Prezantim i nxënësve të SHMEK “Gostivar”para mediave dhe udhëheqësisë së shkollës

,

27.11.207
Nxënësit të cilët ishin pjesë e shkëmbimit dyjavor “Pestaloci” – Trogen të Zvicrës, i prezantuan aktivitetet dhe përvojat që i kanë fituar në trajnimin në fshatin e fëmijëve. “Në ngjarjen e cila dje u mbajt në shkollën tonë, nxënësit e vendosën stendën që ishte pjesë e përfaqësimit të vendit tonë në Zvicër ashtu që nga afër e panë prezantimin e sukseshëm në Zvicër. Në stendën u vendosën materiale reprezantuese për qytetin dhe për shkollën dhe elemente tradicionale, siç ishin enët prej qeramike dhe bronxe, ushqim dhe kostume tradicionale të kësaj ane të Maqedonisë”, thotë u.d. drejtoresha e shkollës, Jovanka Ognjanoska.

Nxënësit u lavdëruan se mësimi ka rrejdhë në një mënyrë mjaft kreative, me qëllim për të tërhequr vëmendjen, ndërsa janë përpunuar
tems nga fusha e diskriminimit, identitetit, punës ekipore, besimit dhe radios të cilën kanë mundësi ta dëgjojnë të gjithë.
“E kalonim kohën tonë të lirë në Klubin Rinor ku kemi shprehur kreativitetin tonë dhe në sallën sportive të pajisur për të gjitha sportet.
Gjatë fundjavave, vizituam vendet më të bukura në pjesën veriore të Zvicrës”, rrëfejnë nxënësit.

Nxënësit e shkolla ekonomike të cilët morën pjesë në shkëmbimin inerkulturor në Zvicër, ndjehen krenar që kanë fituar njohuri dhe përvoja të reja dhe paralajmëruan se në periudhën mes janarit dhe prillit, do të organizojë punëtori me tema të cilat i kanë trajtuar me qëllim të bartje së njohurive të
veta shokëve të vet.

Shërbimi për informim