Interesim për të ndihmuar fëmijët me nevoja speciale

16.11.2017

Komuna e Gostivarit për këtë mandat katërvjeçar do të bëjë përpjkeje maksimale që të ndihmojë personat me nevoja speciale, me theks të posaçëm fëmijët. Në këtë drejtim, kryetari i komunës së Gostivarit realizoi sot një takim me koordinatoren e Qendrës për resurse të mbështetur nga UNICEF, Margarita Millosheska.

Znj. Millosheska e njoftoi kryetarin Taravari për nevojën për implementim të një projekti për asistencë për shkollat dhe asistencë shtëpiake për personat dhe fëmijët me nevoja speciale, si dhe se për momentin është duke punuar në proejktin e mbështeturr nga UNICEF “Karavani filmik për fëmijëri pa pengesa”.

Kryetari i komunës së Gostivarit, e siguroi znj. Millosheska se Komuna e Gostivarit do të mbështesë çdo iniciativë për përmirësimin e cilësisë së jetës të personave me nevoja speciale, dhe se statusi i persоnave në fjalë zë një vend të rëndësishëm në programin e komunës së Gostivarit për mandatin 2017-2021.

Shërbimi për informim