Masa konkrete kundër ndotësve të ajrit – shkelësit paguajnë gjoba

09.04.2019

Administrata komunale e Gostivarit është e përkushtuar në luftën kundër ndotjes së mjedisit jetësor. Në këtë drejtim, inspektorët dhe rendmbajtësit komunalë bëjnë kontrolle të rregullta  dhe veprojnë në mënyrë preventive, ndërsa në raste të caktuara ndërmarrin edhe masa represive, respektivisht shkelësve u caktojnë gjoba konform ligjeve pozitive.

Sa i përket rastit të fundit eklatant me ç’rast u bë ndezja e gomave të vjetra në afërsi të fshatit Zdunjë, shkelësit i është caktuar gjoba prej 123.000,00 denarë dhe e njëjta është paguar nga ana e tij.

Apelojmë deri te subjektet dhe qytetarët e Gostivarit që të kujdesen për ruajtjen e mjedisit jetësor dhe i njoftojmë se inspektorët komunalë do të vazhdojnë të jenë aktivë dhe se për shkelësit do t’i ndërmarrin masat përkatëse.

Shërbimi për informim  

Trashëgimia natyrore dhe shpellat ne Maqedoni u promovuan në Itali

Në takimin ndërkombëtar të speleologëve në Itali, Klubi Speleologjik Korabi dhe komuna e Gostivarit prezantoi aktivitetet e projektit “Fuqizimi i aktorëve lokal për hulumtim dhe konservim të shpellës Bukuroshja”, e finansuar na Unioni Evropian përmes Programit për përmirësim të menaxhimit të zonave të mbrojtura, të cilën e implementon UNDP në partneritet me Ministrinë e ambientit jetësor.

Gjatë vizitës studimore e cila u mbajt në qytezën italiane Casola Valsenio, përfaqësuesit e klubit speleologjik Korabi, së bashku me kolegët nga shoqata speleologjike italiane Persepfone, të cilët veçmë realizuan hulumtimet e para në shpellën Bukuroshja, kanë ndarë përvojën me emrat botëror të kësaj lëmie rreth menaxhimit, mbrojtjes dhe monitorimit të shpellave.
Nëpërmjet të ekspozimit të fotografive nga shpellat në Maqedoni informuan për trajnimin e speleologëve lokal në Qendrën trajnuese spleologjiike në Vërtok, u prezantuan mostrat nga shpella Bukuroshja, rezultatet nga analizat geologjike dhe mikrobiologjike, si dhe u sqaruan detaje rreth punës montuese të inçizimit topografik laserik të shpellës përmes 3D teknoogjisë.

Asociacioni i speleologëve nga Italia organizoi edhe vizitën në shpellën Stiffe në rajonin e Aquilla si dhe takimin me përfaqësues të komunës San Demetrio, gjatë së cilës u diskutua për rolin dhe nevojën e masave të sigurisë në shpellë, monitorimi i nivelit të ujit, kuadri i trajnuar, obligimi i udhëheqësve turistik në shpellë, ekipet shpëtimtare etj. Pjesë e diskutimeve iu përkushtua ndarjes së obligimeve rreth menaxhimit të shpellave. Cili është roli i pushtetit lokal, obligimi dhe kompetenca e pushtetit qendror si dhe përgjegjësitë e shoqatave speleologjike në drejtim të menaxhimit, mbrojtjes, konzervimit dhe monitrimit të shpellave.
Në takimin ndërkombëtar të speleologëve e cila mbahet çdo vit në Itali marrin pjesë mbi 2500 speleologë nga të gjitha anët e globit, dhe qëllimi i këtyre takimeve është prezantimi i hulumtimeve për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe promovimi i tyre si destinime turistike.

Shërbimi për informim

Filloi aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në Gostivar

30.07.2018

Ka filluar sot aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në territorin e komunës së Gostivarit. I pari ndërtim i cili u prish sot, ishte një murrë në lagjen Pitarnicë që ishte ndërtuar pa leje përkatëse dhe në vendin e paraparë për rrugë. Me prishjen e këtij muri, në fakt mundësohet qarkullimi i lirshëm i automjeteve të asaj pjese të lagjes Pitarnicë.

Komuna e Gostivarit do të vazhdojë me prishjen e ndërtimeve pa leje, siç janë muret të cilët kapin pjesë të rrugës, ndërtime shtojcë si dhe objekte banimi të cilët janë ndërtuar në mënyrë të paligjshme.

Nga Sektori i urbanizimit pranë Komunës së Gostivarit, apelojnë deri tek qytetarët që të mos ndërtojnë pa leje adekuate, sepse do të ballafaqohen me të gjitha masat në përputhje me ligjet pozitive të Republikës së Maqedonisë.

Shërbimi për informim

Taravari takohet me udhëheqësit e MCGO-së

25.12.2017

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe përfaqësuesi i Zyrës së ZHEL-it, Besim Dogani, realizuan një takim me udhëheqësit e organizatës MCGO (Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar).

Në takim u diskutua në lidhje me projektin të cilin e realizon kjo organizatë, ndërsa financohet nga USAID-i.

Projekti ka të bëjë me integrimin ndëretnik të të të rinjve në arsim, ndërsa ndër qëllimet kryesore të tij janë përmirësimi i integrimit ndëretnik të të rinjve përmes mundësimit të interaksioneve pozitive mes të rinjve të përkatësive të ndryshme etnike në nivel shkollor dhe komunal, përmirësimi i përmbajtjeve të arsimit qytetar, shkathtësive dhe sjelljes, si dhe praktikës së vollontimit të të rinjve.

Përfaqësuesit e MCGO-së e njoftuan kryetarin se projekti përbëhet prej tre komponentëve, respektivisht forcimi i kapaciteteve të kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor, forcimi i kulturës qytetare dhe sjellja e të rinjve në nivel shkollor dhe lokal, si dhe rinovimi i shkollave si stimul për shkollat dhe bashkësitë meritore.

Në këtë projekt do të përfshihen të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Gostivarit, ndërsa katër shkolla tashmë janë përzgjedhur si pilot-komuna për implementim të të njëjtit, edhe atë: SHF “Bashkmi”, SHF Goce Dellçev”, SHMK “Gostivar” dhe SHF “Çajla”.

Afati i aplikimit është deri më 27 dhjetor të këtij viti, ndërsa kryetari Taravari i siguroi përfaqësuesit e MCGO-së se do të inkurajojë shkollat e komunës së Gostivarit që të aplikojnë për këtë projekt.

Shërbimi për informim