SECO ve KK ‘’Komunalets’’ Heyeti İçme Suyu Teminatı Projesini Uygulanmasını Değerlendiriyor

23.11.2017

“Gostivar belediyesindeki su temin sisteminin iyileştirilmesi” projesinin yönetim kurulu, sırasıyla sekizincisi olmak üzere toplantı düzenleyerek projenin ikinci etabının tanıtımını sundular.

SECO Uzmanları, KK ‘’ Komunalets’’ ve Gostivar Belediyesi temsilcileri inşaat çalışmalarının gerçekleştiği yerde bulunarak içme suyu rezervleri inşaatının hangi aşamaya geldiğini aynı zamanda Vardar nehri kaynağı üzerinde alınan acil önlemleri değerlendirdiler.

Kamu şirketi “Komunalec “‘in müdürü Isak Lazami, SECO temsilcilerine Gostivar vatandaşları için hayati önem taşıyan bu projenin uygulanması için kamu kuruluşu ve Gostivar belediyesinin yoğun bir şekilde çalışacakları aynı zamanda geçen dönem yönetiminin gecikmeleri kapatılması için çalışacaklarını ikna etti.

‘’ Gostivar Belediyesi İçme Suyu Sistemi Teminatı’’ projesi SECO( İsfiçre Ekonomi İşleri Sekreteryası) hibesi kapsamında gerçekleşmesine rağmen Gostivar belediyesinin katılımcılığı hizmetleri için KFW Alman bankasında kredi sağlanmıştır. Projenin toplam değeri yaklaşık olarak 7.200.000 euro’dur.

Haber Merkezi