Belediye Başkanı Taravari, görev süresinin ilk 100 gününde başarılarını sundu

12.02.2018

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari gazetecilere verdiği demeçte, yeni belediye liderliğinin 2017-2021 yılının ilk 100 gününde başarılarını sundu.Eğitimin, başta okul kolektifleri tarafından önerilen yönetmenler atayarak depolitize ettik. Yetersiz eğitim personelini, uygun meslekteki profesyonellerle değiştirdik. Ayrıca, liderlik seçimini etkilemeden, Gostivar Belediyesi Gençlik Konseyi’ni de depolitize ettik.

Sadece 100 gün içinde, verimsiz maliyetlerin aşırı rasyonalizasyonu ile, 300 bin euroun üzerinde kalıtsal borcu ödeyerek başardık.Taravari, bazı şirketlerin lehine olmaksızın öğrencilerin taşınmasından, 250 bin euro tasarruf etmeyi başardık; bu da kamu okullarındaki koşulları iyileştirmek için yatırımlar için kullanacağımız para “dedi.Taravari, Gostivar’daki bağışçılar ve işadamları sayesinde okulun “Goce Delçev” çatısı ile sorunun geçici bir çözümünü bulduk ve bu sorunu kısa vadede çözeceğiz.İsviçre Büyükelçiliği ile Rusino Depolama Alanında çalışmaya başlamanın bir anlaşmaya varıldığına dikkat çekti ve nisan ayında belediyemizin vatandaşları için yaşam meselesinin bir sorunu çözülecek, yani içme suyu filtreleme istasyonu çalışmaya başlayacak.

“Şehrin ve kırsal alanın genel aydınlatmasını önemli ölçüde geliştirdik ve uygulamanın şehir genelinde birkaç ay içinde başlayacağı SMART aydınlatması için bir çalışma yaptık. Şeffaflığı artırmak ve kamuya açık bilgilere serbestçe erişimi kolaylaştırmak için bir protokol ve halkla ilişkiler ekibi kurduk.Ayrıca bir belediye sözcüsü tayin ettik “diyerek şöyle devam etti:” Gostivar Belediyesi’ndeki ilk kez, taslak bütçenin sunumu vatandaşların önünde düzenlenmiş ve tartışılmıştır.Ocak 2018’de vergi gelirlerini geçen yılın aynı ayına (2017) kıyasla yaklaşık% 20 arttırdık; bu da vatandaşların belediye yönetimine olan güveni arttığını gösteriyor.

“Gostivar Belediye Başkanı, bölgede park etmek için özel bir şirketle olan zararlı bir anlaşmanın Gostivar vatandaşlarının ayda 5 bin avro zarar gördüğünü bildirdi.Ardından Taravari gerçekleştirilen görüşmelerden  ülke ve yurtdışındaki birçok işadamıyla ve potansiyel yatırımcılarla görüştü ve belediyemize yatırım yapabilmek için altyapı faydaları sağlamaya istekli olduğunu dile getirdi.

Gostivar belediyesinde ve elçiliklerde büyükelçilerle sayısız toplantı yaptık. Arnavutların, Tiran ve Priştine’nin iki etnik başkentinin belediye başkanlarıyla Bay Erion Veliay veBay Şpend Ahmeti ile görüştük.Başbakan Arben Taravari, görev süresinin ilk 100 gününde başarılarını sergileyerek, Gostivar Belediyesi’nin UNDP ve Avrupa Birliği’nden 120 bin euro tutarında bir miktar aldığı ve bu gazetecilerin sayısız soruya cevap verdiği bilgisi ile sona erdi..Belediyenin sözcüsü Yasin Demir, eğitim, sosyal meseleler, şeffaflık, sivil toplum sektörü, protokol toplantıları gibi çeşitli alanlarda ilk yüz günde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve sonuçların ayrıntılı sunumunu yaptı.

Bilgi servisi

 

Forino ve Raven”de Anaokullar açılacak

09.02.2018

Gostivar Belediyesi, iki anaokull merkezinin açılması için yaklaşık 18 bin avroluk bir miktar aldı.3-5 yaşlarındaki çocuklar için bir sınıf Forino köyünde, diğeri ise Raven köyünde açılacak.İmzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Gostivar Belediyesi, mevcut okul binalarında görev yapacak sınıflar için gerekli şartları yerine getirmek için gereken 10 bin euro eş finansman yükümlülüğünde bulunuyor.

Yerel Ekonomik Gelişme Ofisi ve Gostivar Belediyesindeki projelerin uygulanması, uygun işlemleri takiben ilgili çalışmaların hemen ardından gerçekleştirilecek ve Forino ve Raven’deki Erken Çocuk Gelişme Merkezleri bu yıl süreci içinde başlayacak.Gostivar Belediyesi, hibe yoluyla ve kendi bütçesiyle, daha uzak kırsal alanlardan okul öncesi çağdaki çocukları dahil etmek için bakım ve yetiştirme merkezleri açmaya çalışacaktır.

Bilgi servisi

Gostivar Belediyesi AB ve UNDP’dan 120 bin avroluk büyük bir bağış topladı

09.02.2018

Batı Balkanlar’daki Bölgesel Yerel Demokrasi Programı çerçevesinde, Gostivar belediye başkanı Arben Taravari, UNDP temsilcisi Luiza Vinton ve AB Delegasyonu temsilcisi Nikolas Bertolini ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı.Önümüzdeki iki yıl içinde, UNDP, Gostivar belediyesine, vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili çeşitli projeler için 120.000 avroluk bir miktar tahsis edecek.Gostivar Belediyesi, Makedonya’daki UNDP’den bu tür bir imkan alan beş belediyeden biridir, coğrafi çeşitlilik, eş finansman imkânı ve sivil toplumla şeffaf finansman dahil olmak üzere çeşitli ölçütlere göre seçilmiştir.

UNDP ve belediyeler tarafından birlikte finanse edilen AB fonlu programı, kamu yararına projeler ve belediyelerdeki sakinler için belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesi için destek sağlar.Sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği, savunmasız gruplar, insan hakları ve çevre korumaya yönelik projelere özel dikkat gösterilecektir.

Bilgi servisi

Eğitim sektörü okulları ziyaret etmeye başladı. Aslian Snopçe: Disiplin ve düzeni yeniden kuralım

07.02.2018

Gostivar Belediyesinin Eğitim Daire Başkanı Aslian Snopçe, bugün Gostivar’ın ilk ve orta belediye okullarını ziyaret etti.
Bugün Bayan Snopçe,Gostivar’ın Lise orta okulunu ziyaret ederek, pedagojik hizmeti, dördüncü sınıfın başkanları ve müdürü Dritan Imeri ile bir araya geldi.

Ziyaretin amacı, eğitim sürecinin nasıl yapıldığını yakından görmek, aynı zamanda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin taleplerini dinlemekti.Disipline, düzenliliğe, okul ünlüklerine odaklandık, aynı zamanda mevcut durumu nasıl geliştireceğimiz konusunda önerilerde bulunduk.Snopce, disiplinin düzeyini somut adımlarla artırmak ve öngörülen hükümleri ihlal eden öğrencilere ve profesörlere karşı disiplin işlemlerini gerçekleştirmek için koordineli bir katılım ve daha fazla taahhüdün gerekli olduğunu belirtti.

Müdür Dritan İmer, bu tür ziyaretlerin memnuniyetle karşılandığını ve belediye yönetimi ile koordinasyon ve işbirliğinde daha hızlı adımlarla ilerleme olanakları olduğunu vurguladı.Okul yılı bitiminde öğrenci gezileri ve balo gecesi ile ilgili olarak, öğrencilerin gerekliklerini dikkate alarak,koordinasyon içinde ve velilerin, okul yönetiminin ve Gostivar belediyesinin eğitim biriminin onayı ile gerçekleştirilmelidir.Belediye ilk ve orta öğretim okullarının yanı sıra anaokullarında Eğitim Bakanlığının temsilcileri tarafından yapılan ziyaretler düzenli olacaktır ve tanımlanmış bir gündeme getirilmeden gerçekleştirilecektir.

Bilgi servisi

Belediye Başkanı Taravari,Padalişte köyünde sellerden kaynaklanan hasarları yakından gördü ve temizleme sözü verdi.

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, heyetiyle birlikte, Padalişte köyünü ziyaret ederek, şiddetli yağışların köyü oluşturan yerel yola zarar vermesine neden oldular.

Yerinde muayene sırasında, sadece fırtınanın yola hasar vermesine değil, insan faktörüne de dayandığı tespit edildi.Kötü hava  insan faktörüne bile zararları daha belirgin hale getirdi. Bununla birlikte, yoğun yağışa ek olarak,  bir küçük elektrik santrali inşası için çalışmaları ağırlaştırdı ve bu yol bölümünde normal trafiği engelleyen önemli hasarlara neden oldu. .Yerinde yapılan inceleme sonucunda, inşaat çalışmalarının bir sonucu olarak, Padalişte köyüne giden yol boyunca su kanalında bir boğaz oluşmuş ve asfalt suyun basıncına dayanamamış.

Zararın nedeni ve miktarını belirlemek için yatırımcıdan sonuçlar alarak  ve belediye idaresi olarak desteğimizle ortadan kaldırması istenecektir.Durumun üstesinden gelmek için hızlı ve somut adımlar atılacak ve yakında köylülerin ve bu yol boyunca çekişenlerin tamamının serbest dolaşımı sağlanacak.  Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bunun altını çizdi.

Bilgi servisi

Gostivar’a yatırım yapmak isteyen Türkiye Akhisar belediyesinden işadamları

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Akhisar Belediyesi’ni ziyareti sırasında bu belediye başkan yardımcısı Ömer Işık ile bir görüşme gerçekleştirdi. Taravari ve İşçi, iki belediyenin arasındaki işbirliğinin derinleşmesine yönelik olarak, Akisar’dan işadamları tarafından Gostivar belediyesine yatırım yapma ihtimalini tartışırken, genel olarak Türkiye’den de bahsetti..

Akhisar Belediyesi’nden yetkililer, ticaret odalarının temsilcileri ve yakın gelecekte Gostivar belediyesini ziyaret etmek ve yerel iş ortamını tanımak için geniş bir heyet kabul ettiler.

Belediye Başkanı Taravari, Gostivar şehrinin konukseverlik için yapıldığını ve Gostivar vatandaşlarının Akhisar’ın belediyesinden bir heyete ev sahipliği yapmaktan onur duyacağını vurguladı.Gostivar ziyareti sırasında, genel olarak devlet tarafından ve Gostivar Belediyesi tarafından özellikle de yabancı yatırımlar için sunulan destek ve imkânları tanımak için Gostivar’daki ve çevresindeki pazarı keşfetme olanağına sahip olacaklar.

Bilgi servisi

İrfan Yaşarin”in “Kartel” Şirketi Nevzat Beyta tarafından yapılan borçlar nedeniyle Gostivar Lise hesabını bloke ediyor,faiz talep ediyor.

Gostivar eski belediye başkanı Nevzat Bejta ile en yakın şirketlerden biri olarak bilinen Gostivar’dan “Kartel” adlı özel şirket, SOU’nun “Gostivar” isimli  hesabını  ve bu eğitim kurumunun en fazla sayıda öğrenci ile normal işleyişini engelledi .Gostivar belediyesinde Nevzat Bejta’nın başkanlık ettiği 2005-2009 döneminde bu okulun spor salonunun inşası için yaratılan borçlardan kaynaklanıyor.

“Kartel” den Irfan Jashari, 2005-2009 ve 2013-2017 yılları arasında Nevzat Beyta”nın görev süresince borcunun talebinde bulunabilirdi ancak belediyenin vatandaşların özgürce ifade ettiği irade ile devralıp idare edilen belediye yapısının çalışmalarını engellemek amacıyla tüm devlet aygıtının harekete geçirilmesine rağmen seferber edilmesinin tek amacı 10 yıl ve daha sonra borcu arıyor.

Kartel’den Irfan’a ve patronuna, vatandaşımız VB’ye veriyoruz, hesabı bloke ederek, okulun normal işleyişini ve öğretim personelinin iradesini engeller,ebeveynler ve binlerce öğrenci, Gostivar lisesinin imajını bir zamanlar olduğu gibi geri getirdi.

Gostivar okullarının Eğitim ve Pedagojik Hizmetler Departmanı arasındaki faaliyetlerin koordinasyonu

Gostivar Belediyesi Eğitim Departmanı, tüm Gostivar ilk ve orta okulların pedagoglar, psikologlar ve sosyologların katıldığı belediye okullarının pedagojik hizmetleri ile bir toplantı yaptı.

“Bu toplantıyı, gerek belediye gerekse okullar arasındaki faaliyetleri daha etkili ve etkin bir şekilde koordine etmek ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ilk ve orta dereceli okulların pedagojik hizmetleri ile gerçekleştirdik Gostivar Belediyesi Eğitim Müdürü Asilan Snopce, okullar arasındaki karşılıklı işbirliği ve tecrübelerin paylaşımı yoluyla eğitim sürecinin kalitesini yükseltmek ve bu arzulanan yeri bu önemli alanda topluma geri getirmek gerekir..

Bu tür toplantılar ayın ilk haftasında düzenli olmalı ve yapılmalıdır. Okul pedagojik hizmetleri çalışmaları hakkında düzenli olarak rapor verir. Okul yönetimi, öğretmenlerin çalışmalarını kontrol altına almanın yanı sıra dersleri de incelemek için pedagojik hizmet okul idarelerine ait idari işlerden tamamen boşaltılır.Bahsetmek gerekenler, okul pedagojik servislerinin, belirli konular üzerine aylık olarak dersler düzenlemek zorunda oldukları ve Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde,değerlendirecekleri yönündedir.

Bu, okul pedagoglarının ve psikologlarının belirli etkinlik ve çalışmalarıyla, okullarda daha geniş bir uygulama bulmak ve uzmanların tüm iyi bireysel fikirlerini kullanmak amacıyla yapılır.
Bazı dersler ilk ve orta dereceli okullarda yapılacak ve belirli yaş gruplarına özgü olanlar yalnızca uygun eğitim düzenlenecek.

Bilgi servisi

Lakavica köyündeki yol boyunca kesilen ağaçlar, trafik güvenliğini arttırıyor

Yerel halkın isteği üzerine ve Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari’nin emriyle, geçtiğimiz hafta sonu “Halka Açık Otoparklar ve Yeşillikler” adlı Kamu Kuruluşu, ağaçları keserek Gostivar-Srbinovo bölgesinden köy Lakavista geçitinde istenmeyen bitki örtüsünü çıkardı.

Lakavica köy sakinleri ve dağ köylerin ağaçları kesmek ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak bitki örtüsünü gidermek için bu yol boyunca çekişen bir talepti.Şirket müdürü Muzafer Zülbeari, “Gostivar belediyesi sınırları içindeki diğer yerel ve bölgesel yollarda da benzer müdahaleler yaptık” dedi.

Köyün Lakavica bölgesinden geçen yolun, bakımları Kamu İşletmesi “Makedonya Yolları ” na ait bölgesel yol Gostivar-Srbinovo’nun bir parçası olduğunu belirtmek gerekir.Bununla birlikte, bu şirketin müdahalesi nedeniyle, Gostivar Belediyesi, vatandaşlardan zarar görmemesi için kendi müdahalesini yapmakla yükümlüdür.

Bilgi servisi

Forino köyünde Jahorka nehir yatağı temizlendi

02.02.2018

Bu gün kamu teşebbüsü “Komunalec”, Forino köyündeki Jahorka nehir yatağı temizleme eylemini gerçekleştirdi.Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari yakın tarihte gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, bu köy sakinlerinin nehir yatağı hakkında duydukları endişeyi dile getirdiler.

“Bu eylemin gerçekleşmesi için makine çalışmalarımızı ve çalışanlarımızı şirketin kendi fonlarıyla yürüttük.Halk tarafından engellenmeyen su akışına izin verilmesinin yanı sıra, köyün içinden geçen nehrin korkunç görünümünü ortadan kaldırmak için yapılan bir talepti “diyor şirket yöneticisi Isak Lazami.Forino köy sakinleri, sorunlarını çözmek için Gostivar Belediye Başkanı tarafından yapılan bu hızlı müdahale için minnettarlık duyuyorlar.

Bilgi servisi