Нови можности за вработување на младите во нашиот град!

,

Официјално отворивме уште еден младински ресурсен центар во Гостивар. Заедно со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, швајцарската амбасадорка Сибил Сутер, постојаната претставничка на УНДП Нарине Сахакијан, ректорот на УЈИЕ, Абдилменаф Беџети, ги презентиравме резултатите од работата на Центарот iCan.

Овој центар е заедничка инвестиција на Општина Гостивар, Швајцарската амбасада, со имплементација на УНДП, МТСП, УЈИЕ.

Овој центар ќе нуди создавање можности за вработување за сите, особено за помладата генерација.