01.07.2020

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на велосипеди за 2020 година, СЕ ПРЕКИНУВА ДЕНЕС.

Ова поради причина што се потрошени сите финансиски средства предвидени од Буџетот на Општина Гостивар за оваа намена, што е во согласност со клаузулата на Јавниот повик објавен на ден 08.06.2020 година:

1.4. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на општина Гостивар за оваа намена, општина Гостивар ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.

Ви благодариме за разбирањето!

Служба за информирање