Pastrohet shtrati i lumit Jahorka në fshatin Forinë

02.02.2018

Ndërmarrja publike “Komunalec” këtyre ditëve është duke realizuar një aksion për pastrimin e shtratit të lumit Jahorka në fshatin Forinë.

Shtrati i këtij lumi ishte shqetësimi të cilën banorët e këtij fshati ia shpalosën kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari me rastin e vizitës së tij që ia bëri paradokohe këtij fshati.

“Për të realizuar këtë aksion kemi angazhuar mekanizimin tonë dhe punonjësit tanë dhe gjithë këtë e bëjmë me mjete vetanake të ndërmarrjes. Ishte kjo kërkesë e banorëve lokalë, që të mundësohet rrjedha e papenguar e ujit, por edhe të shmanget pamja e shëmtuar e këtij lumi i cili kalon përmes të fshatit”, thekson drejtori i ndërmarrjes, Isak Lazami.

Banorët e fshatit Forinë shprehen mirënjohës për këtë intervenim të shpejtë nga ana e kryetarit të Komunës së Gostivarit, për zgjidhjen e problemeve të tyre.

Shërbimi për informim

SHF “Përparimi” me shumë aktivitete jashtëmësimore

02.02.2018

Në Shkollën fillore “Përparimi” Çegran, po zhvillohen më shumë aktivitete jashtëmësimore.  Nxënësit e kësaj shkolle, paradokohe morën pjesë në projektin “Leximi ju bën udhëheqës”, projekt kyi organizuar nga USAID dhe që ka për qëllim realizimine rrjetëzimit me shkollat mike.

“Në këtë rrjetëzim u prezantuan punët dhe aktivitetet e 3 shkollave mike dhe u realizuan punëtori të ndryshme në formë bashkëpunimi. Rrjetëzimi u realizua në SHF”Goce Dellçev”të komunës Aerodrom të Shkupit, ndërsashkolla jonë u prezantua me projektin “Betmeni – Heroi im”, njofton drejtori Blerim Ameti.

Po ashtu, në këtë shkollë, të martën në këtë shkollë u mbajtën gara në ping-pong, ku morën pjesë 24 nxënës të ciklit të lartë, respektivisht prej klasës Vi deri në klasën IX.   Garuesit më të suksesshëm u shpërblyen me dhurata modeste.

Nga kjo shkollë vlerësojnë se aktivitetet jashtëmësimore duhet të jenë në funksion të zhvillimit të talenteve të fëmijëve, shkathtësive, aftësive si dhe në drejtim të përforcimit të vetëbesimit të tyre, pasqyrës pozitive për ata por edhe të raporteve pozitive dhe imazhit pozitiv për shkollën.

Shërbimi për informim

Edhe një premtim i realizuar i kryetarit Taravari

02.02.2018

Pas vendosjes në funksion nga ana e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit Jetësor, të Stacionit matës për praninë e mikro-grimcave PM10 që gjendet në oborrin e Shkollës fillore “Goce Dellçev”, Komuna e Gostivarit në ueb faqen zyrtare siguroi link të drejtpëdrejtë, ku për çdo ditë jepen informatat për nivelin e ndotjes së ajrit.

Mungesa e stacionit matës në Gostivar për sasinë e mikro-grimcave PM10 në qytetin e Gostivarit, ishte një nga shqetësimet kryesore të kryetarit Arben Taravari edhe gjatë fushatës parazgjedhore.

Duke mundësuar që qytetarët e Gostivarit në kohë reale të jenë të informuar me nivelin e ndotjes së ajrit, Komuna e Gostivarit synon që të rrisë vetëdijen e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe shpreh gatishmëri që konform kompetencave dhe mundësive të ndërmerr edhe hapa konkrete në drejtim të ballafaqimit me problemin.

Në vijim, linku: www.gostivari.gov.mk/air 

Shërbimi për informim

SHMEK “Gostivar” dhe SHF “Përparimi” f. Çegran fitojnë grant nga MASH-i

01.02.2018

Ministria e Arsimit dhe Shkencës i publikoi rezultatet nga Thirrja publike për ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikuluralizmit, integrimit dhe tolerancës ndëretnike në shkollat ​​fillore dhe të mesme.

Midis fituesve të granteve janë edhe një shkollë fillore dhe një shkollë e mesme nga Gostivari. SHF “Përparimi” nga fshati Çegran do ta realizojë projektin në partneritet me SHF “Nikolla Karev” nga Radovishi, ndërsa Shkolla e mesme ekonomike komunale, grantin do ta realizojë në mënyrë të pavarur.

Objektivi kryesor i këtyre granteve është të promovohen praktikat më të mira për aktivitete në të cilat kultivohen marrëdhëniet harmonike të cilat bazohen në respektimin e dallimeve, dhe me këtë rast duke ndërtuar një shoqërie multietnike dhe multikulturore me çka mundësohet ndërtimi i institucioneve moderne, të suksesshme dhe efektive edukativo-arsimore të cilat do t’i promovojnë vlerat multietnike dhe multikulturore, qasjen e individualizuar ndaj nxëlnësve, klimën pozitive emocionale dhe komunikimin konstruktiv shumëkahësh në një mjedis të këndshëm dhe stimulues shkollor.

Shërbimi për informim

“E vërteta për BDI-në”- Taravari: Tokën ndërtimore në Gostivar e kanë shitur me çmime qesharake

01.02.2018

Në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në një konferencë për shtyp prezantoi një pjesë të keqpërdorimeve që janë bërë në sferën e urbanizmit gjatë mandatit 2013-2017 në komunën e Gostivarit.

“Rasti i parë ka të bëjë me shitjen e tokës ndërtimore, pronë e komunës së Gostivarit, te zona industriale në dalje të qytetit në drejtim të Tetovës. Shitja e tokës ndërtimore është bërë me çmime qesharake prej 211, 500, 550 dhe 1.600 denarë për metër katrorë. Paramendoni, për 3,50 euro (211 denarë) për metër katror tokë ndërtimore, miku i shefit të kabinetit të ish kryetarit Nevzat Bejta, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 7559 m2. Për 500 denarë për metër katrorë, një person po ashtu i afërt me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 2178m2. Për 550 denarë për metër katrorë person po ashtu i afërt me ish kryetarin e komunës së Gostivarit, është bërë pronar i tokës ndërtimore me sipërfaqe 1940m2. Ndërsa me çmim prej 1600 denarë për metër katrorë, që po ashtu është çmim më pak se gjysma e çmimit real për këtë zonë, është shitur edhe një parcelë me sipërfaqe 3533m2”, theksoi Taravari.

Si rast tjetër, po ashtu skandaloz, Taravari e përmendi përpunimin e projekteve nga ana e Byrove projektuese, ku mbi gjysmën e projekteve për ndërtesat kolektive banesore i kanë përgatitur vetëm tri shtëpi projektuese, ndërsa numri i byrove të këtilla në Gostivar është mjaft i madh.

“Konkretisht, prej gjithsej 46 banesave kolektive një Shtëpi projektuese shume e afërt me ish kryeshefin e urbanizimit ka përgatitur projekte për 16 prej tyre, në vlerë prej 329.732 euro në total. Një shtëpi tjetër projektuese për 6 projekte të përpunuara ka siguruar mjete në lartësi prej 179.334 euro. Ndërsa një tjetër firmë ka punuar projekte për 3 banesa kolektive duke përfituar 103.368 euro. Duke pasur parasysh se kjo është vetëm një pjesë e keqpërodirmeve të bëra në sferën e urbanizimit, çdo koment është i tepërt”, theksoi kryetari Taravari.
Ai, gazetarëve ua prezantoi edhe dokumentet që dëshmojnë atë që u cek, si dhe i njoftoi ata se në lidhje me keqpërdorimet në sferën e urbanizimit do të organizohen edhe press konferenca tjera.

Për konferencën e radhës për shtyp, Taravari paralajmëroi se ajo do t’i kushtohet abuzimeve në sferën e financave në Komunën Gostivarit, respektivisht lukseve që i ka bërë ish kryetari me paratë e qytetarëve.

Shërbimi për informim

Krasiten drutë në rrugën Çajlë – Forinë, mundësohet qarkullimi i lirshëm i automjeteve

31.01.2018

Gjatë vizitës së kryetarit Arben Taravari në fshatin Forinë, të realizuar paradokohe, banorët e kësaj ane shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me rrugën Çajlë-Forinë, ku degët e drunjve përskaj rrugës pengojnë qarkullimin e lirë të automjeteve.

Me urdhër të kryetarit Taravari, Ndërmarrja publike “Parkingje publike dhe gjelbërime” është duke realizuar krasitjen e drunjve në gjithë gjatësinë e rrugës.

“Në këtë segment të rrugës rajonale, që njëherit është edhe më i ngushtë, degët e drunjve përskaj rrugës, zvogëlojnë dukshmërinë, e sidomos vështirësojnë qarkullimin e automjeteve të kategorive më të mëdha, me çka rrezikohet edhe siguria në trafikun rrugor. Me kërkesë të banorëve të kësaj ane dhe me urdhër të kryetarit Arben Taravari, e ndërmorëm këtë aksion dhe i njëjti është para përfundimit”, theksoi drejtori i ndërmarrjes, Muzafer Zulbeari.

Vlen të theksohet se rruga Çajlë-Forinë është segment i rrugës rajonale Gostivar-Çegran-Tetovë që është në kompetencë të NP “Rrugët e Maqedonisë”. Por, për shkak të neglizhencës së kësaj ndërmarrjeje, Komuna e Gostivarit, me qëllim që të mos pësojnë qytetarët, është e detyruar që të bëjë intervenime të caktuara me mjete vetanake.

Shërbimi për informim

Një delegacion nga Komuna e Gostivarit vizitoi Qendrën për Autizëm në Tiranë. Drejtoresha Berisha premton përkrahje profesionale

31.Janar.2018

Udhëheqësja e Departamentit për Arsim në Komunën e Gostivarit, znj. Aslian Snopçe e shoqëruar nga një grup profesionistësh për fëmijë me aftësi të kufizuara në përbërje Samir Grble – defektolog, Arta Arifi Kreci – psikologe, dhe Genc Taravari – logoped, qëndruan për vizitë në Qendrën për Autizëm në Tiranë.

Me këtë rast, delegacioni u prit nga drejtoresha e qendrës, zonja. Liri Berisha.

Gjatë takimit, zonja Berisha shprehu gatishmëri për të ndihmuar kuadrot dhe institucionet nga Komuna e Gostivarit në drejtim të organizimit të trajnimeve dhe seminareve profesionale, plan – programeve, materialeve dhe literaturës profesionale.

Udhëheqësja e Departamentit për Arsim në Komunën e Gostivarit, znj. Aslian Snopçe, vizitën në Tiranë e vlerësoi mjaft produktive, duke shprehur bindjen që ky bashkëpunim do të jetë frytdhënës dhe në dobi të institucioneve, kuadrove dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në Komunën e Gostivarit.

Shërbimi për informim

Thellohet bashkëpunimi mes Gostivarit dhe Akhisarit (Turqi), paralajmërohen investime konkrete

30.01.2018

Kryetari i Komunës së Gostivarit, z. Arben Taravari i shoqëruar nga përgjegjësi i Zyrës për Zhvillim Ekonomik Lokal, z. Besim Dogani, biznismeni, z. Hajber Taravari dhe koordinatori i vizitës, z. Gëzim Haxhi Ejupi, gjatë vizitës në Republikën e Turqisë vizituan Komunën e Akhisarit.
Me këtë rast, delegacioni nga Komuna e Gostivarit u takua me Kryetarin e Akhisarit, z. Salih Hızlı, ndihmësit e tij, z, Latif Çakmak dhe z, Ömer İşçi, drejtori për Marrëdhënie me Publikun, z. Ibrahim Topaloğlu, si dhe kryetari i partisë, AK për Akhisarin, z. Ibrahim Sayin.

Kryetari i Akhisarit, z. Salih Hızlı fillimisht uroi Kryetarin Taravari për zgjedhjen e tij në krye të Komunës së Gostivarit, duke shprehur gatishmëri për bashkëpunim mes dy institucioneve që drejtojnë.
Temë e takimit ishte shkëmbimi i përvojave pozitive, me theks të veçantë në përpilimi dhe impementimin e projekteve.

Po ashtu, u shqyrtuan mundësitë për vendosjen e bashkëpunimit në shumë sfera në kompetencë të Pushtetit Lokal.
Në frymën e intensifikimit të bashkëpunimit institucional, drejtuesit e Komunës së Akhisarit ndanë donacion për Ndërmarrjen Publike “Komunalec”. Bëhet fjalë për 50 palë veshmbathje me dedikim për punonjësit e ndërmarrjes.
Gjatë takimit u ra dakord që brenda muajt mars apo prill, të bëhet vizitë kthyese në Komunën e Gostivarit. Pjesë e delegacionit do të jenë edhe biznesmenë nga rajoni i Akhisarit, kurse qëllimi i vizitës do të jetë shqyrtimi i mundësive për investime konkrete në territorin e Komunës së Gostivarit.

Kryetari, z. Arben Taravari, potencoi që qyteti i Gostivarit është simbol i qyteteve multikulturore ku jetojnë në harmoni të plotë më tepër komunitete.

Në fund të takimit, nikoqiri, z. Salih Hızlı Kryetarit Taravari i dhuroi një dhuratë simbolike prej porcelani të punuar nga Punëtoria e Artit të Komunës, si dhe një fanellë të ekipit të futbollit të qytetit të Akhisarit. Për këmbim, Kryetari Taravarit nikoqirit i dhuroi simbolin e qytetit të Gostivarit.

Gjatë vizitës në Akhisar, delegacioni nga Komuna e Gostivarit mori pjesë në inaugurimin e stadiumit të ri të qytetit.
Kujtojmë që Komuna e Gostivarit dhe Komuna Akhisar e Republikës së Turqisë, prej vitesh janë binjakëzuar.

Shërbimi për informim

Kryetari Taravari takoi ambasadorin gjerman, z Tomas Gerberih, premtohet bashkëpunim dhe mbështetje maksimale

30.Janar.2018
Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z, Tomas Gerberih qëndroi për vizitë zyrtare në Komunën e Gostivarit, dhe u takua me Kryetarin, z. Arben Taravari.
Gjatë takimit miqësor në kabinetin e Kryetarit, u diskutua për sfidat me të cilat ballafaqohet Komuna e Gostivarit, me theks të veçantë për problemet e krijuara nga mosmiratimi i buxhetit komunal.

Kryetari Taravari e njoftoi ambasadorin Gerberih për projektet kapitale që pritet të realizohen brenda kohës në Komunën e Gostivarit, siç janë projekti për Deponinë e qytetit, si dhe sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimeve.
Gjatë takimit, ambasadori Gerberih premtoi bashkëpunim dhe mbështetje maksimale, ndërsa u ra dakord që kontakti të jetë permanent dhe në dobi të një bashkëpunimi korrekt dhe të ndërsjellë.

Pas takimit në Komunë, vizita vazhdoi ne Spitalin e përgjithshëm “Ferid Murad”, në Gostivari, me ç’rast u vizitian repartet dhe u panë nga afër investimet e kryera si donacion nga shteti gjerman.

Shërbimi për informim

Taravari: Arsimi në mandatin e shkuar – mësimdhënësit janë paguar edhe për Facebook

25.01.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari mbajti sot konferencë për shtyp me ç’rast, në kuadër të fushatës “E vërteta për BDI-në”, shpalosi dështimet dhe keqpërdorimet e bëra në mandatin e shkuar në sferën e arsimit në komunën e Gostivarit. Ai njoftoi se për sot ka përzgjedhur sferën e arsimit, i nxitur nga prononcimi i djeshëm në media të disa ish punonjësve arsimorë, militantë partiakë, për kinse zëvendësimin e tyre me kuadër joadekuat.

“Në vitin 2013, militantët partiakë të asaj kohe, në të njëjtën periudhë të vitit kanë larguar 166 persona me vendime dhe me kontratë, të cilët i kemi me emër dhe mbiemër. Ndërsa tani, prej gjithsej 147 të punësuarve me kontratë, 117 kanë mbetur në punë, ndërsa vetëm 30 janë zëvendësuar me kuadër të ri. Kjo do të thotë se 80 % kanë mbetur të njëjtit, ndërsa janë zëvendësuar vetëm 20% e tyre, edhe atë kryesisht shkaku asaj se nuk kanë qenë kompetentë për lëndët të cilat i kanë ligjëruar”, shpjegoi Taravari.

Ai, në konferencën e sotme për shtyp, shpalosi edhe shumë raste të zbatimit jo të plotë të Ligjit për kontabilitet dhe shfrytëzuesve buxhetorë, që e dëshmojnë revizionet e brendshme në shkollat publike të Gostivarit.

“Në SHF Liria të Vërtokut, janë paguar fatura me vlerë marramendëse për celularët zyrtarë, të cilat jua dorëzoj në dispozicion. Në bazë të Raporti të revizionit për periudhën 06.11.2016 – 16.11.2017 nga ana e inspektoratit një shkollë është vlerësuar me notë 2,25. Në Shkollën e mesme teknike, revizioni i brendshëm që e ka bërë ish kryetari i komunës për periudhën 03.03. – 29.03.2017, ka treguar zbatim jo të plotë të ligjit për kontabilitet. Pagesa për kontratë në vepër në vlerë prej 397 mijë denarë, për të cilët mungojnë raporte për personat e angazhuar me punë”, nënvizoi kryetari Taravari duke u ofruar gazetarëve edhe dëshmitë për këtë.

Më pas ai përmendi një rast eklatant në Shkollën e mesme teknike, ku ka qenë i punësuar një person joadekuat për lëndën e informatikës, i cili ka pasur të kryer biznesin

“Ky person ka qenë i angazhuar 4 orë për mbështetje informatike, 4 orë për testim ekstern, 3 orë për fotokopje dhe, paramendoni, 2 orë për Facebook. Normalisht ky person nuk mund të mbahet në punë. Një rast tjetër, instruktor i mësimit praktik ka qenë me shkollë të bio-kimisë. Ndërkaq në SHF Çajla është harxhuar naftë, paramendoni, në vlerë prej 600 euro për makinën e kositjes”, theksoi Taravari.

Kryetari i komunës së Gostivarit, përmendi edhe raste të nepotizmit, me ç’rast nënvizoi rastin në SHF Gjon Buzuku në fshatin Sërmnovë, ku një familje kontrollon gjithë shkollën. Ish drejtori ka punësuar si sekretareshë kunatën e vet, ndërsa në po këtë shkollë janë punësuar edhe vëllai i tij dhe disa familjarë të tij.

Shërbimi për informim