Sakinlerin girişimi ve Gostivar Belediyesi’nin yardımıyla, Romanların “Dupka” semti yerleşiyor

23.04.2018

Gostivar’daki marjinalleştirilmiş Roman yerleşim yeri “Dupka” nın sakinleri alanlarını temizlemek için bir eylem yürüttüler ve Gostivar Belediyesi Kamu İşletmesi “Komunales” yardıma çıktı.

Yerel sakinleri attıkları belli bir yere toplar,kamu şirketi atıkları taşıyor, yolu düzleştiriyor ve kanalı atmosferik sular için temizliyor.Gostivar Belediyesi, kentsel yerleşimlerin ve köy sakinlerinin tüm eylemlerine destek olmakta ve bu tür faaliyetleri başlatmaktadır.Aksi takdirde, Roman yerleşim yeri “Dupka” birkaç yılardır varlığını sürdürdü, ancak hem yerel hem de merkezi hükümet tarafından tamamen marjinalize edildi.Gostivar Belediyesi’nin mevcut yönetimi, kendi topraklarında yaşayan tüm vatandaşlar için normal şartlar yaratmaya kendini adamıştır.

Haber Merkezi

Şehir parkının kesinleşmeye doğru düzenlenmesi

16.04.2018

Vardar nehrinin sağ tarafındaki büyük şehir parkında arazinin tesviyesinden ve yeraltı sulama sisteminin kurulmasından sonra, işler yavaş yavaş kesinleşmeye gidiyor. Şu anda, yürüyüş yolunun düzenlenmesi ve süngülerin kaplaması üzerinde çalışılmaktadır.

Şirketimiz için yıllın mevsimi ilkbahardır.Gostivar halkının bahar mevsiminin keyfini çıkarması için tüm yeşil alanları, bitki dekoratif ağaçlarını düzenliyoruz, yeni rareler kuruyoruz, ”diyor PE Park ve Yeşilik müdürü Muzafer Zulbeari.Şehir parkının düzenlenmesine ek olarak, düzenli olarak, toplu yapıların bahçeleri, bulvarların yeşil kuşağı, şehirdeki küçük parklar ve diğer kamusal alanlar gibi diğer tüm kamu alanlarında yeşillik durumunun iyileştirilmesi için çalışılmaktadır ve istenmeyen bitki örtüsü yerel ve bölgesel yollardan ve Vardar Nehri boyunca kaldırılmaktadır.

Bigli Servisi

Gostivar’daki kavşakların yeniden inşası başladı

12.04.2018

Dün açıklandığı gibi, bugün Gostivar’daki en sık kulanılan kavşakların yeniden inşası başladı.
“Gostivar’ın şehir merkezindeki yaklaşık 400 m2’lik bir alana sahip çok önemli bir kavşağın yeniden inşaası başladı.
Şehirdeki trafiği engelememek için, işlerin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanabilmesi için yoğun bir şekilde çalışacaktır.. Umarız cumartesi günü sona erecek, “Gostivar belediye başkanı Arben Taravari medyaya söyledi.Gostivar Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyon avroluk bütçe fonunda bu takvim yılı boyunca gerçekleştirilecek diğer sermaye projesini açıkladı. Gostivar Belediyesi yaklaşık 15 sokak ve yerel yol onarımı yapacak.

Debreşe’de bir sokak Forino’da bir sokak olan Lakavisa, Padlişte’ye giden yol Trnovo’ya giden yol da Lakavisa-Srbinovo yolunu döşeyecek.Taravari, Çayle, Cegrane ve Yukarıki Banisa köylerindeki kanalizasyon inşaatlarının yanı sıra diğer birçok projeden de bahsetmeye değer.”Gose Delcev” – “Boris Kidriç” kavşağının tam olarak yeniden inşası için inşaat çalışmaları arasında, eski asfalt tabakasının kaldırılması, yatağın planlanması, tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, ve 400 metrelik bir alandaki kavşakların döşenmesi yer alacak.

İnşaat çalışmaları devam edecek olsa da, trafik zor koşullarda gerçekleşecek ve bu dönemde vatandaşlardan taşıtlar için bu kavşaktan kaçınmaları isteniyor.

Bilgi servisi

BİLDİRİ

11.04.2018

Vatandaşlarа, yarın saat 7’de Bul”Brаka Ginoski” ve “Boris Kidriç” (Sity Ski Merkezinde). caddelerindeki kavşakların yeniden inşası başlayacağı konusunda bilgilendirildi.İnşaat çalışmaları arasında eski asfalt tabakasının kaldırılması, yatakların planlanması, onarılması ve sıkıştırılması, olukların yenilenmesi ve 400 metrelik bir alandaki kavşakların döşenmesi yer alacak.

İşler 15 gün sürecek ve bu süre zarfında trafik zor koşullarda gerçekleşecek ve belirli zamanlarda engellenecek.

Vatandaşlar bu kavşakları motorlu taşıtlarla kullanmaktan kaçınmaları isteniyor.
Anlayışınıs için teşekkür ederis.

Bilgi Servisi

Yeşil alanların düzenli bakımı

10.04.2018

Kamu şirketi “Kamu otoparkları ve yeşillik” – Gostivar, sürekli Gostivar belediyesinin topraklarında kamu yeşil alanların bakımını ele alır.

Bu günlerde bu faaliyetler Maleardi mahallesinde ve endüstriyel kesimhane “Gorni Polog” yakınlarında yoğunlaşıyor.Bu yerlerde, özellikle kolektif binalarda ve “Braka Ginoski” bulvarı yeşil kuşağı boyunca yeşil alanlardan çim ve çalı atıkları temizlenir.

“Kamu otoparkları ve yeşillik” – Gostivar, bu tür faaliyetlerin hem şehir içinde hem de kırsal alanlarda başka yerlerde de devam edeceğini söylüyorlar.

Bilgi Servisi

 

Yeni çöp kutuları şehir sokaklarında konuldu

30.02.2018

Bugün, yeni çöp kutularının dağıtımı Gostivar şehrinin ana şehir sokaklarında başladı.Bu şehirdeki kamu temizlik düzeyini yükseltmeyi amaçlayan Gostivar – Kamu Girişimi “Komunalec” bir projesidir.Şirket, “Bu safhadaki işletme 30 yeni atık kutusuyla donatıldı, çünkü mevcut sepetler hasar gördü ve işlevsizdi. Bu proje ile şehirdeki kamu hijyenini iyileştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

PE “Komunalec”, aynı zamanda, atık kutularını amaçlarına uygun olarak kullanmaları için vatandaşlara hitap ediyor ve evden ve işyerlerinden gelen ortak atıkları atmıyorlar.

Bilgi servisi

Sokak restorasyonu için eylem başladı

02.04.2018

Gostivar Belediyesi’nin desteğiyle kamu şirketi “Komunales”, şehrin sokaklarındaki,çukurları düzeltmek için geniş kapsamlı bir eylem başlattı.Kötü havaların ardından, Gostivar belediyesinin topraklarına yağan şiddetli yağmurlar ve karlarla birlikte, sokaklar ve yollar büyük hasar gördü.

Isak Lazami, “Hava koşulları düzeldi ve inşaat çalışmaları için elverişli şartlar olduğu için, tüm hasarlı sokaklarda çukurların doldurulması için geniş ve kapsamlı bir hareket başlattık, ana ve daha akıcı sokaklara öncelik veriyoruz” .
Gostivar Belediyesi, yıl boyunca, en çok hasar gören şehir sokakları ve yerel yolların onarılıp yeniden inşa edileceğini bildiriyor.

Bilgi servisi

Taravari, altı altyapı projesinin başlatıldığını duyurdu

16.03.2018

Gostivar’daki büyük şehir parkının yeniden inşası için çalışmalar başladı.Olayları daha yakından görmek için, belediye başkanı Arben Taravari orada bulundu, bu vesileyle Gostivar belediyesinin bölgedeki beş sokağın
asfaltlaşmasının yakında başlayacağını duyurdu.

Görüldüğü gibi, büyük şehir parkının yeniden inşası için çalışmalara başlanmış olup, bu da araziyi düzene sokmayı, parkurları kiremitle düzenleyerek, çürüyen ağaçları kesmeyi, yeni fidanlarla değiştirmeyi, yeşillik ve benzeri ekmeyi gerektirmektedir. Vardar nehrinin her iki tarafında, “Belediye Başkanı Taravari medyaya söyledi.Parkın yeniden inşası çalışmaları kamu şirketi “Kamu otoparkları ve yeşillikleri” tarafından yürütülmektedir. Şirket Müdürü Muzafer Zulbehari, çalışmanın yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını ve projenin değerini yaklaşık 30 bin avro, ön kaydın kendisi tarafından sağlanan fon olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Taravari, baharın başlangıcında, Gostivar belediyesi bölgesindeki çeşitli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacağını açıkladı.

Bilgi servisi

Gostivar ve çevresinde, bitki örtüsü kaldırılır ve atık temizlenir

13.03.2018

Kamu girişimi “Kamu otoparkları ve yeşillik” Gostivar belediyesi genelinde yeşil kamusal alanların düzenlenmesi ve yerel ve bölgesel yolların yanı sıra çevre düzenlemesi için kapsamlı eylemlerle devam ediyor.“Yeşil alanları ve halka açık park alanlarını korumak için günlük faaliyetlere ek olarak, karayolu trafiğinde serbest akış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tek amaç olarak, bölgesel yol kuşağının muhafaza edilmesi gibi yükümlülüklerimizi aşan faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Günlerce, Lakavica köyündeki Debreşe köyüne giriş, büyük şehir parkı ve çocuk oyun alanı gibi çeşitli yerlerde çalışıyor. “Bu şirketin müdürü Muzafer Zulbehari, bilgilendirildi.Debreshe köyünün girişinde, çalılar bölgesel yol boyunca kaldırılır ve atıklar da temizlenir.

Lakavisa köyüne giden yolun girişinde bile yolsuzluğa ulaşan istenmeyen bitki örtüsü kaldırılmış ve serbest akış ve daha fazla görünürlük için koşullar yaratılmıştır.Büyük şehir parkı Vardar nehrinin sağ tarafında, yağışlı ve kuvvetli rüzgârın bir sonucu olarak düşmüş dalların çıkarıldığı yerde bulunurken, çocuk oyun alanı arıtılarak yenilenebilir.Kamu İşletmesi “Kamu otoparkları ve yeşillik”, bu tür eylemlerin sürekli olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bilgi servisi

 

“DBP hakkında gerçeği – yabancı bağışlarla inşa edilen tesisler

01.03.2018

PE Komunales sözcüsü Mirtezan Selimi’nin “DBP Hakkında Gerçek” adlı kampanyada düzenlenen basın toplantılarının bir parçası olarak, bugün belediye parti üyeleri tarafından idare edildiğinde partinin işlenen ihlallerle ilgili veriler sundu.
Sizi bunlarla tanıtacağız:

“Sevgili vatandaşlar, şirkette işlenen diğer suiistimallerin yanı sıra bugün yabancı bir bağışta bulunan tacizleri, özellikle de Finlandiya’nın Gostivar belediyesiyle Vrutok köyün Vardar nehri kaynağında işbirliği içinde yaptıkları bir bağış hakkında bilgilendirileceğiz. Vericilere ve belediyeye göre bir ev inşa ettiler, projeye göre ise Vardar nehri bahçesinde turistleri çekmek ve kırsal turizmi geliştirmek için Gostivar belediyesinin turistlere bilgi verecek bir Bilgi merkezi kurmaları öngörülüyordu .Yerel yönetimin DBP tarafından ele geçirilmesinin ardından, bu binanın, inşa edildiği amacı dikkate alınmadan yıkıldı.Bu bağışın proje kapsamında sağlanan değeri 25 bin ABD doları olup, amacı Gostivar belediyesinde kırsal turizmin geliştirilmesi.

Tasarımcının amacı, bu tesisin komünalec kamu şirketi ile yönetilmesiydi. Bu komunite, turistleri ve Vardar nehri kaynağını ve bu bölgenin biyoloji çeşitliliğini bildiren bir kılavuz kullanıyordu ziyaret eden turistlerin yararları şirket hesabına gidecekti. Bu, belediyedeki kurumlarla kötü yönetimin klasik bir örneğidir. “