Shkolla e mesme komunale - Gostivar ( SHMK ) **** Edhe këtë herë gjimnazi i Gostivarit u përfaqësua nga disa nxënës shembullor në seminarin e organizuar nga “ERASMUS +” që u zhvillua në periudhë kohore prej 2 deri më 12 Shkurt në Turqi, respektivisht Mersin. Tema e seminarit ishte “Intergenerational Communication through Art and Sport” (Komunikimi ndërmjet gjeneratave përmes artit dhe sportit). Pjesëmarrës ishin shtete të ndryshme duke përfshirë Slloveninë, Turqinë dhe Maqedoninë me lider Mirsad Iseini dhe pjesëmarrësit Zehra Ebibi, Merita Ismaili, Katerina Jovçeska, Simona Milosheska, Elena Aleksoska , Eda Çako, Zishan Hasani dhe Merve Ceci. Seminari zhvillohej në bazë të një programi që përfshinte aktivitete të ndryshme ku i gjithë qëllimi ishte arritja deri në bashkëpunim mes gjeneratave. Programi mbështeste arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin me ç’rast pjesëmarrësit fituan përvojë, ndan dhe zhvilluan njohuritë dhe eksperiencat..
Mirmbajtja nëshkollën fillore - Forin, pastrimi dhe lyerje
Sektori i arsimit filloi vizitat nëpër shkolla. Aslian Snopçe: Patjetër të kthejmë disiplinën dhe rregullshmërinë
Koordinim i aktiviteteve ndërmjet Sektorit të arsimit dhe shërbimit pedagogjik të shkollave të Gostivarit
SHMEK “Gostivar” dhe SHF “Përparimi” f. Çegran fitojnë grant nga MASH-i
Shkollat komunale të Gostivarit, të përgatitura për gjysëmvjetorin e dytë
Parashkollorët e Institutit Publik “Gëzimi Fëmijëror”, vizituan Komunën e Gostivarit
Prezantim i nxënësve të SHMEK “Gostivar”para mediave dhe udhëheqësisë së shkollës
Nxënësit e Çegranit organizuan “Treg vjetor”