Oпштина Гостивар

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општестводобиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 24.10.2018 до 05.12.2018

Scoring table_Gostivar