Shpallje nga urbanizmi


29.12.2021

Plan programa dhe akvendimi per lejimin e PP-se


14.12.2021

24.11.2021


12.11.202130.09.2021


03.09.2021

 


02.09.2021

 


17.08.2021


13.08.2021