0710-Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhje dhe emërime.

 1. Njomza Shaqiri- Kryetar
 2. Loran Strashevski
 3. Myrtezan Selimi
 4. Bajram Xhelili
 5. Zylfiqar Zejnullai

0711-Komisioni për Finansa dhe zhvillim ekonomik .

 1. Loran Strasheski kryetar
 2. Telat Fetai
 3. Njomza shaqir
 4. Erneza Abduli
 5. Kashmir Saliu

0712-Komisioni për planifikim dhe rregullim hapësinor dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe të natyrës.

 1. Myrtezan Selimi-Kryetar
 2. Marjan Josifoski
 3. Bajram Xhelili
 4. Kashmir Saliu
 5. Arafat Shabani

0713-Komisioni për punë komunale dhe komunikacion.

 1. Berat Jakupi–Kryetar
 2. Jasmina Vasileska
 3. Lehuana Beshiri
 4. Kashmir Saliu
 5. Mirtezan Selimi

0714-Komisioni për veprimtari publike

 1. Bajram Xhelili Kryetar
 2. Leuhana Beshiri
 3. Arafat Shabani
 4. Berat Jakupi
 5. Erneza Abduli

0715-Komisioni për punë juridiko normative

 1. Erneza Abduli, -Kryetar
 2. Ertan Jakupi
 3. Berat Jakupi
 4. Oskan Bajrami
 5. Marjan Siljanoski

0716-Komisioni për mundësi të njëjta në mes gjinis femërore dhe mashkullore.

 1. Leuhana Beshiri -Kryetar
 2. Jasmina Vasileska
 3. Adis Ismaili
 4. Njomza Shaqiri
 5. Erneza Abduli

0717-Komisionit për marrëdhënie në mes të bashkësive.

 1. Safije Selimi
 2. Nexhibe Selimi
 3. Tyrker Emrullai
 4. Bylent Abdullai
 5. Aneta Kiroska
 6. Ruzhica Dimitrieska
 7. Adi Ibrahimi
 8. Erdogan Ramadani

Anëtar e Këshillit të Komunës së Gostivarit të cilët do të marrin pjesë gjatë lidhjes së Kurorave në territorin e Komunës së Gostivarit:

 1. Myrtezan Selimi
 2. Bajram Xhelili
 3. Erneza Abduli
 4. Njomza Shaqiri
 5. Leuhana Beshiri
 6. Berat Jakupi
 7. Telat Fetai
 8. Jasmina Vasilevska
 9. Ertan Jakupi
 10. Zylfiqar zejnullai
 11. Luljeta Haziri