06.07.2018

Секторот за финансии и буџет на Општина Гостивар, организира втора информативна средба на која ќе биде презентиран предлог-ребалансот на буџетот на Општина Гостивар за 2018 година.

Информативната средба ќе се одржи во салата на Советот на Општина Гостивар на 13.07.2018 (петок) од 15:00 до 16:00 часот.

Се покануваат граѓаните, претставниците да Месните заедници, цивилниот сектор и сите други заинтересирани граѓани, да земаат учество о да дадат свои сугестии и предлози за измени и дополнувања на предлог-ребалансот на буџетот за 2018 година.

Служба за информирање