet ndërnjerëzore në administratën komunale por edhe në qytet në përgjithësi. Arritëm për një periudhë të shkurtër kryesisht ta depolitizojmë arsimin, por na u morën kompetencat nga pushteti qendror, të cilat më 21 të këtij muaji na kthehen sërish dhe do ta vazhdojmë edhe atë proces.

Një nga sektorët më të suksesshëm në Komunë, falë angazhimit të udhëheqëses dhe ekipit të saj, e të cilit sektor edhe unë si kryetar i kam kushtuar shumë rëndësi, është Sektori i veprimtarive publike. Për arsimin e theksova edhe më parë, ndërsa tani do të shtoja kulturën, rininë, sportin, rekreacionin, mbrojtjen sociale, përmirësimin e cilësisë së jetës të grupeve të margjinalizuara dhe personave në nevojë. Këto sfera janë ndoshta ato të cilat më pak komentohen për punën e komunave, por pikërisht ato janë tejet të rëndësishme për qytetarët.
Në sferën e urbanizimit, mundemi të lavdërohemi se kemi arritur që, mos themi të çrrënjosim abuzimet, por të paktën t’i reduktojmë në minimum ato. Ndërtimet e egra janë minimizuar, sa falë punës së inspektorëve, aq më shumë nga vetë fakti që askush askënd nuk inkurajon të ndërtojë pa leje apo t’i garantojë se s’ka kush i bën gjë, praktikë kjo shumë prezente në mandatin e shkuar. Do’t ndalem shkurt edhe në disa të dhëna në sferën urbanizimit:

Janë legalizuar 954 objekte të paligjshëm – janë përpunuar 25 PAU (Projekte arkitektonike urbanistike) prej të cilave 14 të kryera dhe 11 në procedure, Proejkte infrastrukturore 11, DLPU (Dokumentacione planore lokale urbanistike) 3 të kryera dhe 2 në procedurë, PDU (Plane detaje urbanistike) 16 janë në procedurë prej të cilave disa janë afër fazës përfundimtare dhe 2 janë të miratuar, sepse Ministrive përkatëse nuk u pëlqen të lëshojnë leje dhe pëlqime, jo vetëm për urbanizëm, por edhe për çerdhe fëmijësh nëpër fshatrat e Gostivarit. Leje ndërtimi gjithsej janë lëshuar 99 leje ndërtimi, prej të cilave 9 për banesa kolektive. Tjetërsimet të tokës ndërtimore 11 të kryera dhe 12 në procedurë.

Të nderuar qytetarë,
Buxheti i komunës së Gostivarit deri në fund të vitit do të ketë një realizim prej mbi 80%, edhe atë pa asnjë rebalanc, ndryshim, plotësim apo shkurtim të buxhetit, që dëshmon për një planifikim real, shumë më të mirë se në vitet e shkuara dhe në këtë drejtim jemi pa konkurrencë në Maqedoni. Për dallim prej qeverisë apo komunave tjera të cilat bëjnë nga disa rebalance në vit dhe realizimi i buxhetit mezi kalon mbi 50%.
Falë angazhim të administratës komunale dhe rritjes së besimit të qytetarëve tek menaxhmenti i ri i komunës, shënojmë rritje të dukshme të të hyrave buxhetore nga taksat komunale, në nivel prej rreth 10 për qind.
Diçka do të doja në veçanti ta ceki. Ky vit i menaxhimit, shpresoj dhe jam i bindur se i gjithë mandati ashtu do të kalojë, dëshmon se nëse nuk ka abuzime, favorizime dhe hile, ndonëse jemi një komunë mesatarisht e zhvilluar në një shtet tejet të varfër, mund të realizohen shumë punë dhe mund të shënohet përparim evident në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve.
Për në fund, të përgjithësoj – brenda një viti kemi bërë investime ndërmjet 2 dhe 3 milion eurove, dhe këtë temp me siguri do ta vazhdojmë edhe në 3 vitet tjera të mandatit, me çka investimet do të sillen të paktën rreth 10 milion euro.

Thonë të gjithë kryetarët e komunave investojnë në fund të mandatit, ndërsa Taravari investon në fillim të mandatit. Ju siguroj, qytetarë të nderuar, se ritmi i investimeve do të jetë ekuivalent për çdo vit, por që nuk do të thotë se nëse si rrjedhojë e punës së ndershme, përkushtimit dhe angazhimit, për çdo vit të kemi rritje të investimeve nga buxheti vetanak, e sidomos nga fonde ndërkombëtare, e pse jo edhe nga niveli shtetëror – mbase situata ndoshta do të ndryshojë në politikat shtetërore. Uroj që rezultatet e këtij viti të parë të mandatit, shumë shpejtë të harrohen dhe të bie nën hijen e rezultateve të cilat do t’i shënojmë bashkërisht në vitet në vazhdim.
Gostivari nuk ishte një premtim elektoral, Gostivari është Shtëpia jonë, është Familja jonë, është Krenaria dhe Detyrimi jonë.
Të gjithë si ekip jemi të lumtur që mund të punojmë për qytetin që duam më shumë në botë. Asgjë nuk na ndal.
Gostivari meriton më shumë!

Gostivari i Pari!
Ju faleminderit!”
Më shumë detaje për investimet dhe aktivitetet e tija, bashkëpunëtorëve të tij dhe administratës komunale, kryetari Taravari shpalosi përmes një prezantimi në Power point, ndërsa në fund të ngjarjes, prezantua një reportazh i shkurtër i TV Globi dhe anketa e realizuar nga TV 2 me qytetarët e Gostivarit.

Shërbimi për informim

Ftesë për debat publik

Të nderuar qytetarë, administrata komunale është duke e përgatitur Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Me qëllim që programi i cili është në fazë përgatitore sa më shumë të reflektojë nevojat reale të qytetarëve të Gostivarit, të premten (2 nëntor 2018) në ora 18:00 dhe të shtunën (3 nëntor 2018) në ora 13:00 në sallën e Këshillit, do të mbahet DEBAT PUBLIK.

Ftohen intelektualët, afaristët, përfaqësuesit e institucioneve publike dhe shtetërore, përfaqësuesit e sektorit civil dhe të gjithë qytetarët e interesuar, që të marrin pjesë në debat dhe me propozimet, sugjerimet, vërejtjet dhe rekomandimet e tyre, të japin kontribut për hartimin e një Programi sa më cilësor zhvillimor të komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Me respekt,

Arben Taravari – kryetar i komunës së Gostivarit

Në vijim e sipër faza përfundimtare e ndërtimit të rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Zdunjë

25.10.2018

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Zdunjë, tashmë ka mbërritur në fazën finale. Ndërtimi i kanalizimit në këtë fshat filloi në muajin qershor të këtij viti kur u ndërtuan 1000 metrat e para, ndërsa tani në vijim e sipër është faza e tretë dhe e fundit, me çka do të rrumbullakohen punimet për ndërtimin e rrjetit m gjatësi të përgjithshme prej 2000 metrash.

“Me mbarimin  këtij projekti kapital, përmbyllet një nga problemet kyçe të banorëve të fshatit Zdunjë. Konkretisht, me ndërtimin  rrjetit të kanalizimit për ujërat e zeza me një gjatësi të përgjithshme prej 2000 metrash, i gjithë fshati do të ketë qasje deri te kanalizimi dhe secila amvisëri do të mund të kyçet në rrjet”, potencon Isak Lazami, drejtori i NP “Komunalec” , ndërmarrje kjo e cila i realizon punimet dhe menaxhon me kanalizimin publik në territorin e komunës së Gostivarit.

 Vlen të theksohet se ky projekt ishte një nga kërkesat kryesore të banorëve të këtij fshati dhe premtim i kryetarit të Komunës së Gostivarit, Arben Taravari për këtë mandat.

Shërbimi për informim

KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN PËR ZHVILLIM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende/territore nga Ballkani Perëndimor. Projekti do të zgjasë deri në janar të vitit 2020 dhe do ta ketë për qëllim fuqizimin e demokracisë participative (pjesëmarrëse) dhe proceset për integrim të vendeve nga Ballkani Perëndimor në Unionin Evropian përmes fuqizimit të shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive të tij në procesin e vendimmarrjes.

Me projektin ReLOaD është paraparë që të përfshihen 5 komuna në vendin tonë: Strumicë, Resnjë, Kavadar, Gostivar dhe Kumanovë.

Komuna e Gostivarit dhe projekti ReLOaD i ftojnë të gjitha organizatat civile në vendin tonë të parashtrojnë propozim projekte të cilat janë konsekuente për qëllimet zhvillimore të komunës së Gostivarit dhe me të cilat janë përfshirë fushat vijuese prioritare:

 

  1. Arsimi
  2. Mjedisi jetësor
  3. Të drejtat dhe liritë e njeriut, mosdiskriminimi dhe inkluzioni social
  4. Zhvillimi ekonomik lokal
  5. Kultura dhe arti, të rinjtë dhe sporti

Shuma e mjeteve për projektet e miratuara do të lëviz prej 307.000,00 MKD deri 1.845.000,00 MKD .

 

Organizatave të shoqërisë civile u lejohet të parashtrojnë më shumë se një propozim projekt nëse shuma totale e alokuar nuk kalon 3.690.000,00 MKD për tërë kohëzgjatjen e projektit ReLOaD (deri në janar të vitit 2020). 


Komuna e Gostivarit dhe UNDP e rezervojnë të drejtën të mos i ndajnë fondet në dispozicion nëse projekt propozimet nuk i plotësojnë kriteret e specifikuara. Projektet mund të jenë për një kohëzgjatje prej 6 deri në 8 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga janari 201
9 deri në gusht 2019.

 

 

PËRSHTATSHMËRI:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha organizata të shoqërisë civile të regjistruara formalisht (shoqata/organizata ose fondacione) në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.  Të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile mund të gjejnë informacione të hollësishme rreth kushteve të aplikimit dhe kritereve për financimin e projekteve në Udhëzimet për aplikuesit, të cilat janë pjesë përbërëse e dokumentacionit për thirrjen publike.

 

DOKUMENTACION:

Dokumentacioni për aplikim për thirrjen publike në komunën e Gostivarit do të jetë në dispozicion nga data 24.10.2018, përmes dërgimit të një kërkesë në adresën vijuese Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61 dhe/ose info@gostivari.gov.mk, dashmir.osmani@gostivari.gov.mk, në të cilën është theksuar emri i organizatës së interesuar, ose personalisht në komunën e Gostivarit, rruga: Vëllezërit Gjinoski” nr. 61. Të gjitha informacionet e nevojshme dhe versioni elektronik nga e gjithë pakoja e aplikacionit mund gjithashtu të shkarkohen edhe nga faqja zyrtare e internetit e komunës (www.gostivari.gov.mk), si dhe në faqen e internetit të UNDP-së (www.mk.undp.org).

 

Sesioni informues (dita e hapur) për thirrjen me parashtruesit e interesuar përkatësisht organizata të shoqërisë civile do të mbahet në komunën e Gostivarit më datën 29.10.2018, me fillim në orën 10:00 në lokalet e komunës.

Pyetje në lidhje me thirrjen publike mund të parashtrohen përmes adresës registry.mk@undp.org, me shenjën për thirrjen publike. Pyetjet mund të dorëzohen deri më 28.11.2018 dhe përgjigjet do të jepen në formë të shkruar në afat prej 3 ditë pune nga data e pranimit të pyetjeve. Për të siguruar transparencë, pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të UNDP-së.

 

PARASHTRIMI I APLIKACIONEVE:

Aplikacionet e plotësuara (me dokumentacion të plotë) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një version elektronik (në CD ose USB), në një zarf të mbyllur me një njoftim se është për thirrjen publike, me rekomande përmes postës ose personalisht, në ditë pune (premte-e hënë) nga ora 09:00 deri në orën 15:00 në adresën vijuese:

Komuna e Gostivarit

Rruga: “Bulevardi Vëllezërit Gjinoski” nr. 61

Numri postar: 1230 Gostivar

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 05.12.2018, deri në orën 15:00. Aplikimet që do të dorëzohen pas këtij afati përfundimtar do të merren parasysh vetëm nëse në vulën postare qëndron data dhe koha e dërgimit përpara afatit përfundimtar. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të jetë emri i thirrjes për dorëzimin e propozim projekteve, emri i plotë dhe adresa e aplikuesit, emri i plotë i projektit dhe shënimi “Të mos hapen para hapjes zyrtare”. Nëpunësi komunal do të lëshojë një vërtetim për marrjen e dokumenteve të parashtruara. Të gjithë parashtruesit e propozim projekteve, pa marrë parasysh nëse propozim projektet pranohen ose refuzohen, do të njoftohen në formë të shkruar për vendimin në lidhje me propozimin e tyre në afat prej 30 ditëve pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të komunës (www.gostivari.gov.mk) dhe/ose në tabelën komunale dhe në faqen e internetit të UNDP  (www.mk.undp.org)

Aneksi 1 -PROPOZIM PROJEKT

Aneksi 2 – PASQYRË E BUXHETIT

Aneksi 3 – Korniza logjike

Aneksi 4 – PLANI I AKTIVITETEVE DHE DUKSHMËRIPROMOVIM I PROJEKTIT

Aneksi 5 – FORMULAR ME TË DHËNA ADMINISTRATIVE PËR PARASHTRUESIN

Aneksi 6 – FORMULAR ME TË DHËNA FINANCIARE PËR PARASHTRUESIN

Aneksi 7 – DEKLARATË PËR PËRSHTATSHMËRI

Aneksi 8 – DEKLARATË PËR FINANCIM TË DYFISHTË

Aneks 8 – Listë për kontrollim

Aneksi 9 – Listë për kontrollim

Aneksi-10-Udhëzime

Çerdhet, shkollat fillore dhe të mesme publike të komunës së Gostivarit, të përgatitura për sezonin e ngrohjes

21.10.2018

Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, si dhe kopshtet e fëmijëve të komunës së Gostivarit janë të furnizuara me lëndë djegëse dhe prej nesër do të fillojë edhe ngrohja e tyre.

Një pjesë e shkollave kanë rezerva nga viti i kaluar, ndërsa tek ato ku lëndët djegëse mungonin, të premten ka përfunduar furnizimi qoftë me naftë qoftë me dru.

“Në shumicën e objekteve shkollore në komunën e Gostivarit funksionon ngrohja qendrore me naftë, ndërsa vetëm në disa shkolla në zonat rurale për ngrohje shfrytëzohet druri. Pjesa më e madhe e shkollave kishin rezerva nga viti i kaluar, ndërsa aty ku mungonte nafta ose drutë , furnizimi përfundoi të premten dhe lirisht mund të themi se jemi të përgatitur për të startuar të hënën me ngrohje, kur sipas parashikimeve do të ulen edhe temperaturat”, njofton Aslian Snopçe – udhëheqëse e Sektorit të arsimit pranë Komunës së Gostivarit.

Vlen të theksohet se para pak ditësh përfundoi edhe instalimi i ngrohjes qendrore në shkollën periferike në fshatin Zdunjë, ndërsa planifikohet që ngrohje qendrore të instalohet edhe në ato pak shkolla ku ajo mungon.

Ndërkaq, tash në prag të sezonit të reshjeve të shiut dhe borës, si problem mbetet pullazi i SHF “Goce Dellçev”, për çka Komuna e Gostivarit ka përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme dhe pritet miratimi dhe financimi nga ana e Ministrisë së Arsimit.

Shërbimi për informim

Nxënësit e SHF “Goce Dellçev” vizituan Komunën e Gostivarit

19.10.2018

Nxënësit e klasës së katërt pranë Shkollës Fillore Komunale “Goce Dellçev” – Gostivar, të shoqëruar nga mësuesja e tyre Sevim Sulo, ishin sot për vizitë në Komunën e Gostivarit, për tu njoftuar me mënyrën e funksionimit të pushtetit lokal dhe shërbimet të cilat ua ofron administrata komunale qytetarëve të Gostivarit.

Gjatë vizitës ata takuan kryetarin e komunës Arben Taravari dhe bashkëpunëtorët e tij si dhe vizituan sallën e Këshillit të komunës dhe ambientet ku i kryejnë detyrat administratorët komunalë.

“Pata kënaqësinë të takohesha me nxënësit e shkollës fillore “Goce Dellçev”. Takimi me fëmijët është një leksion i çmuar çiltërsie dhe pozitiviteti përveçse një terapi e shkëlqyer.
Tashmë kemi marrë shumë këshilla dhe plot energji për punë, ndaj do të jemi më të vendosur që të punojmë për kushte sa më të mira në këtë shkollë. Këta fëmijë të mrekullueshëm duhet të mbeten në Gostivar, detyra jonë është tu sigurojmë atyre të ardhmen”, thotë kryetari i komunës Arben Taravari.

Shërbimi për informim

Rregullimi hortikulturor i oborreve të shkollave dhe çerdheve të komunës së Gostivarit

19.10.2018

Të gjitha shkollat dhe kopshtet e fëmijëve në komunën e Gostivarit, falë një aksioni të gjerë të Ndërmarrjes publike “Parkingje publike dhe gjelbërim” do të kenë oborre të rregulluara në aspektin hortikultutor,.

Fillimisht aksioni është realizuar në oborrin e shkollës fillore në fshatin Vërtok dhe në fshatin Raven, ndërsa do të vazhdojë më pas në të gjitha shkollat tjera, si dhe në çerdhet, qoftë në qytet apo fshatra.

“Bëjmë nivelimin e tokës, mbjellim barë dhe fidanë dekorativ të rezistueshme edhe ndaj kushteve klimatike në ço periudhë të vitit. Kjo është minumimi që duhet të bëjmë për grupmoshat që janë ardhmëria e shoqërisë sonë. Aksionin e realizojmë në këtë periudhë, sepse stina e vjeshtës është koha më e përshtatshme për mbjellje”, sqaron drejtori i NP “Parkingje publike dhe gjelbërim”, Muzafer Zulbeari.

Vlen të theksohet se në vijim e sipër është edhe rregullimi hortikulturor i parkut të madh të qytetit, respektivisht punimet për rehabilitim të tij rrumbullakohen me mbjelljen e mbi 170 pemëve që do ta begatojnë pamjen e kësaj hapësire dhe do t’ia kthejnë parkut rolin e “mushkërive “ të qytetit të Gostivarit, si vendi më i preferuar i qytetarëve për relaksim.

Shërbimi për informim