0710-Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhje dhe emërime.
– Ujkan Idrizi,
– Burbuqe Emini
– Shpëtim Xhelili,
– Ero Jovanovski
– Zulfiqar Zejnullai

0711-Komisioni për Finansa dhe zhvillim ekonomik .
– Xheneta Huseini,
– Gazmend Memedi,
– Ero Jovanovski,
– Loran Strashevski dhe
– Bajram Xhelili

0712-Komisioni për planifikim dhe rregullim hapësinor dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe të natyrës.
– Shpëtim Xhelili
– Gentijana Bekteshi
– Zoran Angelov
– Enis Elezi
– Marjan Siljanovski

0713-Komisioni për punë komunale dhe komunikacion.
– Sonja Damjanovska,
– Adis, Ismaili,
– Luiza Selimi,
– Luljeta Aziri,
– Besim Memedi dhe
– Arafat Shabani

0714-Komisioni për veprimtari publike
– Zoran Angelov
– Adis Imaili
– Burbuqe Emini
– Mirtezan Selimi
– Oskan Bajram

0715-Komisioni për punë juridiko normative
– Erneza Abduli,
– Ujkan Idrizi,
– Luiza Selimi,
-Boban Lekoski dhe
-Gazmend Memedi

0716-Komisioni për mundësi të njëjta në mes gjinis femërore dhe mashkullore.
-Леухана Бешири
-Јасмина Василеска
-Мајлинда Адеми
-Кашмир Салиу
-Сонја Дамјановска

0717-Komisionit për marrëdhënie në mes të bashkësive.
– Ali Bicakxhi,
-Safije Selimi,
-Dragolub Filipovski,
-Bulent Abdullai,
-Ivica Simoski,
-Emërli Asani,
-Xhelal Mehmedi,
-Afërdita Ajrullai dhe
-Xhevahir Miftari.