Një donator nga fshati, sanoi nyjet sanitare të SHF “Përparimi” – Çegran

11.02.2018

Synimi i Komunës së Gostivarit për të përmirësuar kushtet në shkollat fillore dhe të mesme dhe për të rritur cilësinë e procesit edukativo-arsimor, është mirëpritur nga qytetarët e komunës së Gostivarit dhe ka nxitur ata që të ndihmojnë në këtë proces.

Një banor i fshatit Çegran, me vetiniciativë dhe me pëlqim nga shkolla dhe Komuna, gjatë fundjavës ka renovuar nyjet sanitare të shkollës, të cilat ishin në një gjendje shumë të keqe.

Shërbimi për informim

Sanohet tavani i dëmtuar në Konviktin e nxënësve

11.02.2018

Në kuadër të aksionit “E shtuna aktive”, Komuna e Gostivarit realizoi intervenime të ndryshme në institucionet arsimore themelues i të cilave është ajo.

Përveç në objektet e disa shkollave fillore dhe të mesme komunale, u intervenua edhe në Konviktin e nxënësve, me ç’rast u sanua tavani i dëmtuar i një hapësire në këtë konvikt.

Komuna e Gostivarit, në vazhdimësi do të kujdeset për përmirësimin e kushteve në këtë konvikt.

Shërbimi për informim

Shkolla Fillore Periferike në fshatin Reçan, pajiset me llamba LED

11.02.2018

Prej ditës së hënë, nxënësit e shkollës fillore periferike “Liria” të fshatit Reçan, do të kenë në shkollë ndriçim më të mirë.

Të gjitha llambat klasike nëpër mësonjëtore, korridore dhe mjediset tjera të shkollës, janë zëvendësuar me llamba LED.

Llambat LED bëjnë dritë më të fuqishme, ndërsa harxhojnë 5 herë më pak energji elektrike se llambat klasike.

Shërbimi për informim

Intervenim i vogël por shumë domethënës në Shkollën e Ulët të Muzikës

11.02.2018

E shtuna aktive e Komunës së Gostivarit në shkollat komunale të Gostivarit, preku edhe Shkollën e Ulët të Muzikës “Enver Stafai”.

Mbulesat e ulëseve në korridorin e kësaj shkolle, të regjura dhe të grisura, shëmtonin pamjen e këtij institucioni ku kultivohet arti, tashmë janë zëvendësuar me mbulesa të reja.

Ishte ky një intervenim shumë pak i kushtueshëm, por që dëshmon përcaktimin e Komunës së Gostivarit për të ngritur cilësinë e institucioneve arsimore me të cilat ajo menaxhon.

Shërbimi për informim

Intervenohet në SHF “Ismail Qemali” në Gostivari

11.02.2018

Me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira në shkollat fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit, dita e shtunë u shfrytëzua për intervenime të caktuara në godinat shkollore.

Në Shkollën fillore “Ismail Qemali” në Gostivar, u intervenua në hyrjen e godinës shkollore, respektivisht dyshemeja u shtrua me llaminat.

Mjetet u siguruan nga dhënia në shfrytëzim të termineve në sallën sportive.

Shërbimi për informim

Sanohen dëmet e shkaktuar si pasojë e reshjeve intensive të shiut

14.02.2018

Si pasojë e reshjeve intensive të shiut që kapluan territorin e komunës së Gostivarit, u shkaktuan dëme të caktuara materiale, ndër të cilat edhe shkulja e drunjve.

Ekipet e NP “Parkingje publike dhe gjelbërime” dolën në terren dhe intervenuan për eliminimin e pasojave, siç ishte rasti me drurin që ishte përplasur mbi objektin në kuadër të Stacionit të autobusëve në Gostivar.

Shërbimi për informim

Komuna e Gostivarit, zbaton mënyrën elektronike të pagesës së taksave komunale

15.02.2018

Prej sot, në Qendrën për shërbime komunale pranë Komunës së Gostivarit, filloi të zbatohet mënyra elektronike e pagesës së taksave komunale për kërkesa të ndryshme.

Zbatimi i pagesës përmes kartelave elektronike, bëhet me qëllim që qytetarët të mos enden dhe të mos presin në radhë të gjata nëpër banka, për të bërë pagesat e taksave komunale për kërkesa të ndryshme.

Përveç kursimit të kohës dhe shmangies së maltretimit, duke paguar me kartela bankare, qytetarët do tu ikin edhe provizioneve të larta të bankave për transaksion.

Po ashtu, pagesat do të mund të bëhen edhe gjatë festave të caktuara, kur bankat e vendit nuk punojnë, ndërsa për administrata komunale punon.

Shërbimi për informim

“E vërteta për BDI-në” – Abuzim me shpenzimet për karburant

15.02.2018

Zëdhënësi i komunës së Gostivarit, Jasin Demiri, në një konferencë për shtyp prezantoi faktet për abuzime me furnizimin me karburant të automjeteve në pronë të komunës dhe shpenzimet pa mbulesë të NP “Higjiena” – Çegran.

Në vazhdim jua përcjellim në mënyrë integrale:
“Të nderuar gazetarë, në konferencën e sotme për shtyp, do t’ju njoftojmë me shpenzimet e Komunës së Gostivarit për karburant për veturat zyrtare në periudhën 2014-2017, si dhe për shpenzimet e NP Higjiena – Çegran për periudhën 2015-2017.

Për periudhën 2014-2017, revizioni i brendshëm ka konstatuar se për automjetet në pronësi të Komunës janë harxhuar 5.089.907 denarë për karburant. Ndoshta s’ka asgjë për tu habitur, por vetëm në shikim të parë. Nëse analizohet se cilat automjete me çfarë karburanti janë furnizuar, do të habiten edhe vetë konstruktorët e tyre.
Automjetet të cilat harxhojnë benzinë, janë furnizuar me dizel, ndërsa ato që harxhojnë dizel janë furnizuar me benzinë. Kostoja e karburantit joadekuat është 74.496 denarë, që nëse marrim një mesatare prej 50 denarësh për litër, i bie që automjetet e komunës të kenë harxhuar 1500 litra karburant joadekuat: në vend dizel, benzinë dhe në vend benzinë dizel. Kjo gjithsesi është një mashtrim dhe patjetër të supozojmë se me paratë e qytetarëve janë furnizuar të dëgjueshmit dhe militantët partiakë. Por, nga ana tjetër, me të drejtë mund të supozojmë se vlera e karburantit adekuat me të cilin janë furnizuar automjete private, me siguri është shumëfish më i madh se vlera që u cek më lartë.

– Evidenca për furnizim me karburant, e përgatitur nga revizioni i brendshëm i Komunës tregon se brenda një dite veturat zyrtare të komunës janë nga 3 herë.
Në vazhdim do t’ju njoftojmë me keqpërdorimet e bëra në Ndërmarrjen Publike “Higjiena” të fshatit Çegran, themelues i së cilës është Komuna e Gostivarit dhe që kryen shërbime komunale në territorin e fshatit Çegran.
Në këtë ndërmarrje, revizioni i brendshëm, për periudhën 2015-2017 ka konstatuar shpenzime të pabazuara.

1. Më datë 02.11.2017 është realizuar shpenzim i dyshimtë për materiale për mirëmbajtje të rrjetit ujësjellës në lartësi prej 720.000 denarë (rreth 11.800 euro) furnitorit Merkator ANG-Gostivar. Në dokumentacionin e ndërmarrjes figuron vetëm pro-fatrura nr.096/2017, por nga kjo kompani pohojnë se NP Higjiena, as ka pranuar ofertën, as ka bërë pagesën e mjeteve.
Ju vëmë në dispozicion Raportin nga revizioni i brendshëm, pro-faturën dhe deklaratën nga Merkator ANG, si dhe ekstraktin nga Ditari i akrës së NP “Higjiena” (për shkak të llogarisë së bllokuar pagesat janë bërë me para të gatshme)

2. Krahas kësaj janë bërë edhe shpenzime të tjera të paarsyeshme, të pabazuara ose të paargumentuara siç janë:
– Personi përgjegjës, gjatë vitit 2017 ka marrë 40.000 denarë për punë jashtë orarit të punës për muajt janar, shkurt, mars, prill, maj, korrik, gusht dhe shtator (me siguri për muajt në vazhdim janë harxhuar mjete dhe s’ka pasur më çka të merr), dhe

– Më datë 27.01.2017 me paratë e ndërmarrjes ka udhëtuar në Gjermani. Meqë nuk janë cekur arsyet e këtij udhëtimi, mund të supozojmë se udhëtimi është bërë për arsye private.
Po ashtu, edhe për këtë që cekëm, ju vëmë në dispozicion ekstrakt nga Ditari i arkës dhe Njoftimi nga Agjencia turistike.

Do ta ripërsëris atë që e thotë kryetari Arben Taravari, se qëllimi i fushatës “E vërteta për BDI-në” bëhet me qëllim që qytetarët ta dinë se si janë shpenzuar paratë e tyre, si dhe të njoftohen organet kompetente se në shumë raste ka bazë të dyshuar për ngritje të procedurës penale. Asnjë strukturë udhëheqëse nuk është e përjetshme. Pas nesh, do të vijnë të tjerë dhe le të zbardhin edhe ata të gjitha rastet ku dyshohet për keqpërdorime.

Ju faleminderit.”

Shërbimi për informim

 

Kryetari Taravari vizitoi Universitetin ndërkombëtar VISION në Gostivar

13.02.2017

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari i shoqëruar nga udhëheqësja e Sektorit për arsim, Aslian Snopçe dhe zëdhënësit të komunës, Jasin Demiri, vizituan Universitetit ndërkombëtar VISION në Gostivar.

Delegacioni i komunës së Gostivarit u prit nga rektori i universitetit prof.dr. Fadil Hoxha dhe stafi akademik, të cilët i njoftuan ata me kushtet dhe mbarëvajtjen e procesit arsimor në këtë institucion.

Kryetari Taravari përgëzoi stafin akademik për punën të cilët e bëjnë dhe shprehu gatishmëri që bashkëpunimi ekzistues midis Komunës së Gostivarit dhe Universitetit VISION të thellohet në të ardhmen.

Rektori Hoxha, falënderoi kryetarin Taravari për vizitën duke shprehur fjalë miradije për angazhimin e tij për rritjen e cilësisë së arsimit në komunën e Gostivarit.

Në takim u bisedua për projekte të cilat dy institucionet do të mund t’i realizonin bashkërisht.

Shërbimi për informim

Kryetari Taravari, shpalosi të arriturat në 100 ditëshin e parë të mandatit

12.02.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, para gazetarëve, shpalosi të arriturat e udhëheqësisë së re komunale në 100 ditët e para të mandatit 2017-2021.
“E depolitizuam arsimin duke bërë emërime të drejtorëve kryesisht të propozuar nga vetë kolektivet e shkollave. Kuadrin arsimor joadekuat e zëvendësuam me kuadër të profilit të caktuar. E depolitizuam, po ashtu, edhe Këshillin Rinor të komunës së Gostivarit, pa mos ndikuar fare në zgjedhjen e kryesisë. Për vetëm 100 ditë, duke racionalizuar skajshmërisht shpenzimet joproduktive, kemi arritur të paguajmë mbi 300 mijë euro borxhe të trashëguara. Te transporti i nxënësve, duke mos favorizuar kompani përkatëse, arritëm që të kursejmë 250 mijë euro për një vit, mjete këto të cilat do t’i shfrytëzojmë për investime për përmirësimin e kushteve nëpër shkollat publike”, theksoi kryetari Taravari në fillim të konferencës për shtyp.

Falë donatorëve dhe biznesmenë nga Gostivari, vazhdoi Taravari, bëmë një zgjidhje të përkohshme të problemit me çatinë e shkollës “Goce Dellçev”, ndërsa në një të ardhme të afërt, problemin do ta zgjidhim për afat të gjatë.
Ai theksoi se është arritur marrëveshje me ambasadën e Zvicrës për fillimin e punimeve në deponinë Rusino, ndërsa në muajin prill do të zgjidhet edhe një problem krucial për qytetarët e komunës së Gostivarit, respektivisht do të fillojë me punë Stacioni për filtrimin e ujit.

“Dukshëm e përmirësuam ndriçimin publik, si në qytet ashtu edhe nëpër fshatra, ndërsa po ashtu u përgatit studim fizibiliti për ndriçimin publik SMART, zbatimi i të cilit do të fillojë brenda disa muajsh nëpër qytet. Formuam ekipin e protokollit dhe marrëdhënieve me publikun, me qëllim që të rrisim transparencën si dhe lehtësuam qasjen e lirë deri te informatat me karakter publik. Kemi emëruar edhe Zëdhënës të Komunës”, nënvizoi Taravari dhe vazhdoi: „Për herë të parë në komunën e Gostivarit u organizua prezantim i propozim-buxhetit para qytetarëve dhe u debatua mbi të njëjtin. Rritëm të hyrat nga tatimet për rreth 20% në muajin janar 2018, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar 2017, gjë që tregon se është rritur besueshmëria e qytetarëve në institucionin komunë”.
Kryetari i komunës së Gostivarit, njoftoi në press-konferencë edhe se është prishur një kontratë e dëmshme me parterin privat për parkim zonal, me të cilën qytetarët e Gostivarit dëmtoheshin për çdo muaj nga mbi 5 mijë euro.
Më pas Taravari përmendi edhe takimet dhe kontakte me shumë biznesmenë dhe investitorë potencialë nga vendi dhe jashtë, me ç’rast është shprehur gatishmërinë që tu ofrohen atyre favore infrastrukturore me qëllim që ata të investojnë në komunën e Gostivarit.

“Kemi realizuar takime të shumta me ambasadorë, si në komunën e Gostivarit , ashtu edhe në selitë e ambasadave. Realizuam takim edhe me kryetarët e dy kryeqyteteve shqiptare Tiranës dhe Prishtinës, gjegjësisht me z. Erion Veliaj dhe z. Shpend Ahmeti”, potencoi ai.
Shpalosjen e të arriturave për 100 ditët e para të mandatit, kryetari Arben Taravari e përfundoi me informatën se Komuna e Gostivarit fitoi grand nga UNDP dhe Bashkimi Evropian në vlerë prej 120 mijë euro, ndërsa më pas u përgjigj edhe në pyetjet e shumta të gazetarëve të pranishëm.

Zëdhënësi i komunës, Jasin Demiri, përmes një prezantimi në power point dha detajet për aktivitetet dhe rezultatet e arritura në 100 ditët e para të mandatit në sfera të ndryshme: arsim, mbrojte sociale, transparencë, infrastrukturë, sektorin joqeveritar, takime protokollare dhe të tjera.

Shërbimi për informim