12.12.2017

Përfaqësues të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Bankës Komerciale, zhvilluan një takim me përfaqësues të kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari, ku u shqyrtuan modalitetet për vazhdimin e bashkëpunimit dhe realizimit të transhës së dytë të kredisë.

Në takim u konstatua se Komuna e Gostivarit i servison obligimet e marra dhe se qëndron në dispozicion për korrigjim e lëshimeve të bëra gjatë realizimit të projektit që u kreditua nga Banka Komerciale, respektivisht ndërtimi i urës mbi lumin Vardar.

Palët u dakorduan që pas përmirësimeve të nevojshme të bëhet pranimi teknik i projektit në fjalë dhe më pas të akordohen edhe mjetet financiare të transhës së dytë.

Shërbimi për informim