İlköğretim okulu “Gose Delçev” öğrencileri Gostivar Belediyesi’ni ziyaret ettiler

02.05.2018

Dördüncü sınıf, Belediye Okulu “Gose Delçev”- Gostivar,Makedon paralel öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, bugün yerel yönetimin işleyişi hakkında bilgi edinmek için Gostivar belediyesini ziyaret ettiler.Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Arben Taravari ile bir araya geldiler ve belediye yönetiminin görevlerini yerine getirdiği yerleri ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Arben Taravari ve kabinesinin üyeleri, öğrencileri yerel yönetimin işleyişine, yaşları için anlaşılabilir bir dille, belediye yönetiminin bir parçası olmak, yönetim pozisyonlarını almak ve bir kısmı da belediye başkanı olmak için çağırdı.İlköğretim okulu “Gose Delçev” öğrencileri belediye başkanı Taravari ile konuştular ve ona sorular sordular.

Haber Merkezi

DBP’den çalıştırılan müdürler yasadışı konkur düzenlediler

25.04.2018

DBP, Zaev hükümetine baskılar aracılığıyla,Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari’nin eğitim alanındaki yetkinlikleri ele geçirmeyi başardı. Eğitimde düzeni tanıtmaya kastederek, yasal hükümleri ihlal eden müdürler getirdiler.

Ortaöğretim okulunda, müdür Agron Alili, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, 18.01 – 31.08.2018 arası bir sözleşme ile, okulun önceki profesörleri ve pedagoglarıyla aynı işlerde sabit bir süre için bir iş ilanı duyurusu yayınladı.Müdürün aynı zamanda, personelin bir ihtiyacı veya eksikliği olmadan bir konkur yayınladığı göz önüne alındığında,başka bir şekilde açıklanmayacak olan bir politik suç olarak, bu, öğretim sürecinin kalitesini ve istihdamda olan çalışanın haklarını ciddi bir şekilde zayıflatır.

Kamuoyuna soruyoruz ve yetkili makamlardan kurumsal olarak isteyeceğiz,Eğitim Devlet Müfettişliği, Çalışma Müfettişliği gibi Gostivar orta tıp okulunun öğretmenlerin ve pedagogun korunması.

Haber Merkezi

Dördüncü sınıf öğrencileri Gostivar’da yerel yönetimin çalışmasıyla tanıştı

12.04.2018

“Goce Delçev” in dördüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, yerel yönetimin çalışması hakkında bilgi edinmek için Gostivar Belediyesi’ni ziyaret ettiler.Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Arben Taravari ile bir araya gelerek Gostivar Belediyesi Konseyi’nin ve belediye idaresinin ofislerini ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Arben Taravari ve kabinesinin üyeleri, yerel yönetimin işleyişini, yaşları için anlaşılabilir bir dille, liderlik pozisyonları almak için büyüdüklerinde belediye yönetiminin bir parçası haline gelmelerini ve bir tanesinin belediye başkanı olmalarını dilediler.Ziyaret sırasında, ilkokuldaki “Gose Delçev” deki 4. sınıftan toplam 55 öğrenci, belediye başkanına ve onun çalışanlarına, pek çok içerikli soru sordular.

Haber Merkezi

Gostivar okullarında gençlerin eğitime entegrasyonu üzerine tartışmalar düzenleniyor

23.03.2018

Gostivar’daki üç Belediye İlköğretim Okulu’nda “Gençliğin Eğitim Entegrasyonu” pilot projesi devam ediyor. Proje Gostivar Belediyesi Eğitim Departmanı ile işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yürütülmektedir.

“Başlangıçta bu pilot proje iki şehir ilkokulunda Birlik ve Gose Delçev’in yanı sıra Çayle köyünde” Çayla “ilkokulunda uygulanmaktadır ve gelecekte diğer belediye okulları da dahil edilecektir.

Proje, USAID tarafından Gostivar Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülüyor ve şu anda bu alandaki uzmanların konuşma yoluyla, gençliğin eğitimde bütünleşmesi için gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını saptandığı gençlik tartışmaları var, ”diye açıklıyor Eğitim Asistanı Sn.Aslian Snopçe.

“Pırparimi” İlköğretim Okulu öğrencileri “YEP” Gençlik Derneğini ziyaret etti

16.03.2018

Cegrane köyün Pırparim ilkokulu dokuzuncu sınıftan gelen öğrenciler, profesörleri ile birlikte Gostivar Belediyesi Gençlik Yetkilendirme Platformu – YEP’de çalışan sivil gençlik örgütlerini ziyaret ettiler.Bu, organizasyonun misyonunun çeşitli faaliyetler ve projeler yoluyla gençlik arasındaki zekayı güçlendirmek olduğunu belirten Arlind Musliu’nun yanı sıra bu örgütün pek çok üyesi konuştu.

Öğrenciler ayrıca Tech Up gibi organizasyonun bazı etkinliklerinin yanı sıra toplum yararına çeşitli gönüllü faaliyetler hakkında da bilgilendirildiler. Her şeyden önce, öğrenciler sivil toplum örgütlerinin rolüne, rutin işleyişine, yaptıkları işe, üyeliğe ve demokrasinin onlar aracılığıyla nasıl harekete geçtiğine tanıştırıldı.

Öğrenciler sivil toplum örgütlerinin rolünü çok merak ettiler.

Bilgi merkezi

“Gostivar” Orta okulu ile “Barış Hareketi” derneği arasında bir İşbirliği Anlaşması imzalandı

16.03.2018

“Gostivar” ekonomi orta okulu ve “Barış Hareketi” derneği”Okulların entegre eğitim sürecine destek” projesi için bir işbirliği protokolü imzaladı.Bu Mutabakat imzalanarak, eğitimde etnik entegrasyon sürecinin öneminin anlaşılması ve elde edilen başarıların daha da yükseltilmesi amacıyla her iki tarafın ortak faaliyetler üzerinde anlaşması,bu faaliyetler şunlardır: analizler (anketler), “Gostivar”orta okulundan dan üç profesörün eğitim programları, okuldan meslektaşları için sunum atölyeleri (yayma), öğrencilerle atölyeler ve ortak okul SOU “Gostivar” ile işbirliği, finansal ve teknik destek ile 60.000 denardan.

“Okullarda Entegre Eğitim Sürecine Destek” projesi, Barış Hareketi Derneği tarafından Zagreb’deki (Hırvatistan) Barış Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa yürütülmekte ve Avrupa Birliği ve Sivisa Mobilitas tarafından finanse edilmektedir.

Bilgi merkezi

Gostivar ilkokullarında temiz hava dersleri

15.03.2018

Gostivar belediyesindeki “İsmail Qemali”, “Goce Delcev” ve “Birlik” ilköğretim okularında çevre korumasına yönelik dersler düzenledi.Etkinlik ekolojik örgüt “Eko Gerilla” – Kalkandelen tarafından gerçekleştirildi ve derslerde yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflardan öğrenciler yer aldı.

Bu dersin amacı, Polog’da resmi ölçümlere göre ülkenin en çok kirlenen ve daha geniş olan havaya özel bir odaklanma ile öğrencileri çevre koruma arasında farklılığı anlatma.

“Bugünün derslerine üç okulun yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflarından 160’ın üzerinde öğrenci katıldı.“Bugünün derslerine üç okulun yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflarından 160’ın üzerinde öğrenci katıldı.Derslere ek olarak,öğrencilere “Başkalarına örnek olun” başlıklı bir eğitim broşürü de verdik ”, Eko-Gerilla Derneği başkanı Arianit Xhaferi de açıkladı.

Bakan Arben Taravari’nin ısrarında, hat bakanlığının Gostivar’da ortam havasının kalitesi için bir ölçüm istasyonu kurduğunu ve ölçümlerin endişe verici rakamlar gösterdiğini hatırlatırız.

Bilgi servisi

Basın toplantısı “DBP ile ilgili gerçek” – Bir anne için EBB, diğeri üvey anne için

Gostivar belediyesini DBP`den Nevzat Bejta yönettiği 2013 yılında okul yetkilileri görevden alınmış, basın toplantısında herhangi bir eylemde bulunulmadıklarını  Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın (EBB) herhangi bir müdahalede bulunmadığını göstermişlerdir.
“Bu basın mensuplarını, medya ve sosyal ağlar tarafından dile getirilen DBP eski belediye başkanı ve bakan yardımcısının, sözde Gostivar Belediye Başkanının İlk ve Orta Öğrenim Yasası hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla reddetmek için aradık bu nedenle, yönetmeliğin empoze edilmesi ve görevden alınmasına ilişkin gerekçeler MEB tarafından iptal edilmiştir 5 yıl önce, yani 2013’te, eski belediye başkanı, belediye başkanlığı görevini üstlendikten sonraki ilk gün, eşi görülmemiş bir sinizmle, sosyal ağlarda neler olacağını açıkladı, “Günaydın, Yönetmenler” statüsünü yazdı ve bu, 15 yönetmenin hepsini belediyeye davet edilmemis ve bize politik seçeneğimizin kaybedildiğini ve bu nedenle istifa etmemiz gerektiğini söyleyerek gerçekleştirildi. “dedi. İlkokul müdürü Ekrem İsmail, 2009-2013 döneminde.
Görevden alınmalarının İlk ve Genel Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak yapılmasının gerekmediğine dikkat çekerek, iki hafta içinde Belediye Başkanının hiç bir maddeye başvurmayarak görevden alındığını belirtti. Belediye başkanı yönetmenleri atar ve görevden alır.

“Bununla birlikte, otoritenin yoksunluğunun siyasi bir eylem olduğu İlk ve Orta Öğretim Yasası ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yasal düzenlemelerin yürürlükte iken, ancak somut davada, herkes için geçerli olduğu açıkça kanıtlanmıştır. Biri için EBB, anne ve diğeri için üvey anne, “İsmaili vurguladı.
Basın toplantısında gazetecilere ve topluma kanıt olarak, 2013 yılında yöneticilerin görevden alınmasına yönelik çözümler de sunuldu.

Bilgi servisi.

Taravari genç matematikçileri ve profesörlerini onurlandırdı

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari “sınır tanımayan yarış”matematik bölümünden madalya kazanan öğrenci ve profesorleri kabinesinde ağırladı.

“Bugün prestijli bir bölgesel matematik yarışmasında yedi altın madalya, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan lise öğrencilerini ve profesörlerini bir araya getirmekten onur duyuyoruz.Belediye yönetimi ve Gostivar lisesi olarak gurur duyuyoruz. Belediye Başkanı Taravari, öğrencilerimizin elde ettiği sonuçlar ile bölgede ve ötesinde, zorlu çalışma ve kararlılıkla en iyi sonuçları elde edebildiğimizi ve yarın bu öğrencilerin saflarından gerçek bilim insanlarının çıkacağını doğruluyoruz “dedi.Öğrenciler ve profesörler adına ödüllerin ve konuk perverliği için sayın belediye başkanına teşekürlerşnş sundu.Aynızamanda Sınır Tanımayan Müsabakalar başlıklı Bulgaristan’daki bölgesel yarışmalarda 16 bin öğrencinin yer aldığını bildirdi.

“Okulumuzdaki öğrencilerin ve profesörlerin muhtemelen bu başarılardan sonra daha da büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceğini ve gelecekte kentin daha prestijli ödüller getireceğini umuyoruz” okul müdürü  Driton Imeri açıkladı.

Sınır Tanımayan Müsabakalar’ın altın madalyasını Zehra Ebibi,Fyola Fetai,Hana Hasanisay,Angela Trifunoska,Simona Yanakieska,Kristina Yovanovska ve Mustafa Esti gümüş madalyay Esra Esti bronz madalyay ise Egzona Yonuzi kazandığı söylemeye değer.Öğrencilerin danışmanları Profesör Muhammed Musliu, Zejnel Efendiler, Mile Apoostoloski, Irena Nopfitoska  Aybean Selimi ve Muzafer Zulbeari idi.

Bilgi servisi

Gostivar “Birlik” ilkokul öğrencileri satrançta yarıştı. Organizasyon, “Gostivar” Satranç Kulübü ve Gostivar Belediyesi Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşti.

Bu etkinliğin amacı, şehirde gelecekte bu tür bir sporla uğraşacak yeni yetenekleri keşfetmektir.“Gostivar’daki tüm ilköğretim okullarında benzer yarışmalar Haziran ayına kadar düzenlenecek. En iyileri, kentteki tüm ilköğretim okulları arasında yapılacak olan yerel satranç yarışmasına katılacaktır “dedi.

Satranç kulübü” Gostivar “başkanı Ahmet Salmani.Böyle bir rekabet fikri, günümüzde Gostivar satranç kulübünde 40 yaşın üzerindeki üyelerin bulunduğundan, kentin genç kuşağının bu sporla başa çıkması için teşvik edilmesi ve bir gün önemli satranç yarışmalarında Gostivar’ı temsil etmesinden kaynaklanıyordu.Gostivar Belediyesi Eğitim Müdürlüğü, bu oyunu sevdikleri veya yetenekleri olan öğrencilerin velilerini, çocuklarını Gostivar satranç kulübüne kaydettirmeye çağırıyor.Satranç Kulübü “Gostivar”, 6 yaşın üzerindeki çocukların satranç okuluna kayıt yaptırabileceğini ve kayıt işleminin 10 Mart’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bilgi servisi