22.04.2019

Почитувани граѓани,

Согласно точка 1.3 од Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на софистицирана опрема за греење со инвертер клими за 2019 година, Ве известуваме дека средствата издвоени од буџетот на Општина Гостивар за оваа намена се потрошени и Јавниот повик се прекинува пред истекот на терминот за кој е објавено.

Служба за информирање