Почитувани граѓани,

Ве покануваме да учествувате на втората сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo ќе се oдржи на 26.06.2019г. (среда) вo прoстoрите на О.У. Мустафа Кемал Ататурк – Гoстивар (училишна caла), сo пoчетoк oд 17:00 часoт.

Главната тема на форумите е социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка.

На оваа сесија ќе се презентират идеите (концептите) на граѓаните кои беа дискутирани на првата сесија. Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1 до 3 проекти што ќе бидат избрани и обработени од граданите учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС

Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP) 

Со почит,
Општина Гостивар.