Taravari, Gostivar PA Kumandanından Gurbetçilere Karşı Hoşgörülü ve Adil Olmaları Talebinde Bulundu

Belediye Başkanı Arben Taravari Polis Amirliği kumandanı Gazi Abduramani’ye resmi belge ile   yenı yıl tatilleri kapsamında kendi doğum yerlerine gelen gurbetçilere karşı daha hoşgörülü ve adil  olmaları talebinde bulundu.

 Belediye Başkanı tarafından gönderilen resmi belgede: ‘’ Sayın Polis amirliği kumandanı  Gazi Abduramani birkaç defa size ulaşmaya çalıştım  fakat mümkün değildi.. Verilen göreve olan bağlılığınıza inanmaya eğilimliyim, benimle görüşmeme istememenizi  inanmak istemiyorum. Belediye Başkanı ve bir Gostivar vatandaşı olarak polis memurlarını görevlerinde olabildiğince adil olmalarını talep ediyorum’’  yazılıydı.

 Resmi belgenin devamında : Gurbetçilerimiz doğum yerlerinde sadece birkaç  günlüğüne burada bulunarak yatırımlarıyla ülekmize ve kentimize katkıda bulunmaktadırlar.  Onların paraları var düşüncesiyle para cezası ile cezalandırılmak ne insancıl ne de yasal değildir. Yasalar kapsamında onlar da bizler gibi aynı haklara sahiptirler.

Resmi belgenın sonunda:  Lütfen onlara tatil günlerinde  yardımcı olarak onları doğruya yönlendirin tatillerini  kabusa dönüştürmeyin!  Polis amirliği Gostivar Belediyesi yetkisi altında  olduğundan değil de  görevinizin  vatandaşları  korumak olduğundan  talebime karşı saygı duyararak gurbetçilere karşı saygı ve sevgi göstereceğinize umut ediyorum.

 

Haber Merkezi