На 18.10.2019 (петок) со почеток во 14:00 часот во советничката сала на општина Гостивар, Општина Гостивар во соработкја со НВО “International Woman’s Club” организира тирбина за подигање на свеста за канцер на дојка.

Октомври сензибилизира!
Октомври мотивира за преглед на дојката!
Октомври им помага на засегнатите со морална и стручна поддршка!

Присутни:
Проф. Д-р Arben Taravari
Д-р. Gjyla Çeliku
Лекарска тим од “Medica Istambul”

Психолози:
Manushaqe Abdiu
Jasmina Salija

Нутриционист:
Diola Dosti

Биди и ти дел од нашата трибина, ти која си засегната и која ќе се информираш, но и ти кој/а ќе дадеш морална поддршка!
Животот е за сите, затоа спречија напвремено болката!
Прегледај се!
Освести се!
Помагај!
Осмели се!