17.10.2019

Како дел од напорите на Општина Гостивар за создавање на поволни инфраструктурни услови за сите граѓани, пред неколку дена заврши асфалтирањето на улица 4 во населба “Силика“ крак на “Дебарски пат“.

Оваа улица има должина од 183 метри и ширина од 4,5 метри, додека вкупната површина на асфалтот е 820 метри квадратни метри.

За асфалтирање на оваа улица, Општина Гостивар од својот буџет издвои 1.627.012 денари, а работите ги изврши Градежното претпријатие “Магнум транс“ од Гостивар, врз основа на добиениот тендер.

Инаку, оваа улица досега не била воопшто асфалтирана иако подолг перион е населена.

Од Канцеларијата за локален еконосмки развој на Општина Гостивар, најавуваат дека годинава се додека ќе дозволат временските услови, ќе продолжат со уредување, санација и рехабилитација на неколку градски улици.

Служба за информирање