Gostivar Belediyesi ve Sivil Kuruluşlar Arasında İşbirliğin Adımları Atılıyor

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Gostivar Belediyesinde faliyet gösteren bütün sivil kululuşları temsicilerini görüşmeye davet etti. Toplantıya  ya Toplumsal yaşamın çeşitli alanlarıyla uğraşan hemen hemen tüm etkin kuruluşlar, dernekler ve toplumlar davete katıldılar.

Toplantıda, STK temsilcileri, belediye başkanını, yaptıkları çalışmalar, misyonları  ve yaptıkları çalışmalarda gerçekleştirdikleri temel faaliyetleri  tanıttılar. Belediye Başkanı Taravari, kendisinden ve ekibinden  tam destek alacakları ve bu konunun somut adımlar ve eylemler ile standartlaştırılacağıni ifade etti.

Toplantı, her iki tarafın da ortak bir koordinasyon organı kurmayı kabul ettiği Belediye ve sivil toplum örgütleri arasında anlamlı bir işbirliği kurulması amacıyla düzenlendi.

Sivil sektörden ADİ Genel müdürü  Lulzim Haziri  Gostivar Belediyesi temsilciliğine YEK ve Projelerin uygulanması ofisinden Besim Dogani’nin Gostivar Belediye temsilciliğine  getirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Belediye Başkanı Taravari, gelecek yıl belediye bütçesinde sivil toplum sektörüne mali destek için ayrı bir öğe olacağını ve tüm yerel STK’lara olan bağlantıların Gostivar Belediyesi’nin resmi web sitesinde yayınlanacağını ifade etti.

Toplantının sonunda Belediye Başkanı sivil toplu kuruluş temsilcilerini  düznelen mütevazi koktele davet ederek yeni yıl tatillerini kutladı.

Haber Merkezi