ИЗВЕСТУВАЊЕ

02.10.2018

Се известуваат граѓаните дека утре ќе започнат градежните работи за целосна реконструкција на улица “18 Ноември“, делот од кај булеварот “Браќа Ѓиноски“ до кај Трафо-станицата во Ново Маало.

Поради обемот на работите, во овој дел сообраќајот ќе се одвива отежнато за подолг временски период, а понекогаш ќе биде и во целосен прекин.

Поради тие причини, се молат граѓаните уште од вечерва да не ги паркираат своите возила во овој дел, а од утре за сообраќај да користат алтернативни улици.

Ви благодариме за разбирањето!

ИЗВЕСТУВАЊЕ

18.09.2018

Почитувани граѓани,

Од ЕВН – КЕЦ Гостивар известуваат дека утре (среда) од 9:30 до 11:30 часот, поради технички зафати во мрежа, без напојување со електрична енергија ќе останат потрошувачите од ул. “Мајор Чеде Филипоски” – област кај големиот парк, како и дел од улица”Слободан Пепоски” – Гостивар

Со почит,

Служба за информирање – Општина Гостивар

Почна асфалтирањето на неколку улици во Гостивар и село Форина – се инвестираат 22,5 милиони денари општински средства

08.08.2018

По потпишувањето на Рамковниот договор со економските оператори за инфраструктурни проекти во подрачјето на општина Гостивар, како и комплетирање на сите потребни документи и добивање на соодветни одобренија, денес започна асфалтирањето на неколку улици во Гостивар и во село Форино.

“Како што беше најавено, денес претпладне започнаа градежните работи за реасфалтирање на оштетените улици во близина на ОУ ” Гоце Делчев “во Гостивар, каде што ќе се отстрани стариот слој на асфалт и ќе се постави нов, како и асфалтирањето на две улици во село Форино кои потоа се спојуваат во една, поточно од мостот над реката Јахорка и од кај Мектебот кон полињата. Улиците кај училиштето се со вкупна должина од 1000 метри, а инвестицијата тежи 12,5 милиони денари, додека улиците во село Форино се со должина од 1.100 метри, со ширина од 5 метри, а инвестицијата ќе чини 10 милиони денари”, истакна Јасин Демири – портпарол на Општина Гостивар.

Тој, исто така, објасни дека кај училиштето Гоце Делчев ќе се интервенира и кај рабниците бидејќи некои од нив се оштететни, како и објасни дека опструкции нем од другите органи, односно дека соработката е на ниво посакувајќи така а продолжи и во иднина.

Работите се одвиваат според предвидениот план, а граѓаните се молат за разбирање и внимание за време на изведување на градежните работи.

Од Канцеларијата за имплементација на проекти известуваат дека во наредните месеци, се додека временските услови ќе бидат поволни, ќе се реализираат повеќе предвидени капитални проекти, за кои веќе се обезбедени финансиски средства.

Служба за информирање

Aкцијата за уривање на бесправните градби во Гостивар

30.07.2018
Започна денес акцијата за уривање на бесправните градби на територијата на општина Гостивар. Првата градба која што
денес беше урната е еден ѕид во населбата Питарница, кој беше изграден без соодветна дозвола и на локација предвидена за улица.

Со уривањето на овој ѕид, всушност се овозможува слободно движење на возилата на тој дел од населба Питарница.
Општина Гостивар ќе продолжи со уривање на бесправните градби, како што се ѕидовите кои зафаќаат дел од улиците, доградби, како и станбени објекти кои што се изградени бесправно. Од Секторот за урбанизам при Општина Гостивар, ги повикуваат граѓаните да не градат без соодветна дозвола, бидејќи ќе се соочат со сите мерки согласно позитивните закони на Република Македонија.

Служба за информирање

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)

ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) е финансирана од Европската унија и ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјте од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на денесување одлуки.

Со проектот ReLOaD е предвидено да бидат вклучени 5 општини во земјава: Струмица, Ресен, Кавадарци, Гостивар и Куманово.

Општина Гостивар и проектот ReLOaD ги повикуваат сите граѓански организации во земјава да поднесуваат предлог проекти кои се доследни на развојните цели на општина Гостивар и со кои се опфатени следните приоритетни области:

  1. Образование
  2. 2. Животна средина
  3. Човекови права и слободи, недискиминација и социјална инклузија
  4. Локален економски развој
  5. Култура и уметност, млади и спорт

Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од 307.000,00 МКД до 1.845.000,00 МКД .

На граѓанските организации им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлог проект, доколку вкупниот доделен износ не надминува 3.690.000,00 МКД за целото времетраење на проектот ReLOaD  (до јануари 2020). 


Општина Гостивар и УНДП го задржуваат правото да не ги доделат расположливите средства доколку предлог проектите не ги исполнуваат зададените критериуми. Проектите може да бидат со времетраење од 6 до 8 месеци. Избраните проекти мора да се спроведат во периодот од мај 2018 до декември 2018.

ПОДОБНОСТ:

Учеството на овој јавен повик е отворено, на еднаква основа, за сите формално регистрирани граѓански организации (асоцијации / организации или фондации) согласно со применливите закони и регулативи. Сите заинтересирани граѓански организации може да најдат детални информации за условите за пријавување и за критериумите за финансирање на проекти во Упатствата за подносителите, кои се составен дел од документацијата за јавниот повик.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документацијата за пријавување на јавниот повик на општина Гостивар ќе биде достапна од 13.03.2018, преку испраќање барање на следната адреса: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61, Гостивар и/или на е-меил: info@gostivari.gov.mk, на кое е наведено името на заинтересираната организација, или лично во општина Гостивар, улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61. Сите неопходни информации и електронската верзија од целиот пакет апликација може исто така да се преземат од официјалната општинска веб страница (www.gostivari.gov.mk) како и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org).

Информативната сесија (отворен ден) за повикот со заинтересираните подносители граѓански организации ќе се одржи во општина Гостивар на ден 20.03.2018 година, со почеток во 11:00ч во општинските простории.

Прашања во врска со јавниот повик може да се поставуваат преку адресата registry.mk@undp.org, со назнака за јавниот повик. Прашањата може да се поднесуваат до 28.03.2018, а одговорите ќе се обезбедат во писмена форма во рок од 3 работни дена од датумот на прием на прашањата. За да се обезбеди транспарентност, прашањата ќе се објавуваат на веб страницата на УНДП.

ПОДНЕСУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ:

Пополнетите апликации (со целосна документација) мора да се поднесат во три  (3) печатени копии и една електронска верзија (на CD или USB), во запечатен плик со назнака за јавниот повик, по препорачана пошта или лично, во работни денови (понеделник-петок), од 09:00 до 15:00 часот на следната адреса:

Општина Гостивар

Улица: Булевар Браќа Ѓиноски бр.61

Поштенски број: 1230 Гостивар

Крајниот рок за поднесување апликации е 09.04.2018, до 15:00 часот.  Апликациите кои ќе бидат поднесени по овој краен рок ќе бидат разгледани само доколку на поштенската марка стои датум и време на испраќање пред официјалниот краен рок. На надворешната страна на пликот мора да стои името на повикот за поднесување предлог проекти, целосното име и адреса на подносителот, целосниот назив на проектот и назнаката „Да не се отвора пред официјалното отворање.” Општинскиот службеник ќе издаде потврда за прием на поднесените документи. Сите подносители на предлог проекти, независно дали истите се прифатени или одбиени, ќе бидат известени во писмена форма за одлуката во врска со нивниот предлог проект во рок од 30 работни дена од затворањето на јавниот повик. Резултатите ќе бидат објавени на општинската веб страница (www.gostivari.gov.mk) или/и на општинската огласна табла, и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org)

Анекс 9- Насоки за подносителите_Гостивар
Анекс 8 – Листа за проверка-Гостивар
Анекс 7 – Изјава за подобност-Гостивар
Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци-Гостивар
Анекс 5 – Формулар со административни податоци_Гостивар
Анекс 4 – План на активности и видливост_Гостивар
Анекс 3 – Логичка рамка-Гостивар
Анекс 2 – Преглед на буџетот_Гостивар
Анекс 1 – Предлог проект-Гостивар

Соопштение

03.01.2018

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека со измените и дополнувањата на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник бр.190/2017), сопствениците на објектите кои завршиле со изградба заклучно до 3 март 2011 година и кои претставуваат градежна и функционална единица, имаат право да поднесат барање за утврдување на правниот статус на бесправно изградени објекти од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Барателите на кои до денот на отпочнување со примена на овој закон, им било одбиено барањето поради некомплетирана документација по член 6, 7 и 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), можат да поднесат ново барање во рок од шест месеци од денот на отпочнување на примената на измената на овој закон, конкретно до 30.06.2018 година.

Барателите кои не доставиле геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправно изграден објект, во роковите од член 15 став (2) и член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. Весник бр.217/15), конкретно барателите кои поднеселе барање за легализација на бесправно изградени објекти во 2015/2016 година, можат да поднесат геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на објектот без дозвола, најдоцна до 30.06.2018.

Со почит,

Сектор за урбанизам – Општина Гостивар