“Forina” ilkokulunda iç cepheler boyalandı

21.02.2018

Gostivar Belediyesi tarafından desteklenen, Gostivar Forina köyü “Forina” İlkokulu Müdürü Zeqije Musliu, okul binasının iç cephenin boyalanmasını başlattı.

“Okulumuzdaki öğrenci velilerinden okul binasının iç cephesini boyamak istedikleri bir talepti. Okul müdürü Zeqije Musliu, Gostivar Belediyesinden de destek alarak, bu talebin makul olduğunu ve inisiyatif başlattığını söyledi.

İlkokul “Forina” da, birinci ile dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 250 öğrenci öğrenim gördüğü ve yıl içinde erken çocukluk gelişimi için bir paralel açılacak.

Bilgi servisi

Okul yurdunun hasar gören tavanı restore edildi

11.02.2018

Gostivar Belediyesi, “Aktif Cumartesi” eylemi kapsamında kurucusu olduğu eğitim kurumlarında çeşitli müdahaleler gerçekleştirdi.

İlk ve orta dereceli okulların yanısıra, öğrenci yurduna da müdahale edildi ve zarar gören bir odanın tavanı restore edildi.
Gostivar Belediyesi, bu yurtta koşulların düzelmesine sürekli olarak özen gösterir.

Bilgi servisi

İlkokul Müzik Okulu’na küçük ama çok önemli müdahale

11.02.2018

Belediye okullarında Gostivar Belediyesinin aktif cumartesi günü İMO “Enver Stafai” ye dokundu.Eskimiş ve yırtılmış olan bu okulun koridorundaki koltuk kılıfları, sanatın yetiştirildiği bu kurumun görünümünü şimdi yerine yenilerini koymuştur.

Çok ucuz bir müdahaleydi, ancak eğitim kurumlarının kalitesini yükseltmek için Gostivar Belediyesinin kararlılığını kanıtladı.

Bilgi servisi

Forino ve Raven”de Anaokullar açılacak

09.02.2018

Gostivar Belediyesi, iki anaokull merkezinin açılması için yaklaşık 18 bin avroluk bir miktar aldı.3-5 yaşlarındaki çocuklar için bir sınıf Forino köyünde, diğeri ise Raven köyünde açılacak.İmzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Gostivar Belediyesi, mevcut okul binalarında görev yapacak sınıflar için gerekli şartları yerine getirmek için gereken 10 bin euro eş finansman yükümlülüğünde bulunuyor.

Yerel Ekonomik Gelişme Ofisi ve Gostivar Belediyesindeki projelerin uygulanması, uygun işlemleri takiben ilgili çalışmaların hemen ardından gerçekleştirilecek ve Forino ve Raven’deki Erken Çocuk Gelişme Merkezleri bu yıl süreci içinde başlayacak.Gostivar Belediyesi, hibe yoluyla ve kendi bütçesiyle, daha uzak kırsal alanlardan okul öncesi çağdaki çocukları dahil etmek için bakım ve yetiştirme merkezleri açmaya çalışacaktır.

Bilgi servisi

Eğitim sektörü okulları ziyaret etmeye başladı. Aslian Snopçe: Disiplin ve düzeni yeniden kuralım

07.02.2018

Gostivar Belediyesinin Eğitim Daire Başkanı Aslian Snopçe, bugün Gostivar’ın ilk ve orta belediye okullarını ziyaret etti.
Bugün Bayan Snopçe,Gostivar’ın Lise orta okulunu ziyaret ederek, pedagojik hizmeti, dördüncü sınıfın başkanları ve müdürü Dritan Imeri ile bir araya geldi.

Ziyaretin amacı, eğitim sürecinin nasıl yapıldığını yakından görmek, aynı zamanda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin taleplerini dinlemekti.Disipline, düzenliliğe, okul ünlüklerine odaklandık, aynı zamanda mevcut durumu nasıl geliştireceğimiz konusunda önerilerde bulunduk.Snopce, disiplinin düzeyini somut adımlarla artırmak ve öngörülen hükümleri ihlal eden öğrencilere ve profesörlere karşı disiplin işlemlerini gerçekleştirmek için koordineli bir katılım ve daha fazla taahhüdün gerekli olduğunu belirtti.

Müdür Dritan İmer, bu tür ziyaretlerin memnuniyetle karşılandığını ve belediye yönetimi ile koordinasyon ve işbirliğinde daha hızlı adımlarla ilerleme olanakları olduğunu vurguladı.Okul yılı bitiminde öğrenci gezileri ve balo gecesi ile ilgili olarak, öğrencilerin gerekliklerini dikkate alarak,koordinasyon içinde ve velilerin, okul yönetiminin ve Gostivar belediyesinin eğitim biriminin onayı ile gerçekleştirilmelidir.Belediye ilk ve orta öğretim okullarının yanı sıra anaokullarında Eğitim Bakanlığının temsilcileri tarafından yapılan ziyaretler düzenli olacaktır ve tanımlanmış bir gündeme getirilmeden gerçekleştirilecektir.

Bilgi servisi

Gostivar okullarının Eğitim ve Pedagojik Hizmetler Departmanı arasındaki faaliyetlerin koordinasyonu

Gostivar Belediyesi Eğitim Departmanı, tüm Gostivar ilk ve orta okulların pedagoglar, psikologlar ve sosyologların katıldığı belediye okullarının pedagojik hizmetleri ile bir toplantı yaptı.

“Bu toplantıyı, gerek belediye gerekse okullar arasındaki faaliyetleri daha etkili ve etkin bir şekilde koordine etmek ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ilk ve orta dereceli okulların pedagojik hizmetleri ile gerçekleştirdik Gostivar Belediyesi Eğitim Müdürü Asilan Snopce, okullar arasındaki karşılıklı işbirliği ve tecrübelerin paylaşımı yoluyla eğitim sürecinin kalitesini yükseltmek ve bu arzulanan yeri bu önemli alanda topluma geri getirmek gerekir..

Bu tür toplantılar ayın ilk haftasında düzenli olmalı ve yapılmalıdır. Okul pedagojik hizmetleri çalışmaları hakkında düzenli olarak rapor verir. Okul yönetimi, öğretmenlerin çalışmalarını kontrol altına almanın yanı sıra dersleri de incelemek için pedagojik hizmet okul idarelerine ait idari işlerden tamamen boşaltılır.Bahsetmek gerekenler, okul pedagojik servislerinin, belirli konular üzerine aylık olarak dersler düzenlemek zorunda oldukları ve Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde,değerlendirecekleri yönündedir.

Bu, okul pedagoglarının ve psikologlarının belirli etkinlik ve çalışmalarıyla, okullarda daha geniş bir uygulama bulmak ve uzmanların tüm iyi bireysel fikirlerini kullanmak amacıyla yapılır.
Bazı dersler ilk ve orta dereceli okullarda yapılacak ve belirli yaş gruplarına özgü olanlar yalnızca uygun eğitim düzenlenecek.

Bilgi servisi

Ders dışı etkinliklere sahip “Pırparim” İlkokulu

02.02.2018

İlköğretim okulunda “Pırparimi” Çegrane’de çeşitli ders dışı faaliyetler gerçekleşiyor. Bu okuldan öğrenciler yakın zamanda USAID tarafından düzenlenen okullarla bağlantı kurmayı amaçlayan “Liderlik Okuyor” projesine katıldılar.

“Bu ağda 3 okulun aktiviteleri ve etkinlikleri sunulmuş ve Üsküp’ün Aerodrom Belediyesi’nden” Goce Delçev “ile ağ oluşturulmuş ve okulumuz” Betmen – Benim Kahramanım”projemizle sunulmuştur. Yönetmen Blerim Ameti bilgilendiriyor.Ayrıca, bu okulda, ping pong yarışmaları Salı günü gerçekleştirildi; bu yarışmaya 24 öğrenci, 6. sınıftan 1. sınıfa kadar katıldı.

En başarılı rakipler mütevazi hediyelerle ödüllendirildi.Okul, ders dışı etkinliklerin, öğrencilerin yeteneklerini, becerilerini geliştirmenin yanı sıra benlik saygısını güçlendirme yönünde okul için olumlu bir görüntü oluşturması gerektiğini takdir eder.

Bilgi servisi

Taravari: Geçmiş dönemdeki eğitim – Facebook için ödenen öğretmenler

25.01.2018

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bugün “DBP” hakkındaki gerçek” kampanyası kapsamında bir basın toplantısı düzenledi.Gostivar belediyesinde eğitim alanında geçmiş görev süresince işlenen başarısızlıkları ve kötüye kullanımları ortaya koydu Dün yapılan bazı eğitimcilere ve parti askerlerine yönelik medyada yer alan açıklamanın, yetersiz personelle değiştirdikleri iddiasıyla, eğitim alanını seçtiğini açıkladı.”2013′ yılın parti askerleri, yılın aynı döneminde 166 işçiyi çözüm ve sözleşme ile kaldırdı ve bu kişilerin adları ve soyadları bizde mevcutur.
Ve şimdi 147 sözleşmeli çalışandan117’si görevde kaldı, sadece 30’u yenisiyle değiştirildi.Taravari, bunun anlamı,% 80’i aynı kalırken, çoğunluğu verdikleri konulara yetkin olmadığı için sadece% 20 oranında değiştirildi.

Bugünkü basın konferansında ayrıca, Muhasebe ve Bütçe Kullanıcıları Kanunu’nun Gostivar’daki devlet okullarındaki iç denetimlerle teyit edilen birkaç eksik davanın gösterildiğini belirtti.”Vrutok köyünden “Liriya” ilköğretim okulunda, resmi cep telefonları için başdöndürücü faturalar ödenmiştir.
Teftiş Kurulu tarafından 06.11.2016 – 16.11.2017 dönemi için Denetim Raporuna dayanarak, bir okul 2.25 puanla değerlendirildi.

Orta öğretim teknik okulunda, eski belediye başkanı tarafından 03.03.-29.03.2017 döneminde yapılan iç denetim muhasebe yasasının eksik bir şekilde uygulandığını gösterdi.Belediye Başkanı Taravari, gazetecilere bunun kanıtı sağlanarak, “Sözleşme için yapılan ödemeler 397 bin dinar’ın üzerinde çalışıyor, bu nedenle işverene dair herhangi bir rapor bulunmuyor” dedi.

Daha sonra,Orta Okul Teknik Bölümünde yetersiz bir kişinin istihdam edildiği bir davadan bahsetti.”Bu kişi BT desteği için 4 saat, harici test için 4 saat, fotokopi için 3 saat ve Facebook için 2 saat iş saatinde bulunmuş.

Bir başka olay ise, pratik çalışma eğitmeni biyokimya okulundaydı.
lkokul Çayle’de , çim biçme makinası için kullanılan yağ harcanması, 600 avro tutarında, “dedi Taravari.
Gostivar Belediye Başkanı ayrıca, bir aile tarafından okulun tamamının kontrol edildiği Srbinovo köyünde “Son Buzuki” adlı ilköğretim okulundaki davaya dikkat çekerek, çevrecilik olaylarına değinildi.
Eski müdür, gelini sekreteri olarak, kardeşi ve ailesinin diğer üyeleri ile aynı okulda çalışıyordu.

Haber Merkezi

Basın Mensupları ve Okul Yönetimine ‘’Gostivar ‘’ BEL Öğrencileri Sunumu

İsviçre’nin Trogen kentindeki çocuk köyü ‘’Pestaloci’’de iki hafta süren deneyim değişimi kapsamında, öğrencilerin   çocuk köyündeki eğitimde kazandıkları faaliyet ve deneyimleri sundular.

Ekonomi lisesi müdüresi: Yovanka Ogananoska: “Dün okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ülkemizin İsviçre sunumunda yer alan standı kurarak  böylece İsviçre’de başarılı geçen  sunumu bizlere  tanıttılar. Stand okul ve kentimizin tanıtım ürünleri,  bronz ve keramık geleneksel ev eşyaları, geleneksel yemekler ve  Makedonyanın bu bölümün geleneksel giyimleri segilendiğini ifade ederek aynı zamanda okul müdüresi  öğrencilerin eğitim oldukça yaratıcı bir şekilde geçtiği aynı zamanda öğrencileri arasında  ayrımcılık,   ekşp çalışması, güven konularını işlediklerini belirtti.

Öğrenciler, “serbest zmanlarını, tüm etkinlikler için donatılmış spor salonunda ve   Gençlik Kulübünde geçirdiklerini birde  hafta sonları İsviçre’nin kuzeyindeki en güzel yerleri ziyaret ettiklerini söylediler.

İsviçre Kültürlerarası alışverişte bulunan ekonomik okul öğrencileri,  kazandıkları yeni bilgi ve deneyim   Ocak ile Nisan ayları arasındaki dönemde, sınıf arkadaşlarına bilgi aktarmaları için istedikleri konular üzerine atölye çalışmaları düzenleyeceklerdir.

Haber Merkezi

Çegran İlk ÖO Öğrencileri Sigara İçmenin Zararları Hakkında Bilgilendirildiler

28.12.2017

Çegran Köyü ‘’ Pırparimi’’ ilk okulu mekanında ‘’ Sigara içmenin zararları’’ konulu konferans düzenleyerek okul öğrencilerine  sizgara içmenin zararları hakkında bilgilendirildiler.

Etkinlik okulun  Eko- gurubu, Gostivar- Kızıl Haç  Belediye organizasyonu işbirliği kapsamında gerçekleşerek,  Sunumu  psikolog Emriye Zekiri  düzenlendi.

 Psikolog Emriye Zekiri: “Bu ders sayesinde öğrencilere özellikle sigara içilmesi genç yaştan başlarsa sağlık için ölümcül sonuçlar hakkında öğrencileri bilgilendirerek sigara içmekle mücadele etmeyi amaçladıklarını, eğitim  altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerini kapsamakta olduğunu belirtti.

Pırparimi İlk öğretim okulundan sağlık alanında bu gibi derslerin  başka konular olmak üzere düzenleneceği bildirdiler.

 

Haber merkezi