ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани граѓани,

Ве покануваме да учествувате на четвртата  сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo ќе се oдржи на 01.11.2019г (петок) вo прoстoрите на ресторант The Grand  – Гoстивар, сo пoчетoк oд 15:00 часoт.

Главната тема на форумите е социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка. 

На оваа сесија ќе бидат презентирани проектите, ќе се гласа и ќе се избира проект од страна на граѓаните кои учествуваа во форумот.

 Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1 до 3 проекти кои се подготвени од граѓаните учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети”

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС

Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,

Општина Гостивар.