Thirrje për oferta

Republika e Maqedonisë

Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP

Grante investuese IPA

MSIP-IPA-NCB-018-18

1. Kjo Thirrje për Oferta e pason Njoftimin e përgjithshëm për prokurime për këtë Projekt të publikuar në botimin e UN Development Business, me nr. 767, të datës 31 janar 2010 (edicioni i shtypur) dhe e publikuar në mënyrë elektronike më 06 Janar 2010.

2. Republika e Maqedonisë fitoi grant nga Komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për investime rurale të Komisionit Evropian për rindërtim dhe zhvillim për Projektin për përmirësim të shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim që një pjesë të mjeteve nga kjo kredi ta shfrytëzojë për pagesa sipas kontratës për: Ndërtimin e rrugës lokale për fshatin Padalisht dhe ndërtimin e rrugës lokale për fshatin Tërnovë.

3. Komuna e Gostivarit fton ofertuesit e përshtatshëm dhe të kualifikuar që të japin oferta të vulosura për punët ndërtimore që përfshijnë Ndërtimin e rrugës lokale për f. Padalisht dhe ndërtimin e rrugës lokale për f. Tërnovë.

4. Procesi i ofertimit do të kryhet përmes procedurave për licitim publik nacional siç është specifikuar në Udhëzimin e Bankës Botërore: Prokurim me mjete të marra nga Huaja IBRD dhe Kreditë IDA, nga janari i vitit 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet e përshtatshme siç është definuar në dokumentacionin tenderik.

5. Ofertiesit e përshtatshëm që janë të interesuar, mund të marrin informacione shtesë në adresën e cekur më poshtë prej në ora 08:30 deri në ora 16:30.

Adresa: Rr. Vëllezërit Gjinoski nr. 61

Qyteti: Gostivar

Numri i postës: 1230

Shteti: Republika e Maqedonisë

Telefon: +389 (0) 42 214 406

Fax: +389 (0) 42 214 406

Adresa elektronike: info@gostivari.gov.mk

6. Dokumentacionin e kompletuar tenderik në gjuhën maqedonase, ofertuesit e interesuarit mund ta blejnë pas parashtrimit të aplikacionit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës së taksës së pakthyeshme prej 2.000,00 MKD. Metoda e pagesës do të jetë përmes formularit PP50, në llogarinë në vijim:

a) Për pagesë në denarë:

Banka: Banka Popllore e Republkiëps së Maqedonsië

Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 716014021563012

Kontoja e të radhurave: 725939 00

Dokumentacioni tenderik do të dorëzohet përmes postës elektronike ose mund të merret drejtpërsëdrejti nga Komuna e Gostivarit.

8. Ofertat patjetër të dorëzohen në adresën e më poshtme deri në ora 12:00 dt. 15.05.2018. Dorëzimi elektronik i ofertave nuk është i lejuar. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të zgjedhin të marrin pjesë personalsiht në adresëlne dhënë më poshtl në ora 12:00, dt. 15.05.2018.

9. Të gjitha ofertat patjetër të shoqërohen me Garanci bankare prej 250,000.00 MKD.

10. Adresa: Vëllezërit Gjionoski 61

Qyteti: Gostivar

Numri postar: 1230

Arkivi

Shteti: Republika e Maqedonisë

Mirëmbajtje e rregullt e sipërfaqeve të gjelbra publike

10.04.2018

Ndërmarrja publike “Parkingje dhe gjelbërime” – Gostivar, në vazhdimësi kujdeset për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra publike në territorin e komunës së Gostivarit.

Këtyre ditëve aktivitetet janë koncentruar në lagjen Maleardi dhe në afërsi të Thertores industriale “Gorni Pollog”, Në këto lokacione kositet bari dhe pastrohen mbeturinat nga sipërfaqet e gjelbra, sidomos në oborret e banesave kolektive dhe përgjatë brezit të gjelbër të bulevardit “Vëllezërit Gjinoski”.

Nga NP “Parkingje dhe gjelbërime” – Gostivar, thonë se aksionet e këtilla do të vazhdojnë në lokacione tjera, si në qytet ashtu edhe vendbanimet rurale.

Shërbimi për informim

Këshilli rinor dhe nxënësit e mjekësisë, shënuan Ditën e shëndetësisë

06.04.2018

Këshilli Rinor i komunës së Gostivarit, me rastin e 7 Prillit – Ditës ndërkombëtare të shëndetësisë, në sheshin e qytetit, organizoi sot kontrolle dhe konsultime falas për shëndetin.

Bartës i aktivitetit ishte Departamenti i shëndetësisë pranë Këshillit Rinor, ndërsa aktiviteti u realizua në bashkëpunim me nxënësit e Shkollës së mesme të mjekësisë dhe me përkrahje të Komunës së Gostivarit.

Me rastin e Ditës së shëndetësisë, e organizojmë këtë aktivitet ku ofrojmë matjen e shtypjes së gjakut dhe nivelit të glukozës në gjak, si dhe ofrojmë këshilla mjekësore falas për kalimtarët e rastit. E gjithë kjo bëhet me qëllim të ndërgjegjësimit të popullatës për kontrolle të rregullta dhe për të reaguar në mënyrë preventive për çrregullimet në shëndet”, sqaroi Miran Ismaili udhëheqës i Departamentit për shëndetësi pranë Këshillit rinor të komunës së Gostivarit.

Për të promovuar të ushqyerit dhe mënyrën e shëndetshme të të jetuarit, organizatorët me duhanpirësit shkëmbenin cigare për mollë.

Shërbimi për informim

 

Aksion gjakdhurimi me rastin e 8 Prillit

05.04.2018

Me moton “Edhe gjaku yt mund të shpëtojë jetë njeriu”, sot në mjediset e komunës së Gostivarit u realizua një aksion gjakdhurimi. Aksioni në fjalë i organizua me rastin e 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, ndërsa u përkrah edhe nga Komuna e Gostivarit.

“Është ky aksioni i parë i gjakdhurimit në Maqedoni e më gjerë, që organizohet në Ditën ndërkombëtare të romëve. Krahas aspektit human, për të shpëtuar jetë njerëzisht, nëpërmjet këtij aksioni ne romët synojmë që të tregojmë se edhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe duam që të jemi të barabartë me të gjithë tjerët, por edhe të kontribuojmë për shoqërinë.

Ky aksion është vetëm një prej aktiviteteve të shumta të cilat sivjet i kemi në agjendën e shënimit të festës tonë, 8 Prillit”, theksoi Bari Abduli, nëpunës në Komunën e Gostivarit.

Në aksionin e sotëm dhuruan gjak edhe administratorët komunalë, ndër të cilët edhe Seadin Ejupi – shef i kabinetit të kryetarit Arben Taravari.

Shërbimi për informim

Taravari priti Mjeshtrin e madh të arteve marciale, Bekim Nuhija

03.04.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari priti në kabinetin e tij Mjeshtrin e madh të arteve marciale Bekim Nuhija.

“Siç e theksoj vazhdimisht, sportistët i konsideroj ambasadorët më të mirë të një populli apo komuniteti. Një ndër ta është edhe Mjeshtri i madh i arteve marciale, Bekim Nuhija, i cili radhit sukseset një pas një në Evropë dhe në vendet tejoqeanike, duke na bërë neve si gostivaras mjaft krenarë”, theksoi Taravari.

Bekim Nuhija, i cili jeton dhe vepron në Gjermani, ndërsa me prejardhje është nga fshati Reçan i Gostivarit, falënderoi kryetarin Taravari për mikpritjen e ngrohtë dhe për respektin që tregon ndaj sportistëve si dhe angazhimet e tija për të ngritur nivelin e festë sportive në Gostivar.

Për rezultatet e arritura kulmore në fushën e sporteve marciale, kryetari Taravari i ndau mirënjohje Bekim Nuhijës.

Shërbimi për informim

Gostivari shënoi Ditën Botërore e luftës kundër autizmit

02.04.2018

Dita Botërore për Luftën kundër Autizmit, në Gostivar u shënua me aktivitete të shumta. Në shënimin e kësaj dite, krahas Komunës së Gostivarit u përfshinë Qendra ditore për fëmijë me nevoja speciale – Gostivar Organizata Komunale e Kryqit të Kuq – Gostivar, SHFK “Bashkimi” – Gostivar, sektori i biznesit dhe shoqata civile dhe ekspertë nga Maqedonia dhe Shqipëria që merren me trajtimin e fëmijëve autikë.

Aktivitetet filluan me një marshim për ndërgjegjësimin për luftë kundër autizmit, prej Qendrës ditore deri te sheshi i qytetit ku restoranti “New Albis” nga Gostivari, ndau 70 procione me ushqim për fëmijët autikë. Pjesëmarrësit në marsh mbanin bluza me moton“Shine on light of autism” (Rreze drite për autizmin)

Në SHFK “Bashkimi”, në bashkëpunim me OK KK – Gostivar u organizua një treg bamirësie ndërsa fondet e mbledhura janë destinuar për të ndihmuar një familje të varfër me një fëmijë me nevoja të veçanta.

Aktivitete për të shënuar Ditën Botërore kundër autizmit u finalizuan me një ligjëratë në sallën e Këshillit të komunës së Gostivarit në temë: Të tejkalojmë dallimet, të njohim njëri-tjetrin”. Ligjëratë u ndoq nga përfaqësues të Sektorit për veprimtari publike të Komunës së Gostivarit, pedagogët dhe psikologët e shkollave fillore komunale, defektologët dhe logopedët nga rajoni i Gostivarit, si dhe prindërit e fëmijëve me autizëm, ndërsa ligjërues ishin ekspertë të njohur nga qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me autizëm në Shqipëri.

Vlen të përmendet se aktivitetet për hapjen e Qendrës për fëmijët autikë në objektin e Konviktit komunal të nxënësve “Branko Stanoeviq” – Gostivar kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe pritet që së shpejti të vihet në funksion.

Shërbimi për informim

Vendosen shporta të reja për mbeturina nëpër rrugët e qytetit

30.03.2018

Ka filluar sot shpërndarja e shportave të reja për mbeturina të cilat po vendosen nëpër rrugët kryesore të qytetit të Gostivarit.

Është ky një projekt i Ndërmarrjes Publike “Komuanlec” të Gostivarit, me të cilin synohet të rritet niveli i pastërtisë publike në qytet.

“Ndërmarrja, për këtë fazë, është furnizuar me 30 shporta të reja për mbeturina, ngase shportat ekzistuese ishin të dëmtuara dhe jofunksionale. Me këtë projekt synojmë që ta ngremë pastërtinë publike në qytet në një nivel më të lartë”, thonë nga kjo ndërmarrje.

NP “Komunalec” njëherit apelon deri te qytetarët që shportat për mbeturina t’i shfrytëzojnë konform dedikimit të tyre dhe në të njëjta të mos hidhen edhe mbeturinat urbane nga amvisëritë apo bizneset.

Shërbimi për informim

Filloi aksioni për sanimin e rrugëve

30.03.2018

Ndërmarrja Publike “Komunalec” me mbështetje të Komunës së Gostivarit, ka filluar aksion një aksion të gjerë për sanimin e gropave goditëse nëpër rrugët e qytetit.

“Pas motit me reshje të shumta të shiut dhe borës të cilat kapluan territorin e komunës së Gostivarit, rrugët kanë pësuar dëmtime të shumta, respektivisht janë paraqitur të ashtuquajturat gropa godiëtse në asfalt. Tani kur më moti është përmirësuar dhe ekzistojnë kushte të volitshme për punë ndërtimore, kemi filluar me një aksion të gjerë për mbushjen e gropave nëpër të gjitha rrugët e dëmtuara, duke u dhënë prioritet rrugëve më kryesore dhe më të frekuentuara”, thotë drejtori i NP Komuanlec“, Isak Lazami.

Nga Komuna e Gostivarit njoftojnë se, brenda vitit do të sanohen dhe do të rikonstruktohen disa rrugë të qytetit dhe rrugë lokale të cilat janë më të dëmtuara.

Shërbimi për informim

Qytetarët për Komunën: Punojmë sëbashku për transparencë dhe përgjegjësi

Në kuadër të projektit “Qytetarët për Komunën – Punojmë së bashku për transparencë dhe përgjegjësi”, NEXUS – Koncepti Civil në bashkëpunim me komunën e Gostivarit, do të zbatojnë aktivitete të përbashkëta të të njëjtit projekt.

Bëhet fjalë për një ueb Platformë që synon të rrisë pjesëmarrjen e qytetarëve në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme lokale. Ky projekt do të inkurajojë bashkëveprim më të madh midis vetqeverisjes lokale dhe qytetarëve, do të krijojë një atmosferë ku pjesëmarrja qytetarëve do të jetë kyçe, përmes të cilave qytetarët do mund ti shprehin ankesat e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, në të njëjtën mënyrë të kryejnë edhe mbikqyrje mbi punën e pushtetit lokal.

>> Linku për tek pyetsori 

Të gjitha abuzimet në Komunën e Gostivarit, denoncohen në organet kompetente

29.03.2018

Zëdhënësi i komunës së Gostivarit, Jasin Demiri, në pres-konferencën e sotme njoftoi se fushata “E vërteta për BDI-në” ndërpritet jo sepse nuk ka dëshmi të reja për keqpërdorime, por për tu lënë hapësirë organeve kompetente të veprojnë në përputhje me shkeljet e konstatuara.

“Të gjitha shkeljet dhe abuzimet të cilat i kemi konstatuar gjatë kontrolleve të brendshme, respektivisht për të gjitha rastet ku ekzistojnë dyshime të bazuara për kundërvajtje apo vepër të kryer penale, i kemi denoncuar para organeve kompetente: Ministrinë e Punëve të Brendshme – Policinë financiare, Prokurorinë Publike”, theskoi Demiri.
Ai tha se krahas asaj që Komuan e Gostiavrit ka kërkuar kontroll nga revizioni shtetëror, është kërkuar që edhe Inspektorati i punës dhe Inspektorati shtetëror i arsimit të bëjnë kontrolle të jashtëzakonshme me qëllim që e vërteta të dalë në shesh dhe për çdo keqpërdorim të kërkohet përgjegjësi.

“Komuna e Gostivarit do të vazhdojë me kontrolle të brendshme për punën e udhëheqësisë komunale në mandatet e shkuara, duke mos anashkaluar edhe punën e administratës komunale në këtë mandat. Pra, askush nuk do të mund t’i ikë përgjegjësisë për shkak se askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Nuk ekziston njeriu për shtetin, por shteti ekziston për njeriun”, theksoi zëdhënësi i komunës.

Demiri shprehu bindjen që sistemi gjyqësor në Republikën e Maqedonisë sa më shpejtë të reformohet dhe të gjithë shkelësit e ligjeve dhe kriminelët, të marrin dënimin e merituar.

Shërbimi për informim