Qytetarëve të Gostivarit iu prezantua propozim-buxheti i komunës për vitin 2018

03.01.2018

Me qëllim të ngritjes së transparencës dhe përfshirjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarje në pushtetit lokal, dje në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit u bë prezantimi i propozim-buxhetit të komunës për vitin 2018 dhe u zhvillua debat mbi të njëjtin.

Kryetari i komunës Arben Taravari i njoftoi të pranishmit se buxhetin e ka përpiluar udhëheqësi i Departamenti për buxhet dhe kontroll, Sadri Elezi duke u bazuar në të dhënat e grumbulluara nga të gjithë sektorët dhe departamentet e Komunës, ndërmarrjet publike, shkollat e fillore dhe të mesëm, si dhe kopshtet e fëmijëve. Me këtë rast ai ripërsëriti publikisht ftesën që sa më shpejtë të mbahet seanca e Këshillit komunal dhe në rend dite të vihet propozim-buxhtei i komunës.

Ftoj këshilltarët që përbëjnë 16-shen, që ta mbajmë seancë, të debatojmë në lidhje me buxhetin e propozuar, më pas edhe ta miratojmë atë dhe kështu ta bëjmë funksionale komunën. Le të shërbejë si shembull pozitiv Këshilli i komunës së Tetovës, ku edhe pse kryetarja aktuale e komunës së Tetovës Teuta Arifi nuk ka shumicë, këshilltarët e Aleancës e votuan buxhetin e propozuar dhe ai u miratua”, theksoi Taravari.

Buxheti i komunës së Gostivarit për vitin 2018 paraqet plan vjetor të të ardhurave dhe shpenzimeve të cilat janë përfshirë në buxhetin themelor, buxhetin nga aktivitetet e vetëfinancimit, donacionet, dotacionet dhe kreditë. I njëjti është planifikuar në 1.032.863.000 denarë (rreth 16.8 milion euro) e që krahasuar me buxhetin e vitit të kaluar është për 6,3% më i ulët. Përpiluesi i buxhetit Sadri Elezi njoftoi se kjo ulje paraqitet shkaku asaj se planifikimi i buxheti sivjet është shumë real dhe se pret që realizimi të jetë në nivel prej 95%.

Buxheti themelor është planifikuar në 356.000.000 denarë, prej të cilave 32,20% e të ardhurave priten të vijnë nga taksat komunale, 30% nga transferet dhe 19% nga tatimi në pronë. Sa i përket shpenzimeve të planifikuara nga buxheti themelor, karakteristik është fakti se për shpenzime kapitale janë planifikuar 120.700.000 denarë ose rreth 34%, që paraqet një përqindje të lartë kur kihet parasysh se mesatarisht në komunat e Maqedonisë kjo sillet rreth15-20%”, nënvizoi Elezi.

Vlen të theksohet se Komuna e Gostivarit, nga buxheti i saj ndan rreth 700 mijë euro për shpenzime rrjedhëse dhe kapitale për arsimin fillor, arsimin e mesëm dhe kopshtet e fëmijëve shkaku asaj se mjetet nga dotacionet që vijnë nga pushtetit qendror janë të pamjaftueshme. Situatën e rëndon fakti që nga dotacionet vetëm 5% e mjeteve dedikohen për shpenzime, ndërsa 95 % shkojnë për rroga dhe kompensime.

Për manifestime kulturore, sport dhe rekreacion si shpenzime rrjedhëse dhe kapitale janë planifikuar 8.200.000 denarë (rreth 135 mijë euro).

Pas prezantimit të buxhetit të planifikuar u zhvillua një debat i gjerë. Të gjitha vërejtjet dhe propozimet e qytetarëve të pranishëm u shënuan dhe ato që do të vlerësohen si të arsyeshme do të merren parasysh dhe do të shpalosen në seancë.

Shërbimi për informim

Lajmërim

03.01.2018

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz.Zyr nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.012018 deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, u është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gaz.Zyrtare nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16) mund të dorëzojnë kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gaz. Zyrtare nr.217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

Sektori i urbanizmit – Komuna e Gostivarit

Përfundoi rikonstruimi i rrjetit të kanalizimit në një pjesë të lagjes “Lajthia”

02.01.2017

Problemi me të cilin banorët e rrugës Drage Todorovski në lagjen “Lajthia”, janë ballafaquar tash e 17 vjet sa herë që ka pasur të reshura intensive, përfundimisht u zgjidh ditë më parë.

Me këtë rast, të dielën, lagjen në fjalë e vizitoi kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, ku u prit nga banorët e lagjes dhe bashkëbisedoi me ta.

“Zgjidhja e problemit me rrjetin e kanalizimit në këtë pjesë të lagjes Lajthia, ishte një nga premtimet tona parazgjedhore. E vizituam këtë lagje para tri javësh dhe menjëherë filluam me rikonstruimin e plotë të rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe fekal. Ekipet e Ndërmarrjes publike Komunalec, me sukses i përfunduan punët për një kohë të shkurtë dhe shpresoj se problemi që kanë pasur banorët lokalë që prej vitit 2000, nuk do të përsëriten më”, deklaroi kryetari Taravari.

Ai njoftoi me këtë rast, se realizimi i këtij projekti ka kushtuar 2,5 milion denari dhe se do të vazhdohet të punohet në terren për të përmbushur të gjitha premtimet e dhëna, një nga një.

Banorët e lagjes, u shprehën falënderues për këtë ndërhyrje të shpejtë dhe efikase të Komunës së Gostivarit për tejkalimin e problemit jetik të tyre.

Shërbimi për informim

Taravari takon mërgimtarët, premton mbështetje për investimet e tyre

01.01.2017

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari realizoi sonte në sallën e Këshillit të Komunës një takim me mërgimtarët të cilët gjatë festave të fundvitit po qëndrojnë në vendlindje.

Në sallën e mbushur plot me mërgimtarë, Taravari i njoftoi ata me gjendjen aktuale në komunë dhe problemet të cilat paraqiten për shkak të mosfunksionimit të Këshillit të Komunës së Gostivarit dhe obstruksioneve që po i bëhen nga ana e oponentëve politikë.

“E trashëguam komunën me borxhe enorme të cilat kalojnë shifrën prej 2 milion euro, pa mos llogaritur këtu borxhet e ndërmarrjeve publike të cilat kapin ndoshta katërfishin e borxheve të komunës. Trashëguam një administratë komunale, ndërmarrje publike dhe shkolla të partizuara skajshmërisht. Konstatuam atë që qytetarët e dinin por nuk kishin argumente , abuzime të shumta të cilat janë bërë me paratë publike, respektivisht me paratë e taksapaguesve gostivaras. Ne të gjitha këto do t’i zbardhim sepse ekzistojnë shërbime komunale dhe organe shtetërore të cilat ekzistojnë enkas për këtë, kështu që kjo nuk do të na harxhojë energji dhe nuk do të na pengojë që punët t’i ecim para”, theksoi kryetari Taravari.

Në lidhje me mosfunksionimin e Këshillit të Komunës, ai njoftoi mërgimtarët, se ai dhe këshilltarët të cilët mbështesin atë, janë përpjekur dhe vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të gjetur kompromis për të bashkëpunuar me qëllim që shkaku i fërkimeve politike të mos pësojnë qytetarët, por se mungon vullneti nga ana tjetër.

“I kemi përdorur të gjitha mjetet dhe vazhdojmë të bëjmë përpjekje edhe më tutje që mos bollokhet puna e këshillit, por nga pala tjetër hasim në mungesë të vullnetit, e që përcillet me kërkesa joracinale siç është të mbajmë në punë militantë partiakë të tyre të cilët jo vetëm që s’punojnë asgjë, por edhe nuk vijnë fare në punë. Tregoni ju lutem, a mund të ndodhë kjo gjë në vendet evropiane ku ju punoni?”, pyeti mërgimtarët Taravari.

Duke u fokusuar në çështjet që prekin mërgimtarët, kryetari i komunës së Gostivarit i njoftoi ata se tashmë në kuadër të administratës komunale funksionon Zyra e mërgimtarëve, që u hap më 15 dhjetor dhe do të funksionojë deri më 15 janar. Do të bëhen analiza të mirëfillta se cila do të ishte forma më e mirë për funksionimin e një Zyre të këtillë, dhe se gjatë verës e njëjta do të jete e hapur tre muaj të plota.

Po ashtu, Taravari njoftoi mërgimtarët se gjatë këtij mandati do tu kushtohet vëmendje e madhe mërgimtarëve, dhe për këtë qëllim duke filluar prej kësaj vere, do të organizohet Java e mërgimtarëve, në kuadër të së cilës për shtatë ditë do të organizohen aktivitete të ndryshme artistike, kulturore, zbavitëse dhe sportive.

Në takim, mërgimtarët shpalosën vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet e tyre, ndërsa hodhën edhe ide konkrete për organizimin e mërgimtarëve në një shoqatë e cila do të angazhohej për bashkimin e kapialit të tyre për të investuar në vendlindje. Për këtë ide, ata morën garanci nga kryetari Taravari, se ai dhe administrata komunale do tu qëndrojnë në dispozicion për tu asistuar në ë gjitha format e mundshme dhe se shantazhet që u janë bërë mërgimtarëve të interesuar për të investuar në vendlindje kapitalin e tyre, do t’i takojnë së kaluarës.

Shërbimi për informim 

Parashkollorët e Institutit Publik “Gëzimi Fëmijëror”, vizituan Komunën e Gostivarit

29.12.2017

Parashkollorët e Institutit Publik Kopshti i Fëmijëve “Gëzimi Fëmijëror”, të shoqëruar nga edukatoret e tyre, sot vizituan Komunën e Gostivarit dhe u pritën nga zëvendëskryetari Besim Memedi dhe përgjegjësja e Sektorit për Veprimtari Publike, znj. Aslijan Snopçe.

Gjatë vizitës që u realizua me rastin e festave të fundvitit dhe që është pjesë e programit edukativ të çerdheve, z.Memedi dhe znj.Snopçe i njoftuan fëmijët me rolin e Komunës dhe se ajo që më së shumti do Komuna, është që fëmijët të jenë sa më të lumtur dhe më të suksesshëm.

Pako të Vitit të Ri, fëmijëve u ndau znj. Aslijan Snopçe duke ua uruar Vitin e Ri dhe duke u dëshiruar shëndet dhe shumë dashuri në vitin 2018.

Shërbimi për informim

Ftesë qytetarëve për prezantim publik të buxhetit

Të nderuar qytetarë,

Në vazhdën e synimeve të mia dhe bashkëpunëtorëve të mi, që të rrisim nivelin e transparencës në punën e Komunës së Gostivarit, dhe me qëllim që ju të bëheni faktorë aktivë dhe të përfshiheni në debatet të cilat drejtpërdrejti prekin interesat tuaja individuale, grupore dhe kolektive, vendosa që unë si propozues dhe udhëheqësi i Departamentit për buxhet dhe kontroll – Sadri Elezi në cilësinë e përpiluesit, ta prezantojmë para jush propozim-buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin 2018.

Prezantimi do të mbahet të martën (02.01.2018) me fillim në ora 16:00 në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit.

Ju ftojë që të merrni pjesë në këtë prezantim dhe të shpalosni vërejtjet dhe sugjerimet e tyre rreth buxhetit.

Propozimet tuaja të arsyeshme do të merren në konsideratë, do të shqyrtohen dhe sipas mundësisë do të përfshihen në propozim-buxhetin e Komunës për vitin 2018.

Shpresoj që në ditët në vazhdim të arrihet edhe kompromisi në Këshill dhe të kapet afati i fundit që në ditët e para të vitit 2018 të miratojmë buxhetin dhe menjëherë të fillojmë me realizimin e tij.

Me respekt,
Arben Taravari
Kryetari i komunës së Gostivari

Prezantim i nxënësve të SHMEK “Gostivar”para mediave dhe udhëheqësisë së shkollës

27.11.207
Nxënësit të cilët ishin pjesë e shkëmbimit dyjavor “Pestaloci” – Trogen të Zvicrës, i prezantuan aktivitetet dhe përvojat që i kanë fituar në trajnimin në fshatin e fëmijëve. “Në ngjarjen e cila dje u mbajt në shkollën tonë, nxënësit e vendosën stendën që ishte pjesë e përfaqësimit të vendit tonë në Zvicër ashtu që nga afër e panë prezantimin e sukseshëm në Zvicër. Në stendën u vendosën materiale reprezantuese për qytetin dhe për shkollën dhe elemente tradicionale, siç ishin enët prej qeramike dhe bronxe, ushqim dhe kostume tradicionale të kësaj ane të Maqedonisë”, thotë u.d. drejtoresha e shkollës, Jovanka Ognjanoska.

Nxënësit u lavdëruan se mësimi ka rrejdhë në një mënyrë mjaft kreative, me qëllim për të tërhequr vëmendjen, ndërsa janë përpunuar
tems nga fusha e diskriminimit, identitetit, punës ekipore, besimit dhe radios të cilën kanë mundësi ta dëgjojnë të gjithë.
“E kalonim kohën tonë të lirë në Klubin Rinor ku kemi shprehur kreativitetin tonë dhe në sallën sportive të pajisur për të gjitha sportet.
Gjatë fundjavave, vizituam vendet më të bukura në pjesën veriore të Zvicrës”, rrëfejnë nxënësit.

Nxënësit e shkolla ekonomike të cilët morën pjesë në shkëmbimin inerkulturor në Zvicër, ndjehen krenar që kanë fituar njohuri dhe përvoja të reja dhe paralajmëruan se në periudhën mes janarit dhe prillit, do të organizojë punëtori me tema të cilat i kanë trajtuar me qëllim të bartje së njohurive të
veta shokëve të vet.

Shërbimi për informim

Nxënësit e Çegranit organizuan “Treg vjetor”

28.12.2017

Nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit e Shkollës fillore “Përparimi” realizuan aktivitetin e radhës të quajtur “Tregu vjetor”, me ç’rast bashkërisht kanë përgatitur punime dhe ushqime tradicionale, të cilat u ekspozuan për shitje në treg.

Drejtor i shkollës, Blerim Ameti thotë se qëllimi i këtij aktiviteti është motivimi i nxënësve, që në bashkëpunim me prindërit dhe mësimdhënësit, të edukohen për punë të përbashkët dhe për ngritjen e aftësive për sipërmarrësi.

Ne si udhëheqësi e shkollës, së bashku me kuadrin arsimor angazhohemi maksimalisht që të organizojmë sa më shumë aktivitete jashtëmësimore, sepse vlerësojmë se aktivitetet e këtilla janë ndoshta edhe më të rëndësishme se mësimi i rregullt, sepse në këtë mënyrë nxënësit socializohen dhe aftësohen për jetë. Me aktivitetet shtesë, nxënësit shmangin mundësinë që të bien pre e dukurive devijante që paraqiten në shoqëri. Sa i përket aktivitetit konkret, synojmë që t’i motivojmë nxënësit që në bashkëpunim me prindërit dhe mësimdhënësit, të edukohen për punë të përbashkët dhe për ngritjen e shkathtësive të tyre për sipërmarrësi”, thekson drejtori Blerim Ameti.

Ajo njofton se synohet që ky aktivitet të bëhet tradicional dhe të mbahet një herë në vit.

Shërbimi për informim

Nxënësit e Çegranit u njoftuan me dëmet që shkakton pirja e duhanit

28.12.2017

Në mjediset e Shkollës Fillore “Përparimi” të fshatit Çegran, u mbajt ligjëratë në temë: Duhani, anët negative, me ç’rast nxënësit e ciklit të lartë të kësaj shkolle u njoftuan me pasojat negative që shkakton pirja e duhanit.

Aktiviteti u realizua nga Eko-grupi i shkollës në bashkëpunim me Organizata Komunale e Kryqit të Kuq – Gostivar, ndërsa ligjëratën e mbajti psikologja Emrie Zeqiri.

Përmes kësaj ligjërate synojmë që të parandalojmë duhanpirjen, duke i njoftuar nxënësit për pasojat fatale mbi shëndetin, sidomos nëse konsumimi i tij fillon që nga moshat e reja. Në ligjëratë u përfshin nxënësit e klasave të gjashta, shtata, teta dhe nënta dhe interesimi i tyre ishte i kënaqshëm”, thekson psikologja Zeqiri.

Nga SHF “Përparimi”, njoftojnë se ligjërata nga sfera e edukimit shëndetësor do të realizohen edhe mbi tema të tjera.

Shërbimi për informim

Nxënës të gjimnazit dhe shkollës ekonomike, në vizitë në Komunën e Gostivarit

27.12.2017

Në prag të Vitit të Ri, nxënës të SHMEK “Gostivari” dhe SHMK “Gostivari” në kuadër të projektit “Arsim Paqësor” të cilin dy shkollat e realizojnë në bashkëpunim me Ambasadën e parë të fëmijëve “Megjashi”, vizituan sot kabinetin e kryetarit Arben Taravari.

Ata kishin për qëllim që Kryetarit Taravari t’ia dorëzojnë uresat e Vitit të Ri donacion i Ambasadës së Fëmijëve “Megjashi”, ku krahas dëshirave të bukura prej tij në vitin e ri, kërkuan stacion matës të cilësisë së ajrit, më shumë manifestime kulturore, qendër sporitve-rekreuese dhe aktivitete tjera, dhe mbi të gjitha nxënësit e gjimnazit dhe të shkollës ekonomike, dëshiruan paqe për të gjithë qytetarët.

Në mungesë të kryetarit për shkak të obligime zyrtare, nxënësit i pranuan Seadin Ejupin- shef i kabinetit të kryetarit dhe Jasin Demiri – Shef i protokollit dhe PR-it, të cilët i befasuan këndshëm nxënësit duke përshkuar gjithë kabinetin dhe duke prezantuar punën e nëpunësve komunalë.

Pasi që nxënësit ua dorëzuan uresat, pranuan dhurata nga kabineti i kryetarit të komunës, me ç’rast shprehën falënderim të thellë për të gjithë të punësuarit dhe për kryetarin e komunës, Arben Taravari.

Shërbimi për informim