21.02.2018

Општина Гостивар е меѓу избраните пилот-општини во која започнува да се  имплементира проектот на УНДП –  Регионална Програма за Локална демократија на Западен Балкан. Во рамки на предвидените проектни активности, НВО-и и Општината ќе ги надградат основните познавања за транспарентниот модел на финансирање на НВО-и, а ќе се креира и методологија за финансирање на НВО-и од општинскиот буџет.

Во рамките на проектните активности, во понеделник (26.02.2018) со почеток во 13:30 часот, во салата на Младинскиот совет при Општина Гостивар, че се одржи јавна дебата.

“Ги покануваме невладините организации да учествуваат на јавната дебата на којa ќе се дискутираат дефинираните Приоритети, очекувајќи од страна на НВО-и, мислења, сугестии и предлози за истите. По дискусиите околу приоритетите, на настанот ќе бидат избрани двајца членови кои ќе се предложат од страна на НВО-и, членови и заменици членови во комисијата за оценување на апликациите“, вели Дашмир Османи – координатор на проектот ReLOaD.

На средбата ќе учествува и екипа на УНДП.

Служба за информирање