Прекрасна природа, земја, погодна географска положба, над 500 m надморска височина, со жуборењето на изворот на реката Вардар, на запад од Македонија, опкружена со две тврдини Шари и Сува Гора, и со многу други карактеристики, тивко со своите жители лежи градот на многу настани и личности, ГОСТИВАР.

За да се погледне одблизу прекрасната панорама на градот Гостивар, без разлика дали доаѓа од Тирана, Охрид до Гостивар или од Приштина, Скопје, од Тетово до Гостивар, се користат модерни автопати кои го минуваат широкиот простор на Полог. Инаку, целиот сообраќај, патен или железнички, овозможува брз сообраќај. Сто километри јужно се наоѓа аеродромот во Охрид и околу деведесет километри од аеродромот во Скопје.

Гостивар е општина која се простира на површина од околу 650 квадратни километри. Градот претставува административна, политичка, културна и деловна средина за повеќе од осумдесет илјади жители, од кои во самото јадро на градот живеат околу 36 илјади. Типична мултикултурна средина. Во него живеат Албанци, Македонци, Турци, Роми и други. Град кој е навистина прекрасно место за живеење, нуди пријатна клима во сите сезони од годината, одлична локација, сообраќај, деловни услови, школување…

Од таа причина, години наназад јасно беше изразено проширувањето на населението, економскиот развој, негувањето на особеностите и особено грижата и создавањето на најквалитетни услови за живот.

Од пролетта 2005 година, изгледите се уште посилни, со тековната децентрализација, а локалната самоуправа се грижи за најголемиот дел од јавните работи. Инаку, резултатите сега се уште повидливи.

Традицијата го дава знакот во секоја средина. Гостиварци со задоволство ќе ви ја раскажат приказната како настанало името на нивниот град.