29.02.2018

Kanë përfunduar punimet për ndërtimin edhe të këndit të ri për fëmijë tek banesat kolektive në lagjen Maleardi në Gostivar, si pjesë e projektit të Komunës së Gostivarit për ndërtimin e katër këndeve të reja dhe riparimin e dy këndeve ekzistuese të lojërave në territorin e komunës.

“Edhe ky kënd për fëmijë tashmë është në funksion dhe mund të shfrytëzohet nga fëmijët që banojnë në këtë pjesë. Si Komunë jemi të kënaqur që arritëm të përfundojmë ndërtimin e këndeve të reja dhe riparimin e këndeve ekzistuese, sidomos shkaku i faktit që në këtë periudhë i kemi në vendlindje edhe mërgimtarët tanë, kështu që të njëjtat sivjet do të mund t’i shfrytëzojnë edhe fëmijët e tyre”, thekson Aslian Snopçe – udhëheqëse e Sektorit për veprimtari publike.

Paraprakisht u ndërtuan këndet e lojërave te shkolla “Faik Konica” në fshatin Debresh, përballë Gjykatës në Gostivar, te banesat kolektive në afërsi të tregut të madh, ndërsa në dy kënde ekzistuese u vendosën rekuizite të reja.

Komuna e Gostivarit ka ndarë nga buxheti i saj rreth 2,3 milion denarë. Por, krahas këndeve që janë planifikuar për këtë fazë, në periudhën e ardhshme do të ndërtohen edhe disa të tjera në qytet dhe nëpër fshatra.

Shërbimi për informim