03.07.2019

Влезени се во завршна фаза работите за целосна реконструкција на улица Слободан Пепоски во централното градско подрачје на Гостивар.

Улицата има должина од 265 метри, со просечна ширина од 7 метри. Градежните работи ги изведува АД Пелагонија, а според догворот бр..24-2217 / 7 вкупната вредност е 1,7 милиони денари без ДДВ, средства обезбедени од Буџетот на Општина Гостивар.

Во меѓувреме, за да им се излезе во пресрет на барањата на месните жители,  се склучи  анек договор со вредност од 330 илјади денари без ДДВ за асфалтирање на две сгтранични патеки, едната со должина од 50 метри и другата 30 метри со просечна ширина од 4 метри.

Покрај тоа, поради дотраеноста на водоводната и канализациона мрежа, се изврши целосна нивна реконструкција, со што за десетици домаќинства од оваа населба се решија три клучни проблеми истовремено.

Служба за информирање