Сите оние кои сакаат да ја посетат или престојуваат во општина Гостивар можат однапред да се информираат за хотелските капацитети што ги нуди градот Гостивар:

ХОТЕЛ И РЕСТОРАН ИМПЕРИАЛ
Адреса: Автопат Гостивар-Кичево, 1230 Гостивар – Македонија
Тел: +389 (0) 42 361 762 |
е-пошта: imprial_eu@hotmail.com

ХОТЕЛ И РЕСТОРАН ПИЦЕРИЈА БАРОК
Адреса: Rr. Гоце Делчев, 1230 Гостивар – Македонија
Тел: +389 (0) 42 214 472 | Моб: +389 (0) 70 378 178
е-пошта: barok_sera@yahoo.com

ХОТЕЛ И РЕСТОРАН ПИЦЕРИЈА ХИЛТОН
Адреса: Rr. Гоце Делчев, 1230 Гостивар – Македонија
Тел: +389 (0) 42 222 600 | Факс: +389 (0) 42 222 900 | Моб: +389 (0) 75 416 827, 075 416 826
е-пошта: contact@gchilton.com.mk

МОТЕЛ И РЕСТОРАН БАЛКАН
Rr. Борис Кидриќ 165, 1230 Гостивар – Македонија
Тел: +389 (0) 42 241 401 | Факс + 389 (0) 42 241 402

МОТЕЛ И РЕСТОРАН ИГНАТИЈА
Rr. Борис Кидриќ, 1230 Гостивар – Македонија
Тел: +389 (0) 42 214 255 | Факс: +389 (0) 70 543 682

МОТЕЛ И РЕСТОРАН ПАНОРАМА
Автопат Гостивар – Кичево, 1230 Гостивар – Македонија
тел. ++ 389 (0) 42 361 800 | Моб + 389 (0) 75 541 233 | Моб + 389 (0) 71 463 070 | Моб. +389 (0) 70 251 520
е-пошта: motel_panorama@hotmail.com