Kryetari Taravari, shpalosi të arriturat në 100 ditëshin e parë të mandatit

12.02.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, para gazetarëve, shpalosi të arriturat e udhëheqësisë së re komunale në 100 ditët e para të mandatit 2017-2021.
“E depolitizuam arsimin duke bërë emërime të drejtorëve kryesisht të propozuar nga vetë kolektivet e shkollave. Kuadrin arsimor joadekuat e zëvendësuam me kuadër të profilit të caktuar. E depolitizuam, po ashtu, edhe Këshillin Rinor të komunës së Gostivarit, pa mos ndikuar fare në zgjedhjen e kryesisë. Për vetëm 100 ditë, duke racionalizuar skajshmërisht shpenzimet joproduktive, kemi arritur të paguajmë mbi 300 mijë euro borxhe të trashëguara. Te transporti i nxënësve, duke mos favorizuar kompani përkatëse, arritëm që të kursejmë 250 mijë euro për një vit, mjete këto të cilat do t’i shfrytëzojmë për investime për përmirësimin e kushteve nëpër shkollat publike”, theksoi kryetari Taravari në fillim të konferencës për shtyp.

Falë donatorëve dhe biznesmenë nga Gostivari, vazhdoi Taravari, bëmë një zgjidhje të përkohshme të problemit me çatinë e shkollës “Goce Dellçev”, ndërsa në një të ardhme të afërt, problemin do ta zgjidhim për afat të gjatë.
Ai theksoi se është arritur marrëveshje me ambasadën e Zvicrës për fillimin e punimeve në deponinë Rusino, ndërsa në muajin prill do të zgjidhet edhe një problem krucial për qytetarët e komunës së Gostivarit, respektivisht do të fillojë me punë Stacioni për filtrimin e ujit.

“Dukshëm e përmirësuam ndriçimin publik, si në qytet ashtu edhe nëpër fshatra, ndërsa po ashtu u përgatit studim fizibiliti për ndriçimin publik SMART, zbatimi i të cilit do të fillojë brenda disa muajsh nëpër qytet. Formuam ekipin e protokollit dhe marrëdhënieve me publikun, me qëllim që të rrisim transparencën si dhe lehtësuam qasjen e lirë deri te informatat me karakter publik. Kemi emëruar edhe Zëdhënës të Komunës”, nënvizoi Taravari dhe vazhdoi: „Për herë të parë në komunën e Gostivarit u organizua prezantim i propozim-buxhetit para qytetarëve dhe u debatua mbi të njëjtin. Rritëm të hyrat nga tatimet për rreth 20% në muajin janar 2018, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar 2017, gjë që tregon se është rritur besueshmëria e qytetarëve në institucionin komunë”.
Kryetari i komunës së Gostivarit, njoftoi në press-konferencë edhe se është prishur një kontratë e dëmshme me parterin privat për parkim zonal, me të cilën qytetarët e Gostivarit dëmtoheshin për çdo muaj nga mbi 5 mijë euro.
Më pas Taravari përmendi edhe takimet dhe kontakte me shumë biznesmenë dhe investitorë potencialë nga vendi dhe jashtë, me ç’rast është shprehur gatishmërinë që tu ofrohen atyre favore infrastrukturore me qëllim që ata të investojnë në komunën e Gostivarit.

“Kemi realizuar takime të shumta me ambasadorë, si në komunën e Gostivarit , ashtu edhe në selitë e ambasadave. Realizuam takim edhe me kryetarët e dy kryeqyteteve shqiptare Tiranës dhe Prishtinës, gjegjësisht me z. Erion Veliaj dhe z. Shpend Ahmeti”, potencoi ai.
Shpalosjen e të arriturave për 100 ditët e para të mandatit, kryetari Arben Taravari e përfundoi me informatën se Komuna e Gostivarit fitoi grand nga UNDP dhe Bashkimi Evropian në vlerë prej 120 mijë euro, ndërsa më pas u përgjigj edhe në pyetjet e shumta të gazetarëve të pranishëm.

Zëdhënësi i komunës, Jasin Demiri, përmes një prezantimi në power point dha detajet për aktivitetet dhe rezultatet e arritura në 100 ditët e para të mandatit në sfera të ndryshme: arsim, mbrojte sociale, transparencë, infrastrukturë, sektorin joqeveritar, takime protokollare dhe të tjera.

Shërbimi për informim

 

Komuna e Gostivarit fitoi grand prej 120 mijë euro nga UNDP

09.02.2018

Në kuaër të Programit rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor, kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari nënshkroi dje Memorandum bashkëpunimi me përfaqësuesen e UNDP-së, Luiza Vinton dhe të Delegacionit të BE-së, Nikolas Bertolini.

Në dy vitet e ardhshme UNDP do t’i ndajë komunës së Gostivarit 120.000 euro grand për projekte të ndryshme që kanë të bëjnë me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Komuna e Gostivarit është një ndër 5 komunat e vetme në Maqedoni që përfitojnë grand të këtillë nga UNDP, ndërsa është përzgjedhur sipas disa kritereve, ndërmjet të cilave diversiteti gjeografik, mundësia për kofinancim të granteve dhe financim transparent me shoqëritë civile.

Programi i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i kofinancuar nga UNDP dhe komunat, siguron mbështetje për projektet me interes publik dhe përmirësimin e shërbimeve komunale dhe cilësinë e jetës për banorët në komuna. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet projekteve për përfshirje sociale, barazi gjinore, grupeve të cenueshme, të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor.

Shërbimi për informim 

“E vërteta për BDI-në” – Nga 5 mijë euro në muaj më shumë i janë paguar partnerit privat për parkim zonal në Gostivar

08.02.2018  

Në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, konferencë për shtyp sot mbajti zëdhënësi i NP “Parkingjet publike dhe gjelbërimi”, Rasim Abduli, me ç’rast informoi për kontratën abuzive të lidhur në mandatin e shkuar, me parterin privat për parkim zonal.

“Ashtu siç informuam në pres konferencën e kaluar në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në“, për parregullsitë dhe shkeljet që hasëm në këtë ndërmarrje, sot do të veçojmë  kontratën e nënshkruar për parkim zonal ndërmjet ndërmarrjes tonë dhe partnerit privat ‘Duna Kompjuters’ nga Shkupi. Vlerësojmë se përqindja që i është ndarë partnerit privat  ka qenë tepër e lartë, ndërsa janë hasur po ashtu edhe shkelje tjera. Në fakt, sipas kontratës 38% është paraparë për kompaninë e lartpërmendur dhe 62% për ndërmarrjen publike.  Përqindja ka qenë e paraparë në neto, ndërkaq tërë kohës pagesa e është bërë në bruto. Pra, ndërmarrja publike  është dëmtuar për mesatarisht 300.000 denarë ose 5 mijë euro në muaj”, deklaroi Abduli.

Ai shfrytëzoi nga rasti të informojmë qytetarët e Gostivarit, se shkaku i këtyre keqpërdorimeve, nga dita e djeshme kontrata me parterin privat është shfuqizuar, dhe se  parkimi zonal do të jetë i lirë deri në afat të pacaktuar.

“I shqyrtojmë të gjitha mundësitë, shpresojmë për një zgjidhje sa më të mirë dhe sigurisht  do t’ju informojmë në ditët në vijim për zgjidhjen përfundimtare”, nënvizoi zëdhënësi  i ndërmarrjes,  Rasim Abduli.

Shërbimi për informim

Sektori i arsimit filloi vizitat nëpër shkolla. Aslian Snopçe: Patjetër të kthejmë disiplinën dhe rregullshmërinë

06.02.2018 

Udhëheqësja e Sektorit të arsimit pranë Komunës së Gostivarit, Aslian Snopçe, filloi turin e vizitave nëpër shkollat fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit.

Gjatë ditës së sotme, znj. Snopçe vizitoi Shkollën e Mesme Komunale “Gostivar“, me ç’rast u takua me drejtorin Dritan Imeri, shërbimin pedagogjik dhe me kryetarët e klasave të viteve të katërta.

“Qëllimi i vizitës ishte që të ndjekim nga afër se si realizohet procesi mësimor, por edhe të dëgjojmë kërkesat e kuadrit mësimor dhe të nxënësve. Në fokus patëm disiplinën, rregullshmërinë, mbajtjen e uniformave, por edhe të japim sugjerimet se si të përmirësohet gjendja aktuale. Ishte konstatim i përbashkët se nevojitet një angazhim i koordinuar dhe një përkushtim më i madh që me hapa konkrete të rritet niveli i disiplinës dhe të ndërmerren masa disiplinore si ndaj nxënësve ashtu edhe ndaj mësimdhënësve të cilët shkelin kodet e përcaktuara”, thotë znj. Snopçe.

Ndërkaq drejtori Dritan Imeri theksoi se vizitat e këtilla janë të mirëseardhura dhe se në koordinim dhe bashkëpunim me administratën komunale, mundësitë për ecje para me hapa më të shpejtë, janë më të mëdha.

Në lidhje me ekskursionet e nxënësve që duhet të realizohen kah fundi i viti shkollor, si dhe për festimin e mbrëmjes së maturës  u ra dakord  që të merren parasysh kërkesat e nxënësve, por realizimi i tyre patjetër të bëhet në koordinim dhe me pëlqim të prindërve, drejtorisë së shkollës dhe Sektorit tëarsimit pranë Komunës së Gostivarit.

Vizitat nga ana e përfaqësuesve të Sektorit të arsimit në shkollat fillore dhe të mesme  komunale, si dhe në çerdhet e fëmijëve, do të jenë të rregullta dhe të njëjtat do të realizohen pa agjendë të caktuar.

Kryetari Taravari pa nga afër dëmet nga vërshimet në Padalisht, premtoi se shumë shpejtë ato do të evitohen

05.02.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, vizitoi sot fshatin Padalisht ku reshjet e rrëmbyeshme të shiut shkaktuan dëmtim të rrugës lokale që çon deri në këtë fshat.

Gjatë këqyrjes në vendngjarje u konstatua se , jo vetëm moti i ligë ka qenë shkaktar i dëmtimit të rrugës, por edhe faktori njeri.

“Moti i ligë e ka bërë të veten, por edhe faktori njeri në rastin konkret ka ndikuar që dëmet të jenë më të theksuara. Pra, krahas  reshjeve intensive, situatën e kanë rënduar punimet për ndërtimin e një mini-hidrocentrali dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme e që vështirësojnë qarkullimin normal në këtë segment rrugor”, theksoi Taravari.

Ai bëri me dije se nga këqyrja në vendgjarje është konstatuar se si pasojë e punëve ndërtimore është krijuar një ngushticë në rrjedhën e ujit përgjatë rrugës që çon në fshatin Padalisht dhe asfalti nuk ka mundur ta durojë presionin e krijuar nga uji.

“Së shpejti do të përpilohet një procesverbal ku do të përcaktohet shkaku dhe lartësia e dëmit dhe do të kërkohet nga investitori që t’i eliminojë pasojat, normalisht edhe me mbështetjen tonë si administratë komunale. Pra, do të ndërmerren hapa të shpejtë dhe konkret për tejkalimin e  gjendjes dhe shumë shpejt do rikthehet qarkullimi i lirshëm  për  banorët e këtij fshati dhe të gjithë atyre që e frekuentojnë këtë rrugë”, nënvizoi kryeatri i komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Shërbimi për informim

Biznesmenët e Akhisarit të Turqisë, të interesuar për investime në Gostivar

05.02.2018

Në kuadër të vizitës që ia bëri komunës së Akhisarit, kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari realizoi një takim me zv/kryetarin e kësaj komune Ömer İşçi.

Taravari dhe İşçi, në drejtim të thellimit të bashkëpunimit të dy komunave bashkëbiseduan për mundësinë e investimit të biznesmenëve nga Akhisari, por dhe nga Turqia në përgjithësi, në komunën e Gostivarit.

Ata u dakorduan që një delegacion i gjerë i përbërë prej zyrtarëve të Komunës Akhisar dhe përfaqësuesve të Odave Ekonomike të Turqisë, në një të ardhme të afërt të realizojnë një vizitë në komunën e Gostivarit dhe të njoftohen me klimën e biznesit.

Kryetari Taravari tha se qyteti i Gostivarit njihet si qytet mikpritës dhe se do të jetë i nderuar ai dhe qytetarët e Gostivarit që të jenë nikoqir të një delegacioni nga Komuna mike e Akhisarit. Gjatë vizitës në Gostivar, atyre do tu mundësohet që të hulumtojnë tregun në Gostivar me rrethinë, të njoftohen nga afërm me asistencën dhe lehtësimet që ofron shteti në përgjithësi dhe Komuna e Gostivarit në veçanti, për investitorëte huaj.

Shërbimi për informim

Firma “Kartel” e Irfan Jasharit bllokon xhiro-llogarinë e gjimnazit të Gostivarit për borxhet e krijuara nga Nevzat Bejta, kërkon edhe kamatë

Firma private “Kartel” nga Gostivari, e njohur si një ndër firmat më të afërta me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka bllokuar xhiro-llogarinë e SHMK “Gostivar” duke pamundësuar kështu funksionimin normal të këtij institucioni arsimor me numër më të madh të nxënësve në Gostivar. Kjo si pasojë e borxheve të krijuara për ndërtimin e sallës sportive të kësaj shkolle gjatë mandatit 2005-2009 në kohën kur me komunën e Gostivarit ka menaxhuar Nevzat Bejta.

Irfan Jashari i “Kartel-it”kishte mundësinë që borxhin e krijuar ta kërkojë në mandatet 2005-2009 dhe 2013-2017 kur në krye të komunës ishte vetë Nevzat Bejta, si porositës i punëve, por borxhin e kërkon pas 10 e më shumë vitesh, me të vetmin qëllim që të bllokojë punën e një strukture udhëheqëse komunale,e cila timonin e komunës e mori me vullnetin e lirë të qytetarëve edhe krahas asaj që i gjithë aparati shtetëror u mobilizua që të pengohet një gjë e tillë.

Ia bëjmë me dije Irfanit të Kartelit dhe bosit të tij, qytetarit N.B. se duke bllokuar xhiro-llogarinë e gjimnazit, pengon funksionimin normal të kësaj shkolle dhe pengon vullnetin e kuadrit arsimor, prindërve dhe mijëra nxënësve për të kthyer imazhin e gjimnazit të Gostivarit si një shkollë elitare siç ishte dikur.

Shërbimi për informim 

Krasiten drunjtë përreth rrugësnë fshatin Llakavicë, rritet siguria në trafik

05.02.2018

Me kërkesë të banorëve lokalë dheme urdhër të kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari, Ndërmarrja publike “Parkingje publike dhe gjelbërime” gjatë fundjavës që lamë pas bëri krasitjen e drunjve dhe mënjanimin e vegjetacionit të padëshirueshëm përreth rrugë rajonale Gostivar-Sërmnovë, në segmentin që kalon përskaj fshatit Llakavicë.

“Ishte kërkesë e banorëve të fshatit Llakavicë dhe banorëve të fshatrave të Malësisë të cilët gravitojnë nga kjo rrugë, që të krasiten drunjtë dhe të mënjanohet vegjetacioni i padëshiruar që shkaktonte zvogëlim të dukshmërisë dhe rrezikonte sigurinë në trafikun rrugor. Intervenime të këtilla kemi pasur në vazhdimësi edhe në rrugë tjera lokale dhe rajonale në territorin e komunës së Gostivarit”, theksoi drejtori i ndërmarrjes, Muzafer Zulbeari.

Vlen të theksohet se rruga që kalon përskaj fshatit Llakivicë është pjesë e rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë për mirëmbajtjen e së cilës kompetencat i takojnë Ndërmarrjes publike “Rrugët e Maqedonisë”. Por për shkak të mosinetervenimit të kësaj ndërmarrjeje, Komuna e Gostivarit, me qëllimqë të mos pësojnë qytetarët, detyrohet që me mjete të veta të bëjë intervenimet e domosodoshme.

Shërbimi për informim

Koordinim i aktiviteteve ndërmjet Sektorit të arsimit dhe shërbimit pedagogjik të shkollave të Gostivarit

02.02.2018

Sektori i arsimit pranë Komunës së Gostivarit, realizoi sot një takim me shërbimet pedagogjike të shkollave komunale, në të cilin morën pjesë pedagogët, psikologët dhe sociologët e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme komunale të Gostivarit.

“E realizojmë këtë takim me shërbimet pedagogjike të shkollave fillore dhe të mesme, që në mënyrë më efektive dhe efikase t’i koordinojmë aktivitetet dhe përmes thellimit të bashkëpunimit, si ndërmjet komunës dhe shkollave, ashtu edhe bashkëpunimit të ndërsjellë mes shkollave dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet tyre, ta rrisim cilësinë e procesit edukativo-arsimor dhe kësaj sfere kaq të rëndësishme t’ia kthejmë vendin e merituar në shoqëri”, thotë Aslian Snopçe, udhëheqëse e Sektorit të arsimit pranë komunës së Gostivarit.

Nga ky takim dolën ide konkrete, por edhe u sollën konkluzione mjaft të rëndësishme. Takimet e këtilla të jenë të rregullta dhe të mbahen në javën e parë të muajit. Shërbimet pedagogjike të shkollave të raportojnë rregullisht për punën e tyre. Udhëheqësitë e shkollave të rrisin kontrollin mbi punën e mësimdhënësve si dhe të bëjnë inspektim në orët mësimore. Shërbimi pedagogjik të shkarkohet në tërësi nga punët administrative të cilat u takojnë drejtorive të shkollave.

Ajo që vlen të theksohet në veçanti, është se shërbimet pedagogjike të shkollave obligohen që një herë në muaj të organizojnë punëtori (ligjërata) për tema të caktuara për të cilat bashkërisht dhe në koordinim me Shërbimin e arsimit do t’i vlerësojnë si të dobishme.

“Kjo bëhet me qëllim që aktivitetet dhe punët e caktuara të pedagogëve apo psikologëve të shkollave të mund të gjejnë një zbatim më të gjerë nëpër shkolla dhe të shfrytëzohen nga të gjithë idetë e mira individuale të profesionistëve. Disa ligjërata do të mbahen edhe në shkollat fillore edhe në të mesmet, ndërsa ato që janë specifika për grupmosha të caktuara, do të zhvillohen vetëm për ciklin përkatës të arsimit”, njofton Aslian Snopçe.

Shërbimi për informim

 

Pastrohet shtrati i lumit Jahorka në fshatin Forinë

02.02.2018

Ndërmarrja publike “Komunalec” këtyre ditëve është duke realizuar një aksion për pastrimin e shtratit të lumit Jahorka në fshatin Forinë.

Shtrati i këtij lumi ishte shqetësimi të cilën banorët e këtij fshati ia shpalosën kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari me rastin e vizitës së tij që ia bëri paradokohe këtij fshati.

“Për të realizuar këtë aksion kemi angazhuar mekanizimin tonë dhe punonjësit tanë dhe gjithë këtë e bëjmë me mjete vetanake të ndërmarrjes. Ishte kjo kërkesë e banorëve lokalë, që të mundësohet rrjedha e papenguar e ujit, por edhe të shmanget pamja e shëmtuar e këtij lumi i cili kalon përmes të fshatit”, thekson drejtori i ndërmarrjes, Isak Lazami.

Banorët e fshatit Forinë shprehen mirënjohës për këtë intervenim të shpejtë nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit, për zgjidhjen e problemeve të tyre.

Shërbimi për informim