Aksion i gjerë i NP “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”

Aksion i gjerë i NP “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”

19.02.2018

Ndërmarrja Publike ‘Parkingjet publike dhe gjelbërimi” nga Gostivari, këtyre ditëve është duke realizuar një aksion të gjerë për përmirësimin e gjendjes me gjelbërimin në sipërfaqet publike në Gostivar, si dhe të sipërfaqeve përskaj rrugëve lokale në territorin e komunës së Gostivarit.

Reshjet intensive të shiut dhe borës javëve të fundit, shkaktuan shkulje dhe thyerje të degëve të më shumë drunjve te parku i madh i qytetit, në sipërfaqet tjera publike, si dhe të drunjve përskaj rrugëve lokale dhe rajonale.

Ekipe të ndërmarrjes intervenuan menjëherë në rastet emergjente, ndërsa këtyre ditëve po vazhdojnë me një aksion gjithëpërfshirës, duke mënjanuar degët e thyera, shkurret dhe vegjetacionin tjetër të padëshirueshëm .

Nga kjo ndërmarrje thonë se aksioni do të vazhdojë përderisa kushtet klimatike do ta mundësojnë atë.

Shërbimi për informim

Pritet druri në fazë të kalbjes, përskaj rrugës për në Llakavicë

14.02.2018

Me kërkesë të banorëve të fshatit Llakavicë, ekipet e NP “Parkingje publike dhe gjelbërime” mënjanuan drurin e vjetër që gjendej përskaj rrugës që çon për në brendi të fshatit.

Inxhinierët e ndërmarrjes, konstatuan se druri i vjetër ishte në fazë të kalbjes dhe se i njëjti nuk mund të mirëmbahet dhe se është e domosdoshme prerja e tij, ngaqë paraqiste rrezik potencial për kalimtarët dhe automjetet.

Shërbimi për informim

Një donator nga fshati, sanoi nyjet sanitare të SHF “Përparimi” – Çegran

11.02.2018

Synimi i Komunës së Gostivarit për të përmirësuar kushtet në shkollat fillore dhe të mesme dhe për të rritur cilësinë e procesit edukativo-arsimor, është mirëpritur nga qytetarët e komunës së Gostivarit dhe ka nxitur ata që të ndihmojnë në këtë proces.

Një banor i fshatit Çegran, me vetiniciativë dhe me pëlqim nga shkolla dhe Komuna, gjatë fundjavës ka renovuar nyjet sanitare të shkollës, të cilat ishin në një gjendje shumë të keqe.

Shërbimi për informim

Sanohet tavani i dëmtuar në Konviktin e nxënësve

11.02.2018

Në kuadër të aksionit “E shtuna aktive”, Komuna e Gostivarit realizoi intervenime të ndryshme në institucionet arsimore themelues i të cilave është ajo.

Përveç në objektet e disa shkollave fillore dhe të mesme komunale, u intervenua edhe në Konviktin e nxënësve, me ç’rast u sanua tavani i dëmtuar i një hapësire në këtë konvikt.

Komuna e Gostivarit, në vazhdimësi do të kujdeset për përmirësimin e kushteve në këtë konvikt.

Shërbimi për informim

Shkolla Fillore Periferike në fshatin Reçan, pajiset me llamba LED

11.02.2018

Prej ditës së hënë, nxënësit e shkollës fillore periferike “Liria” të fshatit Reçan, do të kenë në shkollë ndriçim më të mirë.

Të gjitha llambat klasike nëpër mësonjëtore, korridore dhe mjediset tjera të shkollës, janë zëvendësuar me llamba LED.

Llambat LED bëjnë dritë më të fuqishme, ndërsa harxhojnë 5 herë më pak energji elektrike se llambat klasike.

Shërbimi për informim

Intervenim i vogël por shumë domethënës në Shkollën e Ulët të Muzikës

11.02.2018

E shtuna aktive e Komunës së Gostivarit në shkollat komunale të Gostivarit, preku edhe Shkollën e Ulët të Muzikës “Enver Stafai”.

Mbulesat e ulëseve në korridorin e kësaj shkolle, të regjura dhe të grisura, shëmtonin pamjen e këtij institucioni ku kultivohet arti, tashmë janë zëvendësuar me mbulesa të reja.

Ishte ky një intervenim shumë pak i kushtueshëm, por që dëshmon përcaktimin e Komunës së Gostivarit për të ngritur cilësinë e institucioneve arsimore me të cilat ajo menaxhon.

Shërbimi për informim

Intervenohet në SHF “Ismail Qemali” në Gostivari

11.02.2018

Me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira në shkollat fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit, dita e shtunë u shfrytëzua për intervenime të caktuara në godinat shkollore.

Në Shkollën fillore “Ismail Qemali” në Gostivar, u intervenua në hyrjen e godinës shkollore, respektivisht dyshemeja u shtrua me llaminat.

Mjetet u siguruan nga dhënia në shfrytëzim të termineve në sallën sportive.

Shërbimi për informim

Sanohen dëmet e shkaktuar si pasojë e reshjeve intensive të shiut

14.02.2018

Si pasojë e reshjeve intensive të shiut që kapluan territorin e komunës së Gostivarit, u shkaktuan dëme të caktuara materiale, ndër të cilat edhe shkulja e drunjve.

Ekipet e NP “Parkingje publike dhe gjelbërime” dolën në terren dhe intervenuan për eliminimin e pasojave, siç ishte rasti me drurin që ishte përplasur mbi objektin në kuadër të Stacionit të autobusëve në Gostivar.

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit, zbaton mënyrën elektronike të pagesës së taksave komunale

15.02.2018

Prej sot, në Qendrën për shërbime komunale pranë Komunës së Gostivarit, filloi të zbatohet mënyra elektronike e pagesës së taksave komunale për kërkesa të ndryshme.

Zbatimi i pagesës përmes kartelave elektronike, bëhet me qëllim që qytetarët të mos enden dhe të mos presin në radhë të gjata nëpër banka, për të bërë pagesat e taksave komunale për kërkesa të ndryshme.

Përveç kursimit të kohës dhe shmangies së maltretimit, duke paguar me kartela bankare, qytetarët do tu ikin edhe provizioneve të larta të bankave për transaksion.

Po ashtu, pagesat do të mund të bëhen edhe gjatë festave të caktuara, kur bankat e vendit nuk punojnë, ndërsa për administrata komunale punon.

Shërbimi për informim

“E vërteta për BDI-në” – Abuzim me shpenzimet për karburant

15.02.2018

Zëdhënësi i komunës së Gostivarit, Jasin Demiri, në një konferencë për shtyp prezantoi faktet për abuzime me furnizimin me karburant të automjeteve në pronë të komunës dhe shpenzimet pa mbulesë të NP “Higjiena” – Çegran.

Në vazhdim jua përcjellim në mënyrë integrale:
“Të nderuar gazetarë, në konferencën e sotme për shtyp, do t’ju njoftojmë me shpenzimet e Komunës së Gostivarit për karburant për veturat zyrtare në periudhën 2014-2017, si dhe për shpenzimet e NP Higjiena – Çegran për periudhën 2015-2017.

Për periudhën 2014-2017, revizioni i brendshëm ka konstatuar se për automjetet në pronësi të Komunës janë harxhuar 5.089.907 denarë për karburant. Ndoshta s’ka asgjë për tu habitur, por vetëm në shikim të parë. Nëse analizohet se cilat automjete me çfarë karburanti janë furnizuar, do të habiten edhe vetë konstruktorët e tyre.
Automjetet të cilat harxhojnë benzinë, janë furnizuar me dizel, ndërsa ato që harxhojnë dizel janë furnizuar me benzinë. Kostoja e karburantit joadekuat është 74.496 denarë, që nëse marrim një mesatare prej 50 denarësh për litër, i bie që automjetet e komunës të kenë harxhuar 1500 litra karburant joadekuat: në vend dizel, benzinë dhe në vend benzinë dizel. Kjo gjithsesi është një mashtrim dhe patjetër të supozojmë se me paratë e qytetarëve janë furnizuar të dëgjueshmit dhe militantët partiakë. Por, nga ana tjetër, me të drejtë mund të supozojmë se vlera e karburantit adekuat me të cilin janë furnizuar automjete private, me siguri është shumëfish më i madh se vlera që u cek më lartë.

– Evidenca për furnizim me karburant, e përgatitur nga revizioni i brendshëm i Komunës tregon se brenda një dite veturat zyrtare të komunës janë nga 3 herë.
Në vazhdim do t’ju njoftojmë me keqpërdorimet e bëra në Ndërmarrjen Publike “Higjiena” të fshatit Çegran, themelues i së cilës është Komuna e Gostivarit dhe që kryen shërbime komunale në territorin e fshatit Çegran.
Në këtë ndërmarrje, revizioni i brendshëm, për periudhën 2015-2017 ka konstatuar shpenzime të pabazuara.

1. Më datë 02.11.2017 është realizuar shpenzim i dyshimtë për materiale për mirëmbajtje të rrjetit ujësjellës në lartësi prej 720.000 denarë (rreth 11.800 euro) furnitorit Merkator ANG-Gostivar. Në dokumentacionin e ndërmarrjes figuron vetëm pro-fatrura nr.096/2017, por nga kjo kompani pohojnë se NP Higjiena, as ka pranuar ofertën, as ka bërë pagesën e mjeteve.
Ju vëmë në dispozicion Raportin nga revizioni i brendshëm, pro-faturën dhe deklaratën nga Merkator ANG, si dhe ekstraktin nga Ditari i akrës së NP “Higjiena” (për shkak të llogarisë së bllokuar pagesat janë bërë me para të gatshme)

2. Krahas kësaj janë bërë edhe shpenzime të tjera të paarsyeshme, të pabazuara ose të paargumentuara siç janë:
– Personi përgjegjës, gjatë vitit 2017 ka marrë 40.000 denarë për punë jashtë orarit të punës për muajt janar, shkurt, mars, prill, maj, korrik, gusht dhe shtator (me siguri për muajt në vazhdim janë harxhuar mjete dhe s’ka pasur më çka të merr), dhe

– Më datë 27.01.2017 me paratë e ndërmarrjes ka udhëtuar në Gjermani. Meqë nuk janë cekur arsyet e këtij udhëtimi, mund të supozojmë se udhëtimi është bërë për arsye private.
Po ashtu, edhe për këtë që cekëm, ju vëmë në dispozicion ekstrakt nga Ditari i arkës dhe Njoftimi nga Agjencia turistike.

Do ta ripërsëris atë që e thotë kryetari Arben Taravari, se qëllimi i fushatës “E vërteta për BDI-në” bëhet me qëllim që qytetarët ta dinë se si janë shpenzuar paratë e tyre, si dhe të njoftohen organet kompetente se në shumë raste ka bazë të dyshuar për ngritje të procedurës penale. Asnjë strukturë udhëheqëse nuk është e përjetshme. Pas nesh, do të vijnë të tjerë dhe le të zbardhin edhe ata të gjitha rastet ku dyshohet për keqpërdorime.

Ju faleminderit.”

Shërbimi për informim