Во тек е завршната фаза од изградбата на фекалната канализациона мрежа во село Здуње

25.10.2018

Изградбата на канализациона мрежа во село Здуње веќе е влезена во завршна фаза. Изградбата на канализација во ова село започна во јуни оваа година, кога беа изградени првите 1000 метри, а сега во тек е третата и последна фаза, со што ќе се заокружат работите за изградба на мрежата со вкупна должина од 2000 метри.

“Со окончувањето на овој капитален проект, се заокружува еден од клучните проблеми на жителите на село Здуње. Конкретно, со изградбата на канализациона мрежа со вкупна должина од 2000 метри, целото село ќе има пристап до канализацијата и секое домаќинство ќе може да се приклучи во мрежата “, истакнува Исак Лазами, директор на ЈП” Комуналец “, претпријатие кое ги зиевдува гардежните и управува со јавната канализација на подрачлето на општина Гостивар.

 Вреди да се спомене дека овој проект беше еднo од главните барања на жителите на ова село и ветување на градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари за овој мандат.

Службва за информирање

ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) е финансирана од Европската унија и ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјте од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на денесување одлуки.

Со проектот ReLOaD се вклучени 5 општини во земјава: Струмица, Ресен, Кавадарци, Гостивар и Куманово.

Општина Гостивар и проектот ReLOaD ги повикуваат сите граѓански организации во земјава да поднесуваат предлог проекти кои се доследни на развојните цели на општина Гостивар и со кои се опфатени следните приоритетни области:

  1. Образование
  2. 2. Животна средина
  3. 3. Човекови права и слободи, недискриминација и социјална инклузија
  4. 4. Локален економски развој
  5. 5. Култура и уметност, млади и спорт

Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од 307.000,00 МКД до 1.845.000,00 МКД .

На граѓанските организации им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлог проект, доколку вкупниот доделен износ не надминува 3.690.000,00 МКД за целото времетраење на проектот ReLOaD  (до јануари 2020).

Општина Гостивар и УНДП го задржуваат правото да не ги доделат расположливите средства доколку предлог проектите не ги исполнуваат зададените критериуми. Проектите може да бидат со времетраење од 6 до 8 месеци. Избраните проекти мора да се спроведат во периодот од јануари 2019 до и заклучно со август 2019.

ПОДОБНОСТ:

Учеството на овој јавен повик е отворено за сите формално регистрирани граѓански организации (асоцијации / организации или фондации) согласно со применливите закони и регулативи. Сите заинтересирани граѓански организации може да најдат детални информации за условите за пријавување и за критериумите за финансирање на проекти во Упатствата за подносителите, кои се составен дел од документацијата за јавниот повик.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документацијата за пријавување на јавниот повик на општина Гостивар ќе биде достапна од 24.10.2018, преку испраќање барање на следната адреса: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61, 1230 Гостивар и/или на е-меил: info@gostivari.gov.mk, dashmir.osmani@gostivari.gov.mk на кое е наведено името на заинтересираната организација, или лично во општина Гостивар, улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61. Сите неопходни информации и електронската верзија од целиот пакет апликација може исто така да се преземат од официјалната општинска веб страница (www.gostivari.gov.mk) како и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org).

Информативната сесија (отворен ден) за повикот со заинтересираните подносители граѓански организации ќе се одржи во општина Гостивар на ден 29.10.2018 година, со почеток во 10:00ч во општинските простории.

Прашања во врска со јавниот повик може да се поставуваат преку адресата registry.mk@undp.org, со назнака за јавниот повик. Прашањата може да се поднесуваат до 28.11.2018, а одговорите ќе се обезбедат во писмена форма во рок од 3 работни дена од датумот на прием на прашањата. За да се обезбеди транспарентност, прашањата ќе се објавуваат на веб страницата на УНДП.

ПОДНЕСУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ:

Пополнетите апликации (со целосна документација) мора да се поднесат во три  (3) печатени копии и една електронска верзија (на CD или USB), во запечатен плик со назнака за јавниот повик, по препорачана пошта или лично, во работни денови (понеделник-петок), од 09:00 до 15:00 часот на следната адреса:

Општина Гостивар

Улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61

Поштенски број: 1230 Гостивар

Крајниот рок за поднесување апликации е 05.12.2018, до 15:00 часот.  Апликациите кои ќе бидат поднесени по овој краен рок ќе бидат разгледани само доколку на поштенската марка стои датум и време на испраќање пред официјалниот краен рок. На надворешната страна на пликот мора да стои името на повикот за поднесување предлог проекти, целосното име и адреса на подносителот, целосниот назив на проектот и назнаката „Да не се отвора пред официјалното отворање.” Општинскиот службеник ќе издаде потврда за прием на поднесените документи. Сите подносители на предлог проекти, независно дали истите се прифатени или одбиени, ќе бидат известени во писмена форма за одлуката во врска со нивниот предлог проект во рок од 30 работни дена од затворањето на јавниот повик. Резултатите ќе бидат објавени на општинската веб страница (www.gostivari.gov.mk) или/и на општинската огласна табла, и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org)

Aнекс 1 – Предлог проект
Анекс 2 – Предлог буџет
Анекс 3 – Логичка рамка
Анекс 4 – План на активности и видливост
Анекс 5 – Формулар со административни податоци
Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци
Анекс 7 – Изјава за подобност
Анекс 8 – Изјава за двојно финансирање
Анекс 9 – Листа за проверка
Анекс 10 – Насоки
FAQ_mk

Детските градинки, основните и средни училишта на општина Гостивар, подготвени за грејната сезона

21.10.2018

Сите основни и средни училишта, како и детските градинки на општина Гостивар, снабдени се со гориво и од утре ќе започнат со греење.

Некои училишта имаат резерви од минатата година, додека во оние каде што недостасуваше гориво, во петокот завршија испораките на нафта и огревно дрво.

“Во повеќето училишни објекти во општина Гостивар има централно греење со нафта, додека пак само во некои училишта во руралните средини за греење се користи огревно дрво. Повеќето училишта имаа резерви од минатата година, а каде што недостасуваше нафта или огревно дрво, снабдувањето заврши во петокот и слободно можеме да кажеме дека сме подготвени за почетокот на грејанта сезона во понеделникот, кога според најавите ќе се спуштат температурите”, вели Аслиан Снопче – раководител на Секторот за образование во општина Гостивар.

Вреди да се истакне дека пред неколку дена заврши инсталацијата на централно греење во подрачното училиште во село Здуње, а се планира централно греење да се инсталира и во оние неколку училишта каде што недостасува.

Меѓутоа, во пресрет на сезоната на врнежи од дожд и снег, проблемот останува кровот на ОУ “Гоце Делчев”, за што Општина Гостивар ги има завршено сите потребни процедури и се чека одобрување и финансирање од страна на Министерството за образование.

Служба за информирање

Хортикултурно уредување на дворовите на гостиварските училишта и градинки

19.10.2018

Сите училишта и градинки во општина Гостивар, благодарение на широката акција на ЈП “Јавни паркиралишта и зеленило” ќе добијат хортикултурно уредени дворови.

Првично акцијата се спроведе во дворовите на основните училишта во село Вруток и Равен, а ќе продолжи и во сите други градски и селски училишта и градинки.

“Вршиме нивелизација на земјата, садејќи трева и украсни садници отпорни на климатските услови во секој период од годината. Ова е минимумот од тоа што мораме да го направиме за возрасните групи кои се иднината на нашето општество. Акцијата се спроведува во овој период, бидејќи есента е најпогодното годишно време за садење”, објаснува директорот на ЈП ” Јавни паркиралишта и зеленило “, Музафер Зулбеари.

Вреди да се напомене дека во тек е и хортикултурното уредување на големиот градски парк, односно се работи на заокружување на негова целосна рехабилитација со садење на над 170 садници со што ќе се оплемени изгледот на тој простор и ќе му се врати улогата “бели дробови” на градот, како најпосакувано место на граѓаните за релаксација.

Служба за информирање

Започна вакцинацијата, кастрацијата и чипирањето на бездомните кучиња – Гостивар стана прва општина во Западна Македонија со системско решение на овој проблем

18.10.2018

Започна денес вакцинацијата, кастрацијата и чипирањето на бездомните кучиња фатени на подрачјето на општина Гостивар. Првата интервенција беше изведена денес во Ветеринарната станица Dog&Cat во Тетово, каде што присуствуваше и градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари.

Гостивар е прва општина во Западна Македонија, која презема вакви чекори за решавање на овој круцијален проблем, проект кој ќе се заокружи со отворање на Шелтер центар кај поранешната касарна на периферијата на градот Гостивар, кој што за да започне со работа потребно е само добивање на лиценца.

“Како што имавте можност да виите, денес му направивме  третман на првото куче кое е фатено денес вна подрачјето на општина Гостивар од страна на екипата на ЈП Комуналец, при што се ваксинираше, акстрираше и му бече поставен микрто-чип за идентификација кој што воедно покажува дека тоа кучето е третирано и не претставува опасност за околината. Третманот се изврши во Ветеринарната станица која го доби тендерот и поседува лиценца за ваков вид дејност, а во иднина ќе се потрдуиме сите бездомни кучиња од подрачјето на општина Гостивар да ги доенесем тука за интервенција, а наскоро, веднаш по добивање на дозвола за работа од страна на надлежното министерство, ќе го ставимне во функција и Шелтер центарот кој се наоѓа кај поранешната касарна во Гостивар, кој што е целосно подготвен за работа”, изјави за медиумите градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари.

Претседателот на Ветеринарната комора на Македонија, Томислав Николовски нагласи исто така дека општина Гостивар е прва општина во Западна Македонија, која го зема за обврска системски да го реши проблемотсо бездомните кучиња и дека неговото присуство денес тука, претставува поддршка за најдобиот начин на решавање на овој проблем.

Поздравувајќи го овој важен чекор на Општина Гостивар, директорот на Ветеринарната станица Dog&Cat, Рами Селмани рече дека со вградувањето на микро-чипови, сигурно ќе се намали носењето на кучињата скитници од другите општини, бидејќи  гостиварските кучиња ќе се разликуваат од другите.

Со преземените чекори од страна на Општина Гостивар и ЈП Комуналец, ќе биде ставена под контрола опасноста кој што постојано се закануваше на безбедноста и здравјето на граѓаните на Гостивар.

Служба за иннформирање

Започна изградбата на канализацијата во селот Чајлe

17.10.2018

Село Чајле наскоро ќе има фекална канализација на која ќе можат да се вклучат сите домаќинства. Денес започнаа работите за изградба на фекална канализација во близина на основното училиште, а во завршна фаза се подготовките за изградба на канализација во преостанатиот дел од селото кое се уште не е покриено со канализација.

“Заочнаа денес работите за изградба на канализациска линија во должина од 150 метри, во близина на основното училиште на село Чајле. Линијата е со должина од 150 метри, со што ќе се приклучни на главната канализација. Во меѓувреме, ние сме во завршна фаза на подготовките за почетокот на работите за изградба на канализација во делот од селото што се уште не е ошфатено со канализација, по што сите домаќинства во селото ќе имаат можност да се вклучат во фекалната канализација и овој проблем еднаш и засекогаш за сите во близина на ова село”, истакнува Исак Лазами – директор на ЈП “Комуналец ” изведувач на работите.

Опфатот на целото село со канализациона мрежа, беше едно од предизборните ветувања на градоначалникот Арбен Таравари за оваа приградско населено место во Гостивар, кое лека-полека станува реалност.

Служба за информирање

На Денот на белиот стап, градоначалникот Таравари го посети Здружението на слепи лица “Реалност”

15.10.2018

На Меѓународниот ден на слепите лица, градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, беше на посета на Здружението на слепи и лица со оштетен вид “Реалност” – Гостивар.

“Денес е 15-ти октомври, Светскиот ден на слепите лица, познат како ден на белиот стап, па затоа го одбравме токму овој ден за да разговараме и да се запознаеме со проблемите и потребите на членовите на ова здружение. Ме информираа дека се поканети на натпревари за Голд бол во Сараево. По тој повод ние како Општина им го овозможуваме патувањето и прстојот таму, а им посакуваме и да извојат што повеќе победи. Исто така ќе им исполниме уште едно барање, односно штом заврши тендерот ќе ги обновиме просториите на Здружението “, истакна градоначалникот Таравари.

Претседателот на Здружението Реалност, Џеват Фејзули, изрази задоволство од втората посета на градоначалникот Таравари и благодарност за континуираната поддршка.

“Нашето здружение брои 62 члена. Му благодариме на градоначалникот што ни овозможува да учествуваме на натпреварите во Сараево и се надевам дека ќе постигнеме задоволителни резултати “, истакна претседателот Фејзули.

Општина Гостивар за членовите на Здружението Реалност обезбеди маички со логото на општината, кои ќе ги користи при учество на натпрварите во Сараево.

Вреди да се спомене дека денес една канцеларија во објектот на ЈП “Комуналец” му беше предадена на Здружението за лица со посебни потреби “Заедно Можеме”.

Служба за информирање

 

Од денес се враќа плаќањето за зонско паркирање во Гостивар, во првата недела ќе има толеранција

15.10.2018

По поставувањето на таблите и претходните подготовки за успешно рестартирање, од денс попладне ќе се спроведува наплатата за зонско паркирање во Гостивар.

Градот Гостивар е поделен на две паркирни зони, “црвена зона” и “зелена зона”. За “црвената зона” односно централното градско подрачје, еден час паркирање ќде чини 25денари, а за “зелена зона” – периферија, паркираањето за еден час ќе чини 10 денари.

Паркирањето ќе се наплатува од понеделник до сабота, и тоа од понеделник до петок од 7 до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот. Во недела и државни празници паркирањето нема да се наплатува.

– Во првата недела нема да се применуваат казнени мерки, што значи нема да се поставуваат блокатори или да се отстрани возилото со пајак-служба, но сепак бараме од граѓаните од денес да се придржуваат кон правилата за да тоа им премине во навика и да не дојде до санкции. Вреди да напоменеме дека за оние кои нема да пратат соодветни смс-пораки, по блокирање возилото сопственикот ќе мора да плати глоба во износ од 1.000 денари, а ако во рок од еден час пак не плаќа за блокажата, возилото ќе биде отсрането од пајак-службата – информира директорот на ЈП “Јавни паркиралишта и зеленило”, Музафер Зулбеари.

Инаку, за јавните превозници, зонското паркирање не важи. За такси возилата и комбињата останува одсегашната постапка која се плаќа со добивањето на лиценца за вршење јавен превоз и тие нема да плаќаат за паркинг.

Служба за информирање

Заврши уредувањето на стадионот за мал фудбал во Чегране

15.10.2018

Најголемото село на општина Гостивар, Чегране, доби совреме стадион за мал фудбал.

Општина Гостивар обезбеди квалитетна вештачка трева, обележување на теренот, пластични седишта и соодветно осветлување, а изведувањето на работите се должи во главно на ангажирањето на Месната заедница на село Чегране.

“Черане доби модерен стадион за мал фудбал, за што ни завидуваат не само селата туку и градовите во регионов. Со вештачката трева обележана според сите стандарди, со 330 пластични седичта за публиката и со соодветно осветлување, младите од Чегране ќе можат да се занимаваат со овој спорт, но, исто така, да организираат и разни активности од локален и регионален карактер”, вели Сабри Бафќари – претседател на МЗ Чегране, истакнувајќи дека реализацијата на овој проект се должи на непобитната посветеност на месната заедница.

Тој му се заблагодарува на градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, за поддршката на активностите на месната заедница, но и на локалните жители кои се ставаат на располагање секој според своите можности да помогнат во спроведувањето на разни проекти и сега веќе Чегране личи на урбана средина.

Вреди да се напомне дека Општина Гостивар планира повеќе проекти да спроведе во Чегране во текот на овој мандат, за да се надомести отсуството на инвестиции во ова село во текот на минатитот мандатот, кога иако Чегране е најголемото рурално населено место во општина Гостивар, поради политички причини беше целосно запоставено.

Служба за информирање

Се поставува хоризонтална сигнализација на главните гардски улици во Гостивар

12.10.2018

На главните градски улици во Гостивар, во тек е поставување на хоризонтална сигнализација.

Се обележуваат надолжните линии на улиците, пешачките премини, сообраќајните стрелки и друга потребна сигнализација. Компанијата што победи на јавниот тендер, за обележување на улиците користи соодветна рефрактирачка боја која ги исполнува современите стандарди за оваа намена.

Со обележување се започна на улиците во близина на ОУ “Гоце Делчев”, за да продолжи на улица “Седек Костоски“ и улица “101”.

Со цел да не се попречува движењето на возилата, во главно се работи во доцните вечерни часови, кога фреквенција во сообраќајот е многу мала.

Акцијата за обележување на главните градски улици во Гостивар ќе се продолжи додека ќе дозволат временските услови.

Служба за информирање