08.10.2018

Висока делегација од Општина Света Недеља (Хрватска), предводена од градоначалникот Дарио Зуриовец беа на дводневна посета во Гостивар при што остварија средба со градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари и општинските советници, и посетија неколку културно-историски знаменитости и природните убавини на Гостивар.

Во знак на почит за делегацијата од Општина Света Недеља, со која во мај годинава се збратими Општина Гостивар, се одржа свечена седница на Советот на општината, на која се обратија градоначалниците на двете општини, Арбен Таравари и Дарио Зуровец, како и претседателот на Советот на општина Гостивар, Насир Муслиу.

“Ние сме веќе збратимените општини, но не сме идентични близнаци, бидејќи општина Света Недеља е многу поразвиена од општина Гостивар. Сепак ние сме среќни, затоа што велат дека ако имаш многу успешен брат близнак, знаеш дека можеш да станеш како него во иднина. При посетата на Света Недеља бевме импресионирани од нивната срдечна гостопримливост, но, исто така, исо љубовта и посветеноста на граѓаните за нивната општина. Во Македонија, поради разни околности не се направени инвестиции, но, сепак гостиварци се работољубиви луѓе кои очекуваат инвестиции и се подготвени да работат не само за себе туку и за нивниот град “, истакна градоначалникот Арбен Таравари.

Градоначалникот на Света Недеља, Дарио Zurovec, откако учесниците ги поздрави на албански и на македонски јазик, меѓу другото нагласи: “Света Nedelja е познат како рај општината за посетителите кои го освоија првото место како град развиена за да се поздравува со туристи во Хрватска. Ние сакаме на двете општини, Света Недеља и Гостивар, имаат потпишано договор за збратимување, во кој е вклучена соработката за развој на бизнисот, културата но и туристичкиот развој. Јас сум за прв пат во Гостивар и во Македонија, и восхитен сум од природните убавина “.

По седницата, Таравари и Зуровец, заедно со своите соработници, како и директорот на Конзерваторскиот центар, Улбер Зулфиќари ги посетија Саат-кулата, Беговтаа куќа и Куќата на Ахмед Чако.

За време на престојот во Гостивар, гостите од Хрватска го посетија изворот на реката Вардар и Центарот за спелеолошки обуки во Вруток, како и пештерата “Убавица” во Ѓоновица.

Инаку, Општина Света Недеља му припаѓа на Загребската жупанија и има околу 20 илјади жители. Во подрачјето на оваа општина, во главно е концентрирана индустријата и е позната како една од најразвиените општини во Хрватска.

Служба за информирање