Пристигна опремата за 5 кабинети кои ке бидат целосно реновирани.

С.О.У “Гостивари“
Пристигна опремата за 5 кабинети кои ке бидат целосно реновирани.
Кабинетите за Физика, Математика, Биологија, Хемија и Јазици ќе ги пречекаат учениците во сосема нови услови.