“Me zemër dhuro, një nxënës gëzo!”

,

Aksioni “Me zemër dhuro, një nxënës gëzo!”  iniciohet dhe organizohet nga Sektori për veprimtari publike pranë Komunës së Gostivarit, në bashkëpunim me shkollat fillore komunale, me qëllim që të jemi sa më pranë fëmijëve me status të rrezikuar social. Vitin e kaluar, ky aksion ishte mjaft i suksesshëm duke tejkaluar pritshmëritë tona, andaj shpresojmë se […]

Kumtesë në lidhje me fillimin e vitit shkollor 2020-2021

,

Komuna e Gostivarit gjegjësisht Sektori i arsimit më datë 10.08.2020, në mbledhjen e mbajtur me përfaqësuesit e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme ne lidhje me draft-planin dhe protokollin për mbajtjen e mësimit për  vitin shkollor 2020/2021, kërkuan nga shkollat që të dorëzohet raport nga pyetësori i përgatitur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, […]