Кризниот штаб рапортираше за успешниот тек на активностите

29.11.2019

Во просториите на Општина Гостивар денес одржа состанок Кризниот штаб за превоз на помошта наменета за подрачјата погодени од земјотресот.

Состанокот, во својство на претседател на кризниот шптаб, го водеше градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кој им се заблагодари на членовите за нивната посветеност за непречено одвивање на активностите и им ја пренесе благодарноста на граѓаните на Драч и Тумана, како и на албанските власти. за пружената помош, која му ја изразиле за време на посетата на подрачјата погодени од земјотрес.

Членовите на кризниот штаб детално го информираа градоначалникот Таравари за предизвиците и успешното справување при собирањето помош на јавни места, обезбедување соодветна документација за транспорт и асистенцијата на јавните комунални претпријатија и противпожарната единица при спроведување на активностите.

Беше одлучено кризниот штаб да продолжи да биде активен сè додека ќе биде потребно.

Служба за информирање

 

Кризниот штаб рапортираше за успешниот тек на активностите

29.11.2019

Во просториите на Општина Гостивар денес одржа состанок Кризниот штаб за превоз на помошта наменета за подрачјата погодени од земјотресот.

Состанокот, во својство на претседател на кризниот шптаб, го водеше градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кој им се заблагодари на членовите за нивната посветеност за непречено одвивање на активностите и им ја пренесе благодарноста на граѓаните на Драч и Тумана, како и на албанските власти. за пружената помош, која му ја изразиле за време на посетата на подрачјата погодени од земјотрес.

Членовите на кризниот штаб детално го информираа градоначалникот Таравари за предизвиците и успешното справување при собирањето помош на јавни места, обезбедување соодветна документација за транспорт и асистенцијата на јавните комунални претпријатија и противпожарната единица при спроведување на активностите.

Беше одлучено кризниот штаб да продолжи да биде активен сè додека ќе биде потребно.

Служба за информирање

Гостивар ќе добие Младинcки ресурсен центар

28.11.2019

Градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, и постојаната претставничка на УНДП во државата, Нарине Сахакијан, потпишаа Меморандумот за соработка отворање на Младински ресурсен центар во Гостивар, кој ќе го опслужува целиот Полошки Регион.

Градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, го истакна задоволството што токму оваа општина е избрана за место каде што ќе профункционира ваков тип на младински центар и изрази надеж дека ваквиот модел на младинска поддршка ќе може да се преслика и во другите општини, но и во регионот.

“Се надевам дека овој ресурсен центар ќе придонесе младите луѓе од нашево подрачје да не ја напуштаат државава, и тука да започнат бизнис со поддршка на локалната и централната власт“, подвлече Таравари.

Иницијативата е дел од проектот „Креирања можности за работа на сите“, кој се реализира од УНДП во парнтерство со МТСП и Агенцијата за вработување, а со поддршка на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ).

Се очекува истиот да се стави во функција наредната година, како поддршка на младите претприемачи, занаетчии и иноватори.

Служба за информирање

Општина Гостивар со поддршка од 18.000 евра за погодените од земјотресот, три дена жалост и формирање на Кризен штаб

27.11.2019

На денешната вонредна седница на Советот на општина Гостивар, свикана од страна на градоначалникот Арбен Таравари, општинските советници едногласно усвоија  одлука за доделување на финансиски средства за граѓаните на Република Албанија погоедни од силниот земјотрес во Драч и околината. Висината на финансиските средства изнесува 1.084.500 денари од кои 184.500 денари како материјали а останатиот дел како финансиски средства

Изразувајќи им соќуство на семејставата на загинатите и посакувајќи им што посбрзо оздреавување на повредените, градоначланикот Таравари објасни дека средстава наменети за новогодишно украсување на градот, се пренаменуваат за оваа цел/ 

Исто така, советниците едногласно донесо одлука и за прогласување на тридневна жалост, како и формирање на кризен штаб за превоз на собраната помош за областите погодени од земјотресот 

Кризниот штаб се состои од градоначалник, претседателот на советот, секретар на општината, директорите јавните комунални претпријатија, командирот на полициската станица и директорот на здраствениот дом.

Служба за информирање

Општина Гостивар со рекорден процент на остварување на приходите од капитал

26.11.2019

Благодарение на еден проект на УНДП за финансиските индикатори на единиците на локалната самоуправа во РСМ, пошироката јавност има можност најтранспарентно да се информира околу приходите и расходите на општините, барем на оние кои ги објавуваат ваквите податоци.

Од Секторот за финансии и буџет на Општина Гостивар, информираат дека од пресекот на податоци за сите општини објавени на веб-страницата на овој проект, дошле до заклучок дека рекорден процент на реализација на капитални приходи за третиот квартал, односно за периодот јануари-септември 2019 година, бележи Општина Гостивар, и тоа на ниво 98,4%.

– Во третиот квартал сме реализирале 34.227.727 денари, а 572.273 остануваат за реализација. Ова значи дека во однос на планираното, реализацијата за овој период од годината е 98,4%, што претставува најдобар резултат споредено со сите други општини во Северна Македонија. Од табелата што ја подготвивме за споредба, може да се види дека доста развиени општини како што се Велес, Охрид и Струмица имаат многу низок процент во однос на нас, а има општини како што е случајот со Чаир, со реализација од 25%, додека, пак, Куманово и Струга избегнуваат да објавуваат податоци од областа на финансиите“ – вели Газменд Исмаили од Секторот за финансии на Општина Гостивар.

Од овој сектор известуваат дека ова е резултат на доброто планирање на буџетот и ефикасноста на општинската администрација, односно градоначалникот Арбен Таравари како предлагач бара од службите применлив буџет а не список на желби, а Секторот за финансии истиот го иготвува мошне професионално.

Линк и табела :http://indikatori.opstinskisoveti.mk/

Служба за информирање

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ Се известува заинтересираната јавност дека Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Полошкиот плански регион донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за плански документ Регионален план за управување со отпад за Полошкиот плански регион со што е отпочната процедура за стратегиска оцена на планскиот документ.

Врз основа на члeн 69 став 1 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 51/11) и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл.весник нр.147/08), Центарот за развој на Полошкиот плански регион донесе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известува заинтересираната јавност дека Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Полошкиот плански регион донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за плански документ Регионален план за управување со отпад за Полошкиот плански регион со што е отпочната процедура за стратегиска оцена на планскиот документ.
Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина, заедно со Регионалниот план за управување со отпад за Полошкиот плански регион ќе бидат достапни за јавен увид на интернет страната на Центарот за развој на Полошки плански регион (https://rdcpolog.mk) и во просториите на центарот, секој ден од 08.00 до 16.00 часот во текот на периодот за јавен увид (13.11.2019 – 13.12.2019). Јавниот увид ќе трае 30 (триесет) денови од денот на објавувањето на соопштението.

Јавните расправи по Нацрт извештајот за стратегиска оцена ќе се одржат во Тетово на ден 12.12.2019 во просториите на салата на советот во 12.00 часот и Гостивар на ден 11.12.2019 година во просториите на салата на советот во 12.00 часот.

Сите коментари поврзани со нацрт извештајот за стратегиска оцена може да се достават на следниот начин:
– електронски на следната адреса: info@rdcpolog.mk (контакт лице Мерита Рамадани),
– по пошта на следната адреса: Ул. Његошева бр.2, Тетово,
– директно во Центарот за развој на Полошки плански регион преку соодветен образец за коментари.

Центар за развој на Полошки плански регион,
Раководител,
Фатмир Саити

Документации:

SWM – Polog Draft SEA 

SWM – Polog Draft RWMP 2019

Во понеделник се става во функција вториот стационар за кучиња скитници – ригорозни мерки за спречување на носење кучиња од други општини

20.11.2019

Во просториите на Општина Гостивар, денес се одржа заеднички состанок со претставници на Полициската станица Гостивар, здружението ИГИ и претставници на општинската администрација, на кој беше разгледана моменталната состојба со кучињата скитници и беа донесени одлуки за итни и ригорозни мерки за минимизација на овој проблем.

Во понеделник ќе се стави во функција и вториот стационар за кучиња скитници, благодарение на проектот „Дај ми засолниште за спас“, финансиран од регионалната програма на Западен Балкан, РеЛоАд. Со отворање на овој шелтер центар, ќе се зголеми капацитетот на згрижување на кучиња скитници и со тоа зајакнувајќи ги превентивните мерки, овој повеќегодишен проблем ќе биде ставен под контрола и ќе се намали до максимум.

Од полицијата се обврзаа дека ќе го исполнат барањето на Општина Гостивар за спроведување на строги контроли на сомнителни возила кои можат да носат кучиња скитници од други општини и да покренат прекршочна постапка против сторителите.

Заеднички апел на полицијата, Општината и здружението ИГИ е и граѓаните да дадат свој придонес во овој поглед и да ги пријавуваат ваквите случаи во полицијата, ЈП Комуналец и во Здружението ИГИ, потенцирајќи дека единственото овластено специјално возило превезување. на кучиња на територијата на општина Гостивар, има регистарски ознаки ГВ – 7743 – АД.

Исто така, се повикуваат граѓаните да присовјат кучиња згрижени во стационарот, и со тоа да им озбебедат ним вистински дом и да направат добро дело.

Служба за информирање

 

Се презентираше пред граѓаните развојната предлог-програма на Општина Гостивар за 2020 година

11.11.2019

Граѓаните на Гостивар денес ја искористија можноста непосредно да се информираат со предлогПрограмата за развој на Општина Гостивар за 2020 година. На јавната дебата организирана за таа цел, присуствуваа градоначалникот Арбен Таравари, претседателот на советот Бесим Мемеди, општински советници, претставници на месните заедници и други заинтересирани граѓани.

Ова е втора година откако новото општинско раководство изготвува развојна програма и исто како во минатата година, и годинава ја презентираме неа во форма на предлог, така што вие почитувани граѓани можете да дадете свои забелешки, предлози и сугестии по истата. Јас и моите соработници од општинската администрација ги посетивме сите населени места и секоја населба, а барањата на жителите на овие средби, заедно со оние што директно пристигнаа до општинската администрација, ги вклучивме во оваа предлог-програма. Транспарентноста во управувањето и непсоредното учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки е наша конзистентна определба, истакна градоначалникот Таравари.

Предлог-програмата детално ја презентоираше одговорниот на ЛЕР канцеларијатаБесим Догани, кој даде на почетоткот даде до знаење дека во истата се опфатени сите потреби и разумни барања на граѓаните, но заради ограничениот буџет, ќе се спроведат онолку проекти колку што дозволуваат прасположливите финансиски средства, давајќи им приоритет на неопходните проекти.

– Поголемите предвидени проекти ќе бидат финансирани од сгтрански донатори како што се швајцарската агенција СЕЦО, Европската инвестициска банка и Светската банка, некои проекти ќе се финанцираат повисоки нивоа на власта, некои со кофинансирање на Општината или јавно-приватно партнерство, а дел со средствата исклучиво од основниот општински буџет. Проектите се главно во областа на патната инфраструктура, водоснабдувањето и канализацијата, зеленило и паркиралишта, одржување и др. но и реновирања во образовните институции, инвестиции во улично осветлување и проекти од областа на културата “, истакна Догани.

По презентацијата, се разви дебата на која учесниците ги искажаа своите сугестии, а истите беа евидентирани од општинската администрација и ќе бидат вклучени во предлог-програмата, која ќе треба да биде усвоена на следната седница на Советот на Општина Гостивар закажана за во четврток во 10 часот.

Врз основа на развојната програма, ќе се изготви и општинскиот буџет за 2020 година, кој исто така ќе биде презентиран на јавна дебата.

Општина Гостивар ги охрабрува граѓаните, масовно како денес, да учествуваат на јавни дебати и да станат активни чинители во процесот на одлучување.

Служба за информирање

ЈАВЕН ПОВИК

08.11.2019

Почитувани граѓани,

Градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари ве поканува да учествувате во:

ЈАВНА ДЕБАТА
за Предлог-Развојна програма на Општина Гостивар за 2020 година

Дебатата ќе се одржи во салата на Советот на Општина Гостивар во понеделник (11.11.2019) со почеток во 11:00 часот.

Учесниците во дебатата ќе можат да ги изложат своите забелешки, предлози и сугестии во врска со предложената Програма. Сите разумни предлози ќе бидат разгледани и вклопени во Предлог-програмата.

Ги охрабруваме општинските советници, експертите, невладините работници, претставници на месните заедници и заинтересираните граѓани во општо, да учествуваат во дебатата и да придонесат за заеднички развој на Предлог-развојна програма на Општина Гостивар за 2020 година, со цел истата да ги отсликува реалните потреби на граѓаните и да биде применлива.

Служба за информирање – Општина Гостивар

Целосна реконструкција на улица во Шеста Зона во Гостивар

06.11.2019

Во низата изградби и реконструкции на градските улици, во тек се работи на целосна реконструкција на една улица во населба Шеста зона во Гостивар.

„Оценивме дека оваа улица е претесна и многу оштетена, а и тесниот тротоар само во некои делови од улицата предизвикуваат потешкотии за слободно движење на пешаците и возилата. Покрај потребите на жителите од овој дел од соседството, оваа собирна улица служи и како алтернативна транзитна улица, особено кога се зголемува сообраќајот на возила во летните месеци“, вели Бесим Догани – одговорен во Канцеларијата за локален економски развој при Општина Гостивар.

Улицата е долга 370 метри, а коловозот, по реконструкцијата ќе добие ширина од 6 метри и тротоари од 1,5 метри ширтина од двете страни. Реконструкцијата вклучува ископ на постојниот и поставување на нов асфалтен слој од 7 сантиметри, целосна санација на постојниот и изградба на нов тротоарот.

Изведувач на градеѓните работи е фирма што победи на отворениот тендер „Ленди Груп“, а вредноста на проектот, според склучениот договор изнесува 5.291.994 денари (со ДДВ), средства обезбеди од буџетот на Општина Гостивар.

Покрај ова, ќе се изврши и нивелизација на шахтите и ќе се зајакне јавното осветлување

Служба за информирање